ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 50 - anglické slovesá

↓ Čo sú to anglické slovesá a ako ti pomôžu pri výuke angličtiny? ↓

Zoznam TOP 50 - anglické slovesá - Zoznam TOP 50 anglických slovies je výberom úplne najpoužívanejších anglických slovies, ktoré najviac pomôžu k tvorbe základných anglických viet. Je vhodný pre úroveň A1 - úplný začiatočník.
Anglické slovesá sú neoddeliteľnou súčasťou každej anglickej vety. Spolu s podmetmi sú najdôležitejšou súčasťou anglického jazyka. Obecne platí, že čím viac anglických slovies ovládaš, tým lepší jazykový prejav v angličtine máš. Anglické slovesá sú najdôležitejšou časťou každej vety, keďže majú aj vysoký kreatívny potenciál. Tvoria až do 60 % celej sémantickej (významovej) hodnoty viet. TOP 50 - anglické slovesá je súčasťou obsahu angličtina pre úplných začiatočníkov. Vyskúšaj si všetky funkcie aplikácie ANGLINO.EU, ktoré ti pomôžu sa podrobne naučiť tento zoznam obsahujúci anglické slovesá, vrátane unikátneho a neobmedzeného časového skúšania sa. Zisti, či každé slovíčko ovládaš do 15, 10 alebo ideálne do 5 sekúnd.
Nauč sa všetkých 50 najpoužívanejších anglických slovies a rozbehni tvoju výuku anglického jazyka.
TOP 50
accept
eksept
akceptovať
TOP 50
agree
egrí
súhlasiť
TOP 50
ask
esk
spýtať sa
TOP 50
be
byť
TOP 50
buy
báj
kúpiť
späť do menu

TOP 50 - najpoužívanejšie anglické slovesá

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň A1

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 50
accept
eksept
akceptovať, prijať
🗸 accept
🗸 akceptovať, prijať
TOP 50
agree
egrí
súhlasiť
🗸 agree
🗸 súhlasiť
TOP 50
ask
ásk
spýtať sa
🗸 ask
🗸 spýtať sa
TOP 50
be
byť
🗸 be
🗸 byť
TOP 50
borrow
borou
požičať si
🗸 borrow
🗸 požičať si
TOP 50
bring
bring
priniesť, doniesť
🗸 bring
🗸 priniesť, doniesť
TOP 50
buy
báj
kúpiť
🗸 buy
🗸 kúpiť
TOP 50
call
kol
volať, zavolať
🗸 call
🗸 volať, zavolať
TOP 50
close
klouz
zavrieť
🗸 close
🗸 zavrieť
TOP 50
come
kam
prísť
🗸 come
🗸 prísť
TOP 50
cost
kost
stáť (cena)
🗸 cost
🗸 stáť (cena)
TOP 50
do
du
urobiť
🗸 do, make
🗸 urobiť
TOP 50
drink
drink
piť, vypiť
🗸 drink
🗸 piť, vypiť
TOP 50
eat
ít
jesť, zjesť
🗸 eat
🗸 jesť, zjesť
TOP 50
find
fájnd
nájsť
🗸 find
🗸 nájsť
TOP 50
follow
falou
nasledovať
🗸 follow
🗸 nasledovať
TOP 50
get
get
dostať
🗸 get
🗸 dostať
TOP 50
give
gif
dať
🗸 give
🗸 dať
TOP 50
go
gou
ísť
🗸 go
🗸 ísť
TOP 50
have
hef
mať
🗸 have
🗸 mať
TOP 50
help
help
pomôcť
🗸 help
🗸 pomôcť
TOP 50
hope
houp
dúfať
🗸 hope
🗸 dúfať
TOP 50
choose
čúz
vybrať si, zvoliť si
🗸 choose
🗸 vybrať si, zvoliť si
TOP 50
know
nou
vedieť, poznať
🗸 know
🗸 vedieť, poznať
TOP 50
like
lajk
mať rád, páčiť sa
🗸 like
🗸 mať rád, páčiť sa
TOP 50
love
lau
milovať
🗸 love
🗸 milovať
TOP 50
make
mejk
spraviť
🗸 make, do
🗸 spraviť
TOP 50
meet
mít
stretnúť sa, zoznámiť sa
🗸 meet
🗸 stretnúť sa, 🗸 zoznámiť sa
TOP 50
move
múf
posunúť
🗸 move
🗸 posunúť
TOP 50
need
níd
potrebovať
🗸 need
🗸 potrebovať
TOP 50
open
oupn
otvoriť
🗸 open
🗸 otvoriť
TOP 50
pay
pej
zaplatiť, platiť
🗸 pay
🗸 zaplatiť, platiť
TOP 50
play
plej
hrať, hrať sa
🗸 play
🗸 hrať, 🗸 hrať sa
TOP 50
read
ríd
čítať, prečítať
🗸 read
🗸 čítať, 🗸 prečítať
TOP 50
say
sej
povedať, hovoriť
🗸 say, tell
🗸 povedať, hovoriť
TOP 50
see
vidieť
🗸 see
🗸 vidieť
TOP 50
send
send
poslať
🗸 send
🗸 poslať
TOP 50
show
šou
ukázať
🗸 show
🗸 ukázať
TOP 50
sleep
slíp
spať
🗸 sleep
🗸 spať
TOP 50
speak
spík
rozprávať (jazykom)
🗸 speak
🗸 hovoriť, rozprávať
TOP 50
swim
svim
plávať
🗸 swim
🗸 plávať
TOP 50
take
tejk
vziať, zobrať
🗸 take
🗸 vziať, 🗸 zobrať
TOP 50
talk
tók
rozprávať, hovoriť o/s
🗸 talk, speak
🗸 hovoriť, 🗸 rozprávať
TOP 50
tell
tel
povedať, hovoriť
🗸 tell, say
🗸 povedať, hovoriť
TOP 50
think
fink
myslieť si, premýšlať
🗸 think
🗸 myslieť si, premýšlať
TOP 50
travel
trevl
cestovať
🗸 travel
🗸 cestovať
TOP 50
understand
andrstend
rozumieť, chápať
🗸 understand
🗸 rozumieť, chápať
TOP 50
wait
vejt
čakať, počkať
🗸 wait
🗸 čakať
TOP 50
want
vont
chcieť
🗸 want
🗸 chcieť
TOP 50
write
vrajt
písať
🗸 write
🗸 písať