ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

Anglická maturitná téma pre rok :
4 - TRAVELLING (cestovanie)

PREMIUM slovíčka k téme + FREE odpoveď s prekladom do slovenčiny

Postup ako získať heslo k slovíčkam súvisiacim s touto maturitnou témou nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a precvič si všetky potrebné slovíčka na anglickú maturitu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

Anglická maturitná téma pre rok : TRAVELLING (cestovanie)

↓ Anglická odpoveď na maturitu a slovenský preklad ↓

Poznámka: táto maturitná odpoveď je skrátená a zjednodušená na úroveň B1 za účelom tvojho rýchlejšieho a jednoduchšieho štúdia. Na ANGLINO.EU berieme v úvahu, že ako študent sa musíš naučiť a pripraviť na značný počet maturitných tém, preto texty čo najviac zjednodušujeme a taktiež udržujeme v optimálnej dĺžke (stručné a výstižné).
Travelling is basically a process of moving from one place to another but it means a lot more than that. It's very common activity of almost everyone who needs to visit new place for some reason.
There can be several reasons why people travel. Firstly, we would like to know new places. Secondly, new destination can have a specific value for us. Then it can be also reason to travel to work or for a study purpose. Sometimes we use to travel to meet with our family or friends, especially if they live far away from us.
Travelling can have also more means. People travel by land, by sea or by air. The most common travel means are cars, trains, aeroplanes or ships. Each of these has its advantages and disadvantages. Therefore we need to consider which way is the best for our travel purpose.
Cestovanie je v podstate proces presunu z jedného miesta na druhé, ale znamená oveľa viac. Je to veľmi častá činnosť takmer každého, kto z nejakého dôvodu potrebuje navštíviť nové miesto.
Dôvodov, prečo ľudia cestujú, môže byť niekoľko. Po prvé, radi by sme spoznali nové miesta. Po druhé, nová destinácia môže mať pre nás špecifickú hodnotu. Potom to môže byť aj dôvod cestovania za prácou alebo za účelom štúdia. Niekedy cestujeme, aby sme sa stretli s rodinou alebo priateľmi, najmä ak žijú ďaleko od nás.
Cestovanie môže mať aj viac prostriedkov. Ľudia cestujú po súši, po mori alebo letecky. Najčastejšie sa cestuje autami, vlakmi, lietadlami alebo loďami. Každý z nich má svoje výhody a nevýhody. Preto musíme zvážiť, ktorý spôsob je pre náš účel cestovania najlepší.
Travelling by car is perhaps the most common. It has a benefit of great comfort and privacy even though it can be more expensive than the other means of travel.
Then it is a travelling by train. It is also rather a comfortable way, but without much privacy. On the other hand you don't have to drive yourself so then it's more relaxing.
If we talk about travelling by plane, this is the fastest way and therefore very suitable for longer distances. On the other hand you must consider the price. Sometimes it can be affordable but also even kind of expensive one.
Finally, travelling by ship is rather a rare way, typical mostly for coastal countries. It can be comfortable and relaxing but without much privacy and also rather a time-consuming way of travelling.
Cestovanie autom je asi najbežnejšie. Jeho výhodou je veľké pohodlie a súkromie, aj keď môže byť drahšie ako iné spôsoby cestovania.
Potom sa cestuje vlakom. Je to tiež pomerne pohodlný spôsob, ale bez väčšieho súkromia. Na druhej strane nemusíte sami šoférovať, takže je to potom viac relaxačné.
Ak hovoríme o cestovaní lietadlom, je to najrýchlejší spôsob, a preto je veľmi vhodný na dlhšie vzdialenosti. Na druhej strane musíte zvážiť cenu. Niekedy môže byť cenovo dostupná, ale aj trochu drahá.
Na záver - cestovanie loďou je skôr zriedkavé, typické pre pobrežné krajiny. Môže to byť pohodlný a relaxačný spôsob cestovania, ale bez väčšieho súkromia a tiež pomerne časovo náročný.
TOP 30
basically
bejsikly
v podstate
TOP 30
process
prouses
proces
TOP 30
mean
mín
znamenať
TOP 30
common
kamn
bežný
TOP 30
everyone
evriuan
každý (človek)
späť do menu

Anglická maturitná téma pre rok : TRAVELLING (cestovanie)

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B1

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 30
basically
bejsikly
v podstate
🗸 basically
🗸 v podstate
TOP 30
process
prouses
proces
🗸 process
🗸 proces
TOP 30
mean
mín
znamenať
🗸 mean
🗸 znamenať
TOP 30
common
kamn
bežný
🗸 common
🗸 bežný
TOP 30
everyone
evriuan
každý (človek)
🗸 everyone
🗸 každý (človek)
TOP 30
several
severl
niekolko
🗸 several
🗸 niekolko
TOP 30
know
nou
spoznávať
🗸 know
🗸 spoznávať
TOP 30
destination
destinejšn
destinácia
🗸 destination
🗸 destinácia
TOP 30
specific
spesifik
špecifický
🗸 specific
🗸 špecifický
TOP 30
reason
rízn
dôvod
🗸 reason
🗸 dôvod
TOP 30
far away
fár evej
ďaleko
🗸 far away
🗸 ďaleko
TOP 30
land
lend
zem
🗸 land
🗸 zem
TOP 30
sea
more
🗸 sea
🗸 more
TOP 30
air
ajtí staf
vzduch
🗸 air
🗸 vzduch
TOP 30
car
kár
auto
🗸 car
🗸 auto
TOP 30
train
trein
vlak
🗸 train
🗸 vlak
TOP 30
aeroplane
éroplejn
lietadlo
🗸 aeroplane
🗸 lietadlo
TOP 30
ship
šip
loď
🗸 ship
🗸 loď
TOP 30
advantage
edventidž
výhoda
🗸 advantage
🗸 výhoda
TOP 30
disadvantage
dizedventidž
nevýhoda
🗸 disadvantage
🗸 nevýhoda
TOP 30
consider
konsidr
zvážiť
🗸 consider
🗸 zvážiť
TOP 30
privacy
prajvesy
súkromie
🗸 privacy
🗸 súkromie
TOP 30
expensive
ikspensif
drahý
🗸 expensive
🗸 drahý
TOP 30
on the other hand
on dí adr hend
na druhú stranu
🗸 on the other hand
🗸 na druhú stranu
TOP 30
suitable
sjutebl
vhodný
🗸 suitable
🗸 vhodný
TOP 30
distance
distens
vzdialenosť
🗸 distance
🗸 vzdialenosť
TOP 30
affordable
efordebl
dostupný (cenovo)
🗸 affordable
🗸 dostupný (cenovo)
TOP 30
rare
rér
zriedkavý
🗸 rare
🗸 zriedkavý
TOP 30
coastal
koustl
pobrežný
🗸 coastal
🗸 pobrežný
TOP 30
time-consuming
tajm konzjumin
časovo náročný
🗸 time-consuming
🗸 časovo náročný