ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

TOP 100 - nemecké slovesá

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň A2

Postup ako získať heslo pre prémiové zoznamy nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a zdokonaľ si nemčinu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 100 - nemecké slovesá

↓ Čo sú to nemecké slovesá a ako ti pomôžu pri výuke nemčiny? ↓

Zoznam TOP 100 - nemecké slovesá - Zoznam TOP 100 nemeckých slovies je jedným z prvých kľúčových zoznamov pre teba na naštartovanie tvojho nemeckého jazyka. Je vhodný pre úroveň A2 - začiatočník.
Nemecké slovesá sú neoddeliteľnou súčasťou každej nemeckej vety. Spolu s podmetmi sú najdôležitejšou súčasťou nemeckého jazyka. Obecne platí, že čím viac nemeckých slovies ovládaš, tým lepší jazykový prejav v nemčine máš. Nemecké slovesá sú najdôležitejšou časťou každej vety, keďže majú aj vysoký kreatívny potenciál. Tvoria až do 60 % celej sémantickej (významovej) hodnoty viet. TOP 100 - nemecké slovesá je súčasťou obsahu nemčina pre začiatočníkov. Vyskúšaj si všetky funkcie aplikácie ANGLINO.EU, ktoré ti pomôžu sa podrobne naučiť tento zoznam obsahujúci nemecké slovesá, vrátane unikátneho a neobmedzeného časového skúšania sa. Zisti, či každé slovíčko ovládaš do 15, 10 alebo ideálne do 5 sekúnd.
Nauč sa všetkých 100 najpoužívanejších nemeckých slovies a rozbehni tvoju výuku nemeckého jazyka.
TOP 100
abstimmen
abštimn
dohodnúť sa
TOP 100
akzeptieren
akzeptírn
akceptovať
TOP 100
anbieten
anbítn
ponúknuť, ponúkať
TOP 100
anfangen
anfangn
začať, spustiť
TOP 100
ankommen auf
ankomn auf
záležať na
späť do menu

