ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

TOP 300 - anglické slovesá

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B1

Postup ako získať heslo pre prémiové zoznamy nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a zdokonaľ si angličtinu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 300 - anglické slovesá

↓ Čo sú to anglické slovesá a ako ti pomôžu pri výuke angličtiny? ↓

Zoznam TOP 300 - anglické slovesá - je zoznam slovies, ktorý ťa posunie do bežnej ale plynulej komunikácie v anglickom jazyku. Je vhodný pre úroveň B1 - mierne pokročilý.
Anglické slovesá sú neoddeliteľnou súčasťou každej anglickej vety. Spolu s podmetmi sú najdôležitejšou súčasťou anglického jazyka. Obecne platí, že čím viac anglických slovies ovládaš, tým lepší jazykový prejav v angličtine máš. Anglické slovesá sú najdôležitejšou časťou každej vety, keďže majú aj vysoký kreatívny potenciál. Tvoria až do 60 % celej sémantickej (významovej) hodnoty viet. TOP 300 - anglické slovesá je súčasťou obsahu angličtina pre mierne pokročilých. Vyskúšaj si všetky funkcie aplikácie ANGLINO.EU, ktoré ti pomôžu sa podrobne naučiť tento zoznam obsahujúci anglické slovesá, vrátane unikátneho a neobmedzeného časového skúšania sa. Zisti, či každé slovíčko ovládaš do 15, 10 alebo ideálne do 5 sekúnd.
Nauč sa všetkých 300 najpoužívanejších anglických slovies a vylepši si tvoju výuku slovnú zásobu anglického jazyka.
TOP 100
accept
eksept
akceptovať
TOP 300
adapt
edept
prispôsobiť
TOP 100
add
ed
pridať, pripočítať
TOP 300
adjust
eddžust
nastaviť
TOP 300
admire
edmájr
obdivovať

TOP 300 - najpoužívanejšie anglické slovesá

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B1

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa slovíčka v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 100
accept
eksept
akceptovať, prijať
🗸 accept
🗸 akceptovať, prijať
TOP 300
adapt
edept
prispôsobiť
🗸 adapt
🗸 prispôsobiť (sa)
TOP 100
add
ed
pridať, pripočítať
🗸 add
🗸 pridať, 🗸 pripočítať
TOP 300
adjust
eddžust
nastaviť
🗸 adjust, set
🗸 nastaviť
TOP 300
admire
edmáir
obdivovať
🗸 admire
🗸 obdivovať
TOP 300
admit
edmit
pripustiť, uznať
🗸 admit
🗸 pripustiť, uznať
TOP 100
agree
egrí
súhlasiť
🗸 agree
🗸 súhlasiť
TOP 100
agree on
egrí on
dohodnúť sa
🗸 agree on
🗸 dohodnúť sa
TOP 300
achieve
ečíf
dosiahnúť (úspech)
🗸 achieve
🗸 dosiahnúť (úspech)
TOP 300
allow
elau
povoliť, umožniť
🗸 allow
🗸 povoliť, umožniť
TOP 300
announce
enauns
oznámiť
🗸 announce
🗸 oznámiť
TOP 300
answer
ensr
odpovedať
🗸 answer
🗸 odpovedať
TOP 300
apologize
epolodžájz
ospravedlniť sa
🗸 apologize
🗸 ospravedlniť sa
TOP 300
appear
epír
objaviť sa
🗸 appear
🗸 objaviť sa
TOP 300
appreciate
eprišiejt
oceniť, oceňovať
🗸 appreciate
🗸 oceniť, oceňovať
TOP 300
arrive
erájf
prísť, doraziť (na miesto)
🗸 arrive
🗸 prísť, doraziť
TOP 100
ask
ásk
spýtať sa
🗸 ask
🗸 spýtať sa
TOP 300
ask for
ásk for
požiadať o (niečo)
🗸 ask for
🗸 požiadať o
TOP 300
assume
esjúm
predpokladať
🗸 assume
🗸 predpokladať
TOP 300
assure
ešŕ
uistiť
🗸 assure
🗸 uistiť
TOP 300
attach
eteč
priložiť, pripojiť (prílohu)
🗸 attach
🗸 priložiť, pripojiť
TOP 300
avoid
evojd
vyhnúť sa
