ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

TOP 300 - nemecké slovesá

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B1

Postup ako získať heslo pre prémiové zoznamy nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a zdokonaľ si nemčinu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 300 - nemecké slovesá

↓ Čo sú to nemecké slovesá a ako ti pomôžu pri výuke nemčiny? ↓

Zoznam TOP 300 - nemecké slovesá - Zoznam TOP 300 nemeckých slovies je jedným z prvých kľúčových zoznamov pre teba na naštartovanie tvojho nemeckého jazyka. Je vhodný pre úroveň B1 - mierne pokročilý.
Nemecké slovesá sú neoddeliteľnou súčasťou každej nemeckej vety. Spolu s podmetmi sú najdôležitejšou súčasťou nemeckého jazyka. Obecne platí, že čím viac nemeckých slovies ovládaš, tým lepší jazykový prejav v nemčine máš. Nemecké slovesá sú najdôležitejšou časťou každej vety, keďže majú aj vysoký kreatívny potenciál. Tvoria až do 60 % celej sémantickej (významovej) hodnoty viet. TOP 300 - nemecké slovesá je súčasťou obsahu nemčina pre mierne pokročilých. Vyskúšaj si všetky funkcie aplikácie ANGLINO.EU, ktoré ti pomôžu sa podrobne naučiť tento zoznam obsahujúci nemecké slovesá, vrátane unikátneho a neobmedzeného časového skúšania sa. Zisti, či každé slovíčko ovládaš do 15, 10 alebo ideálne do 5 sekúnd.
Nauč sa všetkých 300 najpoužívanejších nemeckých slovies a rozbehni tvoju výuku nemeckého jazyka.
TOP 100
abstimmen
abštimn
dohodnúť sa
TOP 100
akzeptieren
akzeptírn
akceptovať
TOP 100
anbieten
anbítn
ponúknuť, ponúkať
TOP 100
anfangen
anfangn
začať, spustiť
TOP 100
ankommen auf
ankomn auf
záležať na
späť do menu

TOP 300 - najpoužívanejšie nemecké slovesá

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B1

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do nemčiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do nemčiny.
Skúšanie slovíčiek z nemčiny
Vyskúšaj sa v smere z nemčiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 100
abstimmen, abreden
abštimn, abrédn
dohodnúť (sa) (niečo / na niečom)
🗸 abstimmen, abreden
🗸 dohodnúť (sa)
TOP 100
akzeptieren
akzeptírn
akceptovať
🗸 akzeptieren
🗸 akceptovať
TOP 100
anbieten
anbítn
ponúknuť, ponúkať
🗸 anbieten
🗸 ponúknuť, ponúkať
TOP 100
anfangen
anfangn
začať, spustiť
🗸 anfangen
🗸 začať, spustiť
TOP 100
ankommen auf
ankomn auf
záležať na, závisieť od (niečoho)
🗸 ankommen auf abhängen von
🗸 záležať od
TOP 100
anrufen, telefonieren
anrufn, telefonírn
zavolať, volať (tel.)
🗸 anrufen, telefonieren
🗸 zavolať, volať (tel.)
TOP 100
antworten
antvortn
odpovedať
🗸 antworten
🗸 odpovedať
TOP 100
arbeiten
arbajtn
pracovať
🗸 arbeiten
🗸 pracovať
TOP 100
auflassen, absagen
auflasn, abzágn
zrušiť
🗸 auflassen, absagen
🗸 zrušiť
TOP 100
aufmachen, öffnen
aufmachn, ofnen
otvoriť
🗸 aufmachen, öffnen
🗸 otvoriť
TOP 100
ausleihen
auzlajhn
požičať, požičať si
🗸 ausleihen
🗸 požičať (si)
TOP 100
ausgeben
auzgebn
minúť (suroviny), stráviť (čas)
🗸 ausgeben
🗸 minúť, stráviť
TOP 100
aussehen so
auz-zehn zo
vyzerať tak, vyzerať (nejako)
🗸 aussehen so
🗸 vyzerať
TOP 100
aussuchen, wählen
auz-zuchn, vaéľen
vybrať si, zvoliť si
🗸 aussuchen, wahlen
🗸 vybrať si, zvoliť si
TOP 100
