ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

TOP 50 - anglické linking words

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B1

Postup ako získať heslo pre prémiové zoznamy nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a zdokonaľ si angličtinu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 50 - anglické linking words

↓ Čo sú to anglické "linking words" a ako ti pomôžu pri výuke angličtiny? ↓

Zoznam TOP 50 - anglické linking words - alebo aj anglické "spájajúce slová" ti umožnia efektívne napájať na seba jednotlivé vety a intuitívne, s gráciou a efektnosťou premosťovať do súvetí či jednotlivých myšlienkových blokov. Zoznam TOP 50 anglických linking words je vhodný pre jazykovú úroveň: stredne pokročilý - B1.
Pokiaľ chceme jazykový prejav vylepšiť a zdokonaliť rétorické schopnosti, kapitola linking words je presne to čo k tomu potrebujeme. Tieto špeciálne slovné väzby majú hneď niekoľko kategórií, ale v zásade platí, že pomáhajú kultivovať prejav a dávajú aj poslucháčovi najavo súvislosti medzi jednotlivými vetami, súvetiami, či celými myšlienkovými blokmi.
Anglické linking words sa podľa účelu použitia delia na 7 základných kategórií:
udávanie príkladov (giving examples) dodatočné informácie (additional information) sumarizovanie informácii (summarising) napájanie myšlienok (sequencing ideas) udávanie dôvodu (giving a reason) udávanie výsledku (giving a result) protikladné myšlienky (contrasting ideas)
Všetkých sedem kategórií má svoje osobitné využitie, ktoré si viac priblížime v prémiovom obsahu.
Preštuduj si tento zoznam a nauč sa všetkých 50 najpoužívanejších anglických linking words, ktoré ti pomôžu tvoriť skvalitniť tvorbu anglických viet :)
TOP 50
also
olsou
tiež, taktiež
TOP 50
although
oldou
aj keď, i keď
TOP 50
apart from
epart from
mimo, pomimo (niečoho)
TOP 50
as
es
keďže
TOP 50
as a result of
es a rizalt of
následkom (niečoho)