🗸 avoid
🗸 vyhnúť sa
TOP 100
be
byť
🗸 be
🗸 byť
TOP 300
be afraid
bí efrejd
báť sa, obávať sa
🗸 be afraid
🗸 báť sa, obávať sa
TOP 300
be born
bí born
narodiť sa
🗸 be born
🗸 narodiť sa
TOP 300
beat
bít
poraziť, biť (fyzicky)
🗸 beat
🗸 biť, 🗸 poraziť
TOP 300
become
bikam
stať sa (akosť, práca)
🗸 become
🗸 stať sa
TOP 100
begin
bigin
začať
🗸 begin
🗸 začať
TOP 100
believe
bilíf
veriť
🗸 believe
🗸 veriť
TOP 300
belong
bilong
patriť
🗸 belong
🗸 patriť
TOP 300
board
bórd
nastúpiť (na palubu)
🗸 board
🗸 nastúpiť
TOP 300
book
búk
rezervovať (si)
🗸 book
🗸 rezervovať, 🗸 zarezervovať
TOP 100
borrow
borou
požičať si
🗸 borrow
🗸 požičať si
TOP 300
break
brejk
zlomiť, prerušiť (niečo)
🗸 break
🗸 zlomiť, prerušiť
TOP 300
break down
brejk daun
pokaziť sa
🗸 break down
🗸 pokaziť sa
TOP 100
bring
bring
priniesť, doniesť
🗸 bring
🗸 priniesť, doniesť
TOP 100
build
bild
stavať, postaviť
🗸 build
🗸 stavať, postaviť
TOP 300
burn
bŕn
popáliť, spáliť
🗸 burn
🗸 popáliť, spáliť
TOP 100
buy
báj
kúpiť
🗸 buy
🗸 kúpiť
TOP 300
calculate
kalkjulejt
vypočítať, vyrátať
🗸 calculate
🗸 vypočítať, vyrátať
TOP 100
call
kol
volať, zavolať
🗸 call
🗸 volať, zavolať
TOP 100
cancel
kensl
zrušiť
🗸 cancel
🗸 zrušiť
TOP 300
cause
kóz
spôsobiť, zapríčiniť
🗸 cause
🗸 spôsobiť, zapríčiniť
TOP 300
clean
klín
vyčistiť, poupratovať
🗸 clean
🗸 vyčistiť, poupratovať
TOP 300
climb
klájmb
liezť, šplhať sa
🗸 climb
🗸 liezť, šplhať sa
TOP 100
close
klouz
zavrieť
🗸 close
🗸 zavrieť
TOP 300
collect
kolekt
zbierať
🗸 collect
🗸 zbierať
TOP 100
come
kam
prísť
🗸 come
🗸 prísť
TOP 300
compare
kompér
porovnať, porovnávať
🗸 compare
🗸 porovnať, porovnávať
TOP 300
complain
komplejn
sťažovať sa
🗸 complain
🗸 sťažovať sa
TOP 300
comprehend
komprihend
rozumieť, chápať
🗸 comprehend understand
🗸 rozumieť, chápať
TOP 300
comprise
komprájz
zahŕňať (niečo)
🗸 comprise
🗸 zahŕňať (niečo)
TOP 300
concern
konsŕn
týkať sa
🗸 concern
🗸 týkať sa
TOP 100
confirm
konfŕm
potvrdiť
🗸 confirm
🗸 potvrdiť
TOP 300
connect
konekt
pripojiť
🗸 connect
🗸 pripojiť
TOP 300
consider
konsidr
považovať, zvažovať
🗸 consider
🗸 považovať, zvažovať
TOP 300
consist of
konsist of
skladať sa (z niečoho)
🗸 consist of
🗸 skladať sa
TOP 300
contain
kontejn
obsahovať
🗸 contain
🗸 obsahovať
TOP 100
continue
kontiňju
pokračovať
🗸 continue
🗸 pokračovať
TOP 100
cook
kúk
variť
🗸 cook
🗸 variť
TOP 100
cost
kost
stáť (cena)
🗸 cost
🗸 stáť (cena)
TOP 300
cover
kavr
prikryť, zakryť
🗸 cover
🗸 prikryť, zakryť
TOP 100
create
kriejt
vytvoriť
🗸 create
🗸 vytvoriť
TOP 300
cry
kráj
kričať, plakať
🗸 cry
🗸 kričať, plakať
TOP 300
cut
kat
sekať, rezať, strihať, rúbať
🗸 cut
🗸 odseknúť, odrezať
TOP 100
damage
demidž
poškodiť
🗸 damage
🗸 poškodiť
TOP 100
deal with
díl vit
zaoberať sa, venovať sa
🗸 deal with
🗸 zaoberať sa, venovať sa
TOP 100
decide
disájd
rozhodnúť sa
🗸 decide
🗸 rozhodnúť, 🗸 rozhodnúť sa
TOP 100
decrease
dikrís
znížiť
🗸 decrease
🗸 znížiť
TOP 300
deliver
dilivr
doručiť, dodať
🗸 deliver
🗸 doručiť, dodať
TOP 300
demand
diménd
požadovať, vyžadovať
🗸 demand
🗸 požadovať, vyžadovať
TOP 100
depend on
dipend on
záležať na, závisieť od
🗸 depend on
🗸 záležať na, závisieť od
TOP 300
deposit
dipouzit
vložiť, uložiť (fin.)
