ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

TOP 1000 - anglické slovesá

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň C2

Postup ako získať heslo pre prémiové zoznamy nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a zdokonaľ si angličtinu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 1000 - anglické slovesá

↓ Čo sú to anglické slovesá a ako ti pomôžu pri výuke angličtiny? ↓

Zoznam TOP 1000 - anglické slovesá - Zoznam TOP 1000 anglických slovies je profesionálny zoznam, ktorý ti pomôže dosiahnúť proficientnú, plynulú znalosť anglického jazyka. Je vhodný pre úroveň C2 - expert.
Anglické slovesá sú neoddeliteľnou súčasťou každej anglickej vety. Spolu s podmetmi sú najdôležitejšou súčasťou anglického jazyka. Obecne platí, že čím viac anglických slovies ovládaš, tým lepší jazykový prejav v angličtine máš. Anglické slovesá sú najdôležitejšou časťou každej vety, keďže majú aj vysoký kreatívny potenciál. Tvoria až do 60 % celej sémantickej (významovej) hodnoty viet. TOP 1000 - anglické slovesá je súčasťou obsahu angličtina pre pokročilých až expertov. Vyskúšaj si všetky funkcie aplikácie ANGLINO.EU, ktoré ti pomôžu sa podrobne naučiť tento zoznam obsahujúci anglické slovesá, vrátane unikátneho a neobmedzeného časového skúšania sa. Zisti, či každé slovíčko ovládaš do 15, 10 alebo ideálne do 5 sekúnd.
Nauč sa všetkých 1000 najpoužívanejších anglických slovies a vylepši si tvoju výuku slovnú zásobu anglického jazyka.
TOP 700
abandon
ebendn
opustiť, zanechať, odísť
TOP 1000
abbreviate
ebriviejt
skrátiť
TOP 700
abuse
ebjúz
zneužiť
TOP 100
accept
eksept
akceptovať
TOP 500
accelerate
ekselerejt
zrýchliť, urýchliť

TOP 1000 - najpoužívanejšie anglické slovesá

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň C2

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa slovíčka v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 700
abandon
ebendn
opustiť, zanechať, odísť
🗸 abandon
🗸 odísť 🗸 opustiť 🗸 zanechať
TOP 1000
abbreviate
ebriviejt
skrátiť (urobiť skratku)
🗸 abbreviate
🗸 skrátiť 🗸 urobiť skratku
TOP 700
abuse
ebjúz
zneužiť, zle zaobchádzať
🗸 abuse
🗸 zneužiť 🗸 zle zaobchádzať
TOP 100
accept
eksept
akceptovať, prijať
🗸 accept
🗸 akceptovať, prijať
TOP 500
accelerate
ekselerejt
zrýchliť, urýchliť
🗸 accelerate
🗸 zrýchliť, urýchliť
TOP 1000
access
ekses
pristupovať, približovať sa
🗸 access
🗸 pristupovať 🗸 približovať sa
TOP 500
accompany
ekampeny
sprevádzať
🗸 accompany
🗸 sprevádzať
TOP 1000
acknowledge
eknolidž
uznať, pripustiť, oceniť
🗸 acknowledge
🗸 uznať 🗸 oceniť 🗸 pripustiť
TOP 1000
acquire
ekvájr
získať, nadobudnúť
🗸 acquire
🗸 získať 🗸 nadobudnúť
TOP 300
adapt
edept
prispôsobiť
🗸 adapt
🗸 prispôsobiť (sa)
TOP 100
add
ed
pridať, pripočítať
🗸 add
🗸 pridať 🗸 pripočítať
TOP 500
address
edres
osloviť
🗸 address
🗸 osloviť
TOP 300
adjust
eddžust
nastaviť
🗸 adjust, set
🗸 nastaviť
TOP 300
admire
edmáir
obdivovať
🗸 admire
🗸 obdivovať
TOP 300
admit
edmit
pripustiť, uznať
🗸 admit
🗸 pripustiť, uznať
TOP 700
adore
edór
zbožňovať, obdivovať
🗸 adore
🗸 zbožňovať 🗸 obdivovať
TOP 1000
advance
edvens
postupovať, pokračovať
🗸 advance
🗸 postupovať 🗸 pokračovať
TOP 700
advertise
edvertájz
inzerovať, robiť inzerciu
🗸 advertise
🗸 inzerovať 🗸 robiť inzerciu
TOP 700
affect
efekt
ovplyvniť, mať efekt
🗸 affect
🗸 ovplyvniť, mať efekt
TOP 500
afford
eford
dovoliť si (finančne)
🗸 afford
🗸 dovoliť si (finančne)
TOP 100
agree
egrí
súhlasiť
🗸 agree
🗸 súhlasiť
TOP 100
agree on
egrí on
dohodnúť sa
🗸 agree on
🗸 dohodnúť sa
TOP 300
achieve
ečíf
dosiahnúť (úspech)
🗸 achieve
🗸 dosiahnúť (úspech)
TOP 700
aid
ejd
pomáhať, napomáhať
🗸 aid
🗸 pomáhať 🗸 napomáhať
TOP 700
air
ér
vyvetrať
🗸 air
🗸 vyvetrať
TOP 700
alert
elert
varovať, vystríhať
🗸 alert
🗸 varovať, vystríhať
TOP 300
allow
elau
povoliť, umožniť
🗸 allow
🗸 povoliť, umožniť
TOP 700
alter
oltr
obmeniť, pozmeniť
🗸 alter
🗸 obmeniť, pozmeniť
TOP 1000
amaze
eméjz
prekvapiť, udiviť, ohromiť
🗸 amaze
🗸 udiviť 🗸 ohromiť 🗸 prekvapiť
TOP 700
amuse
emjúz
pobaviť, zabaviť
🗸 amuse
🗸 pobaviť, zabaviť
TOP 1000
analyse
enelájz
analyzovať, urobiť analýzu
🗸 analyse
🗸 analyzovať 🗸 urobiť analýzu
TOP 300
announce
enauns
oznámiť
🗸 announce
🗸 oznámiť
TOP 500
annoy
enój
hnevať, otravovať
🗸 annoy
🗸 hnevať, otravovať
TOP 300
answer
ensr
odpovedať
🗸 answer
🗸 odpovedať
TOP 1000
anticipate
entisipejt
predpokladať, predvídať
🗸 anticipate
🗸 očakávať 🗸 predvídať 🗸 predpokladať
TOP 300
apologize
epolodžájz
ospravedlniť sa
🗸 apologize
🗸 ospravedlniť sa
TOP 1000
appeal
epíl
odvolať sa (proti niečomu)
🗸 appeal
🗸 odvolať sa
TOP 300
appear
epír
objaviť sa
🗸 appear
🗸 objaviť sa
TOP 500
apply for
epláj for
prihlásiť sa, uchádzať sa
🗸 apply for
🗸 prihlásiť sa, uchádzať sa
TOP 300
appreciate
eprišiejt
oceniť, oceňovať
🗸 appreciate
🗸 oceniť, oceňovať
TOP 1000
apprehend
eprihend
vnímať, tušiť, zatknúť
🗸 apprehend
🗸 tušiť 🗸 vnímať 🗸 zatknúť
TOP 500
approach
eprouč
blížiť sa, približovať sa
🗸 approach
🗸 blížiť sa 🗸 približovať sa
TOP 500
approve
eprúf
schváliť, potvrdiť
🗸 approve
🗸 schváliť, potvrdiť
TOP 700
arrange
erindž
zariadiť, naplánovať
🗸 arrange
🗸 zariadiť 🗸 naplánovať
TOP 1000
arrest
erest
zatknúť, zadržať (polícia)
🗸 arrest
🗸 zatknúť 🗸 zadržať
TOP 300
arrive
erájf
prísť, doraziť (na miesto)
🗸 arrive
🗸 prísť, doraziť
TOP 1000
ascend
escend
stúpať, ísť dohora
🗸 ascend
🗸 stúpať 🗸 vystupovať 🗸 ísť dohora
TOP 100
ask
ásk
spýtať sa
🗸 ask
🗸 spýtať sa
TOP 300
ask for
ásk for
požiadať o (niečo)
🗸 ask for
🗸 požiadať o
TOP 500
assemble
esembl
zmontovať, zložiť (dokopy)
🗸 assemble
🗸 zmontovať, zložiť (dokopy)
TOP 1000
assess
eses
hodnotiť, odhadnúť
🗸 assess
🗸 hodnotiť 🗸 odhadnúť
TOP 300
assume
esjúm
predpokladať
🗸 assume
🗸 predpokladať
