ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

TOP SLOVÍČKA - Právnik

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B2

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP SLOVÍČKA - Právnik

↓ Pracovná angličtina pre výkon právnickej praxe ↓

Zoznam TOP SLOVÍČKA - Právnik je rámec slovnej zásoby určenej pre právnikov ale aj koncipientov z hľadiska frekvencie využitia. Tento zoznam slovíčiek je najčastejšie využívaný v bežných ale aj pokročilých rozhovoroch pri výkone právnickej praxe. Zoznam týchto slovíciek je vhodný pre jazykovú úroveň: stredne pokročilý - B2.
Preštuduj si tento zoznam a nauč sa všetkých najpoužívanejších slovíčiek pre povolanie právnik, ktoré ti pomôžu tvoriť skvalitniť tvorbu pokročilých viet v tvojom (budúcom) povolaní :)
TOP 50
advocate
edvokejt
advokát
TOP 50
affidavit
afidejvit
prísažné vyhlásenie
TOP 50
agreement
egríment
dohoda
TOP 50
case
kejs
prípad
TOP 50
clause
klóz
doložka
späť do menu

TOP SLOVÍČKA - Právnik

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B2

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 50
advocate
edvokejt
advokát
🗸 advocate
🗸 advokát
TOP 50
affidavit
afidejvit
prísažné vyhlásenie
🗸 affidavit
🗸 prísažné vyhlásenie
TOP 50
agreement
egríment
dohoda
🗸 agreement
🗸 dohoda
TOP 50
case
kejs
prípad
🗸 case
🗸 prípad
TOP 50
clause
klóz
doložka
🗸 clause
🗸 doložka
TOP 50
contract
končrekt
zmluva
🗸 contract
🗸 zmluva
TOP 50
complaint
komplejnt
sťažnosť
🗸 complaint
🗸 sťažnosť
TOP 50
consideration
konsiderejšn
zváženie, úvaha
🗸 consideration
🗸 zváženie, úvaha
TOP 50
convict
konvikt
odsúdený
🗸 convict
🗸 odsúdený
TOP 50
deed
díd
listina (na prevod majetku)
🗸 deed
🗸 listina
TOP 50
detention
ditenšn
zadržanie
🗸 detention
🗸 zadržanie
TOP 50
consent
konsent
súhlas (k niečomu)
🗸 consent
🗸 súhlas
TOP 50
dissent
disent
iný názor, iný postoj
🗸 dissent
🗸 iný názor, iný postoj
TOP 50
equity
ekuity
férovosť, korektnosť, imanie
🗸 equity
🗸 férovosť, korektnosť, imanie
TOP 50
force majeure
fors majér
vyššia moc
🗸 force majeure
🗸 vyššia moc
TOP 50
interrogation
interogejšn
vypočúvanie
🗸 interrogation
🗸 vypočúvanie
TOP 50
jurisdiction
džurisdikšn
súdnictvo
🗸 jurisdiction
🗸 súdnictvo
TOP 50
jury
džury
porota
🗸 jury
🗸 porota
TOP 50
judge
džadž
sudca
🗸 judge
🗸 sudca
TOP 50
juvenile
džuvenájl
mladistvý
🗸 juvenile
🗸 mladistvý
TOP 50
law
zákon, právo (všeobecne)
🗸 law
🗸 zákon, právo
TOP 50
lawsuit
lósjut
súdny proces
🗸 lawsuit
🗸 súdny proces
TOP 50
last will
lást uil
posledná vôla
🗸 last will
🗸 posledná vôla
TOP 50
legal act
lígl ekt
právny úkon
🗸 legal act
🗸 právny úkon
TOP 50
legislation
ledžislejšn
zákony, zákonodarstvo
🗸 legislation
🗸 zákony, zákonodarstvo
TOP 50
liability
lájability
záväzok, zodpovednosť
🗸 liability
🗸 záväzok, zodpovednosť
TOP 50
liberty
liberty
sloboda
🗸 liberty
🗸 sloboda
TOP 50
mandate
mendejt
mandát
🗸 mandate
🗸 mandát
TOP 50
mediation
mídiejšn
mediácia, urovnanie (sporu)
🗸 mediation
🗸 mediácia, urovnanie (sporu)
TOP 50
minor
májnr
maloletý
🗸 minor
🗸 maloletý
TOP 50
negotiation
nigoušiejšn
vyjednávanie
🗸 negotiation
🗸 vyjednávanie
TOP 50
objection
obdžekšn
námietka
🗸 objection
🗸 námietka
TOP 50
obligation
obligejšn
povinnosť, záväzok
🗸 obligation
🗸 povinnosť, záväzok
TOP 50
owner
ouner
vlastník, majiteľ
🗸 owner
🗸 vlastník, majiteľ
TOP 50
parole
peroul
podmienečné prepustenie
🗸 parole
🗸 podmienečné prepustenie
TOP 50
party
párty
strana (zmluvná)
🗸 party
🗸 strana (zmluvná)
TOP 50
penalty
penelty
pokuta
🗸 penalty
🗸 pokuta
TOP 50
perjury
pŕdžery
krivá prísaha
🗸 perjury
🗸 krivá prísaha
TOP 50
pilferage
pilferidž
krádež (drobná)
🗸 pilferage
🗸 krádež
TOP 50
piracy
pajresy
pirátstvo (krádež/zneužitie autorského obsahu)
🗸 piracy
🗸 pirátstvo
TOP 50
plea
plí
prehlásenie (o vine/nevine)
🗸 plea
🗸 prehlásenie
TOP 50
proof
prúf
dôkaz
🗸 proof
🗸 dôkaz
TOP 50
possession
pozešn
vlastníctvo
🗸 possession
🗸 vlastníctvo
TOP 50
power of attorney
paur of etornej
plná moc
🗸 power of attorney
🗸 plná moc
TOP 50
preemptive right
priemptif rajt
predkupné právo
🗸 preemptive right
🗸 predkupné právo
TOP 50
presumption
prizampšn
prezumpcia, predpoklad
🗸 presumption
🗸 prezumpcia, predpoklad
TOP 50
right
rajt
právo (konkrétne)
🗸 right
🗸 právo (konkrétne)
TOP 50
relevancy
relevensy
relevantnosť, vhodnosť
🗸 relevancy
🗸 relevantnosť, vhodnosť
TOP 50
subject-matter
sabdžekt medr
predmet (napr. zmluvy)
🗸 subject-matter
🗸 predmet (napr. zmluvy)
TOP 50
testimony
testimony
svedectvo
🗸 testimony
🗸 svedectvo