🗸 deposit
🗸 vložiť, uložiť
TOP 100
describe
diskrájb
opísať, popísať
🗸 describe
🗸 opísať, popísať
TOP 300
deserve
dizérf
zaslúžiť si
🗸 deserve
🗸 zaslúžiť si
TOP 300
design
dizajn
navrhnúť, nadizajnovať
🗸 design
🗸 navrhnúť
TOP 300
destroy
distrój
zničiť
🗸 destroy
🗸 zničiť
TOP 300
determine
ditermin
určiť, stanoviť (údaj)
🗸 determine
🗸 určiť, 🗸 stanoviť
TOP 300
differ
difŕ
líšiť sa, odlišovať sa
🗸 differ
🗸 líšiť sa, 🗸 odlišovať sa
TOP 300
disappear
dizepír
zmiznúť, stratiť sa
🗸 disappear
🗸 zmiznúť, stratiť sa
TOP 300
divide
divájd
rozdeliť
🗸 divide
🗸 rozdeliť
TOP 100
do
du
urobiť
🗸 do, make
🗸 urobiť
TOP 300
doubt
daupt
pochybovať
🗸 doubt
🗸 pochybovať
TOP 300
draw
dró
kresliť
🗸 draw
🗸 kresliť
TOP 300
dress
dres
obliecť sa
🗸 dress
🗸 obliecť sa
TOP 100
drink
drink
piť, vypiť
🗸 drink
🗸 piť, vypiť
TOP 300
drive
drájf
šoférovať, jazdiť
🗸 drive
🗸 šoférovať, jazdiť
TOP 300
earn
érn
zarobiť, zarábať
🗸 earn
🗸 zarobiť, zarábať
TOP 100
eat
ít
jesť, zjesť
🗸 eat
🗸 jesť, zjesť
TOP 300
emphasize
emfsájz
zdôrazniť
🗸 emphasize
🗸 zdôrazniť
TOP 300
encourage
inkaridž
povzbudiť
🗸 encourage
🗸 povzbudiť
TOP 300
enjoy
indžoj
vychutnať si, užiť si
🗸 enjoy
🗸 užiť si, 🗸 vychutnať si
TOP 300
enter
entr
vstúpiť
🗸 enter
🗸 vstúpiť
TOP 300
excuse
ikskjúz
prepáčiť
🗸 excuse
🗸 prepáčiť
TOP 300
exchange
iksčejndž
zameniť (peniaze)
🗸 exchange
🗸 vymeniť, zameniť
TOP 300
exit
exit
odísť, opustiť, ukončiť
🗸 exit
🗸 skončiť, ukončiť
TOP 100
expect
ikspekt
očakávať
🗸 expect
🗸 očakávať
TOP 300
experience
ikspíriens
zažiť
🗸 experience
🗸 zažiť
TOP 100
explain
iksplejn
vysvetliť
🗸 explain
🗸 vysvetliť
TOP 300
extend
ikstend
rozšíriť
🗸 extend
🗸 rozšíriť
TOP 300
fall
fol
spadnúť, padnúť
🗸 fall
🗸 spadnúť, padnúť
TOP 300
fasten
fásn
pripevniť
🗸 fasten
🗸 pripevniť
TOP 300
feed
fíd
kŕmiť
🗸 feed
🗸 kŕmiť
TOP 300
feel
fíl
cítiť, cítiť sa (pocit)
🗸 feel
🗸 cítiť (pocit)
TOP 300
figure out
figr aut
vymyslieť, premyslieť
🗸 figure out
🗸 vymyslieť, premyslieť
TOP 100
find
fájnd
nájsť
🗸 find
🗸 nájsť
TOP 300
find out
fájnd aut
zistiť (niečo)
🗸 find out
🗸 zistiť (niečo)
TOP 100
finish
finiš
dokončiť
🗸 finish
🗸 dokončiť
TOP 300
fly
fláj
letieť, lietať
🗸 fly
🗸 letieť, lietať
TOP 100
focus
fouks
zamerať sa, sústrediť sa
🗸 focus
🗸 zamerať sa, 🗸 sústrediť sa
TOP 100
follow
falou
nasledovať
🗸 follow
🗸 nasledovať
TOP 300
