ANGLINO.EU

TOP 500 - anglické slovesá

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B2

Postup ako získať heslo pre prémiové zoznamy nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a zdokonaľ si angličtinu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 500 - anglické slovesá

↓ Čo sú to anglické slovesá a ako ti pomôžu pri výuke angličtiny? ↓

Zoznam TOP 500 - anglické slovesá - Zoznam TOP 500 anglických slovies je pokročilý zoznam, ktorý ti pomôže dosiahnúť stredne pokročilú, plynulú znalosť anglického jazyka. Je vhodný pre úroveň B2 - stredne pokročilý.
Anglické slovesá sú neoddeliteľnou súčasťou každej anglickej vety. Spolu s podmetmi sú najdôležitejšou súčasťou anglického jazyka. Obecne platí, že čím viac anglických slovies ovládaš, tým lepší jazykový prejav v angličtine máš. Anglické slovesá sú najdôležitejšou časťou každej vety, keďže majú aj vysoký kreatívny potenciál. Tvoria až do 60 % celej sémantickej (významovej) hodnoty viet. TOP 500 - anglické slovesá je súčasťou obsahu angličtina pre stredne pokročilých. Vyskúšaj si všetky funkcie aplikácie ANGLINO.EU, ktoré ti pomôžu sa podrobne naučiť tento zoznam obsahujúci anglické slovesá, vrátane unikátneho a neobmedzeného časového skúšania sa. Zisti, či každé slovíčko ovládaš do 15, 10 alebo ideálne do 5 sekúnd.
Nauč sa všetkých 500 najpoužívanejších anglických slovies a vylepši si tvoju výuku slovnú zásobu anglického jazyka.
TOP 100
accept
eksept
akceptovať
TOP 500
accelerate
ekselerejt
zrýchliť, urýchliť
TOP 500
accompany
ekampeny
sprevádzať
TOP 300
adapt
edept
prispôsobiť
TOP 100
add
ed
pridať, pripočítať
TOP 500 - najpoužívanejšie anglické slovesá
Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa slovíčka v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko
Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko, nezabudni napísať písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 100
accept
eksept
akceptovať, prijať
accept
akceptovať, prijať
TOP 500
accelerate
ekselerejt
zrýchliť, urýchliť
accelerate
zrýchliť, urýchliť
TOP 500
accompany
ekampeny
sprevádzať
accompany
sprevádzať
TOP 300
adapt
edept
prispôsobiť
adapt
prispôsobiť (sa)
TOP 100
add
ed
pridať, pripočítať
add
pridať, pripočítať
TOP 500
address
edres
osloviť
address
osloviť
TOP 300
adjust
eddžust
nastaviť
adjust, set
nastaviť
TOP 300
admire
edmáir
obdivovať
admire
obdivovať
TOP 300
admit
edmit
pripustiť, uznať
admit
pripustiť, uznať
TOP 500
afford
eford
dovoliť si (finančne)
afford
dovoliť si (finančne)
TOP 100
agree
egrí
súhlasiť
agree
súhlasiť
TOP 100
agree on
egrí on
dohodnúť sa
agree on
dohodnúť sa
TOP 300
achieve
ečíf
dosiahnúť (úspech)
achieve
dosiahnúť (úspech)
TOP 300
allow
elau
povoliť, umožniť
allow
povoliť, umožniť
TOP 300
announce
enauns
oznámiť
announce
oznámiť
TOP 500
annoy
enój
hnevať, otravovať
annoy
hnevať, otravovať
TOP 300
answer
ensr
odpovedať
answer
odpovedať
TOP 300
apologize
epolodžájz
ospravedlniť sa
apologize
ospravedlniť sa
TOP 300
appear
epír
objaviť sa
appear
objaviť sa
TOP 500
apply for
epláj for
prihlásiť sa, uchádzať sa
apply for
prihlásiť sa, uchádzať sa
TOP 300
appreciate
eprišiejt
oceniť, oceňovať
appreciate
oceniť, oceňovať
TOP 500
approach
eprouč
blížiť sa, približovať sa
approach
blížiť sa, približovať sa
TOP 500
approve
eprúf
schváliť, potvrdiť
approve
schváliť, potvrdiť
TOP 300
arrive
erájf
