ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 100 - anglické príslovky

↓ Čo sú to anglické "príslovky" a ako ti pomôžu pri výuke angličtiny? ↓

Zoznam TOP 100 - anglické príslovky - alebo aj po anglicky "English adverbs", sú slovíčka, ktoré síce nie sú povinné pre vytvorenie základných viet, ale na druhej strane ti veľmi šikovne pomôžu do viet zakomponovať "slovesný spôsob" a tým vetám dodať pridanú sémantickú (významovú) hodnotu. Konkrétne to znamená, že odpoveď na otázku AKO? do viet zadefinuješ práve príslovkami. Zoznam TOP 100 anglických prísloviek je vhodný pre jazykovú úroveň: stredne pokročilý - B2.
Čo sa týka tvorby prísloviek, exitujú unikátne anglické príslovky, ktoré vychádzajú z jedinečného základu slova. Avšak popri tych existuje väčšina prísloviek v logicky odvodenom tvare a to: pridaním koncovky -LY za takmer akékoľvek prídavné meno. To znamená, že čím viac poznáš prídavných mien, tým viac vieš vytvoriť aj prísloviek.
Napríklad prídavné meno: beautiful - krásny (AKÝ), krásna (AKÁ), krásné (AKÉ), pridaním koncovky -LY vytvorí príslovku a to: beautifully - krásne (AKO), takže pri väčšine prísloviek dochádza k logickej tvorbe slovíčka.
Zoznam top 100 anglických prísloviek obsahuje základné ale aj zopár pokročilejších prísloviek a zároveň v tomto zozname sa už môžeš stretnúť s výraznejším podielom prísloviek tvorených koncovkou -LY.
Pokiaľ si chceš jazykový prejav vylepšiť a udomácniť sa v mierne až stredne pokročilých vetách, zoznam top 100 anglických prísloviek ti napomôže k splneniu tohto cieľa. Anglické príslovky majú hneď niekoľko kategórií, cez ktoré pomáhajú detailnejšie zadefinovať finálny význam viet a najmä slovies.
Pre lepšie pochopenie prísloviek je vhodné vedieť, že anglické príslovky sa podľa účelu použitia delia na 8 základných kategórií, ktorými vedia ovplyvňovať význam vety, v ktorej sú použité:
príslovky spôsobu (adverbs of manner) príslovky miesta (adverbs of place) príslovky času (adverbs of time) príslovky frekvencie (adverbs of frequency) príslovky účelu (adverbs of purpose) príslovky stupňa (adverbs of degree) príslovky spájania (conjunctive adverbs) príslovky konkretizácie (focusing adverbs)
Všetkých osem kategórií anglických prísloviek si viac priblížime v prémiovom obsahu.
Preštuduj si tento zoznam a nauč sa všetkých 100 najpoužívanejších anglických prísloviek, ktoré ti pomôžu tvoriť skvalitniť tvorbu anglických viet :)
TOP 50
actually
ekšuely
skutočne, naozaj
TOP 50
also
olsou
tiež, taktiež
TOP 50
as
es
ako, tak ako
TOP 50
back
bek
späť, dozadu
TOP 50
beautifully
bjutifuly
krásne, pekne
späť do menu