ändern
aéndrn
zmeniť
🗸 ändern
🗸 zmeniť
TOP 100
bahandeln
bahandln
narábať, manipulovať (s niečím)
🗸 bahandeln
🗸 narábať, manipulovať
TOP 100
bauen
bauen
stavať, postaviť, vybudovať
🗸 bauen
🗸 stavať, postaviť, vybudovať
TOP 100
beginnen
beginen
začať
🗸 beginnen
🗸 začať
TOP 100
beigeben
bajgebn
pridať
🗸 beigeben
🗸 pridať
TOP 100
bekommen
bekomn
dostať
🗸 bekommen
🗸 dostať
TOP 100
beschädigen
bešédign
poškodiť
🗸 beschädigen
🗸 poškodiť
TOP 100
beschreiben
bešrajbn
opísať
🗸 beschreiben
🗸 opísať
TOP 100
bestätigen
beštétign
potvrdiť
🗸 bestätigen
🗸 potvrdiť
TOP 100
bestellen
beštelen
objednať si
🗸 bestellen
🗸 objednať si
TOP 100
bilden, formen
bildn, formn
vytvoriť, formovať
🗸 bilden
🗸 vytvoriť, formovať
TOP 100
bieten
bítn
poskytnúť, poskytovať
🗸 bieten
🗸 poskytnúť, poskytovať
TOP 100
bleiben
blajbn
zostať, ostať
🗸 bleiben
🗸 zostať, ostať
TOP 100
brauchen
brauchn
potrebovať
🗸 brauchen
🗸 potrebovať
TOP 100
bringen
bringn
priniesť, doniesť
🗸 bringen
🗸 priniesť, doniesť
TOP 100
denken
denkn
myslieť si
🗸 denken
🗸 myslieť si
TOP 100
einladen
ajnladn
pozvať
🗸 einladen
🗸 pozvať
TOP 100
empfehlen
empféľn
odporúčať, odporučiť
🗸 empfehlen
🗸 odporúčať, odporučiť
TOP 100
entscheiden sich
entšajdn zich
rozhodnúť sa
🗸 entscheiden sich
🗸 rozhodnúť sa
TOP 100
erhalten
erhaltn
získať, obdržať
🗸 erhalten
🗸 získať, obdržať
TOP 100
erhöhen
erhöhen
zvýšiť, zväčšiť
🗸 erhöhen
🗸 zvýšiť, zväčšiť
TOP 100
erklären
erklérn
vysvetliť, vysvetľovať
🗸 erklären
🗸 vysvetliť, vysvetľovať
TOP 100
errechnen
erechnen
vypočítať, vyrátať
🗸 errechnen
🗸 vypočítať, vyrátať
TOP 100
errinern sich
erinern zich
spomenúť si, pripomenúť
🗸 errinern sich
🗸 spomenúť si, pripomenúť
TOP 100
erwarten
erwartn
očakávať
🗸 erwarten
🗸 očakávať
TOP 100
essen
esn
zjesť, jesť
🗸 essen
🗸 zjesť, jesť
TOP 100
fahren, reisen
fárn, rajzn
cestovať
🗸 fahren, reisen
🗸 cestovať
TOP 100
fertigmachen
fertigmachn
dokončiť, finišovať
🗸 fertigmachen
🗸 dokončiť, finišovať
TOP 100
feststellen
festštelen
zistiť, prísť na niečo
🗸 feststellen
🗸 zistiť, prísť na niečo
TOP 100
finden
findn
nájsť
🗸 finden
🗸 nájsť
TOP 100
folgen, nachkommen
folgn, nachkomn
nasledovať
🗸 folgen, nachkommen
🗸 nasledovať
TOP 100
fragen
fragn
opýtať sa, spýtať sa
🗸 fragen
🗸 opýtať sa, spýtať sa
TOP 100
geben
gebn
dať
🗸 geben
🗸 dať
TOP 100
gehen
géhn
ísť, chodiť
🗸 gehen
🗸 ísť, chodiť
TOP 100
haben
habn
mať
🗸 haben
🗸 mať
TOP 100
halten
haltn
zastaviť, ukončiť
🗸 halten
🗸 zastaviť, ukončiť
TOP 100
hilfen
hilfn
pomôcť
🗸 hilfen
🗸 pomôcť
TOP 100
hoffen
hofn
dúfať
🗸 hoffen
🗸 dúfať
TOP 100
kaufen
kaufn
kúpiť, kupovať, nakúpiť
🗸 kaufen
🗸 kúpiť, kupovať, nakúpiť
TOP 100
kommen
komn
prísť, doraziť
🗸 kommen
🗸 prísť, doraziť
TOP 100
kosten
kostn
stáť (cena)
🗸 kosten
🗸 stáť (cena)
TOP 100
lassen
lasn
nechať, dovoliť
🗸 lassen
🗸 nechať dovoliť
TOP 100
lehren
léren
učiť (niekoho), vyučovať, zaškoliť
🗸 lehren
🗸 učiť (niekoho), vyučovať
TOP 100
lernen
lernen
učiť sa
🗸 lernen
🗸 učiť sa
TOP 100
lesen
lézn
čítať, prečítať
🗸 lesen
🗸 čítať, prečítať
TOP 100
lieben
líbn
milovať, ľúbiť
🗸 lieben
🗸 milovať ľúbiť
TOP 100
lӧsen
lӧzn
riešiť, vyriešiť
🗸 lӧsen
🗸 riešiť, vyriešiť
TOP 100
machen
machn
spraviť, urobiť
🗸 machen
🗸 spraviť, urobiť
