ANGLINO.EU
študuj nemecké slovíčka rýchlejšie

TOP 50 - nemecké číslovky

FREE výukový zoznam vhodný pre úroveň A1

Heslo do ukážky výuky zdarma je HORNETS.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 50 - nemecké číslovky

↓ Čo sú to nemecké "číslovky" a ako ti pomôžu pri výuke nemčiny? ↓

Zoznam TOP 50 - nemecké číslovky ťa naučí efektívne stanoviť počty prípadne rátať a to do čísla 25 v obidvoch segmentoch. Práve tento rámec čísloviek je z hľadiska frekvencie využitia, najčastejšie využívaný v bežných ale aj pokročilých rozhovoroch. Zoznam TOP 50 nemeckých čísloviek je vhodný pre jazykovú úroveň: úplný začiatočník - A1.
nemecké číslovky sa podľa účelu použitia delia na 2 základné kategórie:
základné číslovky (cardinal numerals) poradové číslovky (ordinal numerals)
Zásadný a logicky odvoditeľný rozdiel v znení poradových čísloviek sú symetrické a predvídateľné koncovky -st -nd -rd a -th (od čísla 20 nahor sa pridávajú rovnakým spôsobom = 1st 2nd 3rd 4-10th, .. v ďalšom poradí napríklad 31st 32nd 33rd 34-40th.. 71st 72nd 73rd 74-80th.. atď.), ktoré indikujú rozdiel od čísloviek základných.
Preštuduj si tento zoznam a nauč sa všetkých 50 najpoužívanejších nemeckých čísloviek, ktoré ti pomôžu tvoriť skvalitniť tvorbu nemeckých viet :)
TOP 50
ein
ajn
jeden
TOP 50
zwei
cvaj
dva
TOP 50
drei
draj
tri
TOP 50
vier
fír
štyri
TOP 50
fünf
fúnf
päť
späť do menu