TOP 300
assure
ešŕ
uistiť
🗸 assure
🗸 uistiť
TOP 700
astonish
estoniš
prekvapiť, udiviť, ohromiť
🗸 astonish
🗸 udiviť 🗸 ohromiť 🗸 prekvapiť
TOP 300
attach
eteč
priložiť, pripojiť (prílohu)
🗸 attach
🗸 priložiť, pripojiť
TOP 1000
attain
etein
dosiahnúť, docieliť
🗸 attain
🗸 dosiahnúť 🗸 docieliť
TOP 700
attempt
etempt
pokúsiť sa, urobiť pokus
🗸 attempt
🗸 pokúsiť sa 🗸 urobiť pokus
TOP 700
attend
etend
navštevovať (pravidelne)
🗸 attend
🗸 navštevovať
TOP 500
attract
etrekt
priťahovať, prilákať
🗸 attract
🗸 priťahovať, prilákať
TOP 1000
augment
ógment
zväčšiť, umocniť
🗸 augment
🗸 zväčšiť 🗸 umocniť
TOP 300
avoid
evojd
vyhnúť sa
🗸 avoid
🗸 vyhnúť sa
TOP 700
awake
evejk
zobudiť sa
🗸 awake
🗸 zobudiť sa
TOP 1000
balance
belens
vyvážiť, vyrovnať
🗸 balance
🗸 vyvážiť 🗸 vyrovnať
TOP 700
ban
ben
zakázať
🗸 ban
🗸 zakázať
TOP 700
bandage
bendidž
obviazať
🗸 bandage
🗸 obviazať
TOP 1000
bargain
bŕgejn
zjednávať (cenu)
🗸 bargain
🗸 zjednávať (cenu)
TOP 100
be
byť
🗸 be
🗸 byť
TOP 300
be afraid
bí efrejd
báť sa, obávať sa
🗸 be afraid
🗸 báť sa, obávať sa
TOP 500
be angry
bí engry
byť nahnevaný
🗸 be angry
🗸 byť nahnevaný
TOP 700
be ashamed
bí ešhejmd
hanbiť sa
🗸 be ashamed
🗸 hanbiť sa
TOP 500
be aware of
bí evér of
byť si vedomý (niečoho)
🗸 be aware of
🗸 byť si vedomý
TOP 300
be born
bí born
narodiť sa
🗸 be born
🗸 narodiť sa
TOP 500
be late
bí lejt
meškať
🗸 be late
🗸 meškať
TOP 700
be located
bí lokejtid
nachádzať sa
🗸 be located
🗸 nachádzať sa
TOP 1000
be positive about
bí positif ebaut
byť si istý (niečím, nejakým tvrdením)
🗸 be positive
🗸 byť si istý 🗸 byť presvedčený
TOP 700
be situated
bí siťjuejtid
nachádzať sa
🗸 be situated
🗸 nachádzať sa
TOP 1000
be supposed to
bí supouzd tu
mať za úlohu, očakáva sa od (niekoho)
🗸 be supposed to
🗸 očakáva sa od 🗸 mať za úlohu
TOP 700
bear
bér
znášať, uniesť (napr. tlak)
🗸 bear
🗸 znášať, uniesť
TOP 300
beat
bít
poraziť, biť (fyzicky)
🗸 beat
🗸 biť 🗸 poraziť
TOP 300
become
bikam
stať sa (akosť, práca)
🗸 become
🗸 stať sa
TOP 1000
beg
beg
prosiť, žobroniť
🗸 beg
🗸 prosiť 🗸 žobroniť
TOP 100
begin
bigin
začať
🗸 begin
🗸 začať
TOP 500
behave
bihejf
správať sa
🗸 behave
🗸 správať sa
TOP 100
believe
bilíf
veriť
🗸 believe
🗸 veriť
TOP 300
belong
bilong
patriť
🗸 belong
🗸 patriť
TOP 1000
bend
bend
ohnúť, ohýbať
🗸 bend
🗸 ohnúť 🗸 ohýbať
TOP 700
betray
bičrej
zradiť
🗸 betray
🗸 zradiť
TOP 500
bid
bid
spraviť ponuku, ponúknuť
🗸 bid
🗸 spraviť ponuku, ponúknuť
TOP 500
blame
blejm
obviniť, obviňovať
🗸 blame
🗸 obviniť, obviňovať
TOP 1000
blaze
blejz
žiariť, planúť
🗸 blaze
🗸 žiariť 🗸 planúť
TOP 1000
bloom
blúm
kvitnúť, prekvitať
🗸 bloom
🗸 kvitnúť 🗸 prekvitať
TOP 500
blow
blou
fúkať
🗸 blow
🗸 fúkať
TOP 700
blur
blr
rozmazať sa, zastrieť sa
🗸 blur
🗸 rozmazať sa 🗸 zastrieť sa
TOP 1000
blush
blaš
červenať sa, pýriť sa
🗸 blush
🗸 pýriť sa 🗸 červenať sa
TOP 300
board
bórd
nastúpiť (na palubu)
🗸 board
🗸 nastúpiť
TOP 1000
boil
bojl
vrieť, zovrieť (voda)
🗸 boil
🗸 vrieť 🗸 zovrieť
TOP 300
book
búk
rezervovať (si)
🗸 book
🗸 rezervovať 🗸 zarezervovať
TOP 700
boost
búst
zrýchliť, urýchliť
🗸 boost
🗸 zrýchliť, urýchliť
TOP 100
borrow
borou
požičať si
🗸 borrow
🗸 požičať si
TOP 500
bother
bádr
obťažovať, obťažovať sa
🗸 bother
🗸 obťažovať 🗸 obťažovať sa
TOP 1000
bounce
bauns
odraziť sa, skákať
🗸 bounce
🗸 skákať 🗸 odraziť sa
TOP 500
brake
brejk
brzdiť, zabrzdiť
🗸 brake
🗸 brzdiť, zabrzdiť
TOP 1000
branch
brenč
vetviť sa, rozvetvovať sa
🗸 branch
🗸 vetviť sa 🗸 rozvetvovať sa
TOP 300
break
brejk
zlomiť, prerušiť (niečo)
🗸 break
🗸 zlomiť, prerušiť
TOP 300
break down
brejk daun
pokaziť sa
🗸 break down
🗸 pokaziť sa
TOP 1000
breed
bríd
chovať (zvieratá)
🗸 breed
🗸 chovať
TOP 1000
bribe
brajb
podplatiť (úplatok)
🗸 bribe
🗸 podplatiť
TOP 100
bring
bring
priniesť, doniesť
🗸 bring
🗸 priniesť, doniesť
TOP 500
bring in
bring in
vynášať (fin., profit)
🗸 bring in
🗸 vynášať (fin., profit)
TOP 500
bring up
bring ap
vychovať (dieťa)
🗸 bring up
🗸 vychovať (dieťa)
TOP 1000
broadcast
broudkast
vysielať (TV, rádio)
🗸 broadcast
🗸 vysielať
TOP 1000
broaden
broudn
rozšíriť, zväčšiť
🗸 broaden
🗸 zväčšiť 🗸 rozšíriť
TOP 1000
browse
brauz
prezerať si, prehliadať si
🗸 browse
🗸 prezerať si 🗸 prehliadať si
TOP 100
build
bild
stavať, postaviť
🗸 build
🗸 stavať, postaviť
TOP 300
burn
bŕn
popáliť, spáliť
🗸 burn
🗸 popáliť, spáliť
TOP 100
buy
báj
kúpiť
🗸 buy
🗸 kúpiť
TOP 1000
bypass
bajpes
prechádzať, míňať sa s
🗸 bypass
🗸 míňať sa 🗸 obchádzať 🗸 prechádzať
TOP 300
calculate
kalkjulejt
vypočítať, vyrátať
🗸 calculate
🗸 vypočítať, vyrátať
TOP 100
call
kol
volať, zavolať
🗸 call
🗸 volať, zavolať
TOP 700
calm down
kolm daun
ukludniť sa
🗸 calm down
🗸 ukludniť sa
TOP 1000
can
ken
dokázať (niečo urobiť)
🗸 can
🗸 dokázať 🗸 môcť 🗸 vedieť
TOP 100
cancel
kensl
zrušiť
🗸 cancel
🗸 zrušiť
TOP 700
captivate
keptivejt
podmaniť si, upútať
🗸 captivate
🗸 upútať 🗸 podmaniť (si)
TOP 1000
care
kér
zaujímať sa (o problém)
🗸 care
🗸 zaujímať sa
TOP 500
carry
kery
niesť, voziť, prevážať
🗸 carry
🗸 niesť, voziť, prevážať
TOP 500
carry on
kery on
pokračovať, vyvádzať
🗸 carry on
🗸 pokračovať, vyvádzať
TOP 500
carry out
kery aut
vykonať, urobiť
🗸 carry out
🗸 vykonať, urobiť
TOP 1000
carve
kárf
vytesať, tesať, vyryť
🗸 carve
🗸 vyryť 🗸 tesať 🗸 vytesať
TOP 500
catch
keč
chytiť, zachytiť
🗸 catch
🗸 chytiť, zachytiť
TOP 500
catch up with
keč ap vit
dobehnúť (niekoho)
🗸 catch up with
🗸 dobehnúť, dohnať
TOP 300
cause
kóz
spôsobiť, zapríčiniť
🗸 cause
🗸 spôsobiť, zapríčiniť
TOP 1000
cease
síz
prestať, zastaviť, skončiť
🗸 cease
🗸 prestať 🗸 skončiť 🗸 zastaviť
TOP 1000
celebrate
selebrejt
osláviť, oslavovať
🗸 celebrate
🗸 osláviť 🗸 oslavovať
TOP 1000
certify
sŕtifáj
potvrdiť, overiť
🗸 certify
🗸 overiť 🗸 potvrdiť
TOP 500
claim
klejm
reklamovať, žiadať, tvrdiť