TOP 100
meinen, glauben
majnen, glaubn
mieniť, domnievať sa, myslieť si
🗸 meinen, glauben
🗸 mieniť myslieť si domnievať sa
TOP 100
merken sich
merkn zich
zapamätať si, pamätať si
🗸 merken sich
🗸 zapamätať si, pamätať si
TOP 100
mӧgen
mӧgn
mať rád, páčiť sa
🗸 mӧgen
🗸 mať rád, páčiť sa
TOP 100
nehmen
némen
vziať, zobrať, brať
🗸 nehmen
🗸 vziať
TOP 100
planen
planen
plánovať, zamýšlať
🗸 planen
🗸 plánovať, zamýšlať
TOP 100
probieren, versuchen
probírn, verzúchn
skúsiť, pokúsiť sa
🗸 probieren, versuchen
🗸 skúsiť, pokúsiť sa
TOP 100
reduzieren
reducírn
znížiť, zmenšiť
🗸 reduzieren
🗸 znížiť, zmenšiť
TOP 100
sagen
zágn
povedať, hovoriť (niekomu / niečo)
🗸 sagen
🗸 povedať, hovoriť
TOP 100
sehen
zéhn
vidieť, uvidieť
🗸 sehen
🗸 vidieť, uvidieť
TOP 100
sein
zajn
byť
🗸 sein
🗸 byť
TOP 100
senden
zendn
poslať
🗸 senden
🗸 poslať
TOP 100
schieben
šíbn
posunúť (fyzicky alebo časovo)
🗸 schieben
🗸 posunúť
TOP 100
schreiben
šrajbn
písať, napísať
🗸 schreiben
🗸 písať, napísať
TOP 100
spielen
špíln
hrať, hrať sa, zahrať sa
🗸 spielen
🗸 hrať, hrať sa
TOP 100
sprechen
šprechn
hovoriť (nejakým jazykom)
🗸 sprechen
🗸 hovoriť (nejakým jazykom)
TOP 100
sprechen, besprechen
šprechn, bešprechn
(po)rozprávať (sa) (o čom / s kým)
🗸 sprechen, besprechen
🗸 porozprávať sa
TOP 100
stimmen
štimn
súhlasiť
🗸 stimmen
🗸 súhlasiť
TOP 100
suchen
zuchn
hľadať
🗸 suchen
🗸 hľadať
TOP 100
treffen
trefn
stretnúť sa
🗸 treffen
🗸 stretnúť sa
TOP 100
trinken
trinkn
vypiť, piť
🗸 trinken
🗸 vypiť, piť
TOP 100
überreden
überredn
presvedčiť
🗸 überreden
🗸 presvedčiť
TOP 100
veranstalten, erledigen
veranštaltn, erledign
vybaviť, zariadiť, zmenežovať
🗸 veranstalten, erledigen
🗸 vybaviť zariadiť zmenežovať
TOP 100
verkaufen
ferkaufn
predať, predávať
🗸 verkaufen
🗸 predať, predávať
TOP 100
verschieben
feršíbn
odložiť (časovo)
🗸 verschieben
🗸 odložiť (časovo)
TOP 100
verstehen
ferštéhn
rozumieť
🗸 verstehen
🗸 rozumieť
TOP 100
vertrauen
fertrauen
veriť, dôverovať
🗸 vertrauen
🗸 veriť, dôverovať
TOP 100
verweigern, ablehnen
fervajgern, ablenen
odmietnúť
🗸 verweigern ablehnen
🗸 odmietnúť
TOP 100
vorbereiten
forberajtn
pripraviť
🗸 vorbereiten
🗸 pripraviť
TOP 100
warten
vártn
čakať, počkať
🗸 warten
🗸 čakať, počkať
TOP 100
weitermachen
vajtermachn
pokračovať
🗸 weitermachen
🗸 pokračovať
TOP 100
widmen sich
vidmn zich
zaoberať sa, venovať sa (niečomu)
🗸 widmen sich
🗸 zaoberať sa, venovať sa
TOP 100
wissen, kennen
visn, kenen
vedieť, poznať
🗸 wissen, kennen
🗸 vedieť, poznať
TOP 100
wollen, mӧgen
voln, mӧgn
chcieť
🗸 wollen, mӧgen
🗸 chcieť
TOP 100
wünschen
vünčn
priať (si), želať (si)
🗸 wünschen
🗸 priať, želať si
TOP 100
zeigen
cajgn
ukázať
🗸 zeigen
🗸 ukázať
TOP 100
zumachen, schliessen
cumachn, šlísn
zavrieť, zatvoriť
🗸 zumachen, schliessen
🗸 zavrieť, zatvoriť
TOP 100
zusagen, versprechen
cuzágn, feršprechn
sľúbiť, prisľúbiť
🗸 zusagen, versprechen
🗸 sľúbiť, prisľúbiť
TOP 100
zweifeln
cvajfeľn
pochybovať
🗸 zweifeln
🗸 pochybovať
TOP 300
anpassen
anpasn
prispôsobiť
🗸 anpassen
🗸 prispôsobiť (sa)
TOP 300
einstellen
ajnštelen
nastaviť
🗸 einstellen
🗸 nastaviť
TOP 300
bewundern
bevundern
obdivovať
🗸 bewundern
🗸 obdivovať
TOP 300
zugeben
zugeben
pripustiť, uznať
🗸 zugeben
