ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

TOP 50 - anglické predložky

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B1

Postup ako získať heslo pre prémiové zoznamy nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a zdokonaľ si angličtinu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 50 - anglické predložky

↓ Čo sú to anglické predložky a ako ti pomôžu pri výuke angličtiny? ↓

Zoznam TOP 50 - anglické predložky - obsahuje najpoužívanejšie anglické predložky, ktoré ti umožnia efektívne rozširovať vety a skloňovať podstatné mená. Zoznam TOP 50 anglických predložiek je vhodný pre jazykovú úroveň: stredne pokročilý - B1.
Aj keď je teoreticky možné tvoriť jednoduché anglické vety aj bez použitia predložiek, je vhodné si tento zoznam pozorne naštudovať, pretože sú to práve anglické predložky, ktoré ti pomôžu tvoriť plnohodnotné a obsažné vetné konštrukcie. Jazykový prejav so správnym používaním anglických predložiek je obsažnejší a bohatší na informácie.
Anglické predložky sa delia na 3 základné kategórie: časové anglické predložky, fyzické anglické predložky a pádové anglické predložky. Všetky tri kategórie sú rovnako dôležité, o to viac, že niekedy sa v anglickom jazyku identická predložka môže súčastne vyskytovať multiplicitne v dvoch alebo aj všetkých troch predložkových kategóriách. Rýchly príklad: anglická predložka by má časové preklady do, dovtedy, fyzický preklad pri a používa sa aj ako skloňovacia predložka v páde inštrumentál - kým, čím. Pozorne sa sústreď na tento fenomén a všimni si, ktoré predložky môžu mať viac použití, vyhneš sa tak častým chybám pri skladaní viet.
Preštuduj si tento zoznam a nauč sa všetkých 50 najpoužívanejších anglických predložiek, ktoré ti pomôžu tvoriť kvalitné a plnohodnotné anglické vety :)
TOP 50
above
ebaf
nad
TOP 50
across
ekros
skrz, cez
TOP 50
against
egejnst
proti
TOP 50
along
elong
popri, vedľa, spolu
TOP 50
among
emang
spomedzi

TOP 50 - najpoužívanejšie anglické predložky

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B1

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa slovíčka v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 50
above
ebaf
nad
🗸 above
🗸 nad
TOP 50
across
ekros
skrz, cez (fyzická)
🗸 across
🗸 skrz, cez
TOP 50
against
egejnst
proti (niečomu)
🗸 against
🗸 proti (niečomu, niekomu)
TOP 50
along
elong
popri, vedľa, spolu
🗸 along
🗸 popri, vedľa, spolu
TOP 50
among
emang
spomedzi
🗸 among
🗸 spomedzi
TOP 50
around
eraund
okolo (fyzická)
🗸 around
🗸 okolo (niečoho, času)
TOP 50
aside
esájd
povedľa
🗸 aside
🗸 povedľa
TOP 50
at (fyzická)
et
v, na (fyzická)
🗸 at
🗸 v, na
TOP 50
behind
bihájnd
za (fyzická)
🗸 behind
🗸 za
TOP 50
beneath
biníf
pod, popod
🗸 beneath
🗸 pod, popod
TOP 50
beside
bisájd
vedľa
🗸 beside
🗸 vedľa
TOP 50
between (fyzická)
bitvín
medzi (fyzická)
🗸 between
🗸 medzi (fyzická)
TOP 50
by (fyzická)
báj
pri (fyzická)
🗸 by
🗸 pri
TOP 50
in (fyzická)
in
v (fyzická)
🗸 in
🗸 v
TOP 50
into
intu
do (fyzická)
🗸 into
🗸 do, dovnútra
TOP 50
in front of
in front of
pred (fyzická)
🗸 in front of
🗸 pred
TOP 50
next to
next tu
vedľa
🗸 next to
🗸 vedľa
TOP 50
on (fyzická)
on
na (fyzická)
🗸 on
🗸 na
TOP 50
onto
ontú
na, navrch (fyzická)
🗸 onto
🗸 na, navrch
TOP 50
opposite to
opozit tu
oproti (fyzická)
🗸 opposite to
🗸 oproti
TOP 50
over
óvr
ponad (fyzická)
🗸 over
🗸 ponad, cez
TOP 50
through
thrú
cez (fyzická)
🗸 through
🗸 cez
TOP 50
to (fyzická)
tu
k, ku, do, na (fyzická)
🗸 to
🗸 k, ku, do, na
TOP 50
towards
tuvords
naproti (fyzická)
🗸 towards
🗸 naproti
TOP 50
under
andr
pod
🗸 under
🗸 pod
TOP 50
underneath
andrníf
pod, popod
🗸 underneath
🗸 pod, popod
TOP 50
within
uitin
vrámci (niečoho)
🗸 within
🗸 vrámci (niečoho)
TOP 50
after (časová)
aftr
po (časová)
🗸 after
🗸 po (časová)
TOP 50
ago
egou
pred (časová)
🗸 ago
🗸 pred (časová)
TOP 50
at (časová)
et
o (časová)
🗸 at
🗸 o (časová)
TOP 50
before (časová)
bifór
pred (časová)
🗸 before
🗸 pred (časová)
TOP 50
between (časová)
bitvín
medzi (časová)
🗸 between
🗸 medzi (časová)
TOP 50
by (časová)
báj
do, dovtedy (časová)
🗸 by
🗸 do, dovtedy
TOP 50
during
djuring
počas
🗸 during
🗸 počas
TOP 50
for (časová)
fór
po dobu (časová)
🗸 for
🗸 po dobu (časová)
TOP 50
from (časová)
from
od (časová)
🗸 from
🗸 od (časová)
TOP 50
in (časová)
in
v, za (časová)
🗸 in
🗸 v (mesiac, obdobie, rok)
🗸 o (časová)
🗸 za (časová)
TOP 50
on (časová)
on
v (deň, dátum)
🗸 on
🗸 v (deň, dátum)
TOP 50
since (časová)
sins
od (roku, dátumu, obdobia)
🗸 since
🗸 od (roku, dátumu, obdobia)
TOP 50
throughout
tfruaut
v priebehu (časová)
🗸 throughout
🗸 počas, 🗸 v priebehu
TOP 50
to (časová)
tu
do (časová)
🗸 to
🗸 do (časová)
TOP 50
till (časová)
til
do, kým (časová)
🗸 till, until
🗸 do, kým (časová)
TOP 50
until (časová)
antil
do, kým (časová)
🗸 until, till
🗸 do, kým (časová)
TOP 50
about (pádová)
ebaut
o (o kom, o čom)
🗸 about
🗸 o (o kom, o čom)
TOP 50
by (pádová)
báj
kým, čím (pádová)
🗸 by
🗸 kým, čím
TOP 50
for (pádová)
for
pre (koho, čoho)
🗸 for
🗸 pre (koho, čoho)
TOP 50
from (pádová)
from
z, od (koho, čoho)
🗸 from
🗸 z, od (koho, čoho)
TOP 50
to (pádová)
tu
komu, čomu (pádová)
🗸 to
🗸 komu, čomu (pádová)
TOP 50
with (pádová)
uit
s (s kým, s čím)
🗸 with
🗸 s (kým, čím)
TOP 50
without (pádová)
uitaut
bez (koho, čoho)
🗸 without
🗸 bez (koho, čoho)