ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

Anglická maturitná téma pre rok :
9 - FOOD (jedlo)

PREMIUM slovíčka k téme + FREE odpoveď s prekladom do slovenčiny

Postup ako získať heslo k slovíčkam súvisiacim s touto maturitnou témou nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a precvič si všetky potrebné slovíčka na anglickú maturitu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

Anglická maturitná téma pre rok : FOOD (jedlo)

↓ Anglická odpoveď na maturitu a slovenský preklad ↓

Poznámka: táto maturitná odpoveď je skrátená a zjednodušená na úroveň B1 za účelom tvojho rýchlejšieho a jednoduchšieho štúdia. Na ANGLINO.EU berieme v úvahu, že ako študent sa musíš naučiť a pripraviť na značný počet maturitných tém, preto texty čo najviac zjednodušujeme a taktiež udržujeme v optimálnej dĺžke (stručné a výstižné).
Food is simply a daily must - without that no one would ever live. That's why it is very crucial to pay attention of what we eat, when we eat and perhaps how we eat.
Food can be of several types - we know raw food, fast food and cooked or baked foods. Each of these sorts may have benefits but also drawbacks. Let's talk about some description and also about pros and cons.
Regarding the raw food, we can define it as non-processed food in its original form. Mostly it is fruit or vegetable and maybe dry salads prepared from these. Main benefit is that this food is very healthy and easy for prepare. However the drawback here can be low-energy food value.
Jedlo je jednoducho každodennou nevyhnutnosťou - bez neho by nikto nežil. Preto je veľmi dôležité venovať pozornosť tomu, čo jeme, kedy jeme a ako jeme.
Potraviny môžu byť rôzneho druhu - poznáme surové potraviny, rýchle jedlá a varené alebo pečené potraviny. Každý z týchto druhov môže mať výhody, ale aj nevýhody. Poďme si povedať niečo o ich opise a tiež o výhodách a nevýhodách.
Pokiaľ ide o surové potraviny, môžeme ich definovať ako nespracované potraviny v ich pôvodnej forme. Väčšinou ide o ovocie alebo zeleninu a možno suché šaláty pripravené z nich. Hlavnou výhodou je, že tieto potraviny sú veľmi zdravé a ľahko sa pripravujú. Nevýhodou však môže byť nízka energetická hodnota potravín.
As for the fast food, this is usually a food prepared at food bars and provided for customers. Its advantage is definitely a delicious taste but you need to consider higher calories and fat intake than it is for a healthy standard.
If we talk about cooked foods - these should be a daily routine for everyone. These are often very delicious and also healthy with both approriate energy intake. Its main advantage is you can prepare and adapt a meal according to your needs. However for many people the disadvantage can be simply you need to prepare that yourself which can be often a time-consuming task.
Then we have got baked foods - these are specific as they number is somehow limited by - baking process. Not every food can be baked it is rather a smaller group of options here. On the other hand - baked foods can be really super-delicious. Just to name a few: pies, donuts, rolls, baguettes and many many other can really spoil your tastes.
Finally, it is higly personal preference which food suits the best for you. I think no matter on which kind of food do you prefer the best, just enjoy what you eat!:)
Čo sa týka rýchleho občerstvenia, ide zvyčajne o jedlo pripravované v baroch a poskytované zákazníkom. Jeho výhodou je určite lahodná chuť, ale musíte brať do úvahy vyšší príjem kalórií a tukov, ako je zdravý štandard.
Ak hovoríme o varených jedlách - tie by mali byť každodennou rutinou pre každého. Často sú veľmi chutné a zároveň zdravé s primeraným príjmom energie. Jeho hlavnou výhodou je, že si môžete jedlo pripraviť a prispôsobiť podľa svojich potrieb. Pre mnohých ľudí však môže byť nevýhodou to, že si ho jednoducho musíte pripraviť sami, čo môže byť často časovo náročné.
Potom tu máme pečené jedlá - tie sú špecifické, pretože ich počet je nejakým spôsobom obmedzený procesom pečenia. Nie každá potravina môže byť pečená, je to skôr menšia skupina možností. Na druhej strane - pečené potraviny môžu byť naozaj veľmi chutné. Spomeňme len niektoré: koláče, šišky, rožky, bagety a mnohé ďalšie vám dokážu poriadne pokaziť chuť.
Nakoniec, je to veľmi osobná voľba, ktoré jedlo vám najviac vyhovuje. Myslím, že je jedno, ktorému druhu jedla dávate prednosť, jednoducho si vychutnajte to, čo jete! :)
TOP 30
must
mast
nevyhnutnosť
TOP 30
without
vitaut
bez
TOP 30
raw food
rau fúd
surové jedlo
TOP 30
fast food
fást fúd
rýchle jedlo
TOP 30
cooked food
kúkd fúd
varené jedlo
späť do menu

Anglická maturitná téma pre rok : FOOD (jedlo)

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B1

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 30
must
mast
nevyhnutnosť
🗸 must
🗸 nevyhnutnosť
TOP 30
without
vitaut
bez
🗸 without
🗸 bez
TOP 30
raw food
rau fúd
surové jedlo
🗸 raw food
🗸 surové jedlo
TOP 30
fast food
fást fúd
rýchle jedlo
🗸 fast food
🗸 rýchle jedlo
TOP 30
cooked food
kúkd fúd
varené jedlo
🗸 cooked food
🗸 varené jedlo
TOP 30
baked food
bejkd fúd
pečené jedlo
🗸 baked food
🗸 pečené jedlo
TOP 30
each
íč
každý
🗸 each
🗸 každý
TOP 30
drawback
droubek
nevýhoda
🗸 drawback
🗸 nevýhoda
TOP 30
description
diskripšn
opis
🗸 description
🗸 opis
TOP 30
regarding
rigárding
ohľadne
🗸 regarding
🗸 ohľadne
TOP 30
non-processed
non prousesd
nespracovaný
🗸 non-processed
🗸 nespracovaný
TOP 30
fruit
frut
ovocie
🗸 fruit
🗸 ovocie
TOP 30
vegetable
vedžitebl
zelenina
🗸 vegetable
🗸 zelenina
TOP 30
salad
selid
šalát
🗸 salad
🗸 šalát
TOP 30
easy
ízy
ľahký
🗸 easy
🗸 ľahký
TOP 30
low-energy
lou inerdži
nízko-energetické
🗸 low-energy
🗸 nízko-energetické
TOP 30
delicious
dilišous
chutný
🗸 delicious
🗸 chutný
TOP 30
intake
intejk
príjem
🗸 intake
🗸 príjem
TOP 30
appropriate
epropriejt
vhodný
🗸 appropriate
🗸 vhodný
TOP 30
meal
míl
jedlo (varené)
🗸 meal
🗸 jedlo (varené)
TOP 30
simply
simply
jednoducho
🗸 simply
🗸 jednoducho
TOP 30
task
tásk
úloha
🗸 task
🗸 úloha
TOP 30
pie
páj
koláč
🗸 pie
🗸 koláč
TOP 30
donut
donat
šiška
🗸 donut
🗸 šiška
TOP 30
roll
rol
rolka
🗸 roll
🗸 rolka
TOP 30
baguette
bagét
bageta
🗸 baguette
🗸 bageta
TOP 30
spoil
spojl
rozmaznať
🗸 spoil
🗸 rozmaznať
TOP 30
personal
personl
osobný
🗸 personal
🗸 osobný
TOP 30
suit
sjut
vyhovovať
🗸 suit
🗸 vyhovovať
TOP 30
no matter on
nou medr on
bez ohľadu na
🗸 journey
🗸 bez ohľadu na