prísť, doraziť (na miesto)
arrive
prísť, doraziť
TOP 100
ask
ásk
spýtať sa
ask
spýtať sa
TOP 300
ask for
ásk for
požiadať o (niečo)
ask for
požiadať o
TOP 500
assemble
esembl
zmontovať, zložiť (dokopy)
assemble
zmontovať, zložiť (dokopy)
TOP 300
assume
esjúm
predpokladať
assume
predpokladať
TOP 300
assure
ešŕ
uistiť
assure
uistiť
TOP 300
attach
eteč
priložiť, pripojiť (prílohu)
attach
priložiť, pripojiť
TOP 500
attract
etrekt
priťahovať, prilákať
attract
priťahovať, prilákať
TOP 300
avoid
evojd
vyhnúť sa
avoid
vyhnúť sa
TOP 100
be
byť
be
byť
TOP 300
be afraid
bí efrejd
báť sa, obávať sa
be afraid
báť sa, obávať sa
TOP 500
be angry
bí engry
byť nahnevaný
be angry
byť nahnevaný
TOP 500
be aware of
bí evér of
byť si vedomý (niečoho)
be aware of
byť si vedomý
TOP 300
be born
bí born
narodiť sa
be born
narodiť sa
TOP 500
be late
bí lejt
meškať
be late
meškať
TOP 300
beat
bít
poraziť, biť (fyzicky)
beat
biť, poraziť
TOP 300
become
bikam
stať sa (akosť, práca)
become
stať sa
TOP 100
begin
bigin
začať
begin
začať
TOP 500
behave
bihejf
správať sa
behave
správať sa
TOP 100
believe
bilíf
veriť
believe
veriť
TOP 300
belong
bilong
patriť
belong
patriť
TOP 500
bid
bid
spraviť ponuku, ponúknuť
bid
spraviť ponuku, ponúknuť
TOP 500
blame
blejm
obviniť, obviňovať
blame
obviniť, obviňovať
TOP 500
blow
blou
fúkať
blow
fúkať
TOP 300
board
bórd
nastúpiť (na palubu)
board
nastúpiť
TOP 300
book
búk
rezervovať (si)
book
rezervovať, zarezervovať
TOP 100
borrow
borou
požičať si
borrow
požičať si
TOP 500
bother
bádr
obťažovať, obťažovať sa
bother
obťažovať, obťažovať sa
TOP 500
brake
brejk
brzdiť, zabrzdiť
brake
brzdiť, zabrzdiť
TOP 300
break
brejk
zlomiť, prerušiť (niečo)
break
zlomiť, prerušiť
TOP 300
break down
brejk daun
pokaziť sa
break down
pokaziť sa
TOP 100
bring
bring
priniesť, doniesť
bring
priniesť, doniesť
TOP 500
bring in
bring in
vynášať (fin., profit)
bring in
vynášať (fin., profit)
TOP 500
bring up
bring ap
vychovať (dieťa)
bring up
vychovať (dieťa)
TOP 100
build
bild
stavať, postaviť
build
stavať, postaviť
TOP 300
burn
bŕn
popáliť, spáliť
burn
popáliť, spáliť
TOP 100
buy
báj
kúpiť
buy
kúpiť
TOP 300
calculate
kalkjulejt
vypočítať, vyrátať
calculate
vypočítať, vyrátať
TOP 100
call
kol
volať, zavolať
call
volať, zavolať
TOP 100
cancel
kensl
zrušiť
cancel
zrušiť
TOP 500
carry
kery
niesť, voziť, prevážať
carry
niesť, voziť, prevážať
TOP 500
carry on
kery on
pokračovať, vyvádzať
carry on
pokračovať, vyvádzať
TOP 500
carry out
kery aut
vykonať, urobiť
carry out
vykonať, urobiť
TOP 500
catch
keč
chytiť, zachytiť
catch
chytiť, zachytiť
TOP 500
catch up with
keč ap vit
dobehnúť (niekoho)
catch up with
dobehnúť, dohnať
TOP 300
cause
kóz
spôsobiť, zapríčiniť
cause
spôsobiť, zapríčiniť
TOP 500
claim
klejm
reklamovať, žiadať, tvrdiť
claim
reklamovať, žiadať, tvrdiť
TOP 300
clean
klín
vyčistiť, poupratovať
clean
vyčistiť, poupratovať
TOP 500
clear
klír
vymazať, vyčistiť
clear
vymazať, vyčistiť
TOP 300
climb
klájmb
liezť, šplhať sa
climb
liezť, šplhať sa
TOP 100
close
klouz
zavrieť
close
zavrieť
TOP 300
collect
kolekt
zbierať
collect
zbierať
TOP 100
come
kam
prísť
come
prísť
TOP 500
come across
kam ekros
stretnúť, naraziť na
come across
naraziť na
TOP 500
come up
kam ap
prihodiť sa (udalosť)
come up
prihodiť sa
TOP 500
come up with
kam ap vit
prísť s nápadom
come up with
prísť s nápadom
TOP 500
commute
komjút
