ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

TOP 100 - anglické frazálne slovesá

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B2

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 100 - anglické frazálne slovesá

↓ Čo sú to anglické frazálne slovesá a ako ti pomôžu pri výuke angličtiny? ↓

Zoznam TOP 100 - anglické frazálne slovesá - Chceš, aby sa tvoja angličtina "páčila" a znela "cool"? Používaj frazálne slovesá! Tajomstvo "pekného" jazykového prejavu u rodených hovoriacich je ukryté práve v dobrej znalosti frazálnych slovies.
Anglické frazálne slovesá sú stredne pokročilou až pokročilou kapitolou vo výuke anglického jazyka pre úroveň B2. Skladajú sa zo slovesnej a predložkovej časti (sloveso plus predložka), pričom niekedy vetný predmet naviazaný na frazálne sloveso môže vstúpiť medzi slovesnú a predložkovú časť. Pri výuke frazálnych slovies si treba dať pozor najmä na výrazne zmenené preklady týchto slovies do slovenského jazyka oproti bežným slovesám. Aj keď sa ľubovolné frazálne sloveso môže podobať na bežné sloveso, preklad je väčšinou diametrálne iný. V dôsledku tohto vzniká veľa chýb pri používaní anglických frazálnych slovies. Vyskúšaj si všetky funkcie aplikácie ANGLINO.EU, ktoré ti pomôžu sa podrobne naučiť tento zoznam obsahujúci anglické frazálne slovesá, vrátane unikátneho a neobmedzeného časového skúšania sa. Zisti, či každé slovíčko ovládaš do 15, 10 alebo ideálne do 5 sekúnd.
Nauč sa všetkých 100 najpoužívanejších anglických frazálnych slovies a posuň sa na nadštandardný level jazykovej komunikácie.
TOP 100
apply for
epláj for
prihlásiť sa
TOP 100
ask for
ásk for
požiadať o
TOP 100
back up
bek ap
zálohovať, zabezpečiť
TOP 100
be about
bí ebaut
chystať sa
TOP 100
break down
brejk daun
pokaziť (sa)
späť do menu