force
fórs
nútiť, prinútiť
🗸 force
🗸 nútiť, prinútiť
TOP 300
forget
frget
zabudnúť
🗸 forget
🗸 zabudnúť
TOP 300
forgive
frgif
odpustiť
🗸 forgive
🗸 odpustiť
TOP 100
gain
gejn
získať
🗸 gain
🗸 získať
TOP 100
get
get
dostať
🗸 get
🗸 dostať
TOP 300
get ill
get il
ochorieť
🗸 get ill
🗸 ochorieť
TOP 300
get out
get aut
vystúpiť, dostať sa von
🗸 get out
🗸 vystúpiť
TOP 100
give
gif
dať
🗸 give
🗸 dať
TOP 100
go
gou
ísť
🗸 go
🗸 ísť
TOP 300
guess
ges
tipnúť, hádať
🗸 guess
🗸 tipnúť, hádať
TOP 300
handle
hendl
narábať, manipulovať
🗸 handle
🗸 narábať
TOP 300
happen
hepn
stať sa, udiať sa
🗸 happen
🗸 stať sa, udiať sa
TOP 100
have
hef
mať
🗸 have
🗸 mať
TOP 300
have a break
hef e brejk
pauzovať, dať si pauzu
🗸 have a break
🗸 pauzovať, dať si pauzu
TOP 300
have a breakfast
hef e brekfest
raňajkovať
🗸 have a breakfast
🗸 raňajkovať
TOP 300
have a dinner
hef e dinr
večerať
🗸 have a dinner
🗸 večerať
TOP 300
have a drink
hef e drink
vypiť si (drink)
🗸 have a drink
🗸 vypiť si
TOP 300
have a lunch
hef e lanč
obedovať
🗸 have a lunch
🗸 obedovať
TOP 300
have a nap
hef e nep
pospať si, zdriemnúť si
🗸 have a nap
🗸 pospať si, 🗸 zdriemnúť si
TOP 300
have a shower
hef e šavr
osprchovať sa
🗸 have a shower
🗸 sprchovať sa, 🗸 osprchovať sa
TOP 300
have a snack
hef e snek
zajesť si
🗸 have a snack
🗸 zajesť si
TOP 300
hate
hejt
nemať rád, nenávidieť
🗸 hate
🗸 nemať rád, nenávidieť
TOP 300
hear
hír
počuť (akusticky)
🗸 hear
🗸 počuť
TOP 100
help
help
pomôcť
🗸 help
🗸 pomôcť
TOP 300
hesitate
hesitejt
váhať
🗸 hesitate
🗸 váhať
TOP 300
hide
hájd
ukryť, schovať
🗸 hide
🗸 ukryť, schovať
TOP 300
hire
háir
najať si
🗸 hire
🗸 najať si
TOP 300
hold
hold
držať
🗸 hold
🗸 držať
TOP 100
hope
houp
dúfať
🗸 hope
🗸 dúfať
TOP 300
hurt
hŕt
zraniť, ublížiť
🗸 hurt
🗸 zraniť, ublížiť
TOP 300
change
čejndž
zmeniť, vymeniť
🗸 change
🗸 zmeniť, vymeniť
TOP 100
check
ček
skontrolovať, overiť
🗸 check
🗸 overiť, 🗸 skontrolovať
TOP 100
choose
čúz
vybrať si, zvoliť si
🗸 choose
🗸 vybrať si, zvoliť si
TOP 300
imagine
imedžin
predstaviť si
🗸 imagine
🗸 predstaviť si
TOP 300
impress
impres
zaujať, spraviť dojem
🗸 impress
🗸 zaujať, spraviť dojem
TOP 300
improve
imprúf
zlepšiť, vylepšiť
🗸 improve
🗸 zlepšiť, vylepšiť
TOP 300
include
inklúd
zahŕňať, zahrnúť
🗸 include
🗸 zahŕňať, zahrnúť
TOP 100
increase
inkrís
zvýšiť
🗸 increase
🗸 zvýšiť