🗸 pripustiť, uznať
TOP 300
erreichen
erajchn
dosiahnúť (úspech)
🗸 erreichen
🗸 dosiahnúť (úspech)
TOP 300
erlauben
erlauben
povoliť, umožniť
🗸 erlauben
🗸 povoliť, umožniť
TOP 300
ankündigen
ankündigen
oznámiť
🗸 ankündigen
🗸 oznámiť
TOP 300
antworten
antvortn
odpovedať
🗸 antworten
🗸 odpovedať
TOP 300
entschuldigen sich
entšuldign zich
ospravedlniť sa
🗸 entschuldigen sich
🗸 ospravedlniť sa
TOP 300
erscheinen
eršajnen
objaviť sa
🗸 erscheinen
🗸 objaviť sa
TOP 300
bewerten
bevértn
oceniť, oceňovať
🗸 bewerten
🗸 oceniť, oceňovať
TOP 300
ankommen
ankomen
prísť, doraziť (na miesto)
🗸 ankommen
🗸 prísť, doraziť
TOP 300
beantragen
beantragen
požiadať o (niečo)
🗸 beantragen
🗸 požiadať o
TOP 300
voraussetzen
vorauzecen
predpokladať
🗸 voraussetzen
🗸 predpokladať
TOP 300
versichern
verzichern
uistiť
🗸 versichern
🗸 uistiť
TOP 300
beilegen, beigeben
bajlégen, bajgébn
priložiť, pripojiť (prílohu)
🗸 beilegen, beigeben
🗸 priložiť, pripojiť
TOP 300
vermeiden
vermejdn
vyhnúť sa
🗸 vermeiden
🗸 vyhnúť sa
TOP 300
Angst haben
Angst hábn
báť sa, obávať sa
🗸 Angst haben
🗸 báť sa, obávať sa
TOP 300
geboren sein
gebóren zajn
narodiť sa
🗸 geboren sein
🗸 narodiť sa
TOP 300
schlagen
šlágn
poraziť, biť (fyzicky)
🗸 schlagen
🗸 biť, 🗸 poraziť
TOP 300
werden
vérdn
stať sa (akosť, práca)
🗸 werden
🗸 stať sa
TOP 300
gehören
gehören
patriť
🗸 gehören
🗸 patriť
TOP 300
einsteigen
ajnštajgn
nastúpiť (na palubu)
🗸 einsteigen
🗸 nastúpiť
TOP 300
reservieren
rezervíren
rezervovať (si)
🗸 reservieren
🗸 rezervovať, 🗸 zarezervovať
TOP 300
brechen
bréchn
zlomiť, prerušiť (niečo)
🗸 brechen
🗸 zlomiť, prerušiť
TOP 300
kaputtgehen
kaputgehen
pokaziť sa
🗸 kaputtgehen
🗸 pokaziť sa
TOP 300
verbrennen
ferbrenen
popáliť, spáliť
🗸 verbrennen
🗸 popáliť, spáliť
TOP 300
errechnen
errechnen
vypočítať, vyrátať
🗸 errechnen
🗸 vypočítať, vyrátať
TOP 300
verursachen
verurzachn
spôsobiť, zapríčiniť
🗸 verursachen
🗸 spôsobiť, zapríčiniť
TOP 300
putzen
pucen
vyčistiť, poupratovať
🗸 putzen
🗸 vyčistiť, poupratovať
TOP 300
klettern
kletrn
liezť, šplhať sa
🗸 klettern
🗸 liezť, šplhať sa
TOP 300
sammeln
zameln
zbierať
🗸 sammeln
🗸 zbierať
TOP 300
vergleichen
ferglajchn
porovnať, porovnávať
🗸 vergleichen
🗸 porovnať, porovnávať
TOP 300
beschweren sich
bešvéren zich
sťažovať sa
🗸 beschweren sich
🗸 sťažovať sa
TOP 300
verstehen
ferštéhen
chápať
🗸 verstehen
🗸 chápať
TOP 300
einschliessen
einšlísen
zahŕňať (niečo)
🗸 einschliessen
🗸 zahŕňať (niečo)
TOP 300
betreffen
betrefn
týkať sa
🗸 betreffen
🗸 týkať sa
TOP 300
verbinden
ferbinden
pripojiť
🗸 verbinden
🗸 pripojiť
TOP 300
betrachten
betrachtn
považovať, zvažovať
🗸 betrachten
🗸 považovať, zvažovať
TOP 300
bestehen aus
beštéhn aus
skladať sa (z niečoho)
🗸 bestehen aus
🗸 skladať sa
TOP 300
enthalten
enthalten
obsahovať
🗸 enthalten
🗸 obsahovať
TOP 300
bedecken
bedekn
prikryť, zakryť
🗸 bedecken
🗸 prikryť, zakryť
TOP 300
schreien
šrájen
kričať, plakať
🗸 schreien
🗸 kričať, plakať
TOP 300
schneiden
šnajden
sekať, rezať, strihať, rúbať
🗸 schneiden
🗸 odseknúť, odrezať
TOP 300
liefern
lífern
doručiť, dodať
🗸 liefern
🗸 doručiť, dodať
TOP 300
fordern
fordern
požadovať, vyžadovať
🗸 fordern
🗸 požadovať, vyžadovať
TOP 300
einlegen
ajnlégn
vložiť, uložiť (fin.)