TOP 50 - najpoužívanejšie anglické linking words

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B1

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa slovíčka v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 50
also
olsou
tiež, taktiež
🗸 also
🗸 tiež 🗸 taktiež
TOP 50
although
oldou
aj keď, i keď
🗸 although
🗸 aj keď, i keď
TOP 50
apart from
epart from
mimo, pomimo (niečoho)
🗸 apart from
🗸 mimo 🗸 pomimo
TOP 50
as
es
keďže
🗸 as
🗸 keďže
TOP 50
as a result of
es e rizalt of
následkom (niečoho)
🗸 as a result of
🗸 následkom
TOP 50
as well as
es uel es
rovnako ako, tak isto ako
🗸 as well as
🗸 rovnako ako 🗸 tak isto ako
TOP 50
because
bikóz
pretože
🗸 because
🗸 pretože
TOP 50
because of
bikóz of
kvôli
🗸 because of
🗸 kvôli
TOP 50
besides
bisajds
okrem toho
🗸 besides
🗸 okrem toho
TOP 50
but
bat
ale
🗸 but
🗸 ale
TOP 50
consequently
konsikuently
následne, v dôsledku (toho)
🗸 consequently
🗸 následne 🗸 v dôsledku
TOP 50
despite
dispájt
napriek, navzdory
🗸 despite
🗸 napriek 🗸 navzdory
TOP 50
due to
ďjú tu
kvôli
🗸 due to
🗸 kvôli
TOP 50
finally
fajnely
nakoniec, záverom
🗸 finally
🗸 nakoniec 🗸 záverom
TOP 50
firstly
fŕstly
za prvé, po prvé, predovšetkým
🗸 firstly
🗸 za prvé 🗸 po prvé 🗸 predovšetkým
TOP 50
for example
fór iksempl
na príklad
🗸 for example
🗸 na príklad
TOP 50
for instance
fór instens
na príklad, ku príkladu
🗸 for instance
🗸 na príklad 🗸 ku príkladu
TOP 50
furthermore
fardrmór
okrem toho, navyše
🗸 furthermore
🗸 okrem toho 🗸 navyše
TOP 50
however
hauévr
avšak
🗸 however
🗸 avšak
TOP 50
in addition
in edišn
na dôvažok, navyše
🗸 in addition
🗸 na dôvažok 🗸 navyše
TOP 50
in brief
in bríf
v stručnosti
🗸 in brief
🗸 v stručnosti
TOP 50
in conclusion
in konklúžn
na záver, v zhrnutí
🗸 in conclusion
🗸 na záver 🗸 v zhrnutí
TOP 50
in a nutshell
in e natšel
v stručnosti, veľmi štručne
🗸 in a nutshell
🗸 v stručnosti 🗸 veľmi štručne
TOP 50
in practice
in prektis
v praxi
🗸 in practice
🗸 v praxi
TOP 50
in short
in šórt
v skratke
🗸 in short
🗸 v skratke
TOP 50
in spite of
in spájt of
napriek tomu, navzdory tomu
🗸 in spite of
🗸 napriek tomu 🗸 navzdory tomu
TOP 50
in summary
in samery
suma sumárum
🗸 in summary
🗸 suma sumárum
TOP 50
lastly
lástly
nakoniec, napokon, konečne
🗸 lastly
🗸 nakoniec 🗸 napokon 🗸 konečne
TOP 50
moreover
mórovr
navyše, a čo viac
🗸 moreover
🗸 navyše 🗸 a čo viac
TOP 50
namely
nejmly
menovite
🗸 namely
🗸 menovite
TOP 50
nevertheless
nevrdles
jednako, a predsa
🗸 nevertheless
🗸 jednako 🗸 a predsa
TOP 50
nonetheless
nandles
jednako, a predsa
🗸 nonetheless
🗸 jednako 🗸 a predsa
TOP 50
owing to
ouving tu
vďaka
🗸 owing to
🗸 vďaka
TOP 50
regardless
rigárdles
bez ohľadu na
🗸 regardless
🗸 bez ohľadu na
TOP 50
secondly
sekndly
po druhé, za druhé
🗸 secondly
🗸 po druhé 🗸 za druhé
TOP 50
since
sins
keďže
🗸 since
🗸 keďže
TOP 50
so
sou
tak, takže, aby, tak aby
🗸 so
🗸 tak 🗸 takže 🗸 aby 🗸 tak aby
TOP 50
subsequently
sabsikvently
následne, potom
🗸 subsequently
🗸 následne 🗸 potom
TOP 50
therefore
derefór
preto
🗸 therefore
🗸 preto
TOP 50
the following
d falouing
následne
🗸 the following
🗸 následne
TOP 50
the former
d formr
bývalý, predošlý (bod)
🗸 the former
🗸 bývalý 🗸 predošlý (bod)
TOP 50
the latter
d ledr
naposledy spomenutý
🗸 the latter
🗸 naposledy spomenutý
TOP 50
this means that
diz míns det
to znamená že
🗸 this means that
🗸 to znamená že
TOP 50
to conclude
tu konklúd
záverom, pre zrhnutie
🗸 to conclude
🗸 záverom 🗸 pre zrhnutie
TOP 50
to summarise
tu samrájz
suma sumárum, pre zrhnutie
🗸 to summarise
🗸 suma sumárum 🗸 pre zrhnutie
TOP 50
too
tiež, taktiež
🗸 too
🗸 tiež 🗸 taktiež
TOP 50
unlike
anlajk
narozdiel od
🗸 unlike
🗸 narozdiel od
TOP 50
whereas
veréz
zatiaľ čo, nakoľko
🗸 whereas
🗸 zatiaľ čo 🗸 nakoľko
TOP 50
while
uajl
kým, zatiaľ čo
🗸 while
🗸 kým 🗸 zatiaľ čo
TOP 50
within
uitin
v rámci
🗸 within
🗸 v rámci