TOP 300
influence
influens
ovplyvniť
🗸 influence
🗸 ovplyvniť
TOP 300
inform
infórm
informovať
🗸 inform
🗸 informovať
TOP 300
insist
inzist
trvať na, naliehať
🗸 insist
🗸 trvať na, naliehať
TOP 300
intend
intend
zamýšlať, plánovať
🗸 intend
🗸 zamýšlať, plánovať
TOP 300
introduce
introďjús
predstaviť (sa)
🗸 introduce
🗸 predstaviť, 🗸 predstaviť sa
TOP 100
invite
invájt
pozvať
🗸 invite
🗸 pozvať
TOP 300
involve
involf
zahŕnať, začleniť (sa)
🗸 involve
🗸 zahŕňať začleniť (sa)
TOP 300
join
džoin
pridať sa, pripojiť, spojiť
🗸 join
🗸 pridať sa, pripojiť
TOP 300
jump
džamp
skočiť, skákať
🗸 jump
🗸 skočiť, skákať
TOP 100
know
nou
vedieť, poznať
🗸 know
🗸 vedieť, poznať
TOP 300
launch
launč
spustiť, odpáliť
🗸 launch
🗸 spustiť, 🗸 odpáliť
TOP 100
learn
lŕn
učiť sa
🗸 learn
🗸 učiť sa
TOP 300
leave
líf
odísť, opustiť
🗸 leave
🗸 odísť, opustiť
TOP 300
lend
lend
požičať (niekomu niečo)
🗸 lend
🗸 požičať
TOP 100
let
let
nechať, dovoliť
🗸 let
🗸 nechať, dovoliť
TOP 300
lie
láj
klamať
🗸 lie
🗸 klamať
TOP 100
like
lajk
mať rád, páčiť sa
🗸 like
🗸 mať rád, páčiť sa
TOP 300
listen
lisn
počúvať (činnosť)
🗸 listen
🗸 počúvať
TOP 300
live
liv
žiť, bývať
🗸 live
🗸 žiť, bývať
TOP 300
look
lúk
pozrieť sa
🗸 look
🗸 pozrieť sa
TOP 100
look like
lúk lajk
vyzerať ako
🗸 look like
🗸 vyzerať ako
TOP 300
loose
lus
prehrať
🗸 loose
🗸 prehrať
TOP 300
lose
lúz
stratiť
🗸 lose
🗸 stratiť
TOP 100
love
lau
milovať
🗸 love
🗸 milovať
TOP 300
maintain
meitejn
udržať, zachovať
🗸 maintain
🗸 udržať, zachovať
TOP 100
make
mejk
spraviť
🗸 make, do
🗸 spraviť
TOP 100
manage
menidž
zariadiť, vybaviť
🗸 manage
🗸 zariadiť, vybaviť
TOP 300
manage to
menidž tu
podariť sa, zvládnuť
🗸 manage to
🗸 zvládnuť, 🗸 podariť sa
TOP 300
mean
mín
mieniť, znamenať
🗸 mean
🗸 mieniť, 🗸 znamenať
TOP 100
meet
mít
stretnúť sa, zoznámiť sa
🗸 meet
🗸 stretnúť sa, 🗸 zoznámiť sa
TOP 300
mention
menšn
zmieniť sa, spomenúť
🗸 mention
🗸 zmieniť sa, 🗸 spomenúť
TOP 300
miss
mis
zmeškať, chýbať
🗸 miss
🗸 zmeškať, chýbať
TOP 100
move
múf
posunúť
🗸 move
🗸 posunúť
TOP 100
need
níd
potrebovať
🗸 need
🗸 potrebovať
TOP 300
neglect
niglekt
zanedbať, opomenúť
🗸 neglect
🗸 zanedbať, 🗸 opomenúť
TOP 300
negotiate
nigoušiejt
vyjednávať, rokovať
🗸 negotiate
🗸 rokovať, 🗸 vyjednávať
TOP 300
notice
noutis
všimnúť si
🗸 notice
🗸 všimnúť si
TOP 300
obtain
obtejn
získať
🗸 obtain
