ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 30 - anglické spojky

↓ Čo sú to anglické spojky a ako ti pomôžu pri výuke angličtiny? ↓

Zoznam TOP 30 - anglické spojky - je nenápadný ale efektívny zoznam. Sú to práve spojky, ktoré ti poskytnú hneď 2 významné benefity pri tvorbe viet. Tým prvým je možnosť vystavania sémanticky (obsahovo) bohatších viet pridávaním vetných členov, ktoré spájajú práve spojky. Druhým benefitom je možnosť spájania viet a tým možnosť tvoriť súvetia. Schopnosť vytvárať súvetia ťa posúva do úrovne plynulého jazykového prejavu.
Niektoré anglické spojky je možné nahrádzať navzájom za seba a tým alternovať znenie viet, pričom ich význam ostáva ten istý. Všimni si, ktoré spojky sú navzájom podobné a naštuduj si ich spolu v istých blokoch. Rýchly príklad: spojka but a spojka however sú významovo podobné až identické a preto ich môžeš vo vetách zamieňať. Pokiaľ dokážeš obmieňať významovo podobné alebo identické anglické spojky, tvoje vety a súvetia získajú ešte príjemnejší jazykový prejav. Vyskúšaj si všetky funkcie aplikácie ANGLINO.EU, ktoré ti pomôžu sa podrobne naučiť tento zoznam obsahujúci anglické spojky, vrátane unikátneho a neobmedzeného časového skúšania sa. Zisti, či každé slovíčko ovládaš do 15, 10 alebo ideálne do 5 sekúnd.
Preštuduj si všetkých 30 najpoužívanejších anglických spojok a priprav sa na aktívne používanie angličtiny a postup do stredných komunikačných levelov B1 a B2 :)
TOP 30
and
end
a
TOP 30
although
oldou
aj keď, i keď
TOP 30
as
es
zatiaľ ako, zatiaľ čo
TOP 30
as long as
es long es
pokiaľ
TOP 30
because
bikóz
pretože
späť do menu

TOP 30 - najpoužívanejšie anglické spojky

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň A2

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 30
and
end
a
🗸 and
🗸 a
TOP 30
although
oldou
aj keď, i keď
🗸 although
🗸 aj keď, i keď
TOP 30
as
es
zatiaľ ako, zatiaľ čo
🗸 as
🗸 zatiaľ ako, zatiaľ čo
TOP 30
as long as
es long es
pokiaľ
🗸 as long as
🗸 pokiaľ
TOP 30
because
bikóz
pretože
🗸 because
🗸 pretože
TOP 30
because of that
bikóz of det
kvôli tomu, že
🗸 because of that
🗸 kvôli tomu, že
TOP 30
but
bat
ale
🗸 but
🗸 ale
TOP 30
despite of that
dispájt of det
napriek tomu, že
🗸 despite of that
🗸 napriek tomu, že
TOP 30
even though
ívn dou
aj keď, hoci aj
🗸 even though
🗸 aj keď, hoci aj
TOP 30
except of that
iksept of det
okrem toho, že
🗸 except of that
🗸 okrem toho, že
TOP 30
if
if
ak
🗸 if
🗸 ak
TOP 30
however
havévr
avšak
🗸 however
🗸 avšak
TOP 30
like
lajk
ako keby, akože
🗸 like
🗸 ako keby, akože
TOP 30
nor
nor
ani
🗸 nor
🗸 ani
TOP 30
now
nau
teda, (no a teda)
🗸 now
🗸 teda, (no a teda)
TOP 30
once
uans
akonáhle, ihneď ako
🗸 once
🗸 akonáhle, ihneď ako
TOP 30
or
ór
alebo
🗸 or
🗸 alebo
TOP 30
otherwise
adrvájz
inak, v opačnom prípade
🗸 otherwise
🗸 inak, v opačnom prípade
TOP 30
since
sins
keďže
🗸 since
🗸 keďže
TOP 30
so
sou
aby, tak aby, tak, takže
🗸 so
🗸 aby, tak aby, tak, takže
TOP 30
that
det
že
🗸 that
🗸 že
TOP 30
then
den
tým pádom, a teda
🗸 then
🗸 tým pádom, a teda
TOP 30
though
dou
aj keď, i keď
🗸 though
🗸 aj keď, i keď
TOP 30
that's why, therefore
dets váj, derefór
preto
🗸 that's why, therefore
🗸 preto
TOP 30
unless
anles
pokiaľ
🗸 unless
🗸 pokiaľ
TOP 30
until
antil
pokým
🗸 until
🗸 pokým
TOP 30
up until
ap antil
až pokým
🗸 up until
🗸 až pokým
TOP 30
while
uájl
zatiaľ čo, kým
🗸 while
🗸 zatiaľ čo, kým
TOP 30
whether
vedr
či
🗸 whether
🗸 či
TOP 30
yet
jet
aj keď, i keď
🗸 yet
🗸 aj keď, i keď