TOP 100 - najpoužívanejšie nemecké slovesá

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň A2

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do nemčiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do nemčiny.
Skúšanie slovíčiek z nemčiny
Vyskúšaj sa v smere z nemčiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 100
abstimmen, abreden
abštimn, abrédn
dohodnúť (sa) (niečo / na niečom)
🗸 abstimmen, abreden
🗸 dohodnúť (sa)
TOP 100
akzeptieren
akzeptírn
akceptovať
🗸 akzeptieren
🗸 akceptovať
TOP 100
anbieten
anbítn
ponúknuť, ponúkať
🗸 anbieten
🗸 ponúknuť, ponúkať
TOP 100
anfangen
anfangn
začať, spustiť
🗸 anfangen
🗸 začať, spustiť
TOP 100
ankommen auf
ankomn auf
záležať na, závisieť od (niečoho)
🗸 ankommen auf abhängen von
🗸 záležať od
TOP 100
anrufen, telefonieren
anrufn, telefonírn
zavolať, volať (tel.)
🗸 anrufen, telefonieren
🗸 zavolať, volať (tel.)
TOP 100
antworten
antvortn
odpovedať
🗸 antworten
🗸 odpovedať
TOP 100
arbeiten
arbajtn
pracovať
🗸 arbeiten
🗸 pracovať
TOP 100
auflassen, absagen
auflasn, abzágn
zrušiť
🗸 auflassen, absagen
🗸 zrušiť
TOP 100
aufmachen, öffnen
aufmachn, ofnen
otvoriť
🗸 aufmachen, öffnen
🗸 otvoriť
TOP 100
ausleihen
auzlajhn
požičať, požičať si
🗸 ausleihen
🗸 požičať (si)
TOP 100
ausgeben
auzgebn
minúť (suroviny), stráviť (čas)
🗸 ausgeben
🗸 minúť, stráviť
TOP 100
aussehen so
auz-zehn zo
vyzerať tak, vyzerať (nejako)
🗸 aussehen so
🗸 vyzerať
TOP 100
aussuchen, wählen
auz-zuchn, vaéľen
vybrať si, zvoliť si
🗸 aussuchen, wahlen
🗸 vybrať si, zvoliť si
TOP 100
ändern
aéndrn
zmeniť
🗸 ändern
🗸 zmeniť
TOP 100
bahandeln
bahandln
narábať, manipulovať (s niečím)
🗸 bahandeln
🗸 narábať, manipulovať
TOP 100
bauen
bauen
stavať, postaviť, vybudovať
🗸 bauen
🗸 stavať, postaviť, vybudovať
TOP 100
beginnen
beginen
začať
🗸 beginnen
🗸 začať
TOP 100
beigeben
bajgebn
pridať
🗸 beigeben
🗸 pridať
TOP 100
bekommen
bekomn
dostať
🗸 bekommen
🗸 dostať
TOP 100
beschädigen
bešédign
poškodiť
🗸 beschädigen
🗸 poškodiť
TOP 100
beschreiben
bešrajbn
opísať
🗸 beschreiben
🗸 opísať
TOP 100
bestätigen
beštétign
potvrdiť
🗸 bestätigen
🗸 potvrdiť
TOP 100
bestellen
beštelen
objednať si
🗸 bestellen
🗸 objednať si
TOP 100
bilden, formen
bildn, formn
vytvoriť, formovať
🗸 bilden
🗸 vytvoriť, formovať
TOP 100
bieten
bítn
poskytnúť, poskytovať
🗸 bieten
🗸 poskytnúť, poskytovať
TOP 100
bleiben
blajbn
zostať, ostať
🗸 bleiben
🗸 zostať, ostať
TOP 100
brauchen
brauchn
potrebovať
🗸 brauchen
🗸 potrebovať
TOP 100
bringen
bringn
priniesť, doniesť
🗸 bringen
🗸 priniesť, doniesť
TOP 100
denken
denkn
myslieť si
🗸 denken
🗸 myslieť si
TOP 100
einladen
ajnladn
pozvať
🗸 einladen
🗸 pozvať
TOP 100
empfehlen
empféľn
odporúčať, odporučiť
🗸 empfehlen
🗸 odporúčať, odporučiť
TOP 100
entscheiden sich
entšajdn zich
rozhodnúť sa
🗸 entscheiden sich
🗸 rozhodnúť sa
TOP 100
erhalten
erhaltn
získať, obdržať
🗸 erhalten
🗸 získať, obdržať
TOP 100
erhöhen
erhöhen
zvýšiť, zväčšiť
🗸 erhöhen
🗸 zvýšiť, zväčšiť
TOP 100
erklären
erklérn
vysvetliť, vysvetľovať
🗸 erklären
🗸 vysvetliť, vysvetľovať
TOP 100
errechnen
erechnen
vypočítať, vyrátať
🗸 errechnen
🗸 vypočítať, vyrátať
TOP 100
errinern sich
erinern zich
spomenúť si, pripomenúť
🗸 errinern sich
🗸 spomenúť si, pripomenúť
TOP 100
erwarten
erwartn
očakávať
🗸 erwarten
🗸 očakávať
TOP 100
essen
esn
zjesť, jesť
🗸 essen
🗸 zjesť, jesť
TOP 100
fahren, reisen
fárn, rajzn
cestovať
🗸 fahren, reisen
🗸 cestovať
TOP 100
fertigmachen
fertigmachn
dokončiť, finišovať
🗸 fertigmachen
🗸 dokončiť, finišovať
TOP 100
feststellen
festštelen
zistiť, prísť na niečo
🗸 feststellen
🗸 zistiť, prísť na niečo
TOP 100
finden
findn
nájsť
🗸 finden
🗸 nájsť
TOP 100
folgen, nachkommen
folgn, nachkomn
nasledovať
🗸 folgen, nachkommen
🗸 nasledovať
TOP 100
fragen
fragn
opýtať sa, spýtať sa
🗸 fragen
🗸 opýtať sa, spýtať sa
TOP 100
geben
gebn
dať
🗸 geben
🗸 dať
TOP 100