🗸 získať
TOP 300
occur
okjúr
vyskytovať/objavovať sa
🗸 occur
🗸 objavovať sa, 🗸 vyskytovať sa
TOP 100
offer
ofr
ponúknuť, ponúkať
🗸 offer
🗸 ponúknuť, ponúkať
TOP 300
omit
omit
vynechať, preskočiť
🗸 omit
🗸 vynechať, preskočiť
TOP 100
open
oupn
otvoriť
🗸 open
🗸 otvoriť
TOP 100
order
ordr
objednať (si)
🗸 order
🗸 objednať, 🗸 objednať si
TOP 300
organize
orgnájz
organizovať, zorganizovať
🗸 organize
🗸 organizovať, 🗸 zorganizovať
TOP 300
owe
ou
dlžiť, dlhovať
🗸 owe
🗸 dlžiť, 🗸 dlhovať
TOP 300
own
oun
vlastniť
🗸 own
🗸 vlastniť
TOP 300
participate
partisipejt
zúčastniť sa
🗸 participate
🗸 zúčastniť sa
TOP 100
pay
pej
zaplatiť, platiť
🗸 pay
🗸 zaplatiť, platiť
TOP 300
perform
perform
vykonať
🗸 perform
🗸 vykonať
TOP 300
persuade
persjuejd
presvedčiť
🗸 persuade
🗸 presvedčiť
TOP 300
pick
pik
zdvihnúť, zobrať
🗸 pick
🗸 zobrať, 🗸 zdvihnúť
TOP 300
place
plejs
umiestniť
🗸 place
🗸 umiestniť
TOP 100
plan
plen
plánovať
🗸 plan
🗸 plánovať
TOP 100
play
plej
hrať, hrať sa
🗸 play
🗸 hrať, 🗸 hrať sa
TOP 100
postpone
postpoun
odložiť (časovo)
🗸 postpone
🗸 odložiť (časovo)
TOP 100
prepare
pripér
pripraviť
🗸 prepare
🗸 pripraviť
TOP 300
press
pres
stlačiť, tlačiť (silou)
🗸 press
🗸 stlačiť tlačiť (silou)
TOP 300
prevent
privent
zabrániť
🗸 prevent
🗸 zabrániť
TOP 300
produce
proďjús
vyrábať, vyrobiť
🗸 produce
🗸 vyrábať, vyrobiť
TOP 300
prolong
prolong
predĺžiť
🗸 prolong
🗸 predĺžiť
TOP 100
promise
promis
sľúbiť
🗸 promise
🗸 sľúbiť
TOP 300
protect
protekt
chrániť
🗸 protect
🗸 chrániť
TOP 300
prove
prúf
dokázať
🗸 prove
🗸 dokázať
TOP 300
provide
provájd
poskytnúť, poskytovať
🗸 provide
🗸 poskytnúť, 🗸 poskytovať
TOP 300
pull
pul
ťahať
🗸 pull
🗸 ťahať
TOP 300
purchase
purčéjz
zakúpiť, kúpiť
🗸 purchase
🗸 zakúpiť, kúpiť
TOP 300
push
puš
tlačiť (tlakom)
🗸 push
🗸 tlačiť (tlakom)
TOP 300
put
put
položiť
🗸 put
🗸 položiť
TOP 100
read
ríd
čítať, prečítať
🗸 read
🗸 čítať, 🗸 prečítať
TOP 100
realise
rialájz
uvedomiť si, zistiť
🗸 realise
🗸 zistiť, 🗸 uvedomiť si
TOP 300
receive
risíf
obdržať
🗸 receive
🗸 obdržať
TOP 300
recognize
rikognájz
rozpoznať
🗸 recognize
🗸 rozpoznať
TOP 100
recommend
rikomend
odporučiť, odporúčať
🗸 recommend
🗸 odporučiť, 🗸 odporúčať
TOP 300
recover
rikavr
vyliečiť sa, uzdraviť sa
🗸 recover
🗸 vyliečiť sa, 🗸 uzdraviť sa
TOP 100
refuse
rifjúz
odmietnúť
🗸 refuse
🗸 odmietnúť
TOP 300
recharge