dochádzať (za prácou)
commute
dochádzať
TOP 300
compare
kompér
porovnať, porovnávať
compare
porovnať, porovnávať
TOP 500
compete
kompít
súťažiť
compete
súťažiť
TOP 300
complain
komplejn
sťažovať sa
complain
sťažovať sa
TOP 300
comprehend
komprihend
rozumieť, chápať
comprehend understand
rozumieť, chápať
TOP 300
comprise
komprájz
zahŕňať (niečo)
comprise
zahŕňať (niečo)
TOP 300
concern
konsŕn
týkať sa
concern
týkať sa
TOP 100
confirm
konfŕm
potvrdiť
confirm
potvrdiť
TOP 500
confuse
konfjúz
zmiasť, pomýliť
confuse
zmiasť, pomýliť
TOP 300
connect
konekt
pripojiť
connect
pripojiť
TOP 300
consider
konsidr
považovať, zvažovať
consider
považovať, zvažovať
TOP 300
consist of
konsist of
skladať sa (z niečoho)
consist of
skladať sa
TOP 300
contain
kontejn
obsahovať
contain
obsahovať
TOP 100
continue
kontiňju
pokračovať
continue
pokračovať
TOP 100
cook
kúk
variť
cook
variť
TOP 500
cooperate
kooperejt
spolupracovať
cooperate
spolupracovať
TOP 100
cost
kost
stáť (cena)
cost
stáť (cena)
TOP 500
count
kaunt
rátať, počítať
count
rátať, počítať
TOP 500
count on
kaunt
rátať s (niekým)
count on
rátať s, spoľahnúť sa
TOP 300
cover
kavr
prikryť, zakryť
cover
prikryť, zakryť
TOP 100
create
kriejt
vytvoriť
create
vytvoriť
TOP 300
cry
kráj
kričať, plakať
cry
kričať, plakať
TOP 300
cut
kat
sekať, rezať, strihať, rúbať
cut
odseknúť, odrezať
TOP 100
damage
demidž
poškodiť
damage
poškodiť
TOP 500
dance
dens
tancovať
dance
tancovať
TOP 500
dare
dér
odvážiť sa, trúfnuť si
dare
odvážiť sa, trúfnuť si
TOP 100
deal with
díl vit
zaoberať sa, venovať sa
deal with
zaoberať sa, venovať sa
TOP 500
deceive
disíf
oklamať, podviesť
deceive
oklamať, podviesť
TOP 100
decide
disájd
rozhodnúť sa
decide
rozhodnúť, rozhodnúť sa
TOP 100
decrease
dikrís
znížiť
decrease
znížiť
TOP 500
deduct
didakt
zľavniť, odrátať, odpočítať
deduct
zľavniť, odrátať
TOP 300
deliver
dilivr
doručiť, dodať
deliver
doručiť, dodať
TOP 300
demand
diménd
požadovať, vyžadovať
demand
požadovať, vyžadovať
TOP 100
depend on
dipend on
záležať na, závisieť od
depend on
záležať na, závisieť od
TOP 300
deposit
dipouzit
vložiť, uložiť (fin.)
deposit
vložiť, uložiť
TOP 100
describe
diskrájb
opísať, popísať
describe
opísať, popísať
TOP 300
deserve
dizérf
zaslúžiť si
deserve
zaslúžiť si
TOP 300
design
dizajn
navrhnúť, nadizajnovať
design
navrhnúť
TOP 300
destroy
distrój
zničiť
destroy
zničiť
TOP 300
determine
ditermin
určiť, stanoviť (údaj)
determine
určiť, stanoviť
TOP 500
die
dáj
zomrieť, umrieť
die
zomrieť, umrieť
TOP 300
differ
difŕ
líšiť sa, odlišovať sa
differ
líšiť sa, odlišovať sa
TOP 500
disagree
dizegrí
nesúhlasiť
disagree
nesúhlasiť
TOP 300
disappear
dizepír
zmiznúť, stratiť sa
disappear
zmiznúť, stratiť sa
TOP 500
disappoint
dizepojnt
sklamať (sa)
disappoint
sklamať (sa)
TOP 500
discover
diskavr
objaviť, odhaliť
discover
objaviť, odhaliť
TOP 500
discuss
diskas
diskutovať, prebrať (tému)
discuss
diskutovať, prebrať (tému)
TOP 500
disdain
dizdejn
pohŕdať
disdain
pohŕdať
TOP 300
divide
divájd
rozdeliť
divide
rozdeliť
TOP 100
do
du
urobiť
do, make
urobiť
TOP 500
donate
donejt
darovať
donate
darovať
TOP 300
doubt
daupt
pochybovať
doubt
pochybovať
TOP 500
download
daunloud
stiahnúť, sťahovať (dáta)
download
stiahnúť, sťahovať
TOP 500
drag
džreg
tiahnúť, ťahať, vliecť
drag
tiahnúť, ťahať, vliecť
TOP 300
draw
dró
kresliť
draw
kresliť
TOP 500
dream
džrím
snívať
dream