🗸 claim
🗸 reklamovať, žiadať, tvrdiť
TOP 1000
clarify
klerifáj
objasniť, vyjasniť si
🗸 clarify
🗸 objasniť 🗸 vyjasniť si
TOP 300
clean
klín
vyčistiť, poupratovať
🗸 clean
🗸 vyčistiť, poupratovať
TOP 500
clear
klír
vymazať, vyčistiť
🗸 clear
🗸 vymazať, vyčistiť
TOP 700
clench
klenč
zovrieť, zvierať, stisnúť
🗸 clench
🗸 zovrieť, zvierať, stisnúť
TOP 300
climb
klájmb
liezť, šplhať sa
🗸 climb
🗸 liezť, šplhať sa
TOP 100
close
klouz
zavrieť
🗸 close
🗸 zavrieť
TOP 300
collect
kolekt
zbierať
🗸 collect
🗸 zbierať
TOP 100
come
kam
prísť
🗸 come
🗸 prísť
TOP 500
come across
kam ekros
stretnúť, naraziť na
🗸 come across
🗸 naraziť na
TOP 1000
come out
kam aut
vyjsť, zverejniť
🗸 come out
🗸 vyjsť 🗸 zverejniť
TOP 500
come up
kam ap
prihodiť sa (udalosť)
🗸 come up
🗸 prihodiť sa
TOP 500
come up with
kam ap vit
prísť s nápadom
🗸 come up with
🗸 prísť s nápadom
TOP 1000
commence
komens
začať, spustiť, odštartovať
🗸 commence
🗸 začať 🗸 spustiť 🗸 odštartovať
TOP 700
commit
komit
spáchať, zaviazať sa
🗸 commit
🗸 spáchať 🗸 zaviazať sa
TOP 500
commute
komjút
dochádzať (za prácou)
🗸 commute
🗸 dochádzať
TOP 300
compare
kompér
porovnať, porovnávať
🗸 compare
🗸 porovnať, porovnávať
TOP 500
compete
kompít
súťažiť
🗸 compete
🗸 súťažiť
TOP 300
complain
komplejn
sťažovať sa
🗸 complain
🗸 sťažovať sa
TOP 700
complicate
komplikejt
skomplikovať, sťažiť
🗸 complicate
🗸 sťažiť 🗸 skomplikovať
TOP 300
comprehend
komprihend
rozumieť, chápať
🗸 comprehend understand
🗸 rozumieť, chápať
TOP 300
comprise
komprájz
zahŕňať (niečo)
🗸 comprise
🗸 zahŕňať (niečo)
TOP 1000
conceal
konsíl
zakryť, skryť, tajiť (niečo)
🗸 conceal
🗸 tajiť 🗸 skryť 🗸 zakryť
TOP 300
concern
konsŕn
týkať sa
🗸 concern
🗸 týkať sa
TOP 1000
confess
konfes
priznať sa, uznať, pripustiť
🗸 confess
🗸 uznať 🗸 priznať sa 🗸 pripustiť
TOP 1000
configure
konfigjúr
nastaviť (zariadenie, SW)
🗸 configure
🗸 nastaviť 🗸 konfigurovať
TOP 100
confirm
konfŕm
potvrdiť
🗸 confirm
🗸 potvrdiť
TOP 500
confuse
konfjúz
zmiasť, pomýliť
🗸 confuse
🗸 zmiasť, pomýliť
TOP 300
connect
konekt
pripojiť
🗸 connect
🗸 pripojiť
TOP 1000
consent
konsent
súhlasiť, dať súhlas
🗸 consent
🗸 súhlasiť 🗸 dať súhlas
TOP 300
consider
konsidr
považovať, zvažovať
🗸 consider
🗸 považovať, zvažovať
TOP 300
consist of
konsist of
skladať sa (z niečoho)
🗸 consist of
🗸 skladať sa
TOP 700
consult
konzalt
konzultovať
🗸 consult
🗸 konzultovať
TOP 1000
consume
konzjum
spotrebovať, konzumovať
🗸 consume
🗸 konzumovať 🗸 spotrebovať
TOP 300
contain
kontejn
obsahovať
🗸 contain
🗸 obsahovať
TOP 700
contest
kontest
súťažiť, zápasiť
🗸 contest
🗸 súťažiť, zápasiť
TOP 100
continue
kontiňju
pokračovať
🗸 continue
🗸 pokračovať
TOP 700
contribute
kontribjút
prispieť, prispievať
🗸 contribute
🗸 prispieť, prispievať
TOP 1000
convey
konvej
prepraviť, preniesť, niesť
🗸 convey
🗸 niesť 🗸 preniesť 🗸 prepraviť
TOP 700
convince
konvins
presvediť, usvedčiť
🗸 convince
🗸 presvediť, usvedčiť
TOP 100
cook
kúk
variť
🗸 cook
🗸 variť
TOP 500
cooperate
kooperejt
spolupracovať
🗸 cooperate
🗸 spolupracovať
TOP 1000
copy
kopy
kopírovať, rozmnožiť
🗸 copy
🗸 rozmnožiť 🗸 kopírovať
TOP 700
correct
korekt
opraviť
🗸 correct
🗸 opraviť
TOP 100
cost
kost
stáť (cena)
🗸 cost
🗸 stáť (cena)
TOP 500
count
kaunt
rátať, počítať
🗸 count
🗸 rátať, počítať
TOP 500
count on
kaunt
rátať s (niekým)
🗸 count on
🗸 rátať s, spoľahnúť sa
TOP 300
cover
kavr
prikryť, zakryť
🗸 cover
🗸 prikryť, zakryť
TOP 1000
crack
krek
praskať, prasknúť, pukať
🗸 crack
🗸 pukať 🗸 praskať 🗸 prasknúť
TOP 700
crash
kreš
nabúrať, zraziť sa
🗸 crash
🗸 nabúrať, zraziť sa
TOP 1000
crave
krejf
túžiť, bažiť, dychtiť
🗸 crave
🗸 túžiť 🗸 bažiť 🗸 dychtiť
TOP 100
create
kriejt
vytvoriť
🗸 create
🗸 vytvoriť
TOP 1000
criticize
kritisájz
kritizovať
🗸 criticize
🗸 kritizovať 🗸 škatulkovať
TOP 700
crush
kraš
rozdrviť, drviť
🗸 crush
🗸 drviť 🗸 rozdrviť
TOP 300
cry
kráj
kričať, plakať
🗸 cry
🗸 kričať, plakať
TOP 700
customize
kaztomájz
prispôsobiť si
personalizovať si
🗸 customize
🗸 prispôsobiť 🗸 personalizovať
TOP 300
cut
kat
sekať, rezať, strihať, rúbať
🗸 cut
🗸 odseknúť, odrezať
TOP 100
damage
demidž
poškodiť
🗸 damage
🗸 poškodiť
TOP 500
dance
dens
tancovať
🗸 dance
🗸 tancovať
TOP 500
dare
dér
odvážiť sa, trúfnuť si
🗸 dare
🗸 odvážiť sa 🗸 trúfnuť si
TOP 700
darken
dárkn
stmievať sa, potemnieť
🗸 darken
🗸 stmievať sa 🗸 potemnieť
TOP 1000
daydream
dejdrím
fantazírovať, snívať
🗸 daydream
🗸 snívať 🗸 fantazírovať
TOP 1000
dazzle
dezl
oslniť, oslepiť, zaslepiť
🗸 dazzle
🗸 oslniť 🗸 oslepiť 🗸 zaslepiť
TOP 100
deal with
díl vit
zaoberať sa, venovať sa
🗸 deal with
🗸 zaoberať sa, venovať sa
TOP 500
deceive
disíf
oklamať, podviesť
🗸 deceive
🗸 oklamať, podviesť
TOP 100
decide
disájd
rozhodnúť sa
🗸 decide
🗸 rozhodnúť 🗸 rozhodnúť sa
TOP 1000
declare
diklér
vyhlásiť, deklarovať
🗸 declare
🗸 vyhlásiť 🗸 dať najavo 🗸 deklarovať
TOP 100
decrease
dikrís
znížiť
🗸 decrease
🗸 znížiť
TOP 500
deduct
didakt
zľavniť, odrátať, odpočítať
🗸 deduct
🗸 zľavniť 🗸 odrátať
TOP 700
defeat
difít
poraziť, premôcť
🗸 defeat
🗸 poraziť
TOP 1000
defy
difáj
pohŕdať, odporovať
🗸 defy
🗸 pohŕdať 🗸 odporovať
TOP 300
deliver
dilivr
doručiť, dodať
🗸 deliver
🗸 doručiť, dodať
TOP 300
demand
diménd
požadovať, vyžadovať
🗸 demand
🗸 požadovať, vyžadovať
TOP 1000
denounce
dinauns
kritizovať, odsúdiť
🗸 denounce
🗸 odsúdiť 🗸 kritizovať
TOP 1000
deny
dináj
poprieť, odmietnúť
🗸 deny
🗸 poprieť 🗸 odmietnúť
TOP 100
depend on
dipend on
záležať na, závisieť od
🗸 depend on
🗸 záležať na, závisieť od
TOP 700
depict
dipikt
zobraziť, vyobrazovať
🗸 depict
🗸 zobraziť 🗸 vyobrazovať
TOP 1000
deplete
diplít
minúť, spotrebovať
🗸 deplete
🗸 minúť 🗸 spotrebovať
TOP 700
deploy
diplój
rozmiestniť, nastražiť
🗸 deploy
🗸 nastražiť 🗸 rozmiestniť
TOP 300
deposit
dipouzit
vložiť, uložiť (fin.)