ričárdž
nabiť (batériu)
🗸 recharge
🗸 nabiť (batériu)
TOP 300
relate
rilejt
súvisieť, vzťahovať sa na
🗸 relate
🗸 súvisieť, 🗸 vzťahovať sa
TOP 300
rely on
riláj on
spoľahnúť/spoliehať sa
🗸 rely on
🗸 spoliehať sa, 🗸 spoľahnúť sa
TOP 300
remain
rimejn
zostať
🗸 remain
🗸 zostať
TOP 100
remember
rimembr
zapamätať si
🗸 remember
🗸 zapamätať si
TOP 100
remind
rimájnd
spomenúť si
🗸 remind
🗸 spomenúť si
TOP 300
rent
rent
prenajať (si)
🗸 rent
🗸 prenajať (si)
TOP 300
repeat
ripít
opakovať
🗸 repeat
🗸 opakovať
TOP 300
replace
riplejs
nahradiť, vymeniť
🗸 replace
🗸 nahradiť, vymeniť
TOP 300
reply
ripláj
odpovedať
🗸 reply
🗸 odpovedať
TOP 300
rest
rest
oddýchnuť si
🗸 rest
🗸 oddýchnuť si
TOP 300
return
ritŕn
vrátiť, vrátiť sa
🗸 return
🗸 vrátiť, vrátiť sa
TOP 300
run
ran
bežať, behať
🗸 run
🗸 bežať, behať
TOP 300
sail
seil
plaviť sa (na lodi)
🗸 sail
🗸 plaviť sa
TOP 300
save
sejf
uložiť, šetriť, zachrániť
🗸 save
🗸 uložiť, šetriť
TOP 100
say
sej
povedať, hovoriť
🗸 say, tell
🗸 povedať, hovoriť
TOP 100
search
srč
hľadať
🗸 search
🗸 hľadať
TOP 100
see
vidieť
🗸 see
🗸 vidieť
TOP 100
seem
sím
zdať sa, javiť sa
🗸 seem
🗸 zdať sa, javiť sa
TOP 100
sell
sel
predať, predávať
🗸 sell
🗸 predať, predávať
TOP 100
send
send
poslať
🗸 send
🗸 poslať
TOP 300
separate
seperejt
oddeliť, oddelovať
🗸 separate
🗸 oddeliť, oddelovať
TOP 300
set
set
nastaviť
🗸 set, adjust
🗸 nastaviť
TOP 300
shoot
šút
strielať, natáčať (video)
🗸 shoot
🗸 strieľať, natáčať
TOP 300
shorten
šortn
skrátiť
🗸 shorten
🗸 skrátiť
TOP 100
show
šou
ukázať
🗸 show
🗸 ukázať
TOP 300
sing
sin
spievať
🗸 sing
🗸 spievať
TOP 300
sit
sit
posadiť sa, sadnúť si
🗸 sit
🗸 sadnúť si, 🗸 posadiť sa
TOP 300
skip
skip
preskočiť (na inú časť)
🗸 skip
🗸 preskočiť
TOP 100
sleep
slíp
spať
🗸 sleep
🗸 spať
TOP 300
smoke
smouk
fajčiť, dymiť
🗸 smoke
🗸 fajčiť, dymiť
TOP 100
solve (resolve)
solf
riešiť (vyriešiť)
🗸 (re)solve
🗸 (vy)riešiť
TOP 100
speak
spík
rozprávať (jazykom)
🗸 speak
🗸 hovoriť, rozprávať
TOP 100
spend
spend
minúť (fin.), stráviť (čas)
🗸 spend
🗸 minúť, stráviť
TOP 300
stand
stend
postaviť sa
🗸 stand (up)
🗸 postaviť sa
TOP 100
start
start
začať, odštartovať
🗸 start
🗸 začať, 🗸 odštartovať
TOP 300
stay
stej
zostať, ubytovať sa
🗸 stay
🗸 zostať, 🗸 ubytovať sa
TOP 100
stop
stap
zastaviť, stopnúť
🗸 stop
🗸 zastaviť, stopnúť
TOP 300
submit
sabmit