snívať
TOP 300
dress
dres
obliecť sa
dress
obliecť sa
TOP 100
drink
drink
piť, vypiť
drink
piť, vypiť
TOP 300
drive
drájf
šoférovať, jazdiť
drive
šoférovať, jazdiť
TOP 500
dry
dráj
sušiť, uschnúť
dry
sušiť, uschnúť
TOP 300
earn
érn
zarobiť, zarábať
earn
zarobiť, zarábať
TOP 100
eat
ít
jesť, zjesť
eat
jesť, zjesť
TOP 300
emphasize
emfsájz
zdôrazniť
emphasize
zdôrazniť
TOP 500
empty
empty
vyprázdniť
empty
vyprázdniť
TOP 300
encourage
inkaridž
povzbudiť
encourage
povzbudiť
TOP 500
end up
end ap
skončiť, ocitnúť sa
end up
skončiť, ocitnúť sa
TOP 300
enjoy
indžoj
vychutnať si, užiť si
enjoy
užiť si, vychutnať si
TOP 500
ensure
enšŕ
uistiť sa
ensure
uistiť sa
TOP 300
enter
entr
vstúpiť
enter
vstúpiť
TOP 500
entertain
entrtejn
zabávať, zabaviť, pobaviť
entertain
zabávať, zabaviť
TOP 500
establish
istebliš
založiť, vytvoriť
establish
založiť, vytvoriť
TOP 500
examine
ikzemin
vyšetriť, obhliadnúť
examine
vyšetriť, obhliadnúť
TOP 300
excuse
ikskjúz
prepáčiť
excuse
prepáčiť
TOP 300
exchange
iksčejndž
zameniť (peniaze)
exchange
vymeniť, zameniť
TOP 300
exit
exit
odísť, opustiť, ukončiť
exit
skončiť, ukončiť
TOP 100
expect
ikspekt
očakávať
expect
očakávať
TOP 300
experience
ikspíriens
zažiť
experience
zažiť
TOP 100
explain
iksplejn
vysvetliť
explain
vysvetliť
TOP 500
explore
iksplór
objaviť, objavovať
explore
objaviť, objavovať
TOP 300
extend
ikstend
rozšíriť
extend
rozšíriť
TOP 500
extinguish
ikstinguiš
uhasiť (oheň, atď.)
extinguish
uhasiť
TOP 500
face
fejs
čeliť (niečomu)
face
čeliť
TOP 500
facilitate
fesilitejt
uľahčiť, napomáhať
facilitate
uľahčiť, napomáhať
TOP 500
fail
fejl
nezvládnuť, zlyhať
fail
zlyhať, nezvládnuť
TOP 300
fall
fol
spadnúť, padnúť
fall
spadnúť, padnúť
TOP 500
fall apart
fól apart
rozpadať sa, rozpadnúť sa
fall apart
rozpadať sa, rozpadnúť sa
TOP 500
fall asleep
fól eslíp
zaspať
fall asleep
zaspať
TOP 500
fall behind
fól bihájnd
oneskoriť sa, zaostávať
fall behind
zaostávať, oneskoriť sa
TOP 300
fasten
fásn
pripevniť
fasten
pripevniť
TOP 300
feed
fíd
kŕmiť
feed
kŕmiť
TOP 300
feel
fíl
cítiť, cítiť sa (pocit)
feel
cítiť (pocit)
TOP 500
fight
fajt
bojovať, biť sa, zápasiť
fight
bojovať, biť sa, zápasiť
TOP 300
figure out
figr aut
vymyslieť, premyslieť
figure out
vymyslieť, premyslieť
TOP 500
fill
fil
vyplniť, naplniť (obsah)
fill
vyplniť, naplniť
TOP 500
flow
flou
tiecť, prúdiť
flow
tiecť, prúdiť
TOP 100
find
fájnd
nájsť
find
nájsť
TOP 300
find out
fájnd aut
zistiť (niečo)
find out
zistiť (niečo)
TOP 100
finish
finiš
dokončiť
finish
dokončiť
TOP 500
fire
fajr
vystreliť, vypáliť
fire
vystreliť, vypáliť
TOP 500
fix
fix
opraviť, doladiť
fix
opraviť, doladiť
TOP 300
fly
fláj
letieť, lietať
fly
letieť, lietať
TOP 100
focus
fouks
zamerať sa, sústrediť sa
focus
zamerať sa, sústrediť sa
TOP 100
follow
falou
nasledovať
follow
nasledovať
TOP 300
force
fórs
nútiť, prinútiť
force
nútiť, prinútiť
TOP 300
forget
frget
zabudnúť
forget
zabudnúť
TOP 300
forgive
frgif
odpustiť
forgive
odpustiť
TOP 500
fund
fand
financovať, sponzorovať
fund
financovať, sponzorovať
TOP 100
gain
gejn
získať
gain
získať
TOP 500
gather
gedr
zhromaždiť (sa)
gather
zhromaždiť, zhromaždiť sa
TOP 100
get
get
dostať
get
dostať
TOP 500
get along with
get elong uit
vychádzať (vzťahovo)
get along with
vychádzať (vzťahovo)
TOP 500
get back
get bek
vrátiť sa (naspäť)
get back
vrátiť sa
TOP 500
get bored
get bórd
nudiť sa
get bored
