ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

TOP 20 - anglické opytovacie zámená

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úrovne A2, B1 a B2

Postup ako získať heslo pre prémiové zoznamy nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a zdokonaľ si angličtinu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 20 - anglické opytovacie zámená

↓ Čo sú to anglické opytovacie zámená a ako ti pomôžu pri výuke angličtiny? ↓

Zoznam TOP 20 - anglické opytovacie zámená (v angličtine označované tiež ako tzv. "Wh - pronouns") - je jedným z kľúčových zoznamov pre tvoj začiatok do angličtiny a zároveň ti pomôže aj neskôr v stredných úrovniach výuky. Je to preto, že opytovacie zámená v tomto zozname sú rôznych obtiažností a tiež frekvencie využitia. V zásade sa anglické opytovacie zámená môžu použiť na 2 hlavné účely a to: pýtanie sa v otázkach ale rovnako majú aj využitie ako spojky v súvetiach.
Pri prvom využití s ich pomocou v podstate meníme otázky typu "áno, nie, možno" (sú to základné otázky na ktoré je možná len kladná, záporná prípadne neurčitá odpoveď) na otázky rozvitej informácie kde sa pýtame na presnejšie informácie a to najmä typu určenia: osôb, predmetov, miesta, času, spôsobu, počtu ale aj vlastníctva či akosti a samozrejme ďalšie podrobnejšie typy informácií.
Opytovacie zámená môžu tiež umožniť tvoriť tzv. Wh - objektové vety kde spravidla pridávame vetný predmet za dané opytovacie zámeno a tým rozširujeme sémantickú (významovú) hodnotu danej otázky. Z množstva možností môžeme pre ilustráciu uviesť kombinácie ako napr: koľko času, ako dlho, kde presne, ktorí ľudia, koho auto prípadne v akom čase atď.
Aj keď je táto kapitola jednou z najmenších na ANGLINO.EU čo sa týka počtu slovíčiek, o to viac je potrebné klásť pri učení na ňu dôraz - vzhľadom nato, že opytovacie zámená sú omniprezentnou (všade-prítomnou) zložkou viet. Ako je uvedené vyššie, s ich pomocou dokážeš vytvoriť nielen otázky ale častokrát aj súvetia.
Slovíčka v tomto zozname sú radené podľa frekvencie použitia a taktiež sú radené podľa stupňa obtiažnosti, keďže kapitola prekrýva viaceré úrovne od A2 po B2. Preštuduj si všetkých 20 najpoužívanejších anglických opytovacích zámien a priprav sa na aktívne používanie angličtiny a postup do stredných komunikačných levelov B1 a B2 :)
TOP 20
what
uot
čo
TOP 20
who
whu
kto
TOP 20
where
uér
kde
TOP 20
when
uen
kedy
TOP 20
how
hau
ako

TOP 20 - najpoužívanejšie anglické opytovacie zámená

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úrovne A2, B1 a B2

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa slovíčka v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 20
A2
what
uot
čo, aký, aká, aké
🗸 what
🗸 čo 🗸 aký 🗸 aká 🗸 aké
TOP 20
A2
who
vhu
kto
🗸 who
🗸 kto
TOP 20
A2
where
uér
kde, kam
🗸 where
🗸 kde 🗸 kam
TOP 20
A2
when
uen
kedy, keď
🗸 when
🗸 kedy 🗸 keď
TOP 20
A2
why
váj
prečo
🗸 why
🗸 prečo
TOP 20
A2
how
hau
ako
🗸 how
🗸 ako
TOP 20
A2
which
uič
ktorý, ktorá, ktoré
🗸 which
🗸 ktorý 🗸 ktorá 🗸 ktoré
TOP 20
A2
whose
vhúz
čí, čia, čie
🗸 whose
🗸 čí 🗸 čia 🗸 čie
TOP 20
A2
whom
vhum
koho, komu, kým.. (pády)
🗸 whom
🗸 koho 🗸 komu 🗸 kým
TOP 20
B1
how many
hau meny
koľko (počítateľné)
🗸 how many
🗸 koľko (počítateľné)
TOP 20
B1
how much
hau mač
koľko (nepočítateľné)
🗸 how much
🗸 koľko (nepočítateľné)
TOP 20
B2
whatever
uotévr
čokoľvek
🗸 whatever
🗸 čokoľvek
TOP 20
B2
whoever
vhoévr
ktokoľvek
🗸 whoever
🗸 ktokoľvek
TOP 20
B2
whomever
vhum-évr
kohokoľvek
🗸 whomever
🗸 kohokoľvek
TOP 20
B2
wherever
uerévr
kdekoľvek
🗸 wherever
🗸 kdekoľvek
TOP 20
B2
whenever
uenévr
kedykoľvek
🗸 whenever
🗸 kedykoľvek
TOP 20
B2
however
hauéver
akokoľvek
🗸 however
🗸 akokoľvek
TOP 20
B2
whichever
uič-évr
ktorýkoľvek, akýkoľvek
🗸 whichever
🗸 ktorýkoľvek 🗸 akýkoľvek
TOP 20
B2
whosoever
vhú-sou-évr
kadekto
🗸 whosoever
🗸 kadekto
TOP 20
B2
whatsoever
uot-sou-évr
kadečo
🗸 whatsoever
🗸 kadečo