ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

TOP SLOVÍČKA - Farmár

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B2

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP SLOVÍČKA - Farmár

↓ Pracovná angličtina pre výkon Farmárskej praxe ↓

Zoznam TOP SLOVÍČKA - Farmár je rámec slovnej zásoby určenej pre farmárov z hľadiska frekvencie využitia. Tento zoznam slovíčiek je najčastejšie využívaný v bežných ale aj pokročilých rozhovoroch pri farmárskej práci. Zoznam týchto slovíciek je vhodný pre jazykovú úroveň: stredne pokročilý - B2.
Preštuduj si tento zoznam a nauč sa všetkých najpoužívanejších slovíčiek pre povolanie farmár, ktoré ti pomôžu tvoriť skvalitniť tvorbu pokročilých viet v tvojom (budúcom) povolaní :)
TOP 50
agribusiness
egribiznis
agrobiznis
TOP 50
agriculture
egrikalčr
polnohospodárstvo
TOP 50
barley
bárli
jačmeň
TOP 50
breeder
brídr
chovateľ
TOP 50
certification
sertifikejšn
osvedčenie, oprávnenie
späť do menu

TOP SLOVÍČKA - Farmár

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B2

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 50
agribusiness
egribiznis
agrobiznis
🗸 agribusiness
🗸 agrobiznis
TOP 50
agriculture
egrikalčr
polnohospodárstvo
🗸 agriculture
🗸 polnohospodárstvo
TOP 50
barley
bárli
jačmeň
🗸 barley
🗸 jačmeň
TOP 50
breeder
brídr
chovateľ
🗸 breeder
🗸 chovateľ
TOP 50
certification
sertifikejšn
osvedčenie
🗸 certification
🗸 osvedčenie
TOP 50
climate
klajmit
klíma, podnebie
🗸 climate
🗸 klíma, podnebie
TOP 50
clubroot
klabrút
ochorenie kapusty
🗸 clubroot
🗸 ochorenie kapusty
TOP 50
combine
kombajn
kombajn
🗸 combine
🗸 kombajn
TOP 50
competition
kompetišn
konkurencia
🗸 competition
🗸 konkurencia
TOP 50
competitors
kompetitorz
konkurenti
🗸 competitors
🗸 konkurenti
TOP 50
condition
kondišn
podmienka, stav
🗸 condition
🗸 podmienka, stav
TOP 50
continental frost
kontinental froust
ľadová vrstva (kontinentu)
🗸 continental frost
🗸 ľadová vrstva (kontinentu)
TOP 50
crop
krop
plodina
🗸 crop
🗸 plodina
TOP 50
dairy
dejry
mliečne výrobky
🗸 dairy
🗸 mliečne výrobky
TOP 50
dashboard
dešbord
užívateľské rozhranie
🗸 dashboard
🗸 užívateľské rozhranie
TOP 50
demand
dimend
dopyt, požiadavka
🗸 demand
🗸 dopyt, požiadavka
TOP 50
field
fíld
pole, rola
🗸 field
🗸 pole, rola
TOP 50
grain
grejn
zrno
🗸 grain
🗸 zrno
TOP 50
germination
džrminejšn
klíčivosť
🗸 germination
🗸 klíčivosť
TOP 50
horse
hórs
kôň
🗸 horse
🗸 kôň
TOP 50
harvestor
hárvestr
kombajn, zbierač (úrody)
🗸 harvestor
🗸 kombajn, zbierač (úrody)
TOP 50
hay
hej
seno
🗸 hay
🗸 seno
TOP 50
humidity
hjumidity
vlhkosť
🗸 humidity
🗸 vlhkosť
TOP 50
market share
márkit šér
trhový podiel
🗸 market share
🗸 trhový podiel
TOP 50
mud
mad
blato
🗸 mud
🗸 blato
TOP 50
oil content
ojl kontent
obsah oleja
🗸 oil content
🗸 obsah oleja
TOP 50
oiliness
ojlines
olejnatosť
🗸 oiliness
🗸 olejnatosť
TOP 50
oilseed rape (WOSR)
ojlsíd rejp
repka olejná
🗸 oilseed rape
🗸 repka olejná
TOP 50
open pollinated
oupn polinejtid
otvorené opelovanie
🗸 open pollinated
🗸 otvorené opelovanie
TOP 50
orobanche tolerance
orobenš tolerens
výskyt zárazy
🗸 orobanche tolerance
🗸 výskyt zárazy
TOP 50
pig
pig
prasa
🗸 pig
🗸 prasa
TOP 50
pea
hrach
🗸 pea
🗸 hrach
TOP 50
plant
plent
rastlina
🗸 plant
🗸 rastlina
TOP 50
performance
performéns
výkon
🗸 performance
🗸 výkon
TOP 50
pest
pest
škodca
🗸 pest
🗸 škodca
TOP 50
purchase price
purčejz prájs
nákupná cena
🗸 purchase price
🗸 nákupná cena
TOP 50
recommendation
rikomendejšn
odporúčanie
🗸 recommendation
🗸 odporúčanie
TOP 50
ranch
ranč
ranč
🗸 ranch
🗸 ranč
TOP 50
root
rút
koreň
🗸 root
🗸 koreň
TOP 50
seed
síd
semiačko, sadiť
🗸 seed
🗸 semiačko, sadiť
TOP 50
shatter resistance
šetr rizistens
odolnosť proti rozbitiu
🗸 shatter resistance
🗸 odolnosť proti rozbitiu
TOP 50
slaughterhouse
slótrhauz
bitúnok
🗸 slaughterhouse
🗸 bitúnok
TOP 50
soil
sojl
pôda
🗸 soil
🗸 pôda
TOP 50
soya
soja
sója
🗸 soya
🗸 sója
TOP 50
stockyard
stokjárd
sklad
🗸 stockyard
🗸 sklad
TOP 50
sunflower
sanflavr
slnečnica
🗸 sunflower
🗸 slnečnica
TOP 50
template
templejt
šablóna
🗸 template
🗸 šablóna
TOP 50
testing year
testing jír
rok skúšania
🗸 testing year
🗸 rok skúšania
TOP 50
vegetable
vedžitebl
zelenina
🗸 vegetable
🗸 zelenina
TOP 50
wheat
uít
pšenica
🗸 wheat
🗸 pšenica