🗸 deposit
🗸 vložiť, uložiť
TOP 1000
descend
discend
klesať, ísť dole
🗸 descend
🗸 klesať 🗸 ísť dole
TOP 100
describe
diskrájb
opísať, popísať
🗸 describe
🗸 opísať, popísať
TOP 300
deserve
dizérf
zaslúžiť si
🗸 deserve
🗸 zaslúžiť si
TOP 300
design
dizajn
navrhnúť, nadizajnovať
🗸 design
🗸 navrhnúť
TOP 300
destroy
distrój
zničiť
🗸 destroy
🗸 zničiť
TOP 1000
detach
díteč
odpojiť, rozpojiť, odopnúť
🗸 detach
🗸 odpojiť 🗸 odopnúť 🗸 rozpojiť
TOP 700
detect
ditekt
zaregistrovať, spozorovať
🗸 detect
🗸 spozorovať 🗸 zaregistrovať
TOP 300
determine
ditermin
určiť, stanoviť (údaj)
🗸 determine
🗸 určiť 🗸 stanoviť
TOP 700
develop
divilop
rozvíjať, vyvíjať (niečo)
🗸 develop
🗸 rozvíjať, vyvíjať
TOP 500
die
dáj
zomrieť, umrieť
🗸 die
🗸 zomrieť, umrieť
TOP 300
differ
difŕ
líšiť sa, odlišovať sa
🗸 differ
🗸 líšiť sa 🗸 odlišovať sa
TOP 1000
differentiate
diferenšiejt
rozlíšiť, rozlišovať
🗸 differentiate
🗸 rozlíšiť 🗸 rozlišovať 🗸 odlišovať
TOP 700
dim
dim
zhasnúť, stmaviť (svetlá)
🗸 dim
🗸 zhasnúť, stmaviť
TOP 1000
dip
dip
namočiť (sa)
🗸 dip
🗸 namočiť 🗸 namočiť sa
TOP 1000
direct
direkt
usmerniť, nariadiť
🗸 direct
🗸 usmerniť 🗸 nariadiť
TOP 500
disagree
dizegrí
nesúhlasiť
🗸 disagree
🗸 nesúhlasiť
TOP 300
disappear
dizepír
zmiznúť, stratiť sa
🗸 disappear
🗸 zmiznúť, stratiť sa
TOP 500
disappoint
dizepojnt
sklamať (sa)
🗸 disappoint
🗸 sklamať (sa)
TOP 500
discover
diskavr
objaviť, odhaliť
🗸 discover
🗸 objaviť, odhaliť
TOP 700
discourage
diskaridž
odradiť (od niečoho)
🗸 discourage
🗸 odradiť
TOP 500
discuss
diskas
diskutovať, prebrať (tému)
🗸 discuss
🗸 diskutovať, prebrať (tému)
TOP 500
disdain
dizdejn
pohŕdať
🗸 disdain
🗸 pohŕdať
TOP 1000
disguise
dizgájz
zamaskovať, prezliecť sa
🗸 disguise
🗸 zamaskovať 🗸 prezliecť sa
TOP 1000
dispatch
dizpeč
odoslať, poslať
🗸 dispatch
🗸 poslať 🗸 odoslať
TOP 700
display
displey
zobrazovať, znázorňovať
🗸 display
🗸 zobrazovať 🗸 znázorňovať
TOP 700
dissuade
disjuejd
odhovoriť, odradiť
🗸 dissuade
🗸 odhovoriť 🗸 odradiť
TOP 700
distinguish
distinguiš
rozoznávať, rozlišovať
🗸 distinguish
🗸 rozoznávať 🗸 rozlišovať
TOP 700
distract
distrekt
rozptyľovať, rušiť
🗸 distract
🗸 rušiť 🗸 rozptyľovať
TOP 700
disturb
distŕb
rušiť, vyrušiť
🗸 disturb
🗸 rušiť, vyrušiť
TOP 700
dive
dájf
potápať sa, ponoriť sa
🗸 dive
🗸 potápať sa 🗸 ponoriť sa
TOP 300
divide
divájd
rozdeliť
🗸 divide
🗸 rozdeliť
TOP 100
do
du
urobiť
🗸 do, make
🗸 urobiť
TOP 500
donate
donejt
darovať
🗸 donate
🗸 darovať
TOP 700
double
dabl
zdvojiť, zdvojnásobiť
🗸 double
🗸 zdvojiť 🗸 zdvojnásobiť
TOP 300
doubt
daupt
pochybovať
🗸 doubt
🗸 pochybovať
TOP 500
download
daunloud
stiahnúť, sťahovať (dáta)
🗸 download
🗸 stiahnúť, sťahovať
TOP 500
drag
džreg
tiahnúť, ťahať, vliecť
🗸 drag
🗸 tiahnúť, ťahať, vliecť
TOP 300
draw
dró
kresliť
🗸 draw
🗸 kresliť
TOP 500
dream
džrím
snívať
🗸 dream
🗸 snívať
TOP 300
dress
dres
obliecť sa
🗸 dress
🗸 obliecť sa
TOP 100
drink
drink
piť, vypiť
🗸 drink
🗸 piť, vypiť
TOP 300
drive
drájf
šoférovať, jazdiť
🗸 drive
🗸 šoférovať, jazdiť
TOP 1000
drop
drop
pustiť, padnúť, kvapkať
🗸 drop
🗸 pustiť 🗸 padnúť
TOP 1000
drop in
drop in
zastaviť sa (návšteva)
🗸 drop in
🗸 zastaviť sa 🗸 navštíviť
TOP 500
dry
dráj
sušiť, uschnúť
🗸 dry
🗸 sušiť, uschnúť
TOP 1000
dump
damp
vysypať, sypať, vyklopiť
🗸 dump
🗸 sypať 🗸 vysypať 🗸 vyložiť
TOP 1000
dust
dast
utrieť prach, prášiť sa
🗸 dust
🗸 prášiť sa 🗸 utrieť prach
TOP 1000
dye
dáj
farbiť, sfarbiť, vyfarbiť
🗸 dye
🗸 farbiť 🗸 sfarbiť 🗸 vyfarbiť
TOP 300
earn
érn
zarobiť, zarábať
🗸 earn
🗸 zarobiť, zarábať
