ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

TOP 100 - anglické slovesá

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň A2

Postup ako získať heslo pre prémiové zoznamy nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a zdokonaľ si angličtinu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 100 - anglické slovesá

↓ Čo sú to anglické slovesá a ako ti pomôžu pri výuke angličtiny? ↓

Zoznam TOP 100 - anglické slovesá - Zoznam TOP 100 anglických slovies je jedným z prvých kľúčových zoznamov pre teba na naštartovanie tvojho anglického jazyka. Je vhodný pre úroveň A2 - začiatočník.
Anglické slovesá sú neoddeliteľnou súčasťou každej anglickej vety. Spolu s podmetmi sú najdôležitejšou súčasťou anglického jazyka. Obecne platí, že čím viac anglických slovies ovládaš, tým lepší jazykový prejav v angličtine máš. Anglické slovesá sú najdôležitejšou časťou každej vety, keďže majú aj vysoký kreatívny potenciál. Tvoria až do 60 % celej sémantickej (významovej) hodnoty viet. TOP 100 - anglické slovesá je súčasťou obsahu angličtina pre začiatočníkov. Vyskúšaj si všetky funkcie aplikácie ANGLINO.EU, ktoré ti pomôžu sa podrobne naučiť tento zoznam obsahujúci anglické slovesá, vrátane unikátneho a neobmedzeného časového skúšania sa. Zisti, či každé slovíčko ovládaš do 15, 10 alebo ideálne do 5 sekúnd.
Nauč sa všetkých 100 najpoužívanejších anglických slovies a rozbehni tvoju výuku anglického jazyka.
TOP 100
accept
eksept
akceptovať
TOP 100
add
ed
pridať, pripočítať
TOP 100
agree
egrí
súhlasiť
TOP 100
agree on
egrí on
dohodnúť sa
TOP 100
ask
esk
spýtať sa

