ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

Anglická maturitná téma pre rok :
8 - Shopping and services (nakupovanie a služby)

PREMIUM slovíčka k téme + FREE odpoveď s prekladom do slovenčiny

Postup ako získať heslo k slovíčkam súvisiacim s touto maturitnou témou nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a precvič si všetky potrebné slovíčka na anglickú maturitu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

Anglická maturitná téma pre rok :
shopping and services (nakupovanie a služby)

↓ Anglická odpoveď na maturitu a slovenský preklad ↓

Poznámka: táto maturitná odpoveď je skrátená a zjednodušená na úroveň B1 za účelom tvojho rýchlejšieho a jednoduchšieho štúdia. Na ANGLINO.EU berieme v úvahu, že ako študent sa musíš naučiť a pripraviť na značný počet maturitných tém, preto texty čo najviac zjednodušujeme a taktiež udržujeme v optimálnej dĺžke (stručné a výstižné).
Shopping and services is something that almost everyone uses daily. It is a sign of developed society since services greatly increase the comfort of living. Many people also consider shopping as very pleasant and relaxing activity.
Based on what we buy, we can differ shopping of necessary goods for daily living to extra and luxury items shopping. Also services can be categorized according to the same criteria to necessary, above-average and high-end services.
Accessibility of shopping and services opportunities depends on the location you live in. While those who live in villages have rather rare chance to get more options for shopping, people living in bigger cities have more shopping and service possibilities.
Nakupovanie a služby využíva denne takmer každý. Je to znak rozvinutej spoločnosti, pretože služby výrazne zvyšujú komfort života. Mnohí ľudia tiež považujú nakupovanie za veľmi príjemnú a relaxačnú činnosť.
Podľa toho, čo kupujeme, môžeme nakupovanie rozlíšiť na nakupovanie tovarov potrebných pre každodenný život až po nakupovanie extra a luxusných tovarov. Aj služby môžeme podľa rovnakých kritérií rozdeliť na nevyhnutné, nadštandardné a luxusné služby.
Dostupnosť nákupných možností a služieb závisí od lokality, v ktorej žijete. Zatiaľ čo tí, ktorí žijú na dedinách, majú skôr zriedkavú možnosť získať viac možností nakupovania, ľudia žijúci vo väčších mestách majú viac možností nakupovania a služieb.
In the bigger cities you can find great diversity of shopping and service places from groceries, drug stores, tech-stores, bookstores, rentals, dealerships and many many more.
As for services, there are financial, legal, educational, marketing or even IT service offices. On the other hand you have to adapt to higher prices in the bigger cities.
In villages or small regional cities, there is normally just few services available but usually for more affordable costs. The most frequent issue relates to lack of medical service, which focuses more on bigger cities.
Finally, shopping is our daily routine we need for running our basic needs. Together with services it symbolizes modern age and higher comfort of life.
Vo väčších mestách nájdete veľkú rozmanitosť nákupných a servisných miest od potravín, drogérií, obchodov s technikou, kníhkupectiev, požičovní, predajní a mnohých ďalších
Pokiaľ ide o služby, existujú kancelárie finančných, právnych, vzdelávacích, marketingových alebo dokonca IT služieb. Na druhej strane sa musíte prispôsobiť vyšším cenám vo väčších mestách.
Na dedinách alebo v malých regionálnych mestách je zvyčajne k dispozícii len niekoľko služieb, ale zvyčajne za prijateľnejšie ceny. Najčastejší problém sa týka nedostatku zdravotníckych služieb, ktorý sa zameriava skôr na väčšie mestá.
Nakoniec, nakupovanie je naša každodenná rutina, ktorú potrebujeme na zabezpečenie našich základných potrieb. Spolu so službami symbolizuje modernú dobu a vyšší komfort života.
TOP 30
shopping
šoping
nakupovanie
TOP 30
service
servis
služba
TOP 30
daily
dejly
denne
TOP 30
sign
sájn
znak
TOP 30
developed
divilopd
rozvinutý

Anglická maturitná téma pre rok :
shopping and services (nakupovanie a služby)

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B1

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa slovíčka v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 30
shopping
šoping
nakupovanie
🗸 shopping
🗸 nakupovanie
TOP 30
service
servis
služba
🗸 service
🗸 služba
TOP 30
daily
dejly
denný
🗸 daily
🗸 denný
TOP 30
sign
sájn
znak
🗸 sign
🗸 znak
TOP 30
developed
divilopd
rozvinutý
🗸 developed
🗸 rozvinutý
TOP 30
comfort
kamfort
komfort
🗸 comfort
🗸 komfort
TOP 30
differ
difr
rozlíšiť
🗸 differ
🗸 rozlíšiť
TOP 30
necessary
nesesary
nevyhnutný
🗸 necessary
🗸 nevyhnutný
TOP 30
luxury
lakšury
luxusný
🗸 luxury
🗸 luxusný
TOP 30
according to
akordin tu
podľa
🗸 according to
🗸 podľa
TOP 30
above-average
ebaf evridž
nadpriemerný
🗸 above-average
🗸 nadpriemerný
TOP 30
high-end
háj end
prémiový
🗸 high-end
🗸 prémiový
TOP 30
accessibility
eksesibility
dostupnosť
🗸 accessibility
🗸 dostupnosť
TOP 30
opportunity
oporčnity
príležitosť
🗸 opportunity
🗸 príležitosť
TOP 30
option
opšn
voľba
🗸 option
🗸 voľba
TOP 30
possibility
posibility
možnosť
🗸 possibility
🗸 možnosť
TOP 30
diversity
dájverzity
rozmanitosť
🗸 diversity
🗸 rozmanitosť
TOP 30
grocery
grousery
potraviny (obchod)
🗸 grocery
🗸 potraviny
TOP 30
drug store
drag stór
lekáreň
🗸 drug store
🗸 lekáreň
TOP 30
tech-store
tek stór
elektro predajňa
🗸 tech-store
🗸 elektro predajňa
TOP 30
bookstore
búkstór
kníhkupectvo
🗸 bookstore
🗸 kníhkupectvo
TOP 30
rental
rental
požičovňa
🗸 rental
🗸 požičovňa
TOP 30
dealership
díleršip
predajňa (veľká)
🗸 dealership
🗸 predajňa
TOP 30
legal
lígl
právny
🗸 legal
🗸 právny
TOP 30
adapt
edept
prispôsobiť sa
🗸 adapt
🗸 prispôsobiť sa
TOP 30
available
evejlebl
dostupný
🗸 available 🗸 accessible
🗸 dostupný
TOP 30
cost
kost
náklad, výdavok
🗸 cost
🗸 náklad 🗸 výdavok
TOP 30
relate to
mejntejn
týkať sa
🗸 relate to
🗸 týkať sa
TOP 30
routine
rutín
rutina
🗸 routine
🗸 rutina
TOP 30
symbolize
symbolájz
symbolizovať
🗸 symbolize
🗸 symbolizovať