nudiť sa
TOP 500
get divorced
get divórsd
rozviesť sa
get divorced
rozviesť sa
TOP 500
get dressed
get dresd
obliecť sa
get dressed
obliecť sa
TOP 300
get ill
get il
ochorieť
get ill
ochorieť
TOP 500
get in
get in
nastúpiť (do niečoho)
get in
nastúpiť (do niečoho)
TOP 500
get married
get meríd
oženiť sa, vydať sa
get married
oženiť sa, vydať sa
TOP 500
get no idea
get nou ajdía
nemať poňatia, nevedieť
get no idea
nevedieť, nemať poňatia
TOP 300
get out
get aut
vystúpiť, dostať sa von
get out
vystúpiť
TOP 500
get over
get ouvr
prekonať, preniesť sa
get over
prekonať, preniesť sa
TOP 500
get rid of
get rid of
zbaviť sa (niečoho)
get rid of
zbaviť sa (niečoho)
TOP 500
get stucked
get stakd
zaseknúť sa, uviaznúť
get stucked
uviaznúť, zaseknúť sa
TOP 500
get tired
get tájrd
unaviť sa
get tired
unaviť sa
TOP 500
get wet
get uet
zmoknúť, premoknúť
get wet
zmoknúť, premoknúť
TOP 100
give
gif
dať
give
dať
TOP 500
give up
gif ap
prestať, skončiť, vzdať
give up
prestať, skončiť, vzdať
TOP 100
go
gou
ísť
go
ísť
TOP 500
go on
gou on
pokračovať
go on
pokračovať
TOP 500
grow
grou
rásť, pestovať
grow
rásť, pestovať
TOP 500
guarantee
garantí
garantovať
guarantee
garantovať
TOP 300
guess
ges
tipnúť, hádať
guess
tipnúť, hádať
TOP 300
handle
hendl
narábať, manipulovať
handle
narábať
TOP 500
hang
heng
zavesiť
hang
zavesiť
TOP 500
hang out with
heng aut uit
vyjsť si (von s niekým)
hang out with
vyjsť si
TOP 300
happen
hepn
stať sa, udiať sa
happen
stať sa, udiať sa
TOP 100
have
hef
mať
have
mať
TOP 300
have a break
hef e brejk
pauzovať, dať si pauzu
have a break
pauzovať, dať si pauzu
TOP 300
have a breakfast
hef e brekfest
raňajkovať
have a breakfast
raňajkovať
TOP 300
have a dinner
hef e dinr
večerať
have a dinner
večerať
TOP 300
have a drink
hef e drink
vypiť si (drink)
have a drink
vypiť si
TOP 500
have a fun
hef e fan
zabaviť sa, zabávať sa
have a fun
zabaviť sa, zabávať sa
TOP 500
have a good time
hef e gúd tajm
cítiť sa príjemne
have a good time
cítiť sa príjemne
TOP 500
have a look
hef e lúk
kuknúť sa, pozrieť sa
have a look
kuknúť sa, pozrieť sa
TOP 300
have a lunch
hef e lanč
obedovať
have a lunch
obedovať
TOP 300
have a nap
hef e nep
pospať si, zdriemnúť si
have a nap
pospať si, zdriemnúť si
TOP 500
have a rest
hef e rest
oddýchnuť si, mať oddych
have a rest
mať oddych, oddýchnuť si
TOP 300
have a shower
hef e šavr
osprchovať sa
have a shower
sprchovať sa, osprchovať sa
TOP 500
have a sleep
hef e slíp
pospať si
have a sleep
pospať si
TOP 300
have a snack
hef e snek
zajesť si
have a snack
zajesť si
TOP 300
hate
hejt
nemať rád, nenávidieť
hate
nemať rád, nenávidieť
TOP 300
hear
hír
počuť (akusticky)
hear
počuť
TOP 100
help
help
pomôcť
help
pomôcť
TOP 300
hesitate
hesitejt
váhať
hesitate
váhať
TOP 300
hide
hájd
ukryť, schovať
hide
ukryť, schovať
TOP 300
hire
háir
najať si
hire
najať si
TOP 500
hit
hit
trafiť, udrieť
hit
trafiť, udrieť
TOP 300
hold
hold
držať
hold
držať
TOP 500
hold up
hold ap
vydržať, čakať
hold up
vydržať, čakať
TOP 100
hope
houp
dúfať
hope
dúfať
TOP 500
hug
hag
objať
hug
objať
TOP 500
hurry
hary
ponáhľať sa
hurry
ponáhľať sa, poponáhľať sa
TOP 300
hurt
hŕt
zraniť, ublížiť
hurt
zraniť, ublížiť
TOP 300
change
čejndž
zmeniť, vymeniť
change
zmeniť, vymeniť
TOP 500
charge
čárdž
nabiť, spoplatniť
charge
nabiť, spoplatniť
TOP 100
check
ček
skontrolovať, overiť
check
overiť, skontrolovať
