0948 117 111
anglino@anglino.eu
Anglické preklady Top tools pre prekladateľov C2 Top FLUENCY must-have set C2

---------------

Prekladateľská slovná zásoba Ekonomické skratky C2 Ekonomické termíny C2 Humanitné skratky C2 Humanitné termíny C2 Medicínske skratky C2 Medicínske termíny C2 Právne skratky C2 Právne termíny C2 Technické skratky C2 Technické termíny C2

---------------

Prekladateľské analýzy a ukážky Ekonomické preklady C2 Humanitné preklady C2 Medicínske preklady C2 Právne preklady C2 Technické preklady C2

---------------

na začiatok zoznamu

Anglické preklady

C2 - expert
Čo je v tejto časti? Táto časť je prioritne určená pre profesionálnych prekladateľov ale aj expertov či nadšencov AJ. Nájdete tu odborné články z prekladateľskej problematiky a taktiež utilizované zoznamy slovnej zásoby z prekladateľského univerza.

Ponuka komerčných prekladov od anglino.eu

C2 - Commercial Translations Offer
Máte 1, 5 či 20 strán na preklad do angličtiny alebo nemčiny?
Potrebujete urgentne preklad pretože Vám "horí" termín?
Hladáte stabilných partnerov pre Vaše firemné preklady?
Pozrite si našu kompletnú ponuku
Radi Vám nezáväzne poradíme :)

Preklad si môžete objednať telefonicky 0948 117 111 alebo cez email fluency@fluency.sk

Odborné články z prekladateľstva

anglino.eu hint
Všetky články na anglino.eu z oblasti prekladateľskej praxe sú súčasťou interného know-how spoločnosti FLUENCY s.r.o.
Odporúčam ti ich študovať, ak sa plánuješ stať alebo aktuálne si poslucháčom-kou denného či externého štúdia prekladateľského či lektoringového VŠ programu. Rovnako tieto články môžu pomôcť užívateľom na jazykovej úrovni pokročilý či expert k ďalším inšpiráciám vrámci gatheringu pokročilých termínov či slovných klastrov vrámci univerza anglického jazyka.


Aké typy článkov z prekladateľstva sú na anglino.eu?


Základné delenie odborných článkov z prekladateľskej praxe, ktorým sa budeme venovať na webe anglino.eu:


V tejto časti pripravujeme pre prekladateľov zoznamy najčastejšie sa vyskytujúcich interdisciplinárnych termínov a skratiek, ktoré môžu byť problematické pri samotnej realizácii prekladu.

Postupne budeme pridávať top frekventované oblasti z prekladateľskej praxe.

V tejto časti pripravujeme variabilné príklady postupov vybraných textov z oblasti prekladateľstva.

Postupne budeme pridávať zaujímavé ukážky a riešenia pri prekladových procesoch.anglino.eu hint
Pôsobíš ako profesionálny prekladateľ-ka a chcel-a by si prispieť k obsahu v oblasti prekladovej analýzy na anglino.eu?
Ak súhlasíš, že tvoj preklad tu uverejníme vo forme open-source a vieš nám zaslať ukážku tvojej prekladateľskej práce aj s analytickými poznámkami k prekladovým riešeniam v texte, radi uverejníme tvoju prácu na anglino.eu. Môžeš tak prispieť tvojím prekladateľským umením k rozvoju databázy praktických poznatkov v tejto oblasti a samozrejme získať cennú referenciu na tvoju prácu.
Návrhy tvojej prekladovej analýzy textu nám môžeš poslať na fluency@fluency predmet: prekladová analýza pre anglino.eu
Uverejnené budú výhradne externé analýzy, ktoré budú korelovať s kontextom portálu anglino.eu
na začiatok článku anglino.eu Top tools pre prekladateľov C2 expert