odovzdať, odoslať
🗸 submit
🗸 odovzdať, odoslať
TOP 300
suffer
safr
trpieť
🗸 suffer
🗸 trpieť
TOP 100
suggest
sadžest
navrhnúť
🗸 suggest
🗸 navrhnúť
TOP 300
supply
saply, supláj
dodávať, zásobovať
🗸 supply
🗸 dodať, dodávať
TOP 300
support
saport
podporiť, podporovať
🗸 support
🗸 podporiť, 🗸 podporovať
TOP 100
suppose
supouz
domnievať sa
🗸 suppose
🗸 predpokladať, 🗸 domnievať sa
TOP 100
swim
svim
plávať
🗸 swim
🗸 plávať
TOP 100
take
tejk
vziať, zobrať
🗸 take
🗸 vziať, 🗸 zobrať
TOP 300
take care
tejk kér
postarať sa, starať sa
🗸 take care
🗸 starať sa, 🗸 postarať sa
TOP 100
talk
tók
rozprávať, hovoriť o/s
🗸 talk, speak
🗸 hovoriť, 🗸 rozprávať
TOP 100
teach
tíč
učiť (niekoho)
🗸 teach
🗸 učiť (niekoho)
TOP 100
tell
tel
povedať, hovoriť
🗸 tell, say
🗸 povedať, hovoriť
TOP 300
tend
tend
zvyknúť, mať tendenciu
🗸 tend, use to
🗸 zvyknúť, 🗸 mať tendenciu
TOP 300
test
test
otestovať
🗸 test
🗸 otestovať
TOP 100
think
fink
myslieť si, premýšlať
🗸 think
🗸 myslieť si, premýšlať
TOP 300
touch
tač
dotknúť sa
🗸 touch
🗸 dotknúť sa
TOP 100
travel
trevl
cestovať
🗸 travel
🗸 cestovať
TOP 100
try
čráj
skúsiť, vyskúšať, pokúsiť sa, snažiť sa
🗸 try
🗸 skúsiť, 🗸 snažiť sa
TOP 100
understand
andrstend
rozumieť, chápať
🗸 understand
🗸 rozumieť, chápať
TOP 300
use
júz
použiť
🗸 use
🗸 použiť
TOP 300
use to
júz tu
zvyknúť (mať zvyk)
🗸 use to, tend
🗸 zvyknúť, 🗸 mať zvyk
TOP 300
visit
vizit
navštíviť
🗸 visit
🗸 navštíviť
TOP 100
wait
vejt
čakať, počkať
🗸 wait
🗸 čakať
TOP 300
wake up
vejk ap
zobudiť sa
🗸 wake up
🗸 zobudiť sa
TOP 300
walk
volk
kráčať
🗸 walk
🗸 kráčať
TOP 100
want
vont
chcieť
🗸 want
🗸 chcieť
TOP 300
warn
vorn
varovať
🗸 warn
🗸 varovať
TOP 300
wash
voš
umyť, umyť sa
🗸 wash
🗸 umyť, 🗸 umyť sa
TOP 300
watch
voč
sledovať, pozerať
🗸 watch
🗸 pozerať, 🗸 sledovať
TOP 300
watch out
voč aut
dávať pozor
🗸 watch out
🗸 dávať pozor
TOP 300
wear
vér
nosiť (oblečenie)
🗸 wear
🗸 nosiť (oblečenie)
TOP 300
win
vin
vyhrať
🗸 win
🗸 vyhrať
TOP 300
wish
viš
priať si, želať si
🗸 wish
🗸 priať si, 🗸 želať si
TOP 300
withdraw
vitdró
vytiahnúť (peniaze)
🗸 withdraw
🗸 vytiahnúť (peniaze)
TOP 300
wonder
vondr
zaujímať, byť zvedavý (na)
🗸 wonder
🗸 zaujímať, 🗸 byť zvedavý
TOP 300
work
vork
pracovať
🗸 work
🗸 pracovať
TOP 300
worry
vory
obávať sa, báť sa
🗸 worry
🗸 báť sa, 🗸 obávať sa
TOP 100
write
vrajt
písať
🗸 write
🗸 písať