🗸 einlegen
🗸 vložiť, uložiť
TOP 300
verdienen
ferdienen
zaslúžiť si
🗸 verdienen
🗸 zaslúžiť si
TOP 300
vorschlagen
foršlágen
navrhnúť
🗸 vorschlagen
🗸 navrhnúť
TOP 300
zerstören
cerštóren
zničiť
🗸 zerstören
🗸 zničiť
TOP 300
bestimmen
beštimen
určiť, stanoviť (údaj)
🗸 bestimmen
🗸 určiť, 🗸 stanoviť
TOP 300
unterscheiden sich
unteršajden zich
líšiť sa, odlišovať sa
🗸 unterscheiden sich
🗸 líšiť sa, 🗸 odlišovať sa
TOP 300
verschwinden
feršvinden
zmiznúť, stratiť sa
🗸 verschwinden
🗸 zmiznúť, stratiť sa
TOP 300
verteilen
fertejlen
rozdeliť
🗸 verteilen
🗸 rozdeliť
TOP 300
zweifeln
cvajfeľn
pochybovať
🗸 zweifeln
🗸 pochybovať
TOP 300
zeichnen
cajchnen
kresliť
🗸 zeichnen
🗸 kresliť
TOP 300
anziehen sich
anciehen zich
obliecť sa
🗸 anziehen sich
🗸 obliecť sa
TOP 300
fahren
fáhren
šoférovať, jazdiť
🗸 fahren
🗸 šoférovať, jazdiť
TOP 300
verdienen
ferdínen
zarobiť, zarábať
🗸 verdienen
🗸 zarobiť, zarábať
TOP 300
betonen
betonen
zdôrazniť
🗸 betonen
🗸 zdôrazniť
TOP 300
ermutigen
ermutigen
povzbudiť
🗸 ermutigen
🗸 povzbudiť
TOP 300
geniessen
genízn
vychutnať si, užiť si
🗸 geniessen
🗸 užiť si, 🗸 vychutnať si
TOP 300
eintreten
ajntreten
vstúpiť
🗸 eintreten
🗸 vstúpiť
TOP 300
verzeihen
fercajhen
prepáčiť
🗸 verzeihen
🗸 prepáčiť
TOP 300
wechseln, tauschen
vechzeln, taušn
zameniť (peniaze)
🗸 wechseln, tauschen
🗸 vymeniť, zameniť
TOP 300
beendigen
beendigen
odísť, opustiť, ukončiť
🗸 beendigen
🗸 odísť, opustiť, ukončiť
TOP 300
erleben
erlében
zažiť
🗸 erleben
🗸 zažiť
TOP 300
erweitern
ervajtern
rozšíriť
🗸 erweitern
🗸 rozšíriť
TOP 300
fallen
falen
spadnúť, padnúť
🗸 fallen
🗸 spadnúť, padnúť
TOP 300
befestigen
befestigen
pripevniť
🗸 befestigen
🗸 pripevniť
TOP 300
füttern
fütern
kŕmiť
🗸 füttern
🗸 kŕmiť
TOP 300
fühlen
fühlen
cítiť, cítiť sa (pocit)
🗸 fühlen
🗸 cítiť (pocit)
TOP 300
überdenken
überdenken
vymyslieť, premyslieť
🗸 überdenken
🗸 vymyslieť, premyslieť
TOP 300
feststellen
feststellen
zistiť (niečo)
🗸 feststellen
🗸 zistiť (niečo)
TOP 300
fliegen
flígn
letieť, lietať
🗸 fliegen
🗸 letieť, lietať
TOP 300
zwingen
cvingn
nútiť, prinútiť
🗸 zwingen
🗸 nútiť, prinútiť
TOP 300
vergessen
vergesen
zabudnúť
🗸 vergessen
🗸 zabudnúť
TOP 300
verzeihen
fercajhen
odpustiť
🗸 verzeihen
🗸 odpustiť
TOP 300
erkranken
erkranken
ochorieť
🗸 erkranken
🗸 ochorieť
TOP 300
herauskommen
herauskommen
vystúpiť, dostať sa von
🗸 herauskommen
🗸 vystúpiť
TOP 300
raten
raten
tipnúť, hádať
🗸 raten
🗸 tipnúť, hádať
TOP 300
behandeln
behandeln
narábať, manipulovať
🗸 behandeln
🗸 narábať
TOP 300
geschehen, passieren
gešéhen, pasíren
stať sa, udiať sa
🗸 geschehen, passieren
🗸 stať sa, udiať sa
TOP 300
pausieren
pauzíren
pauzovať, dať si pauzu
🗸 pausieren
🗸 pauzovať, dať si pauzu
TOP 300
frühstücken
fruštuken
raňajkovať
🗸 frühstücken
🗸 raňajkovať
