ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 50 - anglické príslovky

↓ Čo sú to anglické "príslovky" a ako ti pomôžu pri výuke angličtiny? ↓

Zoznam TOP 50 - anglické príslovky - alebo aj po anglicky "English adverbs", sú slovíčka, ktoré síce nie sú povinné pre vytvorenie základných viet, ale na druhej strane ti veľmi šikovne pomôžu do viet zakomponovať "slovesný spôsob" a tým vetám dodať pridanú sémantickú (významovú) hodnotu. Konkrétne to znamená, že odpoveď na otázku AKO? do viet zadefinuješ práve príslovkami. Zoznam TOP 50 anglických prísloviek je vhodný pre jazykovú úroveň: mierne pokročilý - B1.
Čo sa týka tvorby prísloviek, exitujú unikátne anglické príslovky, ktoré vychádzajú z jedinečného základu slova. Avšak popri tych existuje väčšina prísloviek v logicky odvodenom tvare a to: pridaním koncovky -LY za takmer akékoľvek prídavné meno. To znamená, že čím viac poznáš prídavných mien, tým viac vieš vytvoriť aj prísloviek.
Napríklad prídavné meno: beautiful - krásny (AKÝ), krásna (AKÁ), krásné (AKÉ), pridaním koncovky -LY vytvorí príslovku a to: beautifully - krásne (AKO), takže pri väčšine prísloviek dochádza k logickej tvorbe slovíčka.
Vzhľadom nato, že zoznam top 50 anglických prísloviek obsahuje tie najzákladnejšie príslovky, sa v tomto zozname stretneme s výrazným podielom unikátnych prísloviek, ale popri nich si môžeš všimnúť už aj príslovky tvorené koncovkou -LY.
Pokiaľ si chceš jazykový prejav vylepšiť a prejsť z triviálnych viet na mierne pokročilé, zoznam top 50 anglických prísloviek je presne to, čo k tomu budeš potrebovať. Anglické príslovky majú hneď niekoľko kategórií, cez ktoré pomáhajú detailnejšie zadefinovať finálny význam viet a najmä slovies.
Pre lepšie pochopenie prísloviek je vhodné vedieť, že anglické príslovky sa podľa účelu použitia delia na 8 základných kategórií, ktorými vedia ovplyvňovať význam vety, v ktorej sú použité:
príslovky spôsobu (adverbs of manner) príslovky miesta (adverbs of place) príslovky času (adverbs of time) príslovky frekvencie (adverbs of frequency) príslovky účelu (adverbs of purpose) príslovky stupňa (adverbs of degree) príslovky spájania (conjunctive adverbs) príslovky konkretizácie (focusing adverbs)
Všetkých osem kategórií anglických prísloviek si viac priblížime v prémiovom obsahu.
Preštuduj si tento zoznam a nauč sa všetkých 50 najpoužívanejších anglických prísloviek, ktoré ti pomôžu tvoriť skvalitniť tvorbu anglických viet :)
TOP 50
actually
ekšuely
skutočne, naozaj
TOP 50
also
olsou
tiež, taktiež
TOP 50
as
es
ako, tak ako
TOP 50
back
bek
späť, dozadu
TOP 50
beautifully
bjutifuly
krásne, pekne
späť do menu