TOP 700
ease
íz
ukludniť, uvolniť, uľaviť
🗸 ease
🗸 ukludniť, uvolniť, uľaviť
TOP 100
eat
ít
jesť, zjesť
🗸 eat
🗸 jesť, zjesť
TOP 700
educate
eďjukejt
vzdelávať, učiť (niekoho)
🗸 educate
🗸 vzdelávať, učiť (niekoho)
TOP 1000
elongate
ilongejt
predĺžiť, predlžovať
🗸 elongate
🗸 predĺžiť 🗸 predlžovať
TOP 1000
emerge
imérdž
objaviť sa, objavovať sa
🗸 emerge
🗸 objaviť sa 🗸 objavovať sa
TOP 300
emphasize
emfsájz
zdôrazniť
🗸 emphasize
🗸 zdôrazniť
TOP 1000
employ
implój
zamestnať, využívať
🗸 employ
🗸 zamestnať 🗸 využívať
TOP 1000
empower
empavr
oprávniť, splnomocniť
🗸 empower
🗸 oprávniť 🗸 splnomocniť
TOP 500
empty
empty
vyprázdniť
🗸 empty
🗸 vyprázdniť
TOP 700
enable
inejbl
umožniť, povoliť
🗸 enable
🗸 umožniť, povoliť
TOP 700
enclose
enklouz
priložiť
🗸 enclose
🗸 priložiť
TOP 700
encounter
inkántr
stretnúť, naraziť na
🗸 encounter
🗸 stretnúť 🗸 naraziť na
TOP 300
encourage
inkaridž
povzbudiť
🗸 encourage
🗸 povzbudiť
TOP 500
end up
end ap
skončiť, ocitnúť sa
🗸 end up
🗸 skončiť 🗸 ocitnúť sa
TOP 1000
enhance
inhens
zlepšiť, zvýšiť, zväčšiť
🗸 enhance
🗸 zlepšiť 🗸 zvýšiť 🗸 zväčšiť
TOP 300
enjoy
indžoj
vychutnať si, užiť si
🗸 enjoy
🗸 užiť si 🗸 vychutnať si
TOP 700
enrich
enrič
obohatiť, spestriť
🗸 enrich
🗸 obohatiť
TOP 1000
enroll
enrol
zapísať sa, prihlásiť sa
🗸 enroll
🗸 zapísať sa 🗸 prihlásiť sa
TOP 500
ensure
enšŕ
uistiť sa
🗸 ensure
🗸 uistiť sa
TOP 1000
entail
intejl
spôsobiť, mať za následok
🗸 entail
🗸 spôsobiť 🗸 mať za následok
TOP 300
enter
entr
vstúpiť
🗸 enter
🗸 vstúpiť
TOP 500
entertain
entrtejn
zabávať, zabaviť, pobaviť
🗸 entertain
🗸 zabávať, zabaviť
TOP 700
entitle
intájtl
oprávňovať, oprávniť
🗸 entitle
🗸 oprávniť 🗸 oprávňovať
TOP 1000
entrust
intrust
zveriť, poveriť, poručiť
🗸 entrust
🗸 zveriť 🗸 poveriť 🗸 poručiť
TOP 700
equal
íkvol
rovnať sa, zhodovať sa
🗸 equal
🗸 rovnať sa 🗸 zhodovať sa
TOP 1000
equalize
íkvolajz
vyrovnať, vyvážiť
🗸 equalize
🗸 vyrovnať 🗸 vyvážiť
TOP 1000
equate
íkuejt
prirovnať, porovnať
🗸 equate
🗸 porovnať 🗸 prirovnať
TOP 1000
escape
iskejp
utiecť, unikať
🗸 escape
🗸 utiecť 🗸 unikať
TOP 500
establish
istebliš
založiť, vytvoriť
🗸 establish
🗸 založiť, vytvoriť
TOP 1000
estimate
estimejt
odhadnúť, odhadovať
🗸 estimate
🗸 odhadnúť 🗸 odhadovať
TOP 1000
evade
ívejd
vyhýbať sa, uniknúť
🗸 evade
🗸 vyhýbať sa 🗸 uniknúť
TOP 700
evaluate
iveljuejt
ohodnotiť
🗸 evaluate
🗸 ohodnotiť
TOP 1000
evaporate
iveporejt
vypariť sa, vyparovať sa
🗸 evaporate
🗸 vypariť sa 🗸 vyparovať sa
TOP 500
examine
ikzemin
vyšetriť, obhliadnúť
🗸 examine
🗸 vyšetriť 🗸 obhliadnúť
TOP 1000
exercise
iksersájz
precvičiť, cvičiť
🗸 exercise
🗸 cvičiť 🗸 precvičiť
TOP 300
excuse
ikskjúz
prepáčiť
🗸 excuse
🗸 prepáčiť
TOP 300
exchange
iksčejndž
zameniť (peniaze)
🗸 exchange
🗸 vymeniť, zameniť
TOP 1000
exhale
iskhél
vydýchnuť, vydychovať
🗸 exhale
🗸 vydýchnuť 🗸 vydychovať
TOP 300
exit
exit
odísť, opustiť, ukončiť
🗸 exit
🗸 skončiť, ukončiť
TOP 100
expect
ikspekt
očakávať
🗸 expect
🗸 očakávať
TOP 300
experience
ikspíriens
zažiť
🗸 experience
🗸 zažiť
TOP 100
explain
iksplejn
vysvetliť
🗸 explain
🗸 vysvetliť
TOP 1000
explode
iksploud
explodovať, vybuchnúť
🗸 explode
🗸 vybuchnúť 🗸 explodovať
TOP 500
explore
iksplór
objaviť, objavovať
🗸 explore
🗸 objaviť 🗸 objavovať
TOP 700
expose
ikspouz
vystaviť, ukázať, odhaliť
🗸 expose
🗸 vystaviť, ukázať, odhaliť
TOP 700
express
ikspres
vyjadriť (sa), ukázať
🗸 express
🗸 ukázať 🗸 vyjadriť (sa)
TOP 300
extend
ikstend
rozšíriť
🗸 extend
🗸 rozšíriť
TOP 500
extinguish
ikstinguiš
uhasiť (oheň, atď.)