TOP 300
zu Abend essen
cu ábend esen
večerať
🗸 zu Abend essen
🗸 večerať
TOP 300
austrinken
austrinken
vypiť si (drink)
🗸 austrinken
🗸 vypiť si
TOP 300
zu Mittag essen
zu mittag esen
obedovať
🗸 zu Mittag essen
🗸 obedovať
TOP 300
schlaffen
šláfen
pospať si, zdriemnúť si
🗸 schlaffen
🗸 pospať si, 🗸 zdriemnúť si
TOP 300
duschen sich
dušen zich
osprchovať sa
🗸 duschen sich
🗸 sprchovať sa, 🗸 osprchovať sa
TOP 300
anessen
anesen
zajesť si
🗸 anessen
🗸 zajesť si
TOP 300
hassen
hasn
nemať rád, nenávidieť
🗸 hassen
🗸 nemať rád, nenávidieť
TOP 300
hören
hóren
počuť (akusticky)
🗸 hören
🗸 počuť
TOP 300
zögern
cogern
váhať
🗸 zögern
🗸 váhať
TOP 300
verstecken
feršteken
ukryť, schovať
🗸 verstecken
🗸 ukryť, schovať
TOP 300
mieten
míten
najať si
🗸 mieten
🗸 najať si
TOP 300
halten
halten
držať
🗸 halten
🗸 držať
TOP 300
verletzen
verlecen
zraniť, ublížiť
🗸 verletzen
🗸 zraniť, ublížiť
TOP 300
ändern
endern
zmeniť, vymeniť
🗸 ändern
🗸 zmeniť, vymeniť
TOP 300
vorstellen sich
forštelen zich
predstaviť si
🗸 vorstellen sich
🗸 predstaviť si
TOP 300
beeindrucken
beajndruken
zaujať, spraviť dojem
🗸 beeindrucken
🗸 zaujať, spraviť dojem
TOP 300
verbessern
ferbesern
zlepšiť, vylepšiť
🗸 verbessern
🗸 zlepšiť, vylepšiť
TOP 300
einschliessen
ajnšlízen
zahŕňať, zahrnúť
🗸 einschliessen
🗸 zahŕňať, zahrnúť
TOP 300
beeinflussen
beajnflusen
ovplyvniť
🗸 beeinflussen
🗸 ovplyvniť
TOP 300
informieren
informíren
informovať
🗸 informieren
🗸 informovať
TOP 300
bestehen auf
beštéhen auf
trvať na (niečom)
🗸 bestehen auf
🗸 trvať na (niečom)
TOP 300
vorhaben
forhábn
zamýšlať, plánovať
🗸 vorhaben
🗸 zamýšlať, plánovať
TOP 300
präsentieren (sich)
prezentíren (zich)
predstaviť (sa)
🗸 präsentieren (sich)
🗸 predstaviť, 🗸 predstaviť sa
TOP 300
einbeziehen
ajnbecíhn
zahŕnať, začleniť (sa)
🗸 einbeziehen
🗸 zahŕňať, začleniť (sa)
TOP 300
beitreten
bajtretn
pridať sa, pripojiť, spojiť
🗸 beitreten
🗸 pridať sa, pripojiť
TOP 300
springen
špringen
skočiť, skákať
🗸 springen
🗸 skočiť, skákať
TOP 300
auslösen, starten
auslózen, štárten
spustiť, odpáliť
🗸 auslösen, starten
🗸 spustiť, 🗸 odpáliť
TOP 300
verlassen
verlasen
odísť, opustiť
🗸 verlassen
🗸 odísť, opustiť
TOP 300
leihen
lajhen
požičať (niekomu niečo)
🗸 leihen
🗸 požičať
TOP 300
lügen
lúgn
klamať
🗸 lügen
🗸 klamať
TOP 300
anhören
anhóren
počúvať (činnosť)
🗸 anhören
🗸 počúvať (činnosť)
TOP 300
leben
lében
žiť, bývať
🗸 leben
🗸 žiť, bývať
TOP 300
schauen
šauen
pozrieť sa
🗸 schauen
🗸 pozrieť sa
TOP 300
verlieren
ferlíren
prehrať
🗸 verlieren
🗸 prehrať
TOP 300
verkramen, verlieren
verkramen, verlíren
stratiť
🗸 verkramen, verlieren
🗸 stratiť
TOP 300
behalten
behalten
udržať, zachovať
🗸 behalten
🗸 udržať, zachovať
TOP 300
schaffen
šafn
podariť sa, zvládnuť
🗸 schaffen
🗸 zvládnuť, 🗸 podariť sa
