ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

Anglická maturitná téma pre rok :
5 - SPORT (šport)

PREMIUM slovíčka k téme + FREE odpoveď s prekladom do slovenčiny

Postup ako získať heslo k slovíčkam súvisiacim s touto maturitnou témou nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a precvič si všetky potrebné slovíčka na anglickú maturitu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

Anglická maturitná téma pre rok : SPORT (šport)

↓ Anglická odpoveď na maturitu a slovenský preklad ↓

Poznámka: táto maturitná odpoveď je skrátená a zjednodušená na úroveň B1 za účelom tvojho rýchlejšieho a jednoduchšieho štúdia. Na ANGLINO.EU berieme v úvahu, že ako študent sa musíš naučiť a pripraviť na značný počet maturitných tém, preto texty čo najviac zjednodušujeme a taktiež udržujeme v optimálnej dĺžke (stručné a výstižné).
Sport is an activity which can be done as a hobby or as a professional performance. Most people do sports as their hobby since it is really nice way how to spend your free time.
As a hobby, you can do a sport for your entertainment or for recreation purposes. You can do an individual sport, sport for couples and then also team sports for more people. Each of this categories has its pros and cons.
Doing an individual sport brings a flexibility benefit. You are independent with when you do the sport, how you do that or where you prefer to perform your favourite sport. If you do a sport for couple, it's still not difficult to agree on with your partner and you can have more fun together too. In case of team sport it can be sometimes difficult for organisation but if you manage to agree on with whole team - it can become really immersive activity. Team sport have perhaps more dynamics and adrenaline than individual sports.
Šport je činnosť, ktorú možno vykonávať ako hobby alebo ako profesionálny výkon. Väčšina ľudí robí šport ako svoje hobby, pretože je to naozaj príjemný spôsob, ako tráviť voľný čas.
V rámci hobby, môžete športovať pre svoju zábavu alebo na rekreačné účely. Môžete sa venovať individuálnemu športu, športu pre páry a potom aj tímovému športu pre viac ľudí. Každá z týchto kategórií má svoje klady a zápory.
Individuálny šport prináša výhody flexibility. Ste nezávislí na tom, kedy budete šport vykonávať, ako ho budete vykonávať alebo kde budete najradšej vykonávať svoj obľúbený šport. Ak robíte šport vo dvojici, stále nie je ťažké dohodnúť sa s partnerom a môžete sa spolu aj viac zabaviť. V prípade tímového športu to môže byť niekedy náročné na organizáciu, ale ak sa vám podarí dohodnúť sa s celým tímom - môže sa z toho stať naozaj strhujúca aktivita. Tímový šport má možno väčšiu dynamiku a adrenalín ako individuálne športy.
Moreover we can distinguish sports by their nature. Sports are mostly of physical nature but there are also some mental sports as is for example chess.
While physical sports require focus on your stamina and dynamic performance, mental sport deal more with your intellectual skills.
You can even earn money by doing a sport but this means you need to become a professional sportmen. It is not easy since there is a huge competition.
Finally, if you feel you got either a gift or an immense passion for a sport, don't hesitate and start your sport journey unless you don't have any health limits.
Okrem toho môžeme rozlišovať športy podľa ich povahy. Športy sú väčšinou fyzickej povahy, ale existujú aj mentálne športy, ako je napríklad šach.
Zatiaľ čo fyzické športy vyžadujú zameranie sa na vytrvalosť a dynamický výkon, pri mentálnych športoch ide skôr o intelektuálne schopnosti.
Športom si môžete dokonca zarobiť peniaze, ale to znamená, že sa musíte stať profesionálnym športovcom. Nie je to jednoduché, pretože je tu obrovská konkurencia.
Na záver, ak cítite, že máte buď nadanie, alebo nesmiernu vášeň pre nejaký šport, neváhajte a začnite svoju športovú cestu, pokiaľ nemáte žiadne zdravotné obmedzenia.
TOP 30
performance
performens
výkon
TOP 30
most
moust
väčšina
TOP 30
entertainment
entrtejnment
zábava
TOP 30
recreation
rikriejšn
rekreácia
TOP 30
couple
kapl
pár, párik (napr. ľudí)
späť do menu

Anglická maturitná téma pre rok : SPORT (šport)

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B1

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 30
performance
performens
výkon
🗸 performance
🗸 výkon
TOP 30
most
moust
väčšina
🗸 most
🗸 väčšina
TOP 30
entertainment
entrtejnment
zábava
🗸 entertainment
🗸 zábava
TOP 30
recreation
rikriejšn
rekreácia
🗸 recreation
🗸 rekreácia
TOP 30
couple
kapl
pár (dvaja, napr. ľudia)
🗸 couple
🗸 pár
TOP 30
pros
pros
klady, výhody
🗸 pros
🗸 klady 🗸 výhody
TOP 30
cons
kons
zápory, nevýhody
🗸 cons
🗸 zápory 🗸 nevýhody
TOP 30
bring
bring
prinášať
🗸 bring
🗸 prinášať
TOP 30
flexibility
flexibility
flexibilita
🗸 flexibility
🗸 flexibilita
TOP 30
independent
indipendent
nezávislý
🗸 independent
🗸 nezávislý
TOP 30
favourite
fejvrit
obľúbený
🗸 favourite
🗸 obľúbený
TOP 30
agree on
agrí on
dohodnúť sa
🗸 agree on
🗸 dohodnúť sa
TOP 30
organisation
organizejšn
organizácia
🗸 organisation
🗸 organizácia
TOP 30
manage
menidž
podariť sa
🗸 manage
🗸 podariť sa
TOP 30
immersive
imŕsif
strhujúci
🗸 immersive
🗸 strhujúci
TOP 30
dynamics
dájnemiks
dynamika
🗸 dynamics
🗸 dynamika
TOP 30
moreover
mór-ovr
okrem toho
🗸 moreover
🗸 okrem toho
TOP 30
distinguish
distinguišh
rozlišovať
🗸 distinguish
🗸 rozlišovať
TOP 30
physical
fyzikl
fyzický
🗸 physical
🗸 fyzický
TOP 30
mental
mentl
mentálny, duševný
🗸 mental
🗸 mentálny 🗸 duševný
TOP 30
require
rikvájr
vyžadovať
🗸 require
🗸 vyžadovať
TOP 30
stamina
stemina
vytrvalosť
🗸 stamina
🗸 vytrvalosť
TOP 30
intellectual skills
intelekčuel skils
intelektuálne schopnosti
🗸 intellectual skills
🗸 intelektuálne schopnosti
TOP 30
earn
érn
zarábať
🗸 earn
🗸 zarábať
TOP 30
competition
kompetišn
konkurencia, súťaž
🗸 competition
🗸 konkurencia 🗸 súťaž
TOP 30
gift
gift
nadanie, dar
🗸 gift
🗸 nadanie 🗸 dar
TOP 30
immense
imenz
nesmierny
🗸 immense
🗸 nesmierny
TOP 30
passion
pešn
vášeň
🗸 passion
🗸 vášeň
TOP 30
hesitate
hezitejt
váhať
🗸 hesitate
🗸 váhať
TOP 30
journey
džrní
cesta
🗸 journey
🗸 cesta