TOP 50 - najpoužívanejšie anglické príslovky

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B1

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 50
actually
ekšuely
skutočne, naozaj
🗸 actually
🗸 skutočne 🗸 naozaj
TOP 50
also
olsou
tiež, taktiež
🗸 also
🗸 tiež 🗸 taktiež
TOP 50
as
es
ako, tak ako
🗸 as
🗸 ako 🗸 tako ako
TOP 50
back
bek
späť, dozadu
🗸 back
🗸 späť, dozadu
TOP 50
beautifully
bjutifuly
krásne, pekne
🗸 beautifully
🗸 krásne 🗸 pekne
TOP 50
briefly
brífly
stručne, krátko
🗸 briefly
🗸 stručne 🗸 krátko
TOP 50
calmly
kolmly
pokojne, kľudne
🗸 calmly
🗸 pokojne 🗸 kľudne
TOP 50
carefully
kérfly
opatrne
🗸 carefully
🗸 opatrne
TOP 50
certainly
sértenly
iste, zaiste, určite
🗸 certainly
🗸 iste 🗸 zaiste 🗸 určite
TOP 50
continually
kontiňuely
stále, neustále, postupne
🗸 continually
🗸 stále 🗸 neustále 🗸 postupne
TOP 50
daily
dejly
denne, každý deň
🗸 daily
🗸 denne 🗸 každý deň
TOP 50
deeply
díply
hlboko, dôkladne
🗸 deeply
🗸 hlboko 🗸 dôkladne
TOP 50
down
daun
dole, do dola
🗸 down
🗸 dole 🗸 do dola 🗸 smerom nadol
TOP 50
easily
ízily
ľahko, ľahučko
🗸 easily
🗸 ľahko 🗸 ľahučko
TOP 50
especially
espešely
špeciálne, konkrétne
🗸 especially
🗸 špeciálne 🗸 konkrétne
TOP 50
even
ívn
aj, hoci aj, dokonca aj
🗸 even
🗸 aj 🗸 hoci aj 🗸 dokonca aj
TOP 50
fortunately
fórčnejtly
našťastie
🗸 fortunately
🗸 našťastie
TOP 50
freely
fríly
voľne, slobodne
🗸 freely
🗸 voľne 🗸 slobodne
TOP 50
honestly
ónestly
úprimne, čestne
🗸 honestly
🗸 úprimne 🗸 čestne
TOP 50
hopefully
houpfuly
dúfajme, nádejne
🗸 hopefully
🗸 dúfajme 🗸 nádejne
TOP 50
here
hír
tu
🗸 here
🗸 tu
TOP 50
how
hau
ako
🗸 how
🗸 ako
TOP 50
just
džast
len, iba
🗸 just
🗸 len 🗸 iba
TOP 50
more
mór
viac, viacej
🗸 more
🗸 viac 🗸 viacej
TOP 50
most, the most
moust
najviac, naj
🗸 most 🗸 the most
🗸 najviac 🗸 naj
TOP 50
mostly
moustly
väčšinou, prevažne
🗸 mostly
🗸 väčšinou 🗸 prevažne
TOP 50
never
nevr
nikdy
🗸 never
🗸 nikdy
TOP 50
now
nau
teraz, ihneď, hneď
🗸 now
🗸 teraz 🗸 ihneď 🗸 hneď
TOP 50
often
ofn
často
🗸 often
🗸 často
TOP 50
only
only
len, iba
🗸 only
🗸 len 🗸 iba
TOP 50
out
aut
von, vonku
🗸 out
🗸 von 🗸 vonku
TOP 50
quickly
kvikly
rýchlo, chytro
🗸 quickly
🗸 rýchlo 🗸 chytro
TOP 50
really
rily
skutočne, naozaj, fakt
🗸 really
🗸 skutočne 🗸 naozaj 🗸 fakt
TOP 50
slowly
slouly
pomaly, pomalinky
🗸 slowly
🗸 pomaly 🗸 pomalinky
TOP 50
smoothly
smútly
hladko
🗸 smoothly
🗸 hladko
TOP 50
so
sou
takto, týmto spôsobom
🗸 so
🗸 takto 🗸 týmto spôsobom
TOP 50
softly
softly
jemne
🗸 softly
🗸 jemne
TOP 50
sometimes
samtájms
niekedy, občas
🗸 sometimes
🗸 niekedy 🗸 občas
TOP 50
soon
sún
čoskoro
🗸 soon
🗸 čoskoro
TOP 50
still
stil
stále
🗸 still
🗸 stále
TOP 50
strictly
striktly
prísne, striktne
🗸 strictly
🗸 prísne 🗸 striktne
TOP 50
suddenly
sadenly
zrazu, odrazu, náhle
🗸 suddenly
🗸 zrazu 🗸 odrazu 🗸 náhle
TOP 50
then
den
potom
🗸 then
🗸 potom
TOP 50
there
dér
tam
🗸 there
🗸 tam
TOP 50
too
tiež, taktiež, príliš
🗸 too
🗸 tiež 🗸 taktiež 🗸 príliš
TOP 50
unexpectedly
anikspektidly
neočakávane, náhle
🗸 unexpectedly
🗸 neočakávane 🗸 náhle
TOP 50
unfortunately
anforčnejtly
nanešťastie, bohužiaľ
🗸 unfortunately
🗸 nanešťastie 🗸 bohužiaľ
TOP 50
up
ap
hore, do hora
🗸 up
🗸 hore 🗸 do hora
TOP 50
very
uery
veľmi
🗸 very
🗸 veľmi
TOP 50
well
uel
dobre
🗸 well
🗸 dobre