ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

Anglická maturitná téma pre rok :
7 - HEALTH (zdravie)

PREMIUM slovíčka k téme + FREE odpoveď s prekladom do slovenčiny

Postup ako získať heslo k slovíčkam súvisiacim s touto maturitnou témou nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a precvič si všetky potrebné slovíčka na anglickú maturitu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

Anglická maturitná téma pre rok : HEALTH (zdravie)

↓ Anglická odpoveď na maturitu a slovenský preklad ↓

Poznámka: táto maturitná odpoveď je skrátená a zjednodušená na úroveň B1 za účelom tvojho rýchlejšieho a jednoduchšieho štúdia. Na ANGLINO.EU berieme v úvahu, že ako študent sa musíš naučiť a pripraviť na značný počet maturitných tém, preto texty čo najviac zjednodušujeme a taktiež udržujeme v optimálnej dĺžke (stručné a výstižné).
Health is basically a condition of our body, which reflects to overall quality of our life. Health can be relative as nobody is perfectly healthy all the time. Sometimes being healthy can also mean: not to be seriously ill.
We can say that health is one of the most important features and qualities in our life. It is not a certainty since human body is very fragile and can get injured or ill "all of sudden". That's why it's always better to stay careful about your health. For example: if you pay attention to your life style it can help you keep good stamina and both physical and mental health condition.
However, there is no matter on how hard you try - everyone happen to be ill. It is somehow a part of our lives. Then, it depends on the quality of the health care system, how long it takes for you to recover.
Zdravie je v podstate stav nášho tela, ktorá odráža celkovú kvalitu nášho života. Zdravie môže byť relatívne, pretože nikto nie je vždy úplne zdravý. Niekedy byť zdravý môže znamenať aj: nebyť vážne chorý.
Môžeme povedať, že zdravie je jednou z najdôležitejších vlastností a kvalít nášho života. Nie je to istota, pretože ľudské telo je veľmi krehké a môže sa "zrazu" zraniť alebo ochorieť. Preto je vždy lepšie dávať si na svoje zdravie pozor. Napríklad: ak budete venovať pozornosť svojmu životnému štýlu, môže vám to pomôcť udržať si dobrú výdrž a fyzickú aj psychickú kondíciu.
Nezáleží však na tom, ako veľmi sa snažíte - každému sa stane, že ochorie. Je to nejakým spôsobom súčasť nášho života. Potom záleží na kvalite systému zdravotnej starostlivosti, ako dlho trvá, kým sa zotavíte.
Moreover, your recovery time can depend also on the type of your health defect. Generally it can be of three sorts: physical, mental or viral disease. Also, it is very important how serious is your health condition.
Sometimes, you can recover on your own - it is enough to stay at home and take a medicine. Although it happens often so people seek for a doctor to help them recover.
In case of very serious disease, doctor can decide to admit you to hospital, especially if you need intense medical care. Unfortunately, there are even non-curable diseases and also mortal diseases. These are very sad examples and we should think of and care much about these people.
Finally, we can say that health is very valuable and that's why - everyone should care about their health condition. This way, our life can get an extra quality.
Okrem toho môže čas zotavenia závisieť aj od typu vašej zdravotnej vady. Vo všeobecnosti môže ísť o tri druhy: telesné, duševné alebo vírusové ochorenie. Veľmi dôležité je aj to, aký vážny je váš zdravotný stav.
Niekedy sa môžete zotaviť sami - stačí zostať doma a užívať lieky. Hoci sa to stáva často, ľudia vyhľadajú lekára, aby im pomohol zotaviť sa.
V prípade veľmi závažného ochorenia môže lekár rozhodnúť o hospitalizácii, najmä ak potrebujete intenzívnu lekársku starostlivosť. Žiaľ, existujú aj nevyliečiteľné choroby a taktiež smrteľné choroby. Sú to veľmi smutné príklady a mali by sme na týchto ľudí myslieť a veľmi sa o nich starať.
Na záver môžeme povedať, že zdravie je veľmi cenné, a preto by sa mal každý starať o svoj zdravotný stav. Takto môže náš život získať na kvalite.
TOP 30
body
bády
telo
TOP 30
reflect
riflekt
odrážať
TOP 30
overall
ouverl
celkový
TOP 30
life
lajf
život
TOP 30
relative
rilejtif
relatívny
späť do menu

Anglická maturitná téma pre rok : HEALTH (zdravie)

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B1

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 30
body
bády
telo
🗸 body
🗸 telo
TOP 30
reflect
riflekt
odrážať
🗸 reflect
🗸 odrážať
TOP 30
overall
ouverl
celkový
🗸 overall
🗸 celkový
TOP 30
life
lajf
život
🗸 life
🗸 život
TOP 30
relative
rilejtif
relatívny
🗸 relative
🗸 relatívny
TOP 30
seriously ill
sirijously il
vážne chorý
🗸 seriously ill
🗸 vážne chorý
TOP 30
centainty
sŕtenty
istota
🗸 centainty
🗸 istota
TOP 30
fragile
fredžájl
krehký
🗸 fragile
🗸 krehký
TOP 30
get injured
get indžŕd
zraniť sa
🗸 get injured
🗸 zraniť sa
TOP 30
all of sudden
ol of saden
zrazu
🗸 all of sudden
🗸 zrazu
TOP 30
careful
kérfl
opatrný
🗸 careful
🗸 opatrný
TOP 30
keep
kíp
udržať
🗸 keep
🗸 udržať
TOP 30
health condition
helf kondišn
zdravotný stav
🗸 health condition
🗸 zdravotný stav
TOP 30
health care
helf kér
zdravotná starostlivosť
🗸 health care
🗸 zdravotná starostlivosť
TOP 30
recover
rikavr
uzdraviť sa
🗸 recover
🗸 uzdraviť sa
TOP 30
recovery
rikavery
uzdravenie
🗸 recovery
🗸 uzdravenie
TOP 30
defect
dífekt
ujma (zdravotná)
🗸 defect
🗸 ujma
TOP 30
generally
dženerely
všeobecne
🗸 generally
🗸 všeobecne
TOP 30
viral
vajrl
vírusový
🗸 viral
🗸 vírusový
TOP 30
on your own
on jór oun
sám, sama, sami
🗸 on your own
🗸 sám 🗸 sama 🗸 sami
TOP 30
medicine
medisin
liek
🗸 medicine
🗸 liek
TOP 30
seek for
sík for
vyhľadať
🗸 seek for
🗸 vyhľadať
TOP 30
disease
dizís
ochorenie
🗸 disease
🗸 ochorenie
TOP 30
admit
edmit
prijať (do nemocnice)
🗸 admit
🗸 prijať
TOP 30
intense
intenz
intenzívny
🗸 intense
🗸 intenzívny
TOP 30
unfortunately
gift
žiaľ, nanešťastie
🗸 unfortunately
🗸 žiaľ 🗸 nanešťastie
TOP 30
non-curable
non-kjurebl
nevyliečiteľný
🗸 non-curable
🗸 nevyliečiteľný
TOP 30
mortal
mortl
smrteľný
🗸 mortal
🗸 smrteľný
TOP 30
care
kér
starať sa
🗸 care
🗸 starať sa
TOP 30
valuable
veljuebl
cenný
🗸 valuable
🗸 cenný