gehen
géhn
ísť, chodiť
🗸 gehen
🗸 ísť, chodiť
TOP 100
haben
habn
mať
🗸 haben
🗸 mať
TOP 100
halten
haltn
zastaviť, ukončiť
🗸 halten
🗸 zastaviť, ukončiť
TOP 100
hilfen
hilfn
pomôcť
🗸 hilfen
🗸 pomôcť
TOP 100
hoffen
hofn
dúfať
🗸 hoffen
🗸 dúfať
TOP 100
kaufen
kaufn
kúpiť, kupovať, nakúpiť
🗸 kaufen
🗸 kúpiť, kupovať, nakúpiť
TOP 100
kommen
komn
prísť, doraziť
🗸 kommen
🗸 prísť, doraziť
TOP 100
kosten
kostn
stáť (cena)
🗸 kosten
🗸 stáť (cena)
TOP 100
lassen
lasn
nechať, dovoliť
🗸 lassen
🗸 nechať dovoliť
TOP 100
lehren
léren
učiť (niekoho), vyučovať, zaškoliť
🗸 lehren
🗸 učiť (niekoho), vyučovať
TOP 100
lernen
lernen
učiť sa
🗸 lernen
🗸 učiť sa
TOP 100
lesen
lézn
čítať, prečítať
🗸 lesen
🗸 čítať, prečítať
TOP 100
lieben
líbn
milovať, ľúbiť
🗸 lieben
🗸 milovať ľúbiť
TOP 100
lӧsen
lӧzn
riešiť, vyriešiť
🗸 lӧsen
🗸 riešiť, vyriešiť
TOP 100
machen
machn
spraviť, urobiť
🗸 machen
🗸 spraviť, urobiť
TOP 100
meinen, glauben
majnen, glaubn
mieniť, domnievať sa, myslieť si
🗸 meinen, glauben
🗸 mieniť myslieť si domnievať sa
TOP 100
merken sich
merkn zich
zapamätať si, pamätať si
🗸 merken sich
🗸 zapamätať si, pamätať si
TOP 100
mӧgen
mӧgn
mať rád, páčiť sa
🗸 mӧgen
🗸 mať rád, páčiť sa
TOP 100
nehmen
némen
vziať, zobrať, brať
🗸 nehmen
🗸 vziať
TOP 100
planen
planen
plánovať, zamýšlať
🗸 planen
🗸 plánovať, zamýšlať
TOP 100
probieren, versuchen
probírn, verzúchn
skúsiť, pokúsiť sa
🗸 probieren, versuchen
🗸 skúsiť, pokúsiť sa
TOP 100
reduzieren
reducírn
znížiť, zmenšiť
🗸 reduzieren
🗸 znížiť, zmenšiť
TOP 100
sagen
zágn
povedať, hovoriť (niekomu / niečo)
🗸 sagen
🗸 povedať, hovoriť
TOP 100
sehen
zéhn
vidieť, uvidieť
🗸 sehen
🗸 vidieť, uvidieť
TOP 100
sein
zajn
byť
🗸 sein
🗸 byť
TOP 100
senden
zendn
poslať
🗸 senden
🗸 poslať
TOP 100
schieben
šíbn
posunúť (fyzicky alebo časovo)
🗸 schieben
🗸 posunúť
TOP 100
schreiben
šrajbn
písať, napísať
🗸 schreiben
🗸 písať, napísať
TOP 100
spielen
špíln
hrať, hrať sa, zahrať sa
🗸 spielen
🗸 hrať, hrať sa
TOP 100
sprechen
šprechn
hovoriť (nejakým jazykom)
🗸 sprechen
🗸 hovoriť (nejakým jazykom)
TOP 100
sprechen, besprechen
šprechn, bešprechn
(po)rozprávať (sa) (o čom / s kým)
🗸 sprechen, besprechen
🗸 porozprávať sa
TOP 100
stimmen
štimn
súhlasiť
🗸 stimmen
🗸 súhlasiť
TOP 100
suchen
zuchn
hľadať
🗸 suchen
🗸 hľadať
TOP 100
treffen
trefn
stretnúť sa
🗸 treffen
🗸 stretnúť sa
TOP 100
trinken
trinkn
vypiť, piť
🗸 trinken
🗸 vypiť, piť
TOP 100
überreden
überredn
presvedčiť
🗸 überreden
🗸 presvedčiť
TOP 100
veranstalten, erledigen
veranštaltn, erledign
vybaviť, zariadiť, zmenežovať
🗸 veranstalten, erledigen
🗸 vybaviť zariadiť zmenežovať
TOP 100
verkaufen
ferkaufn
predať, predávať
🗸 verkaufen
🗸 predať, predávať
TOP 100
verschieben
feršíbn
odložiť (časovo)
🗸 verschieben
🗸 odložiť (časovo)
TOP 100
verstehen
ferštéhn
rozumieť
🗸 verstehen
🗸 rozumieť
TOP 100
vertrauen
fertrauen
veriť, dôverovať
🗸 vertrauen
🗸 veriť, dôverovať
TOP 100
verweigern, ablehnen
fervajgern, ablenen
odmietnúť
🗸 verweigern ablehnen
🗸 odmietnúť
TOP 100
vorbereiten
forberajtn
pripraviť
🗸 vorbereiten
🗸 pripraviť
TOP 100
warten
vártn
čakať, počkať
🗸 warten
🗸 čakať, počkať
TOP 100
weitermachen
vajtermachn
pokračovať
🗸 weitermachen
🗸 pokračovať
TOP 100
widmen sich
vidmn zich
zaoberať sa, venovať sa (niečomu)
🗸 widmen sich
🗸 zaoberať sa, venovať sa
TOP 100
wissen, kennen
visn, kenen
vedieť, poznať
🗸 wissen, kennen
🗸 vedieť, poznať
TOP 100
wollen, mӧgen
voln, mӧgn
chcieť
🗸 wollen, mӧgen
🗸 chcieť
TOP 100
wünschen
vünčn
priať (si), želať (si)
🗸 wünschen
🗸 priať, želať si
TOP 100
zeigen
cajgn
ukázať
🗸 zeigen
🗸 ukázať
TOP 100
zumachen, schliessen
cumachn, šlísn
zavrieť, zatvoriť
🗸 zumachen, schliessen
🗸 zavrieť, zatvoriť
TOP 100
zusagen, versprechen
cuzágn, feršprechn
sľúbiť, prisľúbiť
🗸 zusagen, versprechen
🗸 sľúbiť, prisľúbiť
TOP 100
zweifeln
cvajfeľn
pochybovať
🗸 zweifeln
🗸 pochybovať