TOP 300
meinen
majnen
mieniť, znamenať
🗸 meinen
🗸 mieniť, 🗸 znamenať
TOP 300
erwähnen
ervéhnen
zmieniť sa, spomenúť
🗸 erwähnen
🗸 zmieniť sa, 🗸 spomenúť
TOP 300
verpassen
verpasen
zmeškať, chýbať
🗸 verpassen
🗸 zmeškať, chýbať
TOP 300
vernachlässigen
fernachlésigen
zanedbať, opomenúť
🗸 vernachlässigen
🗸 zanedbať, 🗸 opomenúť
TOP 300
verhandeln
ferhandeln
vyjednávať, rokovať
🗸 verhandeln
🗸 rokovať, 🗸 vyjednávať
TOP 300
bemerken
bemerkn
všimnúť si
🗸 bemerken
🗸 všimnúť si
TOP 300
erwerben
erverben
získať
🗸 erwerben
🗸 získať
TOP 300
vorkommen
forkomen
vyskytovať/objavovať sa
🗸 vorkommen
🗸 objavovať sa, 🗸 vyskytovať sa
TOP 300
auslassen
auzlasen
vynechať, preskočiť
🗸 auslassen
🗸 vynechať, preskočiť
TOP 300
organisieren
organizíren
organizovať, zorganizovať
🗸 organisieren
🗸 organizovať, 🗸 zorganizovať
TOP 300
schulden
šulden
dlžiť, dlhovať
🗸 schulden
🗸 dlžiť, 🗸 dlhovať
TOP 300
besitzen
besicen
vlastniť
🗸 besitzen
🗸 vlastniť
TOP 300
teilnehmen
tajlnémen
zúčastniť sa
🗸 teilnehmen
🗸 zúčastniť sa
TOP 300
ausführen
ausfúren
vykonať
🗸 ausführen
🗸 vykonať
TOP 300
überreden
úber-rédn
presvedčiť
🗸 überreden
🗸 presvedčiť
TOP 300
erheben
erheben
zdvihnúť, zobrať
🗸 erheben
🗸 zobrať, 🗸 zdvihnúť
TOP 300
platzieren
placíren
umiestniť
🗸 platzieren
🗸 umiestniť
TOP 300
drücken
druken
stlačiť, tlačiť (silou)
🗸 drücken
🗸 stlačiť, tlačiť (silou)
TOP 300
verhindern
ferhindern
zabrániť
🗸 verhindern
🗸 zabrániť
TOP 300
herstellen
herštelen
vyrábať, vyrobiť
🗸 herstellen
🗸 vyrábať, vyrobiť
TOP 300
verlängern
ferlengern
predĺžiť
🗸 verlängern
🗸 predĺžiť
TOP 300
schützen
šucen
chrániť
🗸 schützen
🗸 chrániť
TOP 300
beweisen
bevajsen
dokázať
🗸 beweisen
🗸 dokázať
TOP 300
bieten
bíten
poskytnúť, poskytovať
🗸 bieten
🗸 poskytnúť, 🗸 poskytovať
TOP 300
ziehen
cíhen
ťahať
🗸 ziehen
🗸 ťahať
TOP 300
einkaufen
ajnkaufen
zakúpiť, kúpiť
🗸 einkaufen
🗸 zakúpiť, kúpiť
TOP 300
pressen
presen
tlačiť (tlakom)
🗸 pressen
🗸 tlačiť (tlakom)
TOP 300
legen
legen
položiť
🗸 legen
🗸 položiť
TOP 300
erhalten
erhalten
obdržať
🗸 erhalten
🗸 obdržať
TOP 300
erkennen
erkenen
rozpoznať
🗸 erkennen
🗸 rozpoznať
TOP 300
heilen
heilen
vyliečiť sa, uzdraviť sa
🗸 heilen
🗸 vyliečiť sa, 🗸 uzdraviť sa
TOP 300
aufladen
aufláden
nabiť (batériu)
🗸 aufladen
🗸 nabiť (batériu)
TOP 300
beziehen sich
becíhen zich
súvisieť, vzťahovať sa na
🗸 beziehen sich
🗸 súvisieť, 🗸 vzťahovať sa
TOP 300
verlassen sich
ferlasen zich
spoľahnúť sa, spoliehať sa
🗸 verlassen sich
🗸 spoliehať sa, 🗸 spoľahnúť sa
TOP 300
bleiben
blajben
zostať
🗸 bleiben
🗸 zostať
TOP 300
vermieten
fermíten
prenajať (si)
🗸 vermieten
🗸 prenajať (si)
TOP 300
wiederholen
víderholen
opakovať
🗸 wiederholen
🗸 opakovať
TOP 300
ersetzen
erzecen
nahradiť, vymeniť
🗸 ersetzen
🗸 nahradiť, vymeniť
TOP 300
antworten