TOP 100 - najpoužívanejšie anglické príslovky

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B2

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 50
actually
ekšuely
skutočne, naozaj
🗸 actually
🗸 skutočne 🗸 naozaj
TOP 50
also
olsou
tiež, taktiež
🗸 also
🗸 tiež 🗸 taktiež
TOP 50
as
es
ako, tak ako
🗸 as
🗸 ako 🗸 tako ako
TOP 50
back
bek
späť, dozadu
🗸 back
🗸 späť, dozadu
TOP 50
beautifully
bjutifuly
krásne, pekne
🗸 beautifully
🗸 krásne 🗸 pekne
TOP 50
briefly
brífly
stručne, krátko
🗸 briefly
🗸 stručne 🗸 krátko
TOP 50
calmly
kolmly
pokojne, kľudne
🗸 calmly
🗸 pokojne 🗸 kľudne
TOP 50
carefully
kérfly
opatrne
🗸 carefully
🗸 opatrne
TOP 50
certainly
sértenly
iste, zaiste, určite
🗸 certainly
🗸 iste 🗸 zaiste 🗸 určite
TOP 50
continually
kontiňuely
stále, neustále, postupne
🗸 continually
🗸 stále 🗸 neustále 🗸 postupne
TOP 50
daily
dejly
denne, každý deň
🗸 daily
🗸 denne 🗸 každý deň
TOP 50
deeply
díply
hlboko, dôkladne
🗸 deeply
🗸 hlboko 🗸 dôkladne
TOP 50
down
daun
dole, do dola
🗸 down
🗸 dole 🗸 do dola 🗸 smerom nadol
TOP 50
easily
ízily
ľahko, ľahučko
🗸 easily
🗸 ľahko 🗸 ľahučko
TOP 50
especially
espešely
špeciálne, konkrétne
🗸 especially
🗸 špeciálne 🗸 konkrétne
TOP 50
even
ívn
aj, hoci aj, dokonca aj
🗸 even
🗸 aj 🗸 hoci aj 🗸 dokonca aj
TOP 50
fortunately
fórčnejtly
našťastie
🗸 fortunately
🗸 našťastie
TOP 50
freely
fríly
voľne, slobodne
🗸 freely
🗸 voľne 🗸 slobodne
TOP 50
honestly
ónestly
úprimne, čestne
🗸 honestly
🗸 úprimne 🗸 čestne
TOP 50
hopefully
houpfuly
dúfajme, nádejne
🗸 hopefully
🗸 dúfajme 🗸 nádejne
TOP 50
here
hír
tu
🗸 here
🗸 tu
TOP 50
how
hau
ako
🗸 how
🗸 ako
TOP 50
just
džast
len, iba
🗸 just
🗸 len 🗸 iba
TOP 50
more
mór
viac, viacej
🗸 more
🗸 viac 🗸 viacej
TOP 50
most, the most
moust
najviac, naj
🗸 most 🗸 the most
🗸 najviac 🗸 naj
TOP 50
mostly
moustly
väčšinou, prevažne
🗸 mostly
🗸 väčšinou 🗸 prevažne
TOP 50
never
nevr
nikdy
🗸 never
🗸 nikdy
TOP 50
now
nau
teraz, ihneď, hneď
🗸 now
🗸 teraz 🗸 ihneď 🗸 hneď
TOP 50
often
ofn
často
🗸 often
🗸 často
TOP 50
only
only
len, iba
🗸 only
🗸 len 🗸 iba
TOP 50
out
aut
von, vonku
🗸 out
🗸 von 🗸 vonku
TOP 50
quickly
kvikly
rýchlo, chytro
🗸 quickly
🗸 rýchlo 🗸 chytro
TOP 50
really
rily
skutočne, naozaj, fakt
🗸 really
🗸 skutočne 🗸 naozaj 🗸 fakt
TOP 50
slowly
slouly
pomaly, pomalinky
🗸 slowly
🗸 pomaly 🗸 pomalinky
TOP 50
smoothly
smútly
hladko
🗸 smoothly
🗸 hladko
TOP 50
so
sou
takto, týmto spôsobom
🗸 so
🗸 takto 🗸 týmto spôsobom
TOP 50
softly
softly
jemne
🗸 softly
🗸 jemne
TOP 50
sometimes
samtájms
niekedy, občas
🗸 sometimes
🗸 niekedy 🗸 občas
TOP 50
soon
sún
čoskoro
🗸 soon
🗸 čoskoro
TOP 50
still
stil
stále
🗸 still
🗸 stále
TOP 50
strictly
striktly
prísne, striktne
🗸 strictly
🗸 prísne 🗸 striktne
TOP 50
suddenly
sadenly
zrazu, odrazu, náhle
🗸 suddenly
🗸 zrazu 🗸 odrazu 🗸 náhle
TOP 50
then
den
potom
🗸 then
🗸 potom
TOP 50
there
dér
tam
🗸 there
🗸 tam
TOP 50
too
tiež, taktiež, príliš
🗸 too
🗸 tiež 🗸 taktiež 🗸 príliš
TOP 50
unexpectedly
anikspektidly
neočakávane, náhle
🗸 unexpectedly
🗸 neočakávane 🗸 náhle
TOP 50
unfortunately