TOP 100 - najpoužívanejšie anglické slovesá

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň A2

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa slovíčka v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 100
accept
eksept
akceptovať, prijať
🗸 accept
🗸 akceptovať, prijať
TOP 100
add
ed
pridať, pripočítať
🗸 add
🗸 pridať, 🗸 pripočítať
TOP 100
agree
egrí
súhlasiť
🗸 agree
🗸 súhlasiť
TOP 100
agree on
egrí on
dohodnúť sa
🗸 agree on
🗸 dohodnúť sa
TOP 100
ask
ásk
spýtať sa
🗸 ask
🗸 spýtať sa
TOP 100
be
byť
🗸 be
🗸 byť
TOP 100
begin
bigin
začať
🗸 begin
🗸 začať
TOP 100
believe
bilíf
veriť
🗸 believe
🗸 veriť
TOP 100
borrow
borou
požičať si
🗸 borrow
🗸 požičať si
TOP 100
bring
bring
priniesť, doniesť
🗸 bring
🗸 priniesť, doniesť
TOP 100
build
bild
stavať, postaviť
🗸 build
🗸 stavať, postaviť
TOP 100
buy
báj
kúpiť
🗸 buy
🗸 kúpiť
TOP 100
call
kol
volať, zavolať
🗸 call
🗸 volať, zavolať
TOP 100
cancel
kensl
zrušiť
🗸 cancel
🗸 zrušiť
TOP 100
close
klouz
zavrieť
🗸 close
🗸 zavrieť
TOP 100
come
kam
prísť
🗸 come
🗸 prísť
TOP 100
confirm
konfŕm
potvrdiť
🗸 confirm
🗸 potvrdiť
TOP 100
continue
kontiňju
pokračovať
🗸 continue
🗸 pokračovať
TOP 100
cook
kúk
variť
🗸 cook
🗸 variť
TOP 100
cost
kost
stáť (cena)
🗸 cost
🗸 stáť (cena)
TOP 100
create
kriejt
vytvoriť
🗸 create
🗸 vytvoriť
TOP 100
damage
demidž
poškodiť
🗸 damage
🗸 poškodiť
TOP 100
deal with
díl vit
zaoberať sa, venovať sa
🗸 deal with
🗸 zaoberať sa, venovať sa
TOP 100
decide
disájd
rozhodnúť sa
🗸 decide
🗸 rozhodnúť, 🗸 rozhodnúť sa
TOP 100
decrease
dikrís
znížiť
🗸 decrease
🗸 znížiť
TOP 100
depend on
dipend on
záležať na, závisieť od
🗸 depend on
🗸 záležať na, závisieť od
TOP 100
describe
diskrájb
opísať, popísať
🗸 describe
🗸 opísať, popísať
TOP 100
do
du
urobiť
🗸 do, make
🗸 urobiť
TOP 100
drink
drink
piť, vypiť
🗸 drink
🗸 piť, vypiť
TOP 100
eat
ít
jesť, zjesť
🗸 eat
🗸 jesť, zjesť
TOP 100
expect
ikspekt
očakávať
🗸 expect
🗸 očakávať
TOP 100
explain
iksplejn
vysvetliť
🗸 explain
🗸 vysvetliť
TOP 100
find
fájnd
nájsť
🗸 find
🗸 nájsť
TOP 100
finish
finiš
dokončiť
🗸 finish
🗸 dokončiť
TOP 100
focus
fouks
zamerať sa, sústrediť sa
🗸 focus
🗸 zamerať sa, 🗸 sústrediť sa
TOP 100
follow
falou
nasledovať
🗸 follow
🗸 nasledovať
TOP 100
gain
gejn
získať
🗸 gain
🗸 získať
TOP 100
get
get
dostať
🗸 get
🗸 dostať
TOP 100
give
gif
dať
🗸 give
🗸 dať
TOP 100
go
gou
ísť
🗸 go
🗸 ísť
TOP 100
have
hef
mať
🗸 have
🗸 mať
TOP 100
help
help
pomôcť
🗸 help
🗸 pomôcť
TOP 100
hope
houp
dúfať
🗸 hope
🗸 dúfať
TOP 100
check
ček
skontrolovať, overiť
🗸 check
🗸 overiť, 🗸 skontrolovať
TOP 100
choose
čúz
vybrať si, zvoliť si
🗸 choose
🗸 vybrať si, zvoliť si
TOP 100
increase
inkrís
zvýšiť
🗸 increase
🗸 zvýšiť
TOP 100
invite
invájt
pozvať
🗸 invite
🗸 pozvať
TOP 100
know
nou
vedieť, poznať
🗸 know
🗸 vedieť, poznať
TOP 100
learn
lŕn
učiť sa
🗸 learn
🗸 učiť sa
TOP 100
let
let
nechať, dovoliť
🗸 let
🗸 nechať, dovoliť
TOP 100
like
lajk
mať rád, páčiť sa
🗸 like
