ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

TOP 100 - anglické prídavné mená

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň A2

Postup ako získať heslo pre prémiové zoznamy nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a zdokonaľ si angličtinu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 100 - anglické prídavné mená

↓ Čo sú to anglické prídavné mená a ako ti pomôžu pri výuke angličtiny? ↓

Zoznam TOP 100 - anglické prídavné mená - je zoznam obsahujúci najpoužívanejšie a zároveň najjednoduchšie prídavné anglické mená. Je vhodný pre začiatočníkov na úrovni A2 a rovnako tiež na používanie v bežných denno-denných rozhovoroch.
Tento zoznam s názvom TOP 100 - najpoužívanejšie anglické prídavné mená je tvoj ďalší reálny cieľ v kategórii anglické prídavné mená. Je súčasťou obsahu angličtina pre začiatočníkov. Nájdeš v ňom bežne používané anglické prídavné mená, pre tvoje rýchle a efektívne použitie v komunikácii. Vyskúšaj si všetky funkcie aplikácie ANGLINO.EU, ktoré ti pomôžu sa podrobne naučiť tento zoznam obsahujúci anglické prídavné mená, vrátane unikátneho a neobmedzeného časového skúšania sa. Zisti, či každé slovíčko ovládaš do 15, 10 alebo ideálne do 5 sekúnd.
Preštuduj si tento zoznam a nauč sa všetkých 100 najpoužívanejších anglických prídavných mien, ktoré ti pomôžu tvoriť bežné anglické vety.
TOP 100
acid
ejsid
kyslý
TOP 50
angry
engry
nahnevaný
TOP 100
average
evridž
priemerný
TOP 100
awful
ófl
strašný, hrozný
TOP 50
bad
bed
zlý