TOP 50 - najpoužívanejšie nemecké číslovky

FREE výukový zoznam vhodný pre úroveň A1

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do nemčiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do nemčiny.
Skúšanie slovíčiek z nemčiny
Vyskúšaj sa v smere z nemčiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 50
ein
ajn
jeden
🗸 ein
🗸 jeden 🗸 jedna 🗸 jedno
TOP 50
zwei
cvaj
dva
🗸 zwei
🗸 dva 🗸 dve
TOP 50
drei
draj
tri
🗸 drei
🗸 tri
TOP 50
vier
fír
štyri
🗸 vier
🗸 štyri
TOP 50
fünf
fúnf
päť
🗸 fünf
🗸 päť
TOP 50
sechs
zeks
šesť
🗸 sechs
🗸 šesť
TOP 50
sieben
zíbn
sedem
🗸 sieben
🗸 sedem
TOP 50
acht
acht
osem
🗸 acht
🗸 osem
TOP 50
neun
nojn
deväť
🗸 neun
🗸 deväť
TOP 50
zehn
cén
desať
🗸 zehn
🗸 desať
TOP 50
elf
elf
jedenásť
🗸 elf
🗸 jedenásť
TOP 50
zwölf
cvólf
dvanásť
🗸 zwölf
🗸 dvanásť
TOP 50
dreizehn
drajcén
trinásť
🗸 dreizehn
🗸 trinásť
TOP 50
vierzehn
vírcén
štrnásť
🗸 vierzehn
🗸 štrnásť
TOP 50
fünfzehn
fúnfcén
pätnásť
🗸 fünfzehn
🗸 pätnásť
TOP 50
sechzehn
zechcén
šestnásť
🗸 sechzehn
🗸 šestnásť
TOP 50
siebzehn
zíbcén
sedemnásť
🗸 siebzehn
🗸 sedemnásť
TOP 50
achtzehn
achcén
osemnásť
🗸 achtzehn
🗸 osemnásť
TOP 50
neunzehn
nojncén
deväťnásť
🗸 neunzehn
🗸 deväťnásť
TOP 50
zwanzig
cvanzich
dvadsať
🗸 zwanzig
🗸 dvadsať
TOP 50
einundzwanzig
ajnundcvancich
dvadsaťjeden
🗸 einundzwanzig
🗸 dvadsaťjeden
TOP 50
zweiundzwanzig
cvajundcvancich
dvadsaťdva
🗸 zweiundzwanzig
🗸 dvadsaťdva
TOP 50
dreiundzwanzig
drajundcvancich
dvadsaťtri
🗸 dreiundzwanzig
🗸 dvadsaťtri
TOP 50
vierundzwanzig
fírundcvancich
dvadsaťštyri
🗸 vierundzwanzig
🗸 dvadsaťštyri
TOP 50
fünfundzwanzig
fúnfundcvancich
dvadsaťpäť
🗸 fünfundzwanzig
🗸 dvadsaťpäť
TOP 50
der erste
der erste
prvý
🗸 der erste
🗸 prvý
TOP 50
der zweite
der cvajte
druhý
🗸 der zweite
🗸 druhý
TOP 50
der dritte
der drite
tretí
🗸 der dritte
🗸 tretí
TOP 50
der vierte
der fírte
štvrtý
🗸 der vierte
🗸 štvrtý
TOP 50
der fünfte
der fúnfte
piaty
🗸 der fünfte
🗸 piaty
TOP 50
der sechste
der zechste
šiesty
🗸 der sechste
🗸 šiesty
TOP 50
der siebte
der zíbte
siedmy
🗸 der siebte
🗸 siedmy
TOP 50
der achte
der achte
ôsmy
🗸 der achte
🗸 ôsmy
TOP 50
der neunte
der nojnte
deviaty
🗸 der neunte
🗸 deviaty
TOP 50
der zehnte
der cénte
desiaty
🗸 der zehnte
🗸 desiaty
TOP 50
der elfte
der elfte
jedenásty
🗸 der elfte
🗸 jedenásty
TOP 50
der zwölfte
der cvólfte
dvanásty
🗸 der zwölfte
🗸 dvanásty
TOP 50
der dreizehnte
der drajcente
trinásty
🗸 der dreizehnte
🗸 trinásty
TOP 50
der vierzehnte
der fírcente
štrnásty
🗸 der vierzehnte
🗸 štrnásty
TOP 50
der fünfzehnte
der fúnfcente
pätnásty
🗸 der fünfzehnte
🗸 pätnásty
TOP 50
der sechzehnte
der zechcente
šestnásty
🗸 der sechzehnte
🗸 šestnásty
TOP 50
der siebzehnte
der zíbcente
sedemnásty
🗸 der siebzehnte
🗸 sedemnásty
TOP 50
der achtzehnte
der achcente
osemnásty
🗸 der achtzehnte
🗸 osemnásty
TOP 50
der neunzehnte
der nojncente
devätnásty
🗸 der neunzehnte
🗸 devätnásty
TOP 50
der zwanzigste
der cvancichste
dvadsiaty
🗸 der zwanzigste
🗸 dvadsiaty
TOP 50
der einundzwanzigste
der ajnundcvancichste
dvadsiaty prvý
🗸 der einundzwanzigste<
🗸 dvadsiaty prvý
TOP 50
der zweiundzwanzigste
der cvajundcvancichste
dvadsiaty druhý
🗸 der zweiundzwanzigste
🗸 dvadsiaty druhý
TOP 50
der dreiundzwanzigste
der drajundcvancichste
dvadsiaty tretí
🗸 der dreiundzwanzigste
🗸 dvadsiaty tretí
TOP 50
der vierundzwanzigste
der fírundcvancichste
dvadsiaty štvrtý
🗸 der vierundzwanzigste
🗸 dvadsiaty štvrtý
TOP 50
der fünfundzwanzigste
der fúnfundcvancichste
dvadsiaty piaty
🗸 der fünfundzwanzigste
🗸 dvadsiaty piaty