anforčnejtly
nanešťastie, bohužiaľ
🗸 unfortunately
🗸 nanešťastie 🗸 bohužiaľ
TOP 50
up
ap
hore, do hora
🗸 up
🗸 hore 🗸 do hora
TOP 50
very
uery
veľmi
🗸 very
🗸 veľmi
TOP 50
well
uel
dobre
🗸 well
🗸 dobre
TOP 100
almost
olmoust
takmer, skoro
🗸 almost
🗸 takmer 🗸 skoro
TOP 100
always
olvejs
vždy
🗸 always
🗸 vždy
TOP 100
badly
bedly
zle
🗸 badly
🗸 zle
TOP 100
basically
bejsikly
v podstate
🗸 basically
🗸 v podstate
TOP 100
below
bilou
dole
🗸 below
🗸 dole
TOP 100
clearly
klírly
jasne, preukázateľne
🗸 clearly
🗸 jasne 🗸 preukázatelne
TOP 100
completely
komplitly
úplne
🗸 completely
🗸 úplne
TOP 100
correctly
korektly
správne
🗸 correctly
🗸 správne
TOP 100
dangerously
dendžerously
nebezpečne
🗸 dangerously
🗸 nebezpečne
TOP 100
directly
líbn
priamo
🗸 directly
🗸 priamo
TOP 100
early
érly
skoro, zavčasu
🗸 early
🗸 skoro 🗸 zavčasu
TOP 100
else
elz
inak
🗸 else
🗸 inak
TOP 100
friendly
frendly
priateľsky
🗸 friendly
🗸 priateľsky
TOP 100
forward
forvrd
dopredu
🗸 forward
🗸 dopredu
TOP 100
frequently
frikvently
často
🗸 frequently
🗸 často
TOP 100
gladly
gledly
s radosťou
🗸 gladly
🗸 s radosťou
TOP 100
generally
dženeraly
všeobecne
🗸 generally
🗸 všeobecne
TOP 100
gradually
gredžuely
postupne
🗸 gradually
🗸 postupne
TOP 100
hardly
hardly
ťažko
🗸 hardly
🗸 ťažko
TOP 100
healthily
helfily
zdravo
🗸 healthily
🗸 zdravo
TOP 100
horribly
horibly
hrozne
🗸 horribly
🗸 hrozne
TOP 100
jointly
džojntly
spoločne
🗸 jointly
🗸 spoločne
TOP 100
maximally
meximely
maximálne
🗸 maximally
🗸 maximálne
TOP 100
mutually
mjučuely
vzájomne
🗸 mutually
🗸 vzájomne
TOP 100
naturally
nejčurely
prirodzene
🗸 naturally
🗸 prirodzene
TOP 100
nicely
najsly
pekne
🗸 nicely
🗸 pekne
TOP 100
nonstop
nanstap
nepretržite
🗸 nonstop
🗸 nepretržite
TOP 100
obviously
oviously
prirodzene
🗸 obviously
🗸 prirodzene
TOP 100
openly
oupenly
otvorene
🗸 openly
🗸 otvorene
TOP 100
quickly
kuikly
rýchlo
🗸 quickly
🗸 rýchlo
TOP 100
practically
prektikly
prakticky
🗸 practically
🗸 prakticky
TOP 100
rarely
rérly
zriedkavo
🗸 rarely
🗸 zriedkavo
TOP 100
reliably
rilijably
spoľahlivo
🗸 reliably
🗸 spoľahlivo
TOP 100
relatively
rilejtivly
relatívne
🗸 relatively
🗸 relatívne
TOP 100
sadly
sedly
žiaľ
🗸 sadly
🗸 žiaľ
TOP 100
safely
sejfly
bezpečne
🗸 safely
🗸 bezpečne
TOP 100
seriously
sírijously
vážne
🗸 seriously
🗸 vážne
TOP 100
similarly
similerly
podobne
🗸 similarly
🗸 podobne
TOP 100
slightly
slajtly
mierne
🗸 slightly
🗸 mierne
TOP 100
somehow
samhau
nejako
🗸 somehow
🗸 nejako
TOP 100
specifically
specifikly
špeciálne
🗸 specifically
🗸 špeciálne
TOP 100
surprisingly
surprájzingly
prekvapivo
🗸 surprisingly
🗸 prekvapivo
TOP 100
technically
technikly
technicky (vzaté)
🗸 technically
🗸 technicky
TOP 100
terribly
teribly
hrozne
🗸 terribly
🗸 hrozne
TOP 100
together
tugeder
spoločne
🗸 together
🗸 spoločne
TOP 100
truly
čruly
skutočne
🗸 truly
🗸 skutočne
TOP 100
typically
typikly
typicky
🗸 typically
🗸 typicky
TOP 100
usually
južuelly
zvyčajne
🗸 usually
🗸 zvyčajne
TOP 100
versus
vŕzs
proti
🗸 versus
🗸 proti
TOP 100
willingly
uilingly
ochotne
🗸 willingly
🗸 pochybovať