🗸 mať rád, páčiť sa
TOP 100
look like
lúk lajk
vyzerať ako
🗸 look like
🗸 vyzerať ako
TOP 100
love
lau
milovať
🗸 love
🗸 milovať
TOP 100
make
mejk
spraviť
🗸 make, do
🗸 spraviť
TOP 100
manage
menidž
zariadiť, vybaviť
🗸 manage
🗸 zariadiť, vybaviť
TOP 100
meet
mít
stretnúť sa, zoznámiť sa
🗸 meet
🗸 stretnúť sa, 🗸 zoznámiť sa
TOP 100
move
múf
posunúť
🗸 move
🗸 posunúť
TOP 100
need
níd
potrebovať
🗸 need
🗸 potrebovať
TOP 100
offer
ofr
ponúknuť, ponúkať
🗸 offer
🗸 ponúknuť, ponúkať
TOP 100
open
oupn
otvoriť
🗸 open
🗸 otvoriť
TOP 100
order
ordr
objednať (si)
🗸 order
🗸 objednať, 🗸 objednať si
TOP 100
pay
pej
zaplatiť, platiť
🗸 pay
🗸 zaplatiť, platiť
TOP 100
plan
plen
plánovať
🗸 plan
🗸 plánovať
TOP 100
play
plej
hrať, hrať sa
🗸 play
🗸 hrať, 🗸 hrať sa
TOP 100
postpone
postpoun
odložiť (časovo)
🗸 postpone
🗸 odložiť (časovo)
TOP 100
prepare
pripér
pripraviť
🗸 prepare
🗸 pripraviť
TOP 100
promise
promis
sľúbiť
🗸 promise
🗸 sľúbiť
TOP 100
read
ríd
čítať, prečítať
🗸 read
🗸 čítať, 🗸 prečítať
TOP 100
realise
rialájz
uvedomiť si, zistiť
🗸 realise
🗸 zistiť, 🗸 uvedomiť si
TOP 100
recommend
rikomend
odporučiť, odporúčať
🗸 recommend
🗸 odporučiť, 🗸 odporúčať
TOP 100
refuse
rifjúz
odmietnúť
🗸 refuse
🗸 odmietnúť
TOP 100
remember
rimembr
zapamätať si
🗸 remember
🗸 zapamätať si
TOP 100
remind
rimájnd
spomenúť si
🗸 remind
🗸 spomenúť si
TOP 100
say
sej
povedať, hovoriť
🗸 say, tell
🗸 povedať, hovoriť
TOP 100
search
srč
hľadať
🗸 search
🗸 hľadať
TOP 100
see
vidieť
🗸 see
🗸 vidieť
TOP 100
seem
sím
zdať sa, javiť sa
🗸 seem
🗸 zdať sa, javiť sa
TOP 100
sell
sel
predať, predávať
🗸 sell
🗸 predať, predávať
TOP 100
send
send
poslať
🗸 send
🗸 poslať
TOP 100
show
šou
ukázať
🗸 show
🗸 ukázať
TOP 100
sleep
slíp
spať
🗸 sleep
🗸 spať
TOP 100
solve (resolve)
solf
riešiť (vyriešiť)
🗸 (re)solve
🗸 (vy)riešiť
TOP 100
speak
spík
rozprávať (jazykom)
🗸 speak
🗸 hovoriť, rozprávať
TOP 100
spend
spend
minúť (fin.), stráviť (čas)
🗸 spend
🗸 minúť, stráviť
TOP 100
start
start
začať, odštartovať
🗸 start
🗸 začať, 🗸 odštartovať
TOP 100
stop
stap
zastaviť, stopnúť
🗸 stop
🗸 zastaviť, stopnúť
TOP 100
suggest
sadžest
navrhnúť
🗸 suggest
🗸 navrhnúť
TOP 100
suppose
supouz
domnievať sa
🗸 suppose
🗸 predpokladať, 🗸 domnievať sa
TOP 100
swim
svim
plávať
🗸 swim
🗸 plávať
TOP 100
take
tejk
vziať, zobrať
🗸 take
🗸 vziať, 🗸 zobrať
TOP 100
talk
tók
rozprávať, hovoriť o/s
🗸 talk, speak
🗸 hovoriť, 🗸 rozprávať
TOP 100
teach
tíč
učiť (niekoho)
🗸 teach
🗸 učiť (niekoho)
TOP 100
tell
tel
povedať, hovoriť
🗸 tell, say
🗸 povedať, hovoriť
TOP 100
think
fink
myslieť si, premýšlať
🗸 think
🗸 myslieť si, premýšlať
TOP 100
travel
trevl
cestovať
🗸 travel
🗸 cestovať
TOP 100
try
čráj
skúsiť, vyskúšať, pokúsiť sa, snažiť sa
🗸 try
🗸 skúsiť, 🗸 snažiť sa
TOP 100
understand
andrstend
rozumieť, chápať
🗸 understand
🗸 rozumieť, chápať
TOP 100
wait
vejt
čakať, počkať
🗸 wait
🗸 čakať
TOP 100
want
vont
chcieť
🗸 want
🗸 chcieť
TOP 100
write
vrajt
písať
🗸 write
🗸 písať