TOP 100
choose
čúz
vybrať si, zvoliť si
choose
vybrať si, zvoliť si
TOP 300
imagine
imedžin
predstaviť si
imagine
predstaviť si
TOP 300
impress
impres
zaujať, spraviť dojem
impress
zaujať, spraviť dojem
TOP 300
improve
imprúf
zlepšiť, vylepšiť
improve
zlepšiť, vylepšiť
TOP 300
include
inklúd
zahŕňať, zahrnúť
include
zahŕňať, zahrnúť
TOP 100
increase
inkrís
zvýšiť
increase
zvýšiť
TOP 300
influence
influens
ovplyvniť
influence
ovplyvniť
TOP 300
inform
infórm
informovať
inform
informovať
TOP 500
inherit
inherit
zdediť
inherit
zdediť
TOP 300
insist
inzist
trvať na, naliehať
insist
trvať na, naliehať
TOP 500
install
instol
inštalovať, nainštalovať
install
inštalovať, nainštalovať
TOP 300
intend
intend
zamýšlať, plánovať
intend
zamýšlať, plánovať
TOP 300
introduce
introďjús
predstaviť (sa)
introduce
predstaviť, predstaviť sa
TOP 500
investigate
investigejt
vyšetrovať, preveriť
investigate
preveriť, vyšetrovať
TOP 100
invite
invájt
pozvať
invite
pozvať
TOP 300
involve
involf
zahŕnať, začleniť (sa)
involve
zahŕňať začleniť (sa)
TOP 500
issue
išjú
vystaviť, vydať
issue
vystaviť, vydať
TOP 300
join
džoin
pridať sa, pripojiť, spojiť
join
pridať sa, pripojiť
TOP 500
joke
džouk
vtipkovať, srandovať
joke
vtipkovať, srandovať
TOP 300
jump
džamp
skočiť, skákať
jump
skočiť, skákať
TOP 500
keep
kíp
nechať si, držať
keep
nechať si, držať
TOP 500
keep +sloveso +ing
kíp...
pokračovať (v aktivite)
keep +slov. +ing
pokračovať (v aktivite)
TOP 500
kill
kil
zabiť
kill
zabiť
TOP 500
kiss
kis
pobozkať
kiss
pobozkať
TOP 100
know
nou
vedieť, poznať
know
vedieť, poznať
TOP 500
land
lend
pristáť, dopadnúť
land
pristáť, dopadnúť
TOP 500
laugh
láf
smiať sa
laugh
smiať sa
TOP 300
launch
launč
spustiť, odpáliť
launch
spustiť, odpáliť
TOP 500
lay
lej
položiť, pokladať, klásť
lay
položiť, pokladať
TOP 500
lead
líd
viesť, usmerniť
lead
viesť
TOP 100
learn
lŕn
učiť sa
learn
učiť sa
TOP 300
leave
líf
odísť, opustiť
leave
odísť, opustiť
TOP 300
lend
lend
požičať (niekomu niečo)
lend
požičať
TOP 100
let
let
nechať, dovoliť
let
nechať, dovoliť
TOP 300
lie
láj
klamať
lie
klamať
TOP 100
like
lajk
mať rád, páčiť sa
like
mať rád, páčiť sa
TOP 300
listen
lisn
počúvať (činnosť)
listen
počúvať
TOP 300
live
liv
žiť, bývať
live
žiť, bývať
TOP 500
load
loud
načítať, naložiť (náklad)
load
načítať, naložiť
TOP 300
look
lúk
pozrieť sa
look
pozrieť sa
TOP 500
look for
lúk for
hľadať
look for
hľadať
TOP 500
look forward
lúk forvrd
tešiť sa (na niečo)
look forward
tešiť sa
TOP 100
look like
lúk lajk
vyzerať ako
look like
vyzerať ako
TOP 500
look out
lúk aut
dávať pozor, dávať bacha
look out
dávať pozor, dávať bacha
TOP 300
loose
lus
prehrať
loose
prehrať
TOP 300
lose
lúz
stratiť
lose
stratiť
TOP 100
love
lau
milovať
love
milovať
TOP 300
maintain
meitejn
udržať, zachovať
maintain
udržať, zachovať
TOP 100
make
mejk
spraviť
make, do
spraviť
TOP 500
make fun
mejk fan
zabaviť, zabávať
make fun
zabaviť, zabávať
TOP 500
make sense
mejk sens
dávať zmysel
make sense
dávať zmysel
TOP 500
make sure
mejk šŕ
uistiť sa, presvedčiť sa
make sure
uistiť sa, presvedčiť sa
TOP 100
manage
menidž
zariadiť, vybaviť
manage
zariadiť, vybaviť
TOP 300
manage to
menidž tu
podariť sa, zvládnuť
manage to
zvládnuť, podariť sa
TOP 500
marry
mery
vziať si (niekoho)
marry
vziať si (niekoho)
TOP 300
mean
mín
mieniť, znamenať
mean
mieniť, znamenať
TOP 500
measure
mežr