🗸 extinguish
🗸 uhasiť
TOP 1000
extract
ikstrekt
vytiahnúť, vyňať
🗸 extract
🗸 vyňať 🗸 vytiahnúť
TOP 500
face
fejs
čeliť (niečomu)
🗸 face
🗸 čeliť
TOP 500
facilitate
fesilitejt
uľahčiť, napomáhať
🗸 facilitate
🗸 uľahčiť 🗸 napomáhať
TOP 700
fade
fejd
vyblednúť, zblednúť
🗸 fade
🗸 vyblednúť, zblednúť
TOP 500
fail
fejl
nezvládnuť, zlyhať
🗸 fail
🗸 zlyhať 🗸 nezvládnuť
TOP 1000
faint
fejnt
omdlieť, odpadnúť
🗸 faint
🗸 omdlieť 🗸 odpadnúť
TOP 300
fall
fol
spadnúť, padnúť
🗸 fall
🗸 spadnúť, padnúť
TOP 500
fall apart
fól apart
rozpadať sa, rozpadnúť sa
🗸 fall apart
🗸 rozpadať sa 🗸 rozpadnúť sa
TOP 500
fall asleep
fól eslíp
zaspať
🗸 fall asleep
🗸 zaspať
TOP 500
fall behind
fól bihájnd
oneskoriť sa, zaostávať
🗸 fall behind
🗸 zaostávať 🗸 oneskoriť sa
TOP 1000
fake
fejk
predstierať, fejkovať
🗸 fake
🗸 predstierať 🗸 fejkovať
TOP 1000
fan
fen
fúkať, ovievať, duť
🗸 fan
🗸 duť 🗸 fúkať 🗸 ovievať
TOP 700
fancy
fensy
obľubovať, mať rád
🗸 fancy
🗸 obľubovať, mať rád
TOP 700
fascinate
fescinejt
fascinovať
🗸 fascinate
🗸 fascinovať
TOP 300
fasten
fásn
pripevniť
🗸 fasten
🗸 pripevniť
TOP 1000
fathom
fedm
pochopiť, porozumieť
🗸 fathom
🗸 pochopiť 🗸 porozumieť 🗸 poňať
TOP 1000
favor
fejvr
priať (v prospech)
🗸 favor
🗸 priať v prospech 🗸 uprednostniť
TOP 1000
fear
fír
báť sa, desiť sa
🗸 fear
🗸 báť sa 🗸 desiť sa
TOP 700
feature
fíčr
obsahovať, zahŕňať
🗸 feature
🗸 obsahovať, zahŕňať
TOP 300
feed
fíd
kŕmiť
🗸 feed
🗸 kŕmiť
TOP 300
feel
fíl
cítiť, cítiť sa (pocit)
🗸 feel
🗸 cítiť (pocit)
TOP 700
fetch
feč
priniesť, priviesť
🗸 fetch
🗸 priniesť, priviesť
TOP 500
fight
fajt
bojovať, biť sa, zápasiť
🗸 fight
🗸 bojovať, biť sa, zápasiť
TOP 300
figure out
figr aut
vymyslieť, premyslieť
🗸 figure out
🗸 vymyslieť, premyslieť
TOP 500
fill
fil
vyplniť, naplniť (obsah)
🗸 fill
🗸 vyplniť, naplniť
TOP 1000
filter
filtr
filtrovať, precediť
🗸 filter
🗸 filtrovať 🗸 precediť
TOP 700
fill in
fil in
vyplniť (formulár)
🗸 fill in
🗸 vyplniť (formulár)
TOP 700
fill up
fil ap
naplniť (obsah)
🗸 fill up
🗸 naplniť (obsah)
TOP 1000
flavor
flejvr
ochutiť, dochutiť, okoreniť
🗸 flavor
🗸 ochutiť 🗸 dochutiť 🗸 okoreniť
TOP 1000
flame
flejm
ohovárať, sálať
🗸 flame
🗸 ohovárať 🗸 sálať
TOP 1000
flatten
fletn
zrovnať (so zemou)
🗸 flatten
🗸 zrovnať
TOP 700
flee
flí
utiecť, rozpŕchnuť sa
🗸 flee
🗸 utiecť 🗸 rozpŕchnuť sa
TOP 1000
flicker
flikr
blikať, mihať sa
🗸 flicker
🗸 blikať 🗸 mihať sa
TOP 1000
flip
flip
prevrátiť, pretočiť
🗸 flip
🗸 pretočiť 🗸 prevrátiť
TOP 500
flow
flou
tiecť, prúdiť
🗸 flow
🗸 tiecť, prúdiť
TOP 100
find
fájnd
nájsť
🗸 find
🗸 nájsť
TOP 300
find out
fájnd aut
zistiť (niečo)
🗸 find out
🗸 zistiť (niečo)
TOP 100
finish
finiš
dokončiť
🗸 finish
🗸 dokončiť
TOP 500
fire
fajr
vystreliť, vypáliť
🗸 fire
🗸 vystreliť, vypáliť
TOP 500
fix
fix
opraviť, doladiť
🗸 fix
🗸 opraviť, doladiť
TOP 700
flash
fleš
blikať, zablysnúť sa
🗸 flash
🗸 blikať 🗸 zablysnúť sa
TOP 300
fly
fláj
letieť, lietať
🗸 fly
🗸 letieť, lietať
TOP 100
focus
fouks
zamerať sa, sústrediť sa
🗸 focus
🗸 zamerať sa 🗸 sústrediť sa
TOP 700
fold
fould
zohnúť, poskladať
🗸 fold
🗸 zohnúť, poskladať, pozohýbať
TOP 100
follow
falou
nasledovať
🗸 follow
🗸 nasledovať
TOP 700
fool
fúl
obalamutiť, oklamať
🗸 fool
🗸 obalamutiť, oklamať
TOP 300
force
fórs
nútiť, prinútiť
🗸 force
🗸 nútiť, prinútiť
TOP 300
forget
frget
zabudnúť
🗸 forget
🗸 zabudnúť
TOP 300
forgive
frgif
odpustiť
🗸 forgive
🗸 odpustiť
TOP 1000
form
fórm
formovať, vytvárať
🗸 form
🗸 formovať 🗸 vytvárať
TOP 700
forward
forvard
preposlať (email)
🗸 forward
🗸 preposlať, urýchliť
TOP 700
freak out
frík aut
šalieť, rozčúliť sa
🗸 freak out
🗸 šalieť, rozčúliť sa
TOP 700
free
frí
oslobodiť, vyslobodiť
🗸 free
🗸 oslobodiť, vyslobodiť
TOP 700
freeze
fríz
mrznúť, zamrznúť
🗸 freeze
🗸 mrznúť, zamrznúť
TOP 700
frighten
frajtn
vystrašiť, vyľakať, vydesiť
🗸 frighten
🗸 vystrašiť, vyľakať, vydesiť
TOP 500
fund
fand
financovať, sponzorovať
🗸 fund
🗸 financovať, sponzorovať
TOP 100
gain
gejn
získať
🗸 gain
🗸 získať
TOP 500
gather
gedr
zhromaždiť (sa)
🗸 gather
🗸 zhromaždiť 🗸 zhromaždiť sa
TOP 1000
gaze
gejz
zízať, hľadieť, pozerať
🗸 gaze
🗸 zízať 🗸 hľadieť 🗸 pozerať
TOP 1000
generate
dženerejt
generovať, vytvoriť
🗸 generate
🗸 generovať 🗸 vytvoriť
TOP 100
get
get
dostať
🗸 get
🗸 dostať
TOP 500
get along with
get elong uit
vychádzať (vzťahovo)
🗸 get along with
🗸 vychádzať (vzťahovo)
TOP 500
get back
get bek
vrátiť sa (naspäť)
🗸 get back
🗸 vrátiť sa
TOP 500
get bored
get bórd
nudiť sa
🗸 get bored
🗸 nudiť sa
TOP 500
get divorced
get divórsd
rozviesť sa
🗸 get divorced
🗸 rozviesť sa
TOP 500
get dressed
get dresd
obliecť sa
🗸 get dressed
🗸 obliecť sa
TOP 300
get ill
get il
ochorieť
🗸 get ill
🗸 ochorieť
TOP 500
get in
get in
nastúpiť (do niečoho)
🗸 get in
🗸 nastúpiť (do niečoho)
TOP 1000
get in touch
get in tač
byť v kontakte, stýkať sa
🗸 get in touch
🗸 stýkať sa 🗸 stretávať sa
TOP 500
get married
get meríd
oženiť sa, vydať sa
🗸 get married
🗸 oženiť sa 🗸 vydať sa
TOP 500
get no idea
get nou ajdía
nemať poňatia, nevedieť
🗸 get no idea
🗸 nevedieť 🗸 nemať poňatia
TOP 300
get out
get aut
vystúpiť, dostať sa von
🗸 get out
🗸 vystúpiť
TOP 500
get over
get ouvr
prekonať, preniesť sa
🗸 get over
🗸 prekonať 🗸 preniesť sa
TOP 500
get rid of
get rid of
zbaviť sa (niečoho)
🗸 get rid of
🗸 zbaviť sa (niečoho)
TOP 500
get stucked
get stakd
zaseknúť sa, uviaznúť
🗸 get stucked
🗸 uviaznúť 🗸 zaseknúť sa
TOP 500
get tired
get tájrd
unaviť sa
🗸 get tired
🗸 unaviť sa
TOP 500
get wet
get uet
zmoknúť, premoknúť
🗸 get wet