TOP 100 - najpoužívanejšie anglické frazálne slovesá

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň b2

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 100
apply for
epláj for
prihlásiť sa, podať si žiadosť o
🗸 apply for
🗸 prihlásiť sa
TOP 100
ask for
ásk for
požiadať o
🗸 ask for
🗸 požiadať o
TOP 100
back up
bek ap
zálohovať, zabezpečiť
🗸 back up
🗸 zálohovať, zabezpečiť
TOP 100
be about (to)
bí ebout
chystať sa (niečo urobiť)
🗸 be about (to)
🗸 chystať sa (niečo urobiť)
TOP 100
break down
brejk daun
pokaziť (sa)
🗸 break down
🗸 pokaziť (sa)
TOP 100
bring in
bring in
prinášať (úžitok, profit)
🗸 bring in
🗸 prinášať
TOP 100
bring up
bring ap
vychovať (dieťa)
🗸 bring up
🗸 vychovať (dieťa)
TOP 100
calm down
kolm daun
ukľudniť sa
🗸 calm down
🗸 ukľudniť sa
TOP 100
carry on
kery on
pokračovať
🗸 carry on
🗸 pokračovať
TOP 100
carry out
kery aut
vykonať, urobiť
🗸 carry out
🗸 vykonať, urobiť
TOP 100
catch up with
keč ap uit
dohnať, dobehnúť (niekoho)
🗸 catch up with
🗸 dohnať, dobehnúť
TOP 100
clean up
klín ap
vyčistiť, poupratovať
🗸 clean up
🗸 vyčistiť
TOP 100
come across
kam ekros
naraziť na (niekoho)
🗸 come across
🗸 naraziť na
TOP 100
come back
kam bek
vrátiť sa
🗸 come back
🗸 vrátiť sa
TOP 100
come up
kam ap
prihodiť sa, stať sa (udalosť)
🗸 come up
🗸 prihodiť sa
TOP 100
come up with
kam ap uit
prísť s (nejakým nápadom)
🗸 come up with
🗸 prísť s
TOP 100
count on
kaunt on
spoliehať sa, spoľahnúť sa (na)
🗸 count on
🗸 spoliehať sa, spoľahnúť sa (na)
TOP 100
cut down
kat daun
zosekať, limitovať
🗸 cut down
🗸 zosekať, limitovať
TOP 100
deal with
díl uit
zaoberať sa, venovať sa
🗸 deal with
🗸 zaoberať sa, venovať sa
TOP 100
depend on
dipend on
záležať na, závisieť od
🗸 depend on
🗸 záležať na, závisieť od
TOP 100
drop in
drop in
navštíviť, zastaviť sa (niekde)
🗸 drop in
🗸 navštíviť, zastaviť sa
TOP 100
embark on
embárk on
vydať sa, začať (cestu)
🗸 embark on
🗸 vydať sa (na cestu)
TOP 100
end up
end ap
ocitnúť sa, skončiť (niekde)
🗸 end up
🗸 ocitnúť sa, skončiť
TOP 100
fall apart
fol epart
rozpadnúť sa, rozpadať sa
🗸 fall apart
🗸 rozpadnúť sa
TOP 100
fall asleep
fol eslíp
zaspať
🗸 fall asleep
🗸 zaspať
TOP 100
fall behind
fol bihájnd
oneskoriť sa, zaostávať
🗸 fall behind
🗸 oneskoriť sa
TOP 100
fall for
fol for
zamilovať sa, zaľúbiť sa
🗸 fall for
🗸 zamilovať sa, zaľúbiť sa
TOP 100
figure out
figŕ aut
vymyslieť, premyslieť
🗸 figure out
🗸 vymyslieť, premyslieť
TOP 100
fill in
fil in
vyplniť (formulár, atď.)
🗸 fill in
🗸 vyplniť (formulár)
TOP 100
fill up
fil ap
vyplniť, naplniť (obsah)
🗸 fill up
🗸 naplniť (obsah)
TOP 100
find out
fajnd aut
zistiť (niečo)
🗸 find out
🗸 zistiť (niečo)
TOP 100
get along with
get elong uit
vychádzať s (niekým)
🗸 get along with
🗸 vychádzať s (niekým)
TOP 100
get away
get evej
utiecť, uniknúť
🗸 get away
🗸 utiecť, uniknúť
TOP 100
get back
get bek
vrátiť sa (k niečomu)
🗸 get back
🗸 vrátiť sa (k niečomu)
TOP 100
get in
get in
nastúpiť (do niečoho)
🗸 get in
🗸 nastúpiť
TOP 100
get out
get aut
vystúpiť (z niečoho)
🗸 get out
🗸 vystúpiť
TOP 100
get over
get ouvr
prekonať, preniesť sa
🗸 get over
🗸 prekonať, preniesť sa
TOP 100
get rid of
get rid of
zbaviť sa (niečoho)
🗸 get rid of
🗸 zbaviť sa (niečoho)
TOP 100
get together
get togedr
zísť sa, stýkať sa (s niekým)
🗸 get together
🗸 zísť sa
TOP 100
get up
get ap
vstať, zobudiť sa
🗸 get up
🗸 vstať, zobudiť sa
TOP 100
give away
gif evej
rozdelovať, rozdať
🗸 give away
🗸 rozdelovať, rozdať
TOP 100
give in
gif in
vzdať sa, ustúpiť
🗸 give in
🗸 vzdať sa, ustúpiť
TOP 100
give up
gif ap
vzdať sa, prestať s, ukončiť
🗸 give up
🗸 vzdať sa, ukončiť
TOP 100
go ahead
gou ehed
pokračovať, postupovať
🗸 go ahead
🗸 pokračovať, postupovať
TOP 100
go on
gou on
pokračovať, pustiť sa do
🗸 go on
🗸 pokračovať, pustiť sa do
TOP 100
hang on
heng on
vydržať, počkať
🗸 hang on
🗸 vydržať, počkať
TOP 100
hang out with
heng aut uit
