ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

TOP 50 - anglické číslovky

FREE výukový zoznam vhodný pre úroveň A1

Heslo do ukážky výuky zdarma je HORNETS. Heslo pre ostatné prémiové zoznamy nájdeš v sekcii PREMIUM v cene aktuálneho mesačného predplatného.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 50 - anglické číslovky

↓ Čo sú to anglické "číslovky" a ako ti pomôžu pri výuke angličtiny? ↓

Zoznam TOP 50 - anglické číslovky ťa naučí efektívne stanoviť počty prípadne rátať a to do čísla 25 v obidvoch segmentoch. Práve tento rámec čísloviek je z hľadiska frekvencie využitia, najčastejšie využívaný v bežných ale aj pokročilých rozhovoroch. Zoznam TOP 50 anglických čísloviek je vhodný pre jazykovú úroveň: úplný začiatočník - A1.
Anglické číslovky sa podľa účelu použitia delia na 2 základné kategórie:
základné číslovky (cardinal numerals) poradové číslovky (ordinal numerals)
Zásadný a logicky odvoditeľný rozdiel v znení poradových čísloviek sú symetrické a predvídateľné koncovky -st -nd -rd a -th (od čísla 20 nahor sa pridávajú rovnakým spôsobom = 1st 2nd 3rd 4-10th, .. v ďalšom poradí napríklad 31st 32nd 33rd 34-40th.. 71st 72nd 73rd 74-80th.. atď.), ktoré indikujú rozdiel od čísloviek základných.
Preštuduj si tento zoznam a nauč sa všetkých 50 najpoužívanejších anglických čísloviek, ktoré ti pomôžu tvoriť skvalitniť tvorbu anglických viet :)
TOP 50
one
uan
jeden
TOP 50
two
dva
TOP 50
three
črí
tri
TOP 50
four
fór
štyri
TOP 50
five
fajf
päť

TOP 50 - najpoužívanejšie anglické číslovky

FREE výukový zoznam vhodný pre úroveň A1

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa slovíčka v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 50
one
uan
jeden
🗸 one
🗸 jeden 🗸 jedna
TOP 50
two
dva
🗸 two
🗸 dva 🗸 dve
TOP 50
three
črí
tri
🗸 three
🗸 tri
TOP 50
four
fór
štyri
🗸 four
🗸 štyri
TOP 50
five
fajf
päť
🗸 five
🗸 päť
TOP 50
six
siks
šesť
🗸 six
🗸 šesť
TOP 50
seven
sevn
sedem
🗸 seven
🗸 sedem
TOP 50
eight
ejt
osem
🗸 eight
🗸 osem
TOP 50
nine
najn
deväť
🗸 nine
🗸 deväť
TOP 50
ten
ten
desať
🗸 ten
🗸 desať
TOP 50
eleven
ileven
jedenásť
🗸 eleven
🗸 jedenásť
TOP 50
twelve
tvelf
dvanásť
🗸 twelve
🗸 dvanásť
TOP 50
thirteen
trtín
trinásť
🗸 thirteen
🗸 trinásť
TOP 50
fourteen
fortín
štrnásť
🗸 fourteen
🗸 štrnásť
TOP 50
fifteen
fiftín
pätnásť
🗸 fifteen
🗸 pätnásť
TOP 50
sixteen
sixtín
šestnásť
🗸 sixteen
🗸 šestnásť
TOP 50
seventeen
seventín
sedemnásť
🗸 seventeen
🗸 sedemnásť
TOP 50
eighteen
ejtín
osemnásť
🗸 eighteen
🗸 osemnásť
TOP 50
nineteen
najntín
deväťnásť
🗸 nineteen
🗸 deväťnásť
TOP 50
twenty
tventy
dvadsať
🗸 twenty
🗸 dvadsať
TOP 50
twenty-one
tventy uan
dvadsaťjeden
🗸 twenty-one
🗸 dvadsaťjeden
TOP 50
twenty-two
tventy tú
dvadsaťdva
🗸 twenty-two
🗸 dvadsaťdva
TOP 50
twenty-three
tventy črí
dvadsaťtri
🗸 twenty-three
🗸 dvadsaťtri
TOP 50
twenty-four
tventy fór
dvadsaťštyri
🗸 twenty-four
🗸 dvadsaťštyri
TOP 50
twenty-five
tventy fájf
dvadsaťpäť
🗸 twenty-five
🗸 dvadsaťpäť
TOP 50
first
fŕst
prvý
🗸 first
🗸 prvý
TOP 50
second
seknd
druhý
🗸 second
🗸 druhý
TOP 50
third
tŕd
tretí
🗸 third
🗸 tretí
TOP 50
fourth
fórt
štvrtý
🗸 fourth
🗸 štvrtý
TOP 50
fifth
fift
piaty
🗸 fifth
🗸 piaty
TOP 50
sixth
sixth
šiesty
🗸 sixth
🗸 šiesty
TOP 50
seventh
sevnth
siedmy
🗸 seventh
🗸 siedmy
TOP 50
eighth
ejth
ôsmy
🗸 eighth
🗸 ôsmy
TOP 50
ninth
ninth
deviaty
🗸 ninth
🗸 deviaty
TOP 50
tenth
tenth
desiaty
🗸 tenth
🗸 desiaty
TOP 50
eleventh
ileventh
jedenásty
🗸 eleventh
🗸 jedenásty
TOP 50
twelfth
tvelft
dvanásty
🗸 twelfth
🗸 dvanásty
TOP 50
thirdteenth
tŕtínt
trinásty
🗸 thirdteenth
🗸 trinásty
TOP 50
fourteenth
fórtínt
štrnásty
🗸 fourteenth
🗸 štrnásty
TOP 50
fifteenth
fiftínt
pätnásť
🗸 fifteenth
🗸 pätnásť
TOP 50
sixteenth
sixtínt
šestnásty
🗸 sixteenth
🗸 šestnásty
TOP 50
seventeenth
sevntínt
sedemnásty
🗸 seventeenth
🗸 sedemnásty
TOP 50
eighteenth
ejtínt
osemnásty
🗸 eighteenth
🗸 osemnásty
TOP 50
nineteenth
najtínt
devätnásty
🗸 nineteenth
🗸 devätnásty
TOP 50
twentieth
tventíf
dvadsiaty
🗸 twentieth
🗸 dvadsiaty
TOP 50
twenty-first
tventy-fŕst
dvadsiaty prvý
🗸 twenty-first
🗸 dvadsiaty prvý
TOP 50
twenty-second
tventy-seknd
dvadsiaty druhý
🗸 twenty-second
🗸 dvadsiaty druhý
TOP 50
twenty-third
tventy-tŕd
dvadsiaty tretí
🗸 twenty-third
🗸 zatiaľ čo 🗸 nakoľko
TOP 50
twenty-fourth
tventy-fórt
dvadsiaty štvrtý
🗸 twenty-fourth
🗸 dvadsiaty štvrtý
TOP 50
twenty-fifth
tventy-fift
dvadsiaty piaty
🗸 twenty-fifth
🗸 dvadsiaty piaty