antvorten
odpovedať
🗸 antworten
🗸 odpovedať
TOP 300
entspannen sich
entšpanen zich
oddýchnuť si
🗸 entspannen sich
🗸 oddýchnuť si
TOP 300
zurückkommen
curuk-kommen
vrátiť, vrátiť sa
🗸 zurückkommen
🗸 vrátiť, vrátiť sa
TOP 300
laufen
laufn
bežať, behať
🗸 laufen
🗸 bežať, behať
TOP 300
segeln
zégeln
plaviť sa (na lodi)
🗸 segeln
🗸 plaviť sa (na lodi)
TOP 300
speichern, sparen
špajchern, špéren
uložiť, šetriť
🗸 speichern
🗸 uložiť, šetriť
TOP 300
trennen
trenen
oddeliť, oddelovať
🗸 trennen
🗸 oddeliť, oddelovať
TOP 300
setzen
zecen
nastaviť
🗸 setzen
🗸 nastaviť
TOP 300
schiessen
šísen
strielať
🗸 schiessen
🗸 strieľať
TOP 300
kürzen
kurcen
skrátiť
🗸 kürzen
🗸 skrátiť
TOP 300
singen
singen
spievať
🗸 singen
🗸 spievať
TOP 300
setzen sich
zecen sich
posadiť sa, sadnúť si
🗸 setzen sich
🗸 sadnúť si, 🗸 posadiť sa
TOP 300
überspringen
uberšpringen
preskočiť (na inú časť)
🗸 überspringen
🗸 preskočiť
TOP 300
rauchen
rauchen
fajčiť, dymiť
🗸 rauchen
🗸 fajčiť, dymiť
TOP 300
aufstehen
aufštéhen
postaviť sa
🗸 aufstehen
🗸 postaviť sa
TOP 300
unterkommen
untakomen
ubytovať sa
🗸 unterkommen
🗸 ubytovať sa
TOP 300
abgeben
abgeben
odovzdať
🗸 abgeben
🗸 odovzdať
TOP 300
leiden
lajden
trpieť
🗸 leiden
🗸 trpieť
TOP 300
anliefern
anlífern
dodávať, zásobovať
🗸 anliefern
🗸 dodať, dodávať
TOP 300
unterstützen
untaštucen
podporiť, podporovať
🗸 unterstützen
🗸 podporiť, 🗸 podporovať
TOP 300
kümmern sich
kumern zich
postarať sa, starať sa
🗸 kümmern sich
🗸 starať sa, 🗸 postarať sa
TOP 300
gewöhnen
gevonen
zvyknúť (niečo robiť)
🗸 gewöhnen
🗸 zvyknúť
TOP 300
testen
testen
otestovať
🗸 testen
🗸 otestovať
TOP 300
anfassen
anfasen
dotknúť sa
🗸 anfassen
🗸 dotknúť sa
TOP 300
benutzen
benucen
použiť
🗸 benutzen
🗸 použiť
TOP 300
angewohnen
angevonen
zvyknúť (niečo robiť)
🗸 angewohnen
🗸 zvyknúť (niečo robiť)
TOP 300
besuchen
bezuchen
navštíviť
🗸 besuchen
🗸 navštíviť
TOP 300
aufwachen
aufvachen
zobudiť sa
🗸 aufwachen
🗸 zobudiť sa
TOP 300
spazieren
špacíren
kráčať
🗸 spazieren
🗸 kráčať
TOP 300
warnen
várnen
varovať
🗸 warnen
🗸 varovať
TOP 300
waschen
vašen
umyť, umyť sa
🗸 waschen
🗸 umyť, 🗸 umyť sa
TOP 300
ansehen
anzéhen
sledovať, pozerať
🗸 ansehen
🗸 pozerať, 🗸 sledovať
TOP 300
aufpassen
aufpasen
dávať pozor
🗸 ansehen
🗸 dávať pozor
TOP 300
tragen
trágen
nosiť (oblečenie)
🗸 tragen
🗸 nosiť (oblečenie)
TOP 300
gewinnen
gevinen
vyhrať
🗸 gewinnen
🗸 vyhrať
TOP 300
wünschen
vinčen
priať si, želať si
🗸 wünschen
🗸 priať si, 🗸 želať si
TOP 300
zurücktreten
curucktreten
vytiahnúť (peniaze)
🗸 zurücktreten
🗸 vytiahnúť (peniaze)
TOP 300
wunder
vundr
zaujímať, byť zvedavý (na)
🗸 wunder
🗸 zaujímať, 🗸 byť zvedavý
TOP 300
arbeiten
arbajten
pracovať
🗸 arbeiten
🗸 pracovať
TOP 300
fürchten
furchten
obávať sa, báť sa
🗸 fürchten
🗸 báť sa, 🗸 obávať sa