🗸 zmoknúť 🗸 premoknúť
TOP 1000
giggle
gigl
chichotať sa, chechtať sa
🗸 giggle
🗸 chechtať sa 🗸 chichotať sa
TOP 100
give
gif
dať
🗸 give
🗸 dať
TOP 500
give up
gif ap
prestať, skončiť, vzdať
🗸 give up
🗸 prestať, skončiť, vzdať
TOP 1000
give out
gif aut
vypovedať (funkčnosť)
🗸 give out
🗸 vypovedať 🗸 pokaziť sa
TOP 1000
gleam
glím
lesknúť sa, ligotať sa
🗸 gleam
🗸 lesknúť sa 🗸 ligotať sa
TOP 100
go
gou
ísť
🗸 go
🗸 ísť
TOP 700
go fishing
gou fišing
ísť na ryby, rybárčiť
🗸 go fishing
🗸 rybárčiť 🗸 ísť na ryby
TOP 1000
go for
gou fór
vybrať si, zvoliť si
🗸 go for
🗸 vybrať si 🗸 zvoliť si
TOP 500
go on
gou on
pokračovať
🗸 go on
🗸 pokračovať
TOP 700
go shopping
gou šoping
ísť nakupovať
🗸 go shopping
🗸 ísť nakupovať 🗸 ísť na nákupy
TOP 700
glance
glens
pozrieť sa (krátko)
🗸 glance
🗸 pozrieť sa (krátko)
TOP 700
glide
glájd
kĺzať sa, plachtiť
🗸 glide
🗸 kĺzať sa, plachtiť
TOP 700
glimpse
glimps
zahliadnúť (letmo uvidieť)
🗸 glimpse
🗸 zahliadnúť (letmo uvidieť)
TOP 1000
glow
glou
žiariť, sálať, svietiť
🗸 glow
🗸 žiariť 🗸 sálať 🗸 svietiť
TOP 1000
grab
greb
zobrať, schmatnúť
🗸 grab
🗸 zobrať 🗸 schmatnúť
TOP 700
grant
grent
udeliť, prideliť, umožniť
🗸 grant
🗸 udeliť, prideliť, umožniť
TOP 1000
grasp
gresp
pochopiť, porozumieť
🗸 grasp
🗸 pochopiť 🗸 porozumieť
TOP 500
grow
grou
rásť, pestovať
🗸 grow
🗸 rásť, pestovať
TOP 1000
growl
graul
vrčať
🗸 growl
🗸 vrčať 🗸 zavrčať
TOP 500
guarantee
garantí
garantovať
🗸 guarantee
🗸 garantovať
TOP 300
guess
ges
tipnúť, hádať
🗸 guess
🗸 tipnúť, hádať
TOP 300
handle
hendl
narábať, manipulovať
🗸 handle
🗸 narábať
TOP 500
hang
heng
zavesiť
🗸 hang
🗸 zavesiť
TOP 500
hang out with
heng aut uit
vyjsť si (von s niekým)
🗸 hang out with
🗸 vyjsť si
TOP 300
happen
hepn
stať sa, udiať sa
🗸 happen
🗸 stať sa, udiať sa
TOP 1000
harden
hárdn
ztuhnúť, stvrdnúť
🗸 harden
🗸 ztuhnúť 🗸 stvrdnúť
TOP 700
harvest
haruest
žať, ťažiť
🗸 harvest
🗸 žať, ťažiť
TOP 100
have
hef
mať
🗸 have
🗸 mať
TOP 300
have a break
hef e brejk
pauzovať, dať si pauzu
🗸 have a break
🗸 pauzovať, dať si pauzu
TOP 300
have a breakfast
hef e brekfest
raňajkovať
🗸 have a breakfast
🗸 raňajkovať
TOP 300
have a dinner
hef e dinr
večerať
🗸 have a dinner
🗸 večerať
TOP 300
have a drink
hef e drink
vypiť si (drink)
🗸 have a drink
🗸 vypiť si
TOP 500
have a fun
hef e fan
zabaviť sa, zabávať sa
🗸 have a fun
🗸 zabaviť sa 🗸 zabávať sa
TOP 1000
have a go
hef e gou
vyskúšať si, pokúsiť sa
🗸 have a go 🗸 try out
🗸 vyskúšať si 🗸 pokúsiť sa
TOP 500
have a good time
hef e gúd tajm
cítiť sa príjemne
🗸 have a good time
🗸 cítiť sa príjemne
TOP 500
have a look
hef e lúk
kuknúť sa, pozrieť sa
🗸 have a look
🗸 kuknúť sa 🗸 pozrieť sa
TOP 300
have a lunch
hef e lanč
obedovať
🗸 have a lunch
🗸 obedovať
TOP 300
have a nap
hef e nep
pospať si, zdriemnúť si
🗸 have a nap
🗸 pospať si 🗸 zdriemnúť si
TOP 500
have a rest
hef e rest
oddýchnuť si, mať oddych
🗸 have a rest
🗸 mať oddych 🗸 oddýchnuť si
TOP 300
have a shower
hef e šavr
osprchovať sa
🗸 have a shower
🗸 sprchovať sa 🗸 osprchovať sa
TOP 500
have a sleep
hef e slíp
pospať si
🗸 have a sleep
🗸 pospať si
TOP 300
have a snack
hef e snek
zajesť si
🗸 have a snack
🗸 zajesť si
TOP 300
hate
hejt
nemať rád, nenávidieť
🗸 hate
🗸 nemať rád, nenávidieť
TOP 300
hear
hír
počuť (akusticky)
🗸 hear
🗸 počuť
TOP 700
heat
hít
zohriať (sa)
🗸 heat
🗸 zohriať 🗸 zohriať sa
TOP 100
help
help
pomôcť
🗸 help
🗸 pomôcť
TOP 300
hesitate
hesitejt
váhať
🗸 hesitate
🗸 váhať
TOP 300
hide
hájd
ukryť, schovať
🗸 hide
🗸 ukryť, schovať
TOP 1000
highlight
hajlajt
zvýrazniť, podčiarknúť
🗸 highlight
🗸 zvýrazniť 🗸 podčiarknúť
TOP 300
hire
háir
najať si
🗸 hire
🗸 najať si
TOP 700
hiss
his
syčať
🗸 hiss
🗸 syčať
TOP 500
hit
hit
trafiť, udrieť
🗸 hit
🗸 trafiť, udrieť
TOP 300
hold
hold
držať
🗸 hold
🗸 držať
TOP 500
hold up
hold ap
vydržať, čakať
🗸 hold up
🗸 vydržať, čakať
TOP 1000
honk
honk
trúbiť
🗸 honk
🗸 trúbiť 🗸 zatrúbiť
TOP 700
honor
ánr
uctiť si, poctiť
🗸 honor
🗸 poctiť 🗸 uctiť si
TOP 100
hope
houp
dúfať
🗸 hope
🗸 dúfať
TOP 700
host
host
hostiť, usporiadať
🗸 host
🗸 hostiť 🗸 usporiadať
TOP 500
hug
hag
objať
🗸 hug
🗸 objať
TOP 700
hunt
hant
loviť, uloviť
🗸 hunt
🗸 loviť, uloviť
TOP 1000
hurl
hŕl
vrhať, chrliť
🗸 hurl
🗸 vrhať 🗸 chrliť
TOP 500
hurry
hary
ponáhľať sa
🗸 hurry
🗸 ponáhľať sa 🗸 poponáhľať sa
TOP 300
hurt
hŕt
zraniť, ublížiť
🗸 hurt
🗸 zraniť, ublížiť
TOP 1000
hustle
hasl
švihnúť si, strkať sa
🗸 hustle
🗸 švihnúť si 🗸 strkať sa
TOP 1000
challenge
čelindž
vyzvať, zmerať si sily
🗸 challenge
🗸 vyzvať 🗸 zmerať si sily
TOP 300
change
čejndž
zmeniť, vymeniť
🗸 change
🗸 zmeniť, vymeniť
TOP 1000
change to
čejndž tu
prezliecť sa, preobliecť sa
🗸 change to
🗸 prezliecť sa 🗸 preobliecť sa
TOP 500
charge
čárdž
nabiť, spoplatniť
🗸 charge
🗸 nabiť, spoplatniť
TOP 1000
chase
čejz
prenasledovať, naháňať
🗸 chase
🗸 naháňať 🗸 prenasledovať
TOP 100
check
ček
skontrolovať, overiť
🗸 check
🗸 overiť 🗸 skontrolovať
TOP 700
cheer
čír
rozveseliť, potešiť
🗸 cheer
🗸 potešiť 🗸 rozveseliť
TOP 1000
chill
čil
schladiť, ukludniť sa
🗸 chill
🗸 schladiť 🗸 ukludniť sa
TOP 700
choke
čouk
dusiť sa
🗸 choke
🗸 dusiť sa
TOP 100
choose
čúz
vybrať si, zvoliť si
🗸 choose
🗸 vybrať si, zvoliť si
TOP 1000
chuckle
čakl
chichotať sa
🗸 chuckle
🗸 chichotať sa 🗸 smiať sa
TOP 1000
identify
ajdentifáj
identifikovať, rozpoznať
🗸 identify
🗸 identifikovať 🗸 rozpoznať
TOP 1000
ignite
ignájt
vznietiť sa, zapáliť
🗸 ignite
🗸 zapáliť 🗸 vznietiť sa
TOP 300
imagine
imedžin
predstaviť si
🗸 imagine
🗸 predstaviť si
TOP 1000
