ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

TOP SLOVÍČKA - Obchodník

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B2

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP SLOVÍČKA - Obchodník

↓ Pracovná angličtina pre výkon obchodnej praxe ↓

Zoznam TOP SLOVÍČKA - Obchodník je rámec slovnej zásoby určenej pre obchodníkov z hľadiska frekvencie využitia. Tento zoznam slovíčiek je najčastejšie využívaný v bežných ale aj pokročilých rozhovoroch pri obchodnej práci. Zoznam týchto slovíciek je vhodný pre jazykovú úroveň: stredne pokročilý - B2.
Preštuduj si tento zoznam a nauč sa všetkých najpoužívanejších slovíčiek pre povolanie obchodník, ktoré ti pomôžu tvoriť skvalitniť tvorbu pokročilých viet v tvojom (budúcom) povolaní :)
TOP 50
audit
ódit
audit
TOP 50
account number
ekaunt nambr
číslo účtu
TOP 50
agreed price
egríd prajs
dohodnutá cena
TOP 50
agreement
egríment
dohoda
TOP 50
amount
emaunt
množstvo, suma
späť do menu

TOP SLOVÍČKA - Obchodník

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B2

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 50
audit
ódit
audit
🗸 audit
🗸 audit
TOP 50
account number
ekaunt nambr
číslo účtu
🗸 account number
🗸 číslo účtu
TOP 50
agreed price
egríd prajs
dohodnutá cena
🗸 agreed price
🗸 dohodnutá cena
TOP 50
agreement
egríment
dohoda
🗸 agreement
🗸 dohoda
TOP 50
amount
emaunt
množstvo, suma
🗸 amount
🗸 množstvo, suma
TOP 50
bank connection
benk konekšn
bankové spojenie, bankové údaje
🗸 bank connection
🗸 bankové spojenie, bankové údaje
TOP 50
buyer
bájer
kupujúci, objednávateľ
🗸 buyer
🗸 kupujúci, objednávateľ
TOP 50
commercial name
komeršl nejm
obchodný názov, obchodné meno
🗸 commercial name
🗸 obchodný názov, obchodné meno
TOP 50
commercial register
komeršl redžistr
obchodný register
🗸 commercial register
🗸 obchodný register
TOP 50
conclusion
konklúžn
uzatvorenie (napr. zmluvy)
🗸 conclusion
🗸 uzatvorenie (napr. zmluvy)
TOP 50
condition
kondišn
podmienka, stav
🗸 condition
🗸 podmienka, stav
TOP 50
contract
končrekt
zmluva
🗸 contract
🗸 zmluva
TOP 50
content
kontent
obsah
🗸 content
🗸 obsah
TOP 50
capital
kepitl
kapitál
🗸 capital
🗸 kapitál
TOP 50
dealer
díler
predajca, obchodník
🗸 dealer
🗸 predajca, obchodník
TOP 50
demand
dimend
dopyt, požiadavka
🗸 demand
🗸 dopyt, požiadavka
TOP 50
delivery
dilivery
doručenie, dodanie
🗸 delivery
🗸 doručenie, dodanie
TOP 50
due date
ďju dejt
dátum splatnosti
🗸 due date
🗸 dátum splatnosti
TOP 50
fiscal policy
fiskl polisy
fiškálna politika
🗸 fiscal policy
🗸 fiškálna politika
TOP 50
gross
grous
v hrubom
🗸 gross
🗸 v hrubom
TOP 50
ID
aj dí
IČO, identifikačné číslo organizácie
🗸 ID
🗸 IČO, identifikačné číslo organizácie
TOP 50
item
ajtem
položka
🗸 item
🗸 položka
TOP 50
interest
inčrist
úrok
🗸 interest
🗸 úrok
TOP 50
market share
márkit šér
trhový podiel
🗸 market share
🗸 trhový podiel
TOP 50
market
markit
trh
🗸 market
🗸 trh
TOP 50
notification
notifikejšn
oznámenie
🗸 notification
🗸 oznámenie
TOP 50
net, netto
net, netou
v čistom
🗸 net, netto
🗸 v čistom
TOP 50
offer
ofr
ponuka
🗸 offer
🗸 ponuka
TOP 50
order
ordr
objednávka
🗸 order
🗸 objednávka
TOP 50
purchase
prčejz
nákup
🗸 purchase
🗸 nákup
TOP 50
purchase price
prčejz prájs
nákupná cena
🗸 purchase price
🗸 nákupná cena
TOP 50
pending sales
pendin sels
čakajúce predaje
🗸 pending sales
🗸 čakajúce predaje
TOP 50
profit
proufit
zisk, profit
🗸 profit
🗸 zisk, profit
TOP 50
performance
performéns
výkon
🗸 performance
🗸 výkon
TOP 50
quote, quotation
kvout
cenová ponuka, nacenenie
🗸 quote, quotation
🗸 cenová ponuka, nacenenie
TOP 50
registered seat
redžisčŕd sít
sídlo firmy
🗸 registered seat
🗸 sídlo firmy
TOP 50
recommendation
rikomendejšn
odporúčanie
🗸 recommendation
🗸 odporúčanie
TOP 50
requirement
rikvájrment
požiadavka
🗸 requirement
🗸 požiadavka
TOP 50
represented by
riprezentid báj
v zastúpení, zastúpený (kým)
🗸 represented by
🗸 v zastúpení, zastúpený (kým)<
TOP 50
revenue
riveňjú
tržba, výnos
🗸 revenue
🗸 tržba, výnos
TOP 50
retail
rítejl
maloobchod
🗸 retail
🗸 maloobchod
TOP 50
seller
selr
predávajúci
🗸 seller
🗸 predávajúci
TOP 50
stock
stok
sklad, zásoby
🗸 stock
🗸 sklad, zásoby
TOP 50
supplier
saplier, suplájer
dodávateľ
🗸 supplier
🗸 dodávateľ
TOP 50
stockyard
stokjárd
sklad
🗸 stockyard
🗸 sklad
TOP 50
surplus
sŕplas
prebytok, nadbytok (zásob, tovaru)
🗸 surplus
🗸 prebytok, nadbytok (zásob, tovaru)
TOP 50
template
templejt
šablóna
🗸 template
🗸 šablóna
TOP 50
transaction
trensekšn
prevod (fin., majetku, atď)
🗸 transaction
🗸 prevod (fin., majetku, atď)
TOP 50
VAT (Value Added Tax)
ví-ej-tí
DPH (daň z pridanej hodnoty)
🗸 VAT (Value Added Tax)
🗸 DPH (daň z pridanej hodnoty)
TOP 50
wholesale
vhoulsel
velkoobchod
🗸 wholesale
🗸 velkoobchod