vyjsť si von (s niekým)
🗸 hang out with
🗸 vyjsť si von
TOP 100
help out
help aut
pomôcť, asistovať, vypomôcť
🗸 help out
🗸 pomôcť, asistovať
TOP 100
hurry up
hary ap
ponáhľať sa
🗸 hurry up
🗸 ponáhľať sa
TOP 100
check in
ček in
ubytovať sa (hotel, atď.)
🗸 check in
🗸 ubytovať sa
TOP 100
check out
ček aut
odísť (z hotela, atď.), skontrolovať
🗸 check out
🗸 odísť z hotela
TOP 100
keep up
kíp ap
vytrvať, pokračovať, držať krok
🗸 keep up
🗸 vytrvať, pokračovať
TOP 100
lay down
lej daun
položiť
🗸 lay down
🗸 položiť
TOP 100
leave behind
líf bihájnd
zanechať, ponechať (po sebe)
🗸 leave behind
🗸 zanechať po sebe
TOP 100
let down
let daun
sklamať
🗸 let down
🗸 sklamať
TOP 100
let in
let in
vpustiť (dnu)
🗸 let in
🗸 vpustiť (dnu)
TOP 100
log in
log in
prihlásiť sa
🗸 log in
🗸 prihlásiť sa
TOP 100
log out
log aut
odhlásiť sa
🗸 log out
🗸 odhlásiť sa
TOP 100
look after
lúk aftr
starať sa (o niekoho)
🗸 look after
🗸 starať sa
TOP 100
look for
lúk for
hľadať
🗸 look for
🗸 hľadať
TOP 100
look forward
lúk fórvrd
tešiť sa
🗸 look forward
🗸 tešiť sa
TOP 100
look out
lúk aut
dávať pozor
🗸 look out
🗸 dávať pozor
TOP 100
make up
mejk ap
tvoriť, vymyslieť, vymýšlať si
🗸 make up
🗸 tvoriť, vymyslieť, vymýšlať si
TOP 100
mix up
mix ap
zmixovať
🗸 mix up
🗸 zmixovať
TOP 100
move in
múf in
nasťahovať sa
🗸 move in
🗸 nasťahovať sa
TOP 100
narrow down
nerou daun
zúžiť (okruh možností)
🗸 narrow down
🗸 zúžiť (možnosti)
TOP 100
pay back
pej bek
vyplatiť (dlh), pomstiť sa
🗸 pay back
🗸 vyplatiť (dlh)
TOP 100
pick up
pik ap
vyzdvihnúť (niekoho, niečo)
🗸 pick up
🗸 vyzdvihnúť
TOP 100
plug in
plag in
zapojiť (konektor, zariadenie)
🗸 plug in
🗸 zapojiť (konektor)
TOP 100
point at
pojnt et
ukázať, poukázať na
🗸 point at
🗸 ukázať, poukázať
TOP 100
point out
pojnt aut
vybrať (jednu vec z množiny)
🗸 point out
🗸 vybrať z množiny
TOP 100
prop up
prop ap
podoprieť
🗸 prop up
🗸 podoprieť
TOP 100
put aside
put esájd
odložiť, ušetriť (na neskôr)
🗸 put aside
🗸 odložiť
TOP 100
put down
put daun
zapísať si, poznačiť si
🗸 put down
🗸 zapísať si, poznačiť si
TOP 100
put forward
put forvrd
ponúknuť
🗸 put forward
🗸 ponúknuť
TOP 100
put up with
put ap uit
zmieriť sa (s niečím)
🗸 put up with
🗸 zmieriť sa
TOP 100
put together
put tugeder
zložiť, zostaviť (niečo dokopy)
🗸 put together
🗸 zložiť, zostaviť
TOP 100
rule out
rul aut
vylúčiť (možnosť)
🗸 rule out
🗸 vylúčiť (možnosť)
TOP 100
run out of
ran aut of
spotrebovať, minúť
🗸 run out of
🗸 spotrebovať, minúť
TOP 100
set up
set ap
nastaviť
🗸 set up
🗸 nastaviť
TOP 100
slow down
slou daun
spomaliť
🗸 slow down
🗸 spomaliť
TOP 100
show off
šou of
predvádzať (sa), predviesť
🗸 show off
🗸 predvádzať
TOP 100
shut down
šat daun
vypnúť
🗸 shut down
🗸 vypnúť
TOP 100
stand back
stend bek
odstúpiť, ustúpiť (dozadu)
🗸 stand back
🗸 odstúpiť dozadu
TOP 100
stick to
stik tu
prilepiť, pridŕžať sa (témy)
🗸 stick to
🗸 pridŕžať sa (témy)
TOP 100
sum up
sam ap
zosumarizovať, dať dokopy
🗸 sum up
🗸 zosumarizovať
TOP 100
take away
tejk evej
odniesť, odviesť
🗸 take away
🗸 odniesť, odviesť
TOP 100
take off
tejk of
vzlietnúť
🗸 take off
🗸 vzlietnúť, vyzliecť si
TOP 100
take out
tejk aut
odstrániť
🗸 take out
🗸 odstrániť
TOP 100
take place
tejk plejs
konať sa
🗸 take place
🗸 konať sa
TOP 100
tell from
tel from
rozlíšiť
🗸 tell from
🗸 rozlíšiť
TOP 100
try out
čráj aut
preskúšať, vyskúšať
🗸 try out
🗸 preskúšať, vyskúšať
TOP 100
turn on
tŕn on
zapnúť
🗸 turn on
🗸 zapnúť
TOP 100
turn off
tŕn of
vypnúť
🗸 turn off
🗸 vypnúť
TOP 100
turn up
trn ap
objaviť sa, zjaviť sa
🗸 turn up
🗸 objaviť sa
TOP 100
turn out
tŕn aut
ukázať sa, vyjsť najavo
🗸 turn out
🗸 ukázať sa, vyjsť najavo
TOP 100
wake up
vejk ap
zobudiť sa
🗸 wake up
🗸 zobudiť sa
TOP 100
wipe out
vajp aut
vymazať, odstrániť
🗸 wipe out
🗸 vymazať, odstrániť
TOP 100
work out
vŕk aut
vypracovať, cvičiť (tréning)
🗸 work out
🗸 vypracovať, cvičiť
TOP 100
wrap up
vrep ap
zabaliť
🗸 wrap up
🗸 zabaliť