immerse
imŕs
ponoriť sa, zahĺbiť sa
🗸 immerse
🗸 ponoriť sa 🗸 zahĺbiť sa
TOP 1000
imply
impláj
naznačovať, znamenať
🗸 imply
🗸 naznačovať 🗸 znamenať
TOP 300
impress
impres
zaujať, spraviť dojem
🗸 impress
🗸 zaujať, spraviť dojem
TOP 300
improve
imprúf
zlepšiť, vylepšiť
🗸 improve
🗸 zlepšiť, vylepšiť
TOP 300
include
inklúd
zahŕňať, zahrnúť
🗸 include
🗸 zahŕňať, zahrnúť
TOP 100
increase
inkrís
zvýšiť
🗸 increase
🗸 zvýšiť
TOP 700
indicate
indikejt
udávať, naznačovať
🗸 indicate
🗸 udávať 🗸 naznačovať
TOP 1000
indulge
indaldž
rozmaznať sa, dopriať si
🗸 indulge
🗸 dopriať si 🗸 rozmaznať sa
TOP 1000
infer
infŕ
odvodiť, usudzovať
🗸 infer
🗸 odvodiť 🗸 usudzovať
TOP 700
inflict
inflikt
spôsobiť (niečo negatívne)
🗸 inflict
🗸 spôsobiť
TOP 300
influence
influens
ovplyvniť
🗸 influence
🗸 ovplyvniť
TOP 300
inform
infórm
informovať
🗸 inform
🗸 informovať
TOP 1000
inhale
inhél
vdychovať, vtiahnúť
🗸 inhale
🗸 vdychovať 🗸 vtiahnúť
TOP 500
inherit
inherit
zdediť
🗸 inherit
🗸 zdediť
TOP 1000
initiate
inišiejt
začať, zahájiť
🗸 initiate
🗸 začať 🗸 zahájiť
TOP 700
inquire
inkváir
dotazovať/vypytovať sa
🗸 inquire
🗸 dotazovať sa, vypytovať sa
TOP 700
input
input
vkladať, zadať (dáta)
🗸 input
🗸 vkladať, zadať (dáta)
TOP 1000
insert
inzrt
vsunúť, zasunúť, zaradiť
🗸 insert
🗸 vsunúť 🗸 zasunúť 🗸 zaradiť
TOP 300
insist
inzist
trvať na, naliehať
🗸 insist
🗸 trvať na, naliehať
TOP 500
install
instol
inštalovať, nainštalovať
🗸 install
🗸 inštalovať 🗸 nainštalovať
TOP 1000
instruct
instrakt
školiť, zaškoliť
🗸 instruct
🗸 školiť 🗸 zaškoliť
TOP 300
intend
intend
zamýšlať, plánovať
🗸 intend
🗸 zamýšlať, plánovať
TOP 700
intensify
intensifáj
zintenzívniť, zosilniť
🗸 intensify
🗸 zosilniť 🗸 zintenzívniť
TOP 700
interact
interakt
reagovať, ovplyvňovať sa
🗸 interact
🗸 reagovať 🗸 ovplyvňovať sa
TOP 700
interrupt
interapt
prerušiť
🗸 interrupt
🗸 prerušiť
TOP 300
introduce
introďjús
predstaviť (sa)
🗸 introduce
🗸 predstaviť 🗸 predstaviť sa
TOP 1000
invest
invest
investovať
🗸 invest
🗸 investovať
TOP 500
investigate
investigejt
vyšetrovať, preveriť
🗸 investigate
🗸 preveriť 🗸 vyšetrovať
TOP 100
invite
invájt
pozvať
🗸 invite
🗸 pozvať
TOP 300
involve
involf
zahŕnať, začleniť (sa)
🗸 involve
🗸 zahŕňať začleniť (sa)
TOP 700
irritate
iritejt
hnevať, dráždiť
🗸 irritate
🗸 hnevať, dráždiť
TOP 500
issue
išjú
vystaviť, vydať
🗸 issue
🗸 vystaviť, vydať
TOP 1000
jog
džog
behať, zabehať si
🗸 jog
🗸 behať 🗸 zabehať si
TOP 300
join
džoin
pridať sa, pripojiť, spojiť
🗸 join
🗸 pridať sa, pripojiť
TOP 500
joke
džouk
vtipkovať, srandovať
🗸 joke
🗸 vtipkovať, srandovať
TOP 1000
judge
džadž
súdiť, rozsúdiť, rozhodnúť
🗸 judge
🗸 súdiť 🗸 rozsúdiť
TOP 300
jump
džamp
skočiť, skákať
🗸 jump
🗸 skočiť, skákať
TOP 1000
justify
džastifáj
odôvodniť, oprávniť
🗸 justify
🗸 odôvodniť 🗸 oprávniť
TOP 500
keep
kíp
nechať si, držať
🗸 keep
🗸 nechať si, držať
TOP 500
keep +sloveso +ing
kíp...
pokračovať (v aktivite)
🗸 keep +slov. +ing
🗸 pokračovať (v aktivite)
TOP 1000
kick
kik
kopnúť, vykopnúť
🗸 kick
🗸 kopnúť 🗸 vykopnúť
TOP 1000
kid
kid
žartovať, uťahovať si
🗸 kid
🗸 žartovať 🗸 uťahovať si
TOP 500
kill
kil
zabiť
🗸 kill
🗸 zabiť
TOP 500
kiss
kis
pobozkať
🗸 kiss
🗸 pobozkať
TOP 1000
knock
nak
zaklopať
🗸 knock
🗸 zaklopať
TOP 100
know
nou
vedieť, poznať
🗸 know
🗸 vedieť, poznať
TOP 500
land
lend
pristáť, dopadnúť
🗸 land
🗸 pristáť 🗸 dopadnúť
TOP 1000
last
last
trvať, pretrvávať
🗸 last
🗸 trvať 🗸 pretrvávať
TOP 500
laugh
láf
smiať sa
🗸 laugh
🗸 smiať sa
TOP 300
launch
launč
spustiť, odpáliť
🗸 launch
🗸 spustiť 🗸 odpáliť
TOP 500
lay
lej
položiť, pokladať, klásť
🗸 lay
🗸 položiť, pokladať
TOP 500
lead
líd
viesť, usmerniť
🗸 lead
🗸 viesť
TOP 700
leak
lík
presakovať, unikať
🗸 leak
🗸 unikať 🗸 presakovať
TOP 700
lean
lín
oprieť (sa), nakloniť (sa)
🗸 lean
🗸 oprieť (sa) 🗸 nakloniť (sa)
TOP 1000
leap
líp
skákať, preskočiť
🗸 leap
🗸 skákať 🗸 preskočiť
TOP 100
learn
lŕn
učiť sa
🗸 learn
🗸 učiť sa
TOP 300
leave
líf
odísť, opustiť
🗸 leave
🗸 odísť, opustiť
TOP 700
leave behind
lív bihájnd
nechať po sebe
🗸 leave behind
🗸 nechať 🗸 nechať po sebe
TOP 300
lend
lend
požičať (niekomu niečo)
🗸 lend
🗸 požičať
TOP 100
let
let
nechať, dovoliť
🗸 let
🗸 nechať, dovoliť
TOP 1000
let [ ] go
let gou
nechať tak, pustiť
🗸 let go
🗸 nechať tak 🗸 pustiť
TOP 1000
liberate
liberejt
oslobodiť
🗸 liberate
🗸 oslobodiť
TOP 700
license
lajsns
oprávniť, udeliť povolenie
🗸 license
🗸 oprávniť, udeliť povolenie
TOP 300
lie
láj
klamať
🗸 lie
🗸 klamať
TOP 100
like
lajk
mať rád, páčiť sa
🗸 like
🗸 mať rád, páčiť sa
TOP 1000
list
list
vymenovať, zostaviť
🗸 list
🗸 vymenovať 🗸 zostaviť
TOP 300
listen
lisn
počúvať (činnosť)
🗸 listen
🗸 počúvať
TOP 300
live
liv
žiť, bývať
🗸 live
🗸 žiť, bývať
TOP 500
load
loud
načítať, naložiť (náklad)
🗸 load
🗸 načítať, naložiť
TOP 700
locate
lokejt
lokalizovať, vypátrať
🗸 locate
🗸 vypátrať 🗸 lokalizovať 🗸 nájsť polohu
TOP 1000
lock
lok
zamknúť
🗸 lock
🗸 zamknúť
TOP 1000
log in
log in
prihlásiť sa, nalogovať sa
🗸 log in
🗸 prihlásiť sa 🗸 nalogovať sa
TOP 1000
log out
log aut
odhlásiť sa, odlogovať sa
🗸 log out
🗸 odhlásiť sa 🗸 odlogovať sa
TOP 300
look
lúk
pozrieť sa
🗸 look
🗸 pozrieť sa
TOP 500
look for
lúk for
hľadať
🗸 look for
🗸 hľadať
TOP 500
look forward
lúk forvrd
tešiť sa (na niečo)
🗸 look forward
🗸 tešiť sa
TOP 100
look like
lúk lajk
vyzerať ako
🗸 look like
🗸 vyzerať ako
TOP 500
look out
lúk aut
dávať pozor, dávať bacha
🗸 look out
🗸 dávať pozor 🗸 dávať bacha
TOP 300
loose
lus
prehrať
🗸 loose
🗸 prehrať
TOP 1000
lope
loup