merať, odmerať
measure
merať, odmerať
TOP 100
meet
mít
stretnúť sa, zoznámiť sa
meet
stretnúť sa, zoznámiť sa
TOP 300
mention
menšn
zmieniť sa, spomenúť
mention
zmieniť sa, spomenúť
TOP 500
mind
májnd
vadiť, prekážať
mind
vadiť, prekážať
TOP 300
miss
mis
zmeškať, chýbať
miss
zmeškať, chýbať
TOP 500
mount
maunt
primontovať, namontovať
mount
namontovať, primontovať
TOP 100
move
múf
posunúť
move
posunúť
TOP 100
need
níd
potrebovať
need
potrebovať
TOP 300
neglect
niglekt
zanedbať, opomenúť
neglect
zanedbať, opomenúť
TOP 300
negotiate
nigoušiejt
vyjednávať, rokovať
negotiate
rokovať, vyjednávať
TOP 500
note
nout
poznamenať si, poznačiť si, vziať na vedomie
note
poznačiť si, poznamenať si
TOP 300
notice
noutis
všimnúť si
notice
všimnúť si
TOP 300
obtain
obtejn
získať
obtain
získať
TOP 300
occur
okjúr
vyskytovať/objavovať sa
occur
objavovať sa, vyskytovať sa
TOP 100
offer
ofr
ponúknuť, ponúkať
offer
ponúknuť, ponúkať
TOP 300
omit
omit
vynechať, preskočiť
omit
vynechať, preskočiť
TOP 100
open
oupn
otvoriť
open
otvoriť
TOP 100
order
ordr
objednať (si)
order
objednať, objednať si
TOP 300
organize
orgnájz
organizovať, zorganizovať
organize
organizovať, zorganizovať
TOP 500
overcome
ouvrkam
prekonať (prekážku)
overcome
prekonať (prekážku)
TOP 300
owe
ou
dlžiť, dlhovať
owe
dlžiť, dlhovať
TOP 300
own
oun
vlastniť
own
vlastniť
TOP 500
pack
pek
zbaliť, zabaliť
pack
zbaliť, zabaliť
TOP 500
paint
peint
maľovať
paint
maľovať
TOP 300
participate
partisipejt
zúčastniť sa
participate
zúčastniť sa
TOP 500
pass
phas
prechádzať, podať, prihrať
pass
podať, prihrať, prechádzať (okolo)
TOP 100
pay
pej
zaplatiť, platiť
pay
zaplatiť, platiť
TOP 500
partake
partejk
zúčastniť sa
partake
zúčastniť sa
TOP 500
penetrate
penetrejt
preniknúť
penetrate
preniknúť
TOP 300
perform
perform
vykonať
perform
vykonať
TOP 300
persuade
persjuejd
presvedčiť
persuade
presvedčiť
TOP 300
pick
pik
zdvihnúť, zobrať
pick
zobrať, zdvihnúť
TOP 300
place
plejs
umiestniť
place
umiestniť
TOP 100
plan
plen
plánovať
plan
plánovať
TOP 500
plant
plent
zasadiť, osadiť
plant
zasadiť, osadiť
TOP 100
play
plej
hrať, hrať sa
play
hrať, hrať sa
TOP 500
plug
plag
zapojiť (konektor)
plug
zapojiť (konektor)
TOP 500
point at
point et
ukázať, poukázať na
point at
ukázať, poukázať na
TOP 500
point out
point aut
vybrať (z množiny)
point out
vybrať, vypichnúť
TOP 500
possess
pozes
vlastniť, ovládať
possess
vlastniť, ovládať
TOP 100
postpone
postpoun
odložiť (časovo)
postpone
odložiť (časovo)
TOP 500
pour
púr
naliať, nalievať
pour
naliať, nalievať
TOP 500
practice
prektis
cvičiť (niečo), precvičiť
practice
cvičiť (niečo), precvičiť
TOP 500
pray
prej
modliť sa
pray
modliť sa
TOP 100
prepare
pripér
pripraviť
prepare
pripraviť
TOP 300
press
pres
stlačiť, tlačiť (silou)
press
stlačiť tlačiť (silou)
TOP 500
pretend
priténd
predstierať
pretend
predstierať
TOP 300
prevent
privent
zabrániť
prevent
zabrániť
TOP 300
produce
proďjús
vyrábať, vyrobiť
produce
vyrábať, vyrobiť
TOP 300
prolong
prolong
predĺžiť
prolong
predĺžiť
TOP 100
promise
promis
sľúbiť
promise
sľúbiť
TOP 500
prop up
prop ap
podoprieť
prop up
podoprieť
TOP 500
propose
propouz
navrhnúť
propose
navrhnúť
TOP 300
protect
protekt
chrániť
protect
chrániť
TOP 300
prove
prúf
dokázať
prove
dokázať
TOP 300
provide
provájd
poskytnúť, poskytovať
provide
poskytnúť, poskytovať
TOP 300
pull
pul
ťahať
pull
ťahať
TOP 300
purchase
purčéjz
zakúpiť, kúpiť
purchase
zakúpiť, kúpiť
TOP 300
push
puš
tlačiť (tlakom)
push
tlačiť (tlakom)
TOP 300
put
put
položiť
put
položiť
TOP 500
put down
put daun
zapísať si, poznačiť si
put down
zapísať si, poznačiť si
TOP 500
put up with
put ap uit
zmieriť sa (s niečím)
put up with
zmieriť sa
TOP 500
race
rejs
pretekať, závodiť
race
závodiť, pretekať
TOP 500
raise
rejz
zvýšiť, vychovať (dieťa)
raise
zvýšiť, vychovať
TOP 100
read
ríd
čítať, prečítať
read
čítať, prečítať
TOP 500
reach
ríč
dočiahnúť (fyzicky)
reach
dočiahnúť
TOP 100
realise
rialájz
uvedomiť si, zistiť
realise
zistiť, uvedomiť si
TOP 300
receive
risíf
obdržať
receive
obdržať
TOP 300
recognize
rikognájz
rozpoznať
recognize
rozpoznať
TOP 100
recommend
rikomend
odporučiť, odporúčať
recommend
odporučiť, odporúčať
TOP 500
record
rikórd
nahrať, nahrávať
record
nahrať, nahrávať
TOP 300
recover
rikavr
vyliečiť sa, uzdraviť sa
recover
vyliečiť sa, uzdraviť sa
TOP 500
reduce
riďjús
zredukovať, znížiť
reduce
znížiť, zredukovať
TOP 500
refresh
rifreš
osviežiť (sa)
refresh
osviežiť (sa)
TOP 500
refuel
rifjuel
natankovať
refuel
natankovať
TOP 500
refund
rifand
vrátiť peniaze (rekl.)
refund
vrátiť peniaze
TOP 100
refuse
rifjúz
odmietnúť
refuse
odmietnúť
TOP 300
recharge
ričárdž
nabiť (batériu)
recharge
nabiť (batériu)
TOP 300
relate
rilejt
súvisieť, vzťahovať sa na
relate
súvisieť, vzťahovať sa
TOP 500
relax
rilex
oddychovať
relax
oddychovať
TOP 300
rely on
riláj on
spoľahnúť/spoliehať sa
rely on
spoliehať sa, spoľahnúť sa
TOP 300
remain
rimejn
zostať
remain
zostať
TOP 100
remember
rimembr
zapamätať si
remember
zapamätať si
TOP 100
remind
rimájnd
spomenúť si
remind
spomenúť si
TOP 500
remove
rimúf
odstrániť
remove
odstrániť
TOP 500
renew
riňjú
obnoviť
renew
obnoviť
TOP 300
rent
rent
prenajať (si)
rent
prenajať (si)
TOP 500
repair
ripér
opraviť
repair
opraviť
TOP 300
repeat
ripít
opakovať
repeat
opakovať
TOP 300
replace
riplejs
nahradiť, vymeniť
replace
nahradiť, vymeniť
TOP 300
reply
ripláj
odpovedať
reply
odpovedať
TOP 500
require
rikváir
žiadať, požadovať
require
žiadať, požadovať
TOP 300
rest
rest
oddýchnuť si
rest
oddýchnuť si
TOP 500
retire
ritájr
odísť do dôchodku
retire
odísť do dôchodku
TOP 300
return
ritŕn
vrátiť, vrátiť sa
return
vrátiť, vrátiť sa
TOP 500
ride
rájd
riadiť, jazdiť
ride
riadiť, jazdiť
TOP 500
rob
rob
vylúpiť, vykradnúť
rob
vylúpiť, vykradnúť
TOP 300
run
ran
bežať, behať
run
bežať, behať
TOP 500
run out of
ran aut of
spotrebovať, minúť
run out of
minúť, spotrebovať
TOP 300
sail
seil
plaviť sa (na lodi)
sail
plaviť sa
TOP 300
save
sejf
uložiť, šetriť, zachrániť
save
uložiť, šetriť
TOP 100
say
sej
povedať, hovoriť
say, tell
povedať, hovoriť
TOP 100
search
srč
hľadať
search
hľadať
TOP 100
see
vidieť
see
vidieť
TOP 500
seek
sík
hľadať, vyhľadávať
seek
hľadať, vyhľadávať
TOP 100
seem
sím
zdať sa, javiť sa
seem
zdať sa, javiť sa
TOP 100
sell
sel
predať, predávať
sell
predať, predávať
TOP 100
send
send
poslať
send
poslať
TOP 300
separate
seperejt
oddeliť, oddelovať
separate
oddeliť, oddelovať
TOP 500
serve
sŕf
slúžiť (na nejaký účel)
serve
slúžiť
TOP 300
set
set
nastaviť
set, adjust
nastaviť
TOP 500
shake
šejk
triasť, zatriasť
shake
triasť, zatriasť
TOP 300
shoot
šút
strielať, natáčať (video)
shoot
strieľať, natáčať
TOP 300
shorten
šortn
skrátiť
shorten
skrátiť
TOP 500
shout
šaut
zakričať, kričať
shout
kričať, zakