0948 117 111
anglino@anglino.eu
Anglické slovíčka Ako sa učiť AJ slovíčka? Delenie slovnej zásoby A1 Pamäťové techniky A1 Anglická abeceda A1 Pravidlá výslovnosti A1 Zápis dátumov, čísel a iných A1 Cool anglické skratky B2 Americké vs. Britské pojmy C1 Metric a Imperial jednotky C1

---------------

Zoznamy Top slovnej zásoby Top 30 pomocných slovies A1 Top 30 zámien A1 Start Top 100 slovies A2 Basic Top 300 slovies B1 Easy Top 500 slovies B2 Medium Top 700 slovies C1 Hard Top 1000 slovies C1 Advanced Top 1500 slovies C2 Treshold Top 2000 slovies C2 Expert Top 2500 slovies C2 Professional Top 3000 slovies C2 Translators Top 4000 slovies Unseen Galaxies Top 100 frazálnych slovies B2 Top 200 frazálnych slovies C1 Top 300 frazálnych slovies C2 Top 50 prídavných mien A2 Top 100 prídavných mien A2 Top 200 prídavných mien B1 Top 300 prídavných mien B2 Top 500 prídavných mien C1 Top 700 prídavných mien C1 Top 1000 prídavných mien C2 Top 2000 prídavných mien C2 Top 50 predložiek B2 Top 25 prísloviek B2 Top 30 spojok A2 Top 31 poradových čísloviek A1 Top 100 anglických fráz B1 Top 100 slangových fráz C1 Top 50 nepravidelné slovesá B1 Top 100 nepravidelné slovesá B2 Top 200 nepravidelné slovesá C1 Top 30 zábavných citoslovcí A2 Top 100 FLUENCY BUSINESS B2 Top 200 FLUENCY BUSINESS C1 Top 300 FLUENCY BUSINESS C2 Top 100 natívnych parádičiek C1 Top 200 natívnych parádičiek C2 Top 300 natívnych parádičiek C2 Top 100 FLUENCY tajné slová C2

---------------

Zoznamy podľa povolaní Administratívny pracovník Animátor Architekt Asistent Auditor Au pair Automechanik Baník Barman Čašník Diskdžokej - DJ Dizajnér Drevo pracovník Elektrikár Ekonóm Farmaceut Farmár Fyzioterapeut Geodet Grafik Hutník Chemik Kaderník Kamionista Kňaz Konštruktér Kuchár Kuriér Lekár Lodná posádka Logistik Manager Marketingový konzultant Novinár Obchodník Opatrovateľ Personalista Pilot Plavčík Poisťovací agent Policajt Pracovník vo výrobe Právnik Predavač Programátor Projektant Psychológ Realitný maklér Recepčný Remeselník Ropný ťažiar Sekretárka Skladník Stavbár Statik Špeditér Taxikár Technik Tlačiar Tréner Turistický sprievodca Upratovač Vojak Záhradník Záchranár Zdravotná sestra Zubár Zvárač Webdizajnér

---------------

Zoznamy podľa oblastí Top 20 anglických pozdravov Top 100 pre najmenších Top 100 pre deti Top 100 pre teenagerov Top 100 pre seniorov Top 100 PC gaming slovies Top 100 právnych slovies Top 100 obchodných termínov Top 100 anglických idiómov Top 20 Nový rok Top 40 Jar Top 40 Leto Top 40 Jeseň Top 40 Zima Vianoce Turistika Cestovanie Hotel Zvieratá Dni a mesiace Oblečenie Počítač a IT Varenie a jedlá Nápoje Farby Rodina a príbuzní Ľudia a vzťahy Ľudský výzor Ľudské vlastnosti Ľudské emócie Povolania Základná škola Stredná škola Vysoká škola Šport Počasie Mesto a dedina Bežne používané predmety Krajina a územie Zdravie a choroby Spotrebiče v domácnosti Strašidelné slovíčka Bývanie Kancelária Dielňa Magické slová Peniaze Filmy a hudba Náboženstvo a viera Nakupovanie a obchody Vesmír Svadba Osobné údaje Fotografovanie Na pláži Top 100 pre dospelých

---------------

BONUS Top 100 - GER slovesá BONUS Top 300 - GER slovesá BONUS Top 500 - GER slovesá

---------------

BONUS Top 100 - RUS slovesá BONUS Top 300 - RUS slovesá BONUS Top 500 - RUS slovesá

---------------

BONUS Top 100 - POR slovesá BONUS Top 300 - POR slovesá BONUS Top 500 - POR slovesá

---------------

BONUS Top 100 - ESP slovesá BONUS Top 300 - ESP slovesá BONUS Top 500 - ESP slovesá

---------------

BONUS Top 100 - ITA slovesá BONUS Top 300 - ITA slovesá BONUS Top 500 - ITA slovesá

---------------

BONUS Top 100 - LAT slovesá BONUS Top 300 - LAT slovesá BONUS Top 500 - LAT slovesá

---------------

Podobné AJ slová iného významu TOP 100 problémových slovíčiek

---------------

na začiatok zoznamu

TOP 300 anglických slovies

B1 - mierne pokročilý
prémiový obsah
Čo je v tejto časti? Nachádza sa tu zoznam TOP 300 najpoužívanejších slovies. V prémiovej časti je aplikácia, ktorá Vám prináša množstvo spôsobov pre zábavné a interaktívne učenie sa týchto slovíčiek.

Zoznam TOP 300 anglických slovies

A2 - beginner guide
V tejto časti je ukážka zoznamu top 300 anglických najpoužívanejších slovies vymenovaných v abecednom poradí, ktorý obsahuje prvých 50 ukážkových položiek. Sú to všetko slovesá používané na dennej báze, preto im venuj maximálnu pozornosť pri výuke.
V strednom stĺpci je slovenský prepis výslovnosti, odporúčam ti každé sloveso si nahlas vysloviť pre lepšie zapamätanie.
Pokiaľ sa chceš učiť celý zoznam týchto slovies odporúčam ti prémiový obsah nižšie :)

anglické sloveso
výslovnosť
slovenský preklad
použitie vo vete


accept
eksept
akceptovať
Akceptujem Váš návrh.
adapt
edept
prispôsobiť sa
Prispôsobili sme to požiadavkám.
add
ed
pridať
Pridajte viac kusov do objednávky.
admire
edmáir
obdivovať
Obdivujem Vaše úsilie.
agree
egrí
súhlasiť
Súhlasím s Vaším nápadom.
agree on
egrí on
dohodnúť sa
Môžeme sa takto dohodnúť.
adjust
eddžast
nastaviť (nastavenie)
Nastavil som si budík.
admit
edmit
pripustiť
Pripúšťam, že máte pravdu.
achieve
ečíf
dosiahnúť
Dosiahli skvelé úspechy.
allow
eláu
povoliť, umožniť
Povolili ten projekt.
announce
enáuns
oznámiť
Oznámili mi to včera.
answer
énsr
odpovedať
Odpoviem, keď to budem vedieť.
appear
epír
objaviť sa
Objavilo sa nové riešenie.
appreciate
eprišiejt
oceniť, oceňovať
Ocenili moju pomoc.
apologize
epolodžájz
ospravedlniť sa
Chcel by som sa ospravedlniť.
arrive
erájf
prísť, doraziť
Dorazili sme tu pred 2 dňami.
ask
ásk
spýtať sa opýtať sa
Môžem sa Vás niečo spýtať?
ask for
ásk for
požiadať
Požiadali ma o spoluprácu.
assume
esjum
predpokladať
Predpokladám, že je to takto.
assure
ešŕ
uistiť
Uisťujem Vás, že je to v poriadku.
attach
eteč
priložiť, pripojiť
Prikladám Vám prílohu do emailu.
avoid
evojd
vyhnúť sa
Musíme sa vyhnúť zbytočným chybám.
be (am, is, are)
bí (em, iz, ár)
byť (som, je, si,ste,sú)
Som v meste na káve.
be afraid
bí efrejd
báť sa, obávať sa
Obávam sa, že budem meškať.
become
bikam
stať sa (povolanie)
Stal sa úspešným právnikom.
begin
bigin
začať
Môžeme začať o 5 minút.
believe
bilíf
veriť
Verím tomu.
belong
bilong
patriť
Patrí to k tomuto súboru.
board
bórd
nastúpiť (na palubu)
Nastúpili sme na lietadlo o 9.00.
borrow
borou
požičať si
Môžem si to požičať?
born
bórn
narodiť sa
Narodil som sa pred 20 rokmi.
book
búk
rezervovať
Zarezervoval som si tento stôl.
break
brejk
zlomiť, prerušiť
Prerušíme stretnutie na 5 minút.
break down
brejk daun
pokaziť sa
Pokazilo sa to včera.
burn
bŕn
popáliť, spáliť
Popálil som sa.
bring
bring
priniesť doniesť
Kde to mám priniesť?
build
bild
stavať postaviť
Ideme stavať nový dom.
buy
báj
kúpiť
Nekúpil som si to.
call
kol
volať telefonovať nazývať
Nazývame to týmto spôsobom.
cause
kóz
spôsobiť
Spôsobilo mi to komplikácie.
cry
kráj
kričať, plakať
Neplač, bude to v poriadku.
clean
klín
vyčistiť, poupratovať
Musím tovyčistiť.
climb
klájmb
liezť, šplhať sa
Rád šplhám na rôzne skaly.
concern
konsŕn
týkať sa
Týka sa to mňa a teba.
cook
kúk
variť, uvariť
Potrebujeme uvariť nejaké jedlo.
collect
kolekt
zbierať
Zbieram potrebné údaje pre projekt.
come
kam
prísť
Prídem o pol hodinu.
comprise
komprájz
zahŕňať
Zahŕňa to viac položiek.
complain
komplejn
sťažovať sa
Sťažoval som sa nato.
Prosím zadaj aktuálne heslo pre vstup do prémiovej výuky.
anglino.eu - hint
Heslo je správne. Vitaj v prémiovej výuke anglino.eu :)
Nižšie vidíš prémiový zoznam slovies, ktorý si môžeš plne prispôsobovať pomocou funkcií aplikácie. Vyskúšaj si jednotlivé funkcie a objav spôsob ktorý ti najviac vyhovuje pri učení sa slovíčiek :)
Poradie
Anglické sloveso
Výslovnosť
Slovenské sloveso
Skúšanie slovíčiek
accept
eksept
akceptovať, prijať
accept
akceptovať, prijať
adapt
edept
prispôsobiť
adapt
prispôsobiť (sa)
add
ed
pridať, pripočítať
add
pridať, pripočítať
admire
edmáir
obdivovať
admire
obdivovať
agree
egrí
súhlasiť
agree
súhlasiť
agree on
egrí on
dohodnúť sa
agree on
dohodnúť sa
adjust
eddžust
nastaviť
adjust, set
nastaviť
admit
edmit
pripustiť, uznať
admit
pripustiť, uznať
achieve
ečíf
dosiahnúť (úspech)
achieve
dosiahnúť (úspech)
allow
elau
povoliť, umožniť
allow
povoliť, umožniť
announce
enauns
oznámiť
announce
oznámiť
answer
ensr
odpovedať
answer
odpovedať
appear
epír
objaviť sa
appear
objaviť sa
appreciate
eprišiejt
oceniť, oceňovať
appreciate
oceniť, oceňovať
apologize
epolodžájz
ospravedlniť sa
apologize
ospravedlniť sa
arrive
erájf
prísť, doraziť (na miesto)
arrive, come
prísť, doraziť
ask
ásk
spýtať sa
ask
spýtať sa
ask for
ásk for
požiadať o (niečo)
ask for
požiadať o
assume
esjúm
predpokladať
assume
predpokladať
assure
ešŕ
uistiť
assure
uistiť
attach
eteč
priložiť, pripojiť (prílohu)
attach
priložiť, pripojiť
avoid
evojd
vyhnúť sa
avoid
vyhnúť sa
be
byť
be
byť
be afraid
bí efrejd
báť sa, obávať sa
be afraid
báť sa, obávať sa
be born
bí born
narodiť sa
be born
narodiť sa
beat
bít
poraziť, biť (fyzicky)
beat
poraziť, biť
become
bikam
stať sa (vlastnosť, povolanie)
become
stať sa
begin
bigin
začať
begin, start
začať
believe
bilíf
veriť
believe
veriť
belong
bilong
patriť
belong
patriť
board
bórd
nastúpiť (na palubu)
board
nastúpiť
book
búk
zarezervovať si
book, reserve
zarezervovať si
borrow
borou
požičať si
borrow
požičať si
break
brejk
zlomiť, prerušiť (stretnutie)
break
zlomiť, prerušiť
break down
brejk daun
pokaziť sa
break down
pokaziť sa
bring
bring
priniesť, doniesť
bring
priniesť, doniesť
build
bild
stavať, postaviť
build
stavať, postaviť
burn
bŕn
popáliť, spáliť
burn
popáliť, spáliť
buy
báj
kúpiť
buy
kúpiť
calculate
kalkjulejt
vypočítať, vyrátať
calculate
vypočítať, vyrátať
call
kol
volať, zavolať
call
volať, zavolať
cancel
kensl
zrušiť
cancel
zrušiť
cause
kóz
spôsobiť, zapríčiniť
cause
spôsobiť, zapríčiniť
clean
klín
vyčistiť, poupratovať
clean
vyčistiť, poupratovať
climb
klájmb
liezť, šplhať sa
climb
liezť, šplhať sa
close
klouz
zavrieť
close
zavrieť
collect
kolekt
zbierať
collect
zbierať
come
kam
prísť
come
prísť
compare
kompér
porovnať, porovnávať
compare
porovnať, porovnávať
complain
komplejn
sťažovať sa
complain
sťažovať sa
comprehend
komprihend
chápať, pochopiť
comprehend, understand
chápať, pochopiť
comprise
komprájz
zahŕňať (niečo)
comprise
zahŕňať (niečo)
concern
konsŕn
týkať sa
concern
týkať sa
confirm
konfŕm
potvrdiť
confirm
potvrdiť
connect
konekt
pripojiť
connect, join
pripojiť
consider
konsidr
považovať, zvažovať
consider
považovať, zvažovať
consist of
konsist of
skladať sa (z niečoho)
consist of
skladať sa
contain
kontejn
obsahovať
contain
obsahovať
continue
kontiňju
pokračovať
continue
pokračovať
cook
kúk
variť
cook
variť
cost
kost
stáť (cena)
cost
stáť (cena)
cover
kavr
prikryť, zakryť
cover
prikryť, zakryť
create
kriejt
vytvoriť
create
vytvoriť
cry
kráj
kričať, plakať
cry
kričať, plakať
cut
kat
odseknúť, odrezať, odstrihnúť
cut
odseknúť, odrezať
damage
demidž
poškodiť
damage
poškodiť
deal with
díl vit
zaoberať sa, venovať sa
deal with
zaoberať sa, venovať sa
decide
disájd
rozhodnúť sa
decide
rozhodnúť sa
decrease
dikrís
znížiť
decrease
znížiť
deliver
dilivr
doručiť, dodať
deliver
doručiť, dodať
demand
diménd
požadovať, vyžadovať
demand
požadovať, vyžadovať
depend on
dipend on
záležať na, závisieť od
depend on
záležať na, závisieť od
deposit
dipouzit
vložiť, uložiť (napr. peniaze)
deposit
vložiť, uložiť
describe
diskrájb
opísať, popísať
describe
opísať, popísať
deserve
dizérf
zaslúžiť si
deserve
zaslúžiť si
design
dizajn
navrhnúť, nadizajnovať
design
navrhnúť
destroy
distrój
zničiť
destroy
zničiť
determine
ditermin
určiť, stanoviť (údaj)
determine
určiť, stanoviť
differ
difŕ
líšiť sa, odlišovať sa
differ
líšiť sa, odlišovať sa
disappear
dizepír
zmiznúť, stratiť sa
disappear
zmiznúť, stratiť sa
divide
divájd
rozdeliť
divide, separate
rozdeliť
do
du
urobiť
do, make
urobiť
doubt
daupt
pochybovať
doubt
pochybovať
draw
dró
kresliť
draw
kresliť
dress
dres
obliecť sa
dress
obliecť sa
drink
drink
piť, vypiť
drink
piť, vypiť
drive
drájf
šoférovať, jazdiť
drive
šoférovať, jazdiť
earn
érn
zarobiť, zarábať
earn
zarobiť, zarábať
eat
ít
jesť, zjesť
eat
jesť, zjesť
emphasize
emfsájz
zdôrazniť
emphasize
zdôrazniť
encourage
inkaridž
povzbudiť
encourage
povzbudiť
enjoy
indžoj
vychutnať si, užiť si
enjoy
vychutnať si, užiť si
enter
entr
vstúpiť
enter
vstúpiť
excuse
ikskjúz
prepáčiť
excuse
prepáčiť
exchange
iksčejndž
vymeniť, zameniť (peniaze)
exchange
vymeniť, zameniť
exit
exit
odísť, opustiť, ukončiť (program)
exit
skončiť, ukončiť
expect
ikspekt
očakávať
expect
očakávať
experience
ikspíriens
zažiť
experience
zažiť
explain
iksplejn
vysvetliť
explain
vysvetliť
extend
ikstend
rozšíriť
extend
rozšíriť
fall
fol
spadnúť, padnúť
fall
spadnúť, padnúť
fasten
fásn
pripevniť
fasten
pripevniť
feed
fíd
kŕmiť
feed
kŕmiť
feel
fíl
cítiť, cítiť sa (pocit)
feel
cítiť (pocit)
figure out
figr aut
vymyslieť, premyslieť (niečo)
figure out
vymyslieť, premyslieť
find
fájnd
nájsť
find
nájsť
find out
fájnd aut
zistiť (niečo)
find out
zistiť (niečo)
finish
finiš
dokončiť
finish
dokončiť
fly
fláj
letieť, lietať
fly
letieť, lietať
focus
fouks
zamerať sa, sústrediť sa
focus
zamerať sa, sústrediť sa
follow
falou
nasledovať
follow
nasledovať
force
fórs
nútiť, prinútiť
force
nútiť, prinútiť
forget
frget
zabudnúť
forget
zabudnúť
forgive
frgif
odpustiť
forgive
odpustiť
gain
gejn
získať
gain
získať
get
get
dostať
get
dostať
get ill
get il
ochorieť
get ill
ochorieť
get out
get aut
vystúpiť, dostať sa von
get out
vystúpiť
give
gif
dať
give
dať
go
gou
ísť
go
ísť
guess
ges
tipnúť, hádať
guess
tipnúť, hádať
handle
hendl
narábať, manipulovať
handle
narábať
happen
hepn
stať sa, udiať sa
happen
stať sa, udiať sa
have
hef
mať
have
mať
have a break
hef e brejk
pauzovať, dať si pauzu
have a break
pauzovať, dať si pauzu
have a breakfast
hef e brekfest
raňajkovať
have a breakfast
raňajkovať
have a dinner
hef e dinr
večerať
have a dinner
večerať
have a drink
hef e drink
vypiť si (drink)
have a drink
vypiť si
have a lunch
hef e lanč
obedovať
have a lunch
obedovať
have a nap
hef e nep
zdriemnúť si
have a nap
zdriemnúť si
have a shower
hef e šavr
osprchovať sa
have a shower
osprchovať sa
have a snack
hef e snek
zajesť si
have a snack
zajesť si
hate
hejt
nemať rád, nenávidieť
hate
nemať rád, nenávidieť
hear
hír
počuť (akusticky)
hear
počuť
help
help
pomôcť
help
pomôcť
hesitate
hesitejt
váhať
hesitate
váhať
hide
hájd
ukryť, schovať
hide
ukryť, schovať
hire
háir
najať si
hire
najať si
hold
hold
držať
hold
držať
hope
houp
dúfať
hope
dúfať
hurt
hŕt
zraniť, ublížiť
hurt
zraniť, ublížiť
change
čejndž
zmeniť, vymeniť
change
zmeniť, vymeniť
check
ček
skontrolovať, overiť
check
skontrolovať, overiť
choose
čúz
vybrať si, zvoliť si
choose
vybrať si, zvoliť si
imagine
imedžin
predstaviť si
imagine
predstaviť si
impress
impres
zaujať, spraviť dojem
impress
zaujať, spraviť dojem
improve
imprúf
zlepšiť, vylepšiť
improve
zlepšiť, vylepšiť
include
inklúd
zahŕňať, zahrnúť
include
zahŕňať, zahrnúť
increase
inkrís
zvýšiť
increase
zvýšiť
influence
influens
ovplyvniť
influence
ovplyvniť
inform
infórm
informovať
inform
informovať
insist
inzist
trvať na (niečom), naliehať
insist
trvať, naliehať
intend
intend
zamýšlať, plánovať
intend
zamýšlať, plánovať
introduce
introďjús
predstaviť (sa)
introduce
predstaviť (sa)
invite
invájt
pozvať
invite
pozvať
involve
involf
zahŕnať, začleniť (sa)
involve
zahŕňať začleniť (sa)
join
džoin
pridať sa, pripojiť, spojiť (dokopy)
join
pridať sa, pripojiť
jump
džamp
skočiť, skákať
jump
skočiť, skákať
know
nou
vedieť, poznať
know
vedieť, poznať
launch
launč
spustiť, odpáliť
launch, start
spustiť, odpáliť
learn
lŕn
učiť sa
learn
učiť sa
leave
líf
odísť, opustiť
leave
odísť, opustiť
lend
lend
požičať (niekomu niečo)
lend
požičať
let
let
nechať, dovoliť
let
nechať, dovoliť
lie
láj
klamať
lie
klamať
like
lajk
mať rád, páčiť sa
like
mať rád, páčiť sa
listen
lisn
počúvať (činnosť)
listen
počúvať
live
liv
žiť, bývať
live
žiť, bývať
look
lúk
pozrieť sa
look
pozrieť sa
look like
lúk lajk
vyzerať ako
look like
vyzerať ako
loose
lus
prehrať
loose
prehrať
lose
lúz
stratiť
lose
stratiť
love
lau
milovať
love
milovať
maintain
meitejn
udržať, zachovať
maintain
udržať, zachovať
make
mejk
spraviť
make, do
spraviť
manage
menidž
zariadiť, vybaviť
manage
zariadiť, vybaviť
manage to
menidž tu
podariť sa, zvládnuť
manage to
podariť sa, zvládnuť
mean
mín
mieniť, znamenať
mean
mieniť, znamenať
mention
menšn
zmieniť sa, spomenúť
mention
zmieniť sa, spomenúť
meet
mít
stretnúť sa, zoznámiť sa
meet
stretnúť sa, zoznámiť sa
miss
mis
zmeškať, chýbať
miss
zmeškať, chýbať
move
múf
posunúť
move
posunúť
need
níd
potrebovať
need
potrebovať
negotiate
nigoušiejt
vyjednávať, rokovať
negotiate
vyjednávať, rokovať
neglect
niglekt
zanedbať, opomenúť
neglect
zanedbať, opomenúť
notice
noutis
všimnúť si
notice
všimnúť si
obtain
obtejn
získať
obtain, gain
získať
occur
okjúr
vyskytovať sa, objavovať sa
occur
vyskytovať sa, objavovať sa
offer
ofr
ponúknuť, ponúkať
offer
ponúknuť, ponúkať
omit
omit
vynechať, preskočiť
omit
vynechať, preskočiť
open
oupn
otvoriť
open
otvoriť
order
ordr
objednať si
order
objednať si
organize
orgnájz
organizovať
organize
organizovať
owe
ou
dlžiť, dlhovať
owe
dlžiť, dlhovať
own
oun
vlastniť
own
vlastniť
participate
partisipejt
zúčastniť sa
participate
zúčastniť sa
pay
pej
zaplatiť, platiť
pay
zaplatiť, platiť
perform
perform
vykonať
perform
vykonať
persuade
persjuejd
presvedčiť
persuade
presvedčiť
pick
pik
zdvihnúť, zobrať
pick
zdvihnúť, zobrať
plan
plen
plánovať
plan
plánovať
place
plejs
umiestniť
place
umiestniť
play
plej
hrať, hrať sa
play
hrať, hrať sa
postpone
postpoun
odložiť (časovo)
postpone
odložiť (časovo)
prepare
pripér
pripraviť
prepare
pripraviť
press
pres
stlačiť, tlačiť (silou)
press
stlačiť tlačiť (silou)
prevent
privent
zabrániť
prevent
zabrániť
produce
proďjús
vyrábať, vyrobiť
produce
vyrábať, vyrobiť
prolong
prolong
predĺžiť
prolong
predĺžiť
promise
promis
sľúbiť
promise
sľúbiť
protect
protekt
chrániť
protect
chrániť
prove
prúf
dokázať
prove
dokázať
provide
provájd
poskytnúť, poskytovať
provide
poskytnúť, poskytovať
pull
pul
ťahať
pull
ťahať
purchase
purčéjz
zakúpiť, kúpiť
purchase
zakúpiť, kúpiť
push
puš
tlačiť (tlakom)
push
tlačiť (tlakom)
put
put
položiť
put
položiť
read
ríd
čítať, prečítať
read
čítať, prečítať
realise
rialájz
uvedomiť si, prísť na niečo, zistiť
realise
uvedomiť si, zistiť
receive
risíf
obdržať
receive
obdržať
recognize
rikognájz
rozpoznať
recognize
rozpoznať
recommend
rikomend
odporučiť, odporúčať
recommend
odporučiť, odporúčať
recover
rikavr
vyliečiť sa, uzdraviť sa
recover
vyliečiť sa, uzdraviť sa
refuse
rifjúz
odmietnúť
refuse
odmietnúť
recharge
ričárdž
nabiť (batériu)
recharge
nabiť (batériu)
relate
rilejt
súvisieť, vzťahovať sa (na niečo)
relate
súvisieť, vzťahovať sa
rely on
riláj on
spoliehať sa
rely on
spoliehať sa
remain
rimejn
zostať
remain, stay
zostať
remember
rimembr
zapamätať si
remember
zapamätať si
remind
rimájnd
spomenúť si
remind
spomenúť si
rent
rent
prenajať (si), prenajímať (si)
rent
prenajať (si)
repeat
ripít
opakovať
repeat
opakovať
replace
riplejs
nahradiť, vymeniť
replace
nahradiť, vymeniť
reply
ripláj
odpovedať
reply
odpovedať
rest
rest
oddýchnuť si
rest, relax
oddýchnuť si
return
ritŕn
vrátiť, vrátiť sa
return
vrátiť, vrátiť sa
run
ran
bežať, behať
run
bežať, behať
sail
seil
plaviť sa (na lodi)
sail
plaviť sa
save
sejf
uložiť, šetriť, zachrániť
save
uložiť, šetriť
say
sej
povedať, hovoriť (komu/čomu, koho/čo)
say, tell
povedať, hovoriť
search
srč
hľadať
search
hľadať
see
vidieť
see
vidieť
seem
sím
zdať sa, javiť sa
seem
zdať sa, javiť sa
sell
sel
predať, predávať
sell
predať, predávať
send
send
poslať
send
poslať
separate
seperejt
oddeliť, oddelovať
separate
oddeliť, oddelovať
set
set
nastaviť
set, adjust
nastaviť
shoot
šút
strielať, natáčať (video)
shoot
strieľať, natáčať
shorten
šortn
skrátiť
shorten
skrátiť
sing
sin
spievať
sing
spievať
sit
sit
posadiť sa, sadnúť si
sit
posadiť sa, sadnúť si
show
šou
ukázať
show
ukázať
skip
skip
preskočiť (na inú časť)
skip
preskočiť
sleep
slíp
spať
sleep
spať
smoke
smouk
fajčiť, dymiť
smoke
fajčiť, dymiť
solve (resolve)
solf
riešiť (vyriešiť)
solve, resolve
riešiť, vyriešiť
spend
spend
minúť (fin.), stráviť (čas)
spend
minúť, stráviť
speak
spík
hovoriť, rozprávať (cudzím jazykom)
speak
hovoriť, rozprávať
stand
stend
postaviť sa
stand, stand up
postaviť sa
start
start
začať, odštartovať
start, begin
začať, odštartovať
stay
stej
zostať, ubytovať sa
stay
zostať, ubytovať sa
stop
stap
zastaviť, stopnúť
stop
zastaviť, stopnúť
submit
sabmit
odovzdať, odoslať
submit
odovzdať, odoslať
suffer
safr
trpieť
suffer
trpieť
suggest
sadžest
navrhnúť
suggest
nastaviť
supply
saply, supláj
dodať, dodávať, zásobovať
supply
dodať, dodávať
support
saport
podporiť, podporovať
support
podporiť, podporovať
suppose
supouz
domnievať sa, predpokladať
suppose
domnievať sa
swim
svim
plávať
swim
plávať
take
tejk
vziať, zobrať
take
vziať, zobrať
take care
tejk kér
postarať sa, starať sa
take care
postarať sa, starať sa
talk
tók
rozprávať, hovoriť (o kom, s kým)
talk speak
rozprávať, hovoriť
teach
tíč
učiť (niekoho)
teach
učiť (niekoho)
tell
tel
povedať, hovoriť (komu/čomu, koho/čo)
tell, say
povedať, hovoriť
tend
tend
zvyknúť, mať tendenciu
tend, use to
zvyknúť, mať tendenciu
test
test
otestovať
test
otestovať
think
fink
myslieť si, premýšlať (+ing)
think
myslieť si, premýšlať
touch
tač
dotknúť sa
touch
dotknúť sa
travel
trevl
cestovať
travel
cestovať
try
čráj
skúsiť, vyskúšať, pokúsiť sa, snažiť sa
try
skúsiť, snažiť sa
understand
andrstend
rozumieť, chápať
understand
rozumieť, chápať
use
júz
použiť
use
použiť
use to
júz tu
zvyknúť (mať zvyk)
use to, tend
zvyknúť (mať zvyk)
visit
vizit
navštíviť
visit
navštíviť
wait
vejt
čakať, počkať
wait
čakať
wake up
vejk ap
zobudiť sa
wake up
zobudiť sa
walk
volk
kráčať
walk
kráčať
want
vont
chcieť
want
chcieť
warn
vorn
varovať
warn
varovať
wash
voš
umyť, umyť sa
wash
umyť, umyť sa
watch
voč
sledovať, pozerať
watch
sledovať, pozerať
watch out
voč aut
dávať pozor
watch out
dávať pozor
wear
vér
nosiť (oblečenie)
wear
nosiť (oblečenie)
win
vin
vyhrať
win
vyhrať
wish
viš
priať si, želať si
wish
priať si, želať si
withdraw
vitdró
vytiahnúť, vybrať (peniaze)
withdraw
vytiahnúť (peniaze)
wonder
vondr
zaujímať, byť zvedavý na
wonder
zaujímať, byť zvedavý na
work
vork
pracovať
work
pracovať
worry
vory
obávať sa, báť sa
worry, be afraid
obávať sa, báť sa
write
vrajt
písať
write
písať
anglino.eu - hint
Toto heslo už nie je aktuálne. Heslo do prémiového obsahu sa občas môže zmeniť. Prosím zadaj aktuálne heslo.
Ak si zákazník FLUENCY s.r.o. aktuálne heslo ti automaticky po každej zmene pošleme na tvoj registrovaný email.
Ak ti email s aktuálnym heslom neprišiel, napíš nám z tvojho registrovaného emailu na
fluency@fluency.sk
a my ti nové heslo prepošleme.
Ak máš predplatené anglino.eu prémium, aktuálne heslo nájdeš tu:
FLUENCY Patreon.com profil
na začiatok Top 100 slovies A2 začiatočník Top 500 slovies B2 stredne pokročilý