TOP 100 - najpoužívanejšie anglické prídavné mená

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň A2

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa slovíčka v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 100
acid
ejsid
kyslý
🗸 acid
🗸 kyslý
TOP 50
angry
engry
nahnevaný
🗸 angry
🗸 nahnevaný
TOP 100
average
evridž
priemerný
🗸 average
🗸 priemerný
TOP 100
awful
ófl
strašný, hrozný
🗸 awful
🗸 strašný, hrozný
TOP 50
bad
bed
zlý
🗸 bad
🗸 zlý
TOP 50
beautiful
bjutifl
krásny, nádherný
🗸 beautiful
🗸 krásny, nádherný
TOP 50
better
bedr
lepší
🗸 better
🗸 lepší
TOP 50
big
big
veľký
🗸 big
🗸 veľký
TOP 50
black
blek
čierny
🗸 black
🗸 čierny
TOP 50
blue
blú
modrý
🗸 blue
🗸 modrý
TOP 50
brown
braun
hnedý
🗸 brown
🗸 hnedý
TOP 100
busy
bizy
zaneprázdnený
🗸 busy
🗸 zaneprázdnený
TOP 100
certain
sertn
istý, určitý
🗸 certain
🗸 istý, určitý
TOP 50
clean
klín
čistý
🗸 clean
🗸 čistý
TOP 100
close
klouz
blízky
🗸 close
🗸 blízky
TOP 50
closed
klouzd
zatvorený
🗸 closed
🗸 zatvorený
TOP 100
cloudy
klaudy
oblačný, zamračený
🗸 cloudy
🗸 oblačný, zamračený
TOP 50
cold
kold
chladný, studený
🗸 cold
🗸 chladný, studený
TOP 50
difficult
difiklt
náročný (obtiažnosťou)
🗸 difficult
🗸 náročný (obtiažnosťou)
TOP 100
dirty
dŕty
špinavý
🗸 dirty
🗸 špinavý
TOP 100
dry
dráj
suchý
🗸 dry
🗸 suchý
TOP 50
easy
ízy
ľahký (obtiažnosťou)
🗸 easy
🗸 ľahký (obtiažnosťou)
TOP 100
empty
empty
prázdny
🗸 empty
🗸 prázdny
TOP 50
English
ingliš
anglický
🗸 English
🗸 anglický
TOP 50
expensive
ikspensif
drahý (cenou)
🗸 expensive
🗸 drahý (cenou)
TOP 100
fair
fér
férový, spravodlivý
🗸 fair
🗸 férový, spravodlivý
TOP 50
famous
fejmous
známy, slávny
🗸 famous
🗸 známy, slávny
TOP 50
far
fár
vzdialený, ďaleký
🗸 far
🗸 vzdialený, ďaleký
TOP 50
fast
fást
rýchly
🗸 fast
🗸 rýchly
TOP 50
favourite
fejvrit
obľúbený
🗸 favourite
🗸 obľúbený
TOP 100
fine
fájn
výborný, skvelý, jemný, v pohode
🗸 fair
🗸 výborný, skvelý
TOP 50
first
fŕst
prvý
🗸 first
🗸 prvý
TOP 100
flat
flet
plochý, rovinatý
🗸 flat
🗸 plochý, rovinatý
TOP 50
full
ful
plný
🗸 full
🗸 plný
TOP 50
good
gúd
dobrý
🗸 good
🗸 dobrý
TOP 100
gray
grej
šedý, sivý
🗸 gray
🗸 šedý, sivý
TOP 50
great
grejt
skvelý, úžasný
🗸 great
🗸 skvelý, úžasný
TOP 50
green
grín
zelený
🗸 green
🗸 zelený
TOP 50
happy
hepy
šťastný
🗸 happy
🗸 šťastný
TOP 100
hard
hárd
ťažký (obťiažnosť)
🗸 hard
🗸 ťažký
TOP 100
heavy
heavy
ťažký (hmotnosť)
🗸 heavy
🗸 ťažký (hmotnosť)
TOP 50
high
háj
vysoký
🗸 high
🗸 vysoký
TOP 50
hot
hot / hat
horúci, príťažlivý
🗸 hot
🗸 horúci, príťažlivý
TOP 100
hungry
hangry
hladný
🗸 hungry
🗸 hladný
TOP 50
cheap
číp
lacný
🗸 cheap
🗸 lacný
TOP 100
important
impórtnt
dôležitý
🗸 important
🗸 dôležitý
TOP 100
interesting
intristin
zaujímavý
🗸 interesting
🗸 zaujímavý
TOP 100
large
lárdž
veľký, rozsiahly, rozlahlý
🗸 large
🗸 veľký, rozsiahly, rozlahlý
TOP 100
last
lást
posledný
🗸 last
🗸 posledný
TOP 50
left
left
ľavý
🗸 left
🗸 ľavý
TOP 100
light
lajt
ľahký, jemný (hmotnosť, zloženie)
🗸 light
🗸 ľahký, jemný
TOP 50
little
litl
malý, drobný
🗸 little
🗸 malý, drobný
TOP 50
long
long
dlhý
🗸 long
🗸 dlhý
TOP 50
low
lou
nízky
🗸 low
🗸 nízky
TOP 100
lucky
laky
šťastný (majúci šťastie)
🗸 lucky
🗸 šťastný
TOP 100
mad
med
nahnevaný, rozčúlený
🗸 mad
🗸 nahnevaný, rozčúlený
TOP 100
necessary
nesesery
potrebný, nevyhnutný
🗸 necessary
🗸 potrebný, nevyhnutný
TOP 50
new
ňjú
nový
🗸 new
🗸 nový
TOP 100
next
next
ďalší
🗸 next
🗸 ďalší
TOP 50
nice
najs
pekný
🗸 nice
🗸 pekný
TOP 100
noisy
noizy
hlučný
🗸 noisy
🗸 hlučný
TOP 100
old
ould
starý
🗸 old
🗸 starý
TOP 50
open
oupn
otvorený
🗸 open
🗸 otvorený
TOP 50
orange
orindž
oranžový
🗸 orange
🗸 oranžový
TOP 100
perfect
prfekt
perfektný, dokonalý
🗸 perfect
🗸 perfektný, dokonalý
TOP 100
pink
pink
ružový
🗸 pink
🗸 ružový
TOP 100
pretty
prity
krásny, nádherný
🗸 pretty
🗸 krásny, nádherný
TOP 100
purple
párpl
fialový
🗸 purple
🗸 fialový
TOP 100
rainy
rejny
daždivý
🗸 rainy
🗸 daždivý
TOP 100
rare
rér
raritný, vzácny, zriedkavý
🗸 rare
🗸 raritný, vzácny
TOP 50
ready
redy
pripravený
🗸 ready
🗸 pripravený
TOP 50
red
red
červený
🗸 red
🗸 červený
TOP 100
right
rajt
správny, pravý
🗸 right
🗸 správny, pravý
TOP 100
sad
séd
smutný
🗸 sad
🗸 smutný
TOP 50
same
sejm
rovnaký
🗸 same
🗸 rovnaký
TOP 100
second
seknd
druhý
🗸 second
🗸 druhý
TOP 50
short
šórt
krátky
🗸 short
🗸 krátky
TOP 100
similar
similr
podobný
🗸 similar
🗸 podobný
TOP 100
simple
simpl
jednoduchý
🗸 simple
🗸 jednoduchý
TOP 50
slow
slou
pomalý
🗸 slow
🗸 pomalý
TOP 50
small
smól
malý
🗸 small
🗸 malý
TOP 50
strong
strong
silný
🗸 strong
🗸 silný
TOP 100
sunny
sany
slnečný
🗸 sunny
🗸 slnečný
TOP 100
sure
šŕ
istý
🗸 sure
🗸 istý
TOP 50
sweet
suít
sladký, skvelý
🗸 sweet
🗸 sladký, skvelý
TOP 100
terrible
teribl
hrozný, otrasný
🗸 terrible
🗸 hrozný, otrasný
TOP 50
the best
d best
najlepší
🗸 the best
🗸 najlepší
TOP 100
tired
tájrd
unavený
🗸 tired
🗸 unavený
TOP 100
thick
tfik
hrubý
🗸 thick
🗸 hrubý
TOP 100
thin
tfin
tenký
🗸 thin
🗸 tenký
TOP 100
third
tŕd
tretí
🗸 third
🗸 tretí
TOP 100
thirsty
tŕsty
smädný
🗸 thirsty
🗸 smädný
TOP 50
true
čru
pravdivý
🗸 true
🗸 pravdivý
TOP 100
useful
júzfl
užitočný
🗸 useful
🗸 užitočný
TOP 100
useless
júzles
zbytočný
🗸 useless
🗸 zbytočný
TOP 50
weak
uík
slabý
🗸 weak
🗸 slabý
TOP 100
wet
uet
mokrý, vlhký
🗸 wet
🗸 mokrý, vlhký
TOP 50
white
uajt
biely
🗸 white
🗸 biely
TOP 50
yellow
jelou
žltý
🗸 yellow
🗸 žltý
TOP 50
young
jang
mladý
🗸 young
🗸 mladý