ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

Anglická maturitná téma pre rok :
1 - FAMILY (rodina)

PREMIUM slovíčka k téme + FREE odpoveď s prekladom do slovenčiny

Postup ako získať heslo k slovíčkam súvisiacim s touto maturitnou témou nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a precvič si všetky potrebné slovíčka na anglickú maturitu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

Anglická maturitná téma pre rok : FAMILY (rodina)

↓ Anglická odpoveď na maturitu a slovenský preklad ↓

Poznámka: táto maturitná odpoveď je skrátená a zjednodušená na úroveň B1 za účelom tvojho rýchlejšieho a jednoduchšieho štúdia. Na ANGLINO.EU berieme v úvahu, že ako študent sa musíš naučiť a pripraviť na značný počet maturitných tém, preto texty čo najviac zjednodušujeme a taktiež udržujeme v optimálnej dĺžke (stručné a výstižné).
A family is a group of two or more persons related by birth or marriage. Also, they can be related by adoption. For example, typical family consists of two parents and one or two children. All members of family live together. These people have close relationships.
A single individual is an opposite to a family. This is usually a person who is not living with any other family members. A single individual can be the only person living in a house or apartment. In other case this person can live in a house or apartment with more persons. Although, they are not related by birth, marriage, or adoption.
Family lives in a household: this place consists of one or more persons who live in the same space. This is normally located in residential area, especially in a city or in a village.
Rodina je skupina dvoch alebo viacerých osôb spriaznených narodením alebo manželstvom. Môžu byť tiež príbuzní na základe adopcie. Typická rodina sa napríklad skladá z dvoch rodičov a jedného alebo dvoch detí. Všetci členovia rodiny žijú spolu. Títo ľudia majú blízke vzťahy.
Slobodný jednotlivec je opakom rodiny. Zvyčajne ide o osobu, ktorá nežije s inými členmi rodiny. Slobodný jednotlivec môže byť jedinou osobou žijúcou v dome alebo byte. V inom prípade môže táto osoba žiť v dome alebo byte s viacerými osobami. Aj keď nie sú príbuzní na základe narodenia, manželstva alebo adopcie.
Rodina žije v domácnosti: toto miesto pozostáva z jednej alebo viacerých osôb, ktoré žijú v tom istom priestore. Zvyčajne sa nachádza v obytnej zóne, najmä v meste alebo na dedine.
Extended family can consist of uncles, aunts and cousins. Family can have also other relationships, for example: nephews, nieces and grandparents. Some people have even grand-grand-parents and grand-grand-children. But this is rather a rare example.
Some countries out of Europe can have different habits in their families but moreless the families over the world have similar or same qualities.
Finally, family has a great value. Family members usually help each other and that's why a family is important for everyone.
Širšia rodina sa môže skladať zo strýkov, tiet a bratrancov. Rodinu môže mať aj iné vzťahy, napríklad: synovci, netere a starí rodičia. Niektorí ľudia majú dokonca aj prastarých rodičov a pravnúčatá. To je však skôr zriedkavý príklad.
Niektoré krajiny mimo Európy môžu mať vo svojich rodinách odlišné zvyky, ale rodiny na celom svete majú podobné alebo rovnaké vlastnosti.
Záverom, rodina má veľkú hodnotu. Členovia rodiny si zvyčajne navzájom pomáhajú, a preto je rodina dôležitá pre každého.
TOP 30
group
grup
skupina
TOP 30
related
rilejtid
súvisiace, príbuzné
TOP 30
adoption
edapšn
adopcia
TOP 30
consist of
konzist of
skladať sa z
TOP 30
member
membr
člen (rodiny)

Anglická maturitná téma pre rok : FAMILY (rodina)

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B1

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa slovíčka v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 30
group
grup
skupina
🗸 group
🗸 skupina
TOP 30
related
rilejtid
príbuzný (prídavné m.)
🗸 related
🗸 príbuzný (prídavné m.)
TOP 30
adoption
edapšn
adopcia
🗸 adoption
🗸 adopcia
TOP 30
consist of
konzist of
skladať sa z
🗸 consist
🗸 skladať sa z
TOP 30
member
membr
člen (rodiny)
🗸 member
🗸 člen (rodiny)
TOP 30
relationship
rilejšnšip
vzťah
🗸 relationship
🗸 vzťah
TOP 30
individual
indiviďuel
jednotlivec
🗸 individual
🗸 jednotlivec
TOP 30
usually
južuely
zvyčajne
🗸 usually
🗸 zvyčajne
TOP 30
other
adr
ostatní
🗸 other
🗸 ostatní
TOP 30
although
oldou
aj keď
🗸 although
🗸 aj keď
TOP 30
birth
bŕt
narodenie
🗸 birth
🗸 narodenie
TOP 30
marriage
meridž
svadba
🗸 marriage
🗸 svadba
TOP 30
household
hauzhould
domácnosť
🗸 household
🗸 domácnosť
TOP 30
space
spejs
priestor
🗸 space
🗸 priestor
TOP 30
be located
bí lokejtid
nachádzať sa
🗸 be located
🗸 nachádzať sa
TOP 30
residential area
rezidenšl éria
obytná zóna
🗸 residential area
🗸 obytná zóna
TOP 30
city
sity
mesto
🗸 city
🗸 mesto
TOP 30
village
vilidž
dedina
🗸 village
🗸 dedina
TOP 30
extended family
ikstendid femily
širšia rodina
🗸 extended family
🗸 širšia rodina
TOP 30
uncle
ankle
strýko
🗸 uncle
🗸 strýko
TOP 30
aunt
ónt
teta
🗸 aunt
🗸 teta
TOP 30
cousin
kazn
bratranec, sesternica
🗸 cousin
🗸 bratranec 🗸 sesternica
TOP 30
nephew
nifjú
synovec
🗸 nephew
🗸 synovec
TOP 30
niece
nís
neter
🗸 niece
🗸 neter
TOP 30
grandparent
grendperent
starý rodič
🗸 grandparent
🗸 starý rodič
TOP 30
grand-grand-parent
grend grend perent
prastarý rodič
🗸 grand-grand-parent
🗸 prastarý rodič
TOP 30
grand-grand-children
grend grend čildren
pravnúčatá
🗸 grand-grand-children
🗸 pravnúčatá
TOP 30
habit
hebit
zvyk
🗸 habit
🗸 zvyk
TOP 30
similar
similer
podobný
🗸 similar
🗸 podobný
TOP 30
value
veljú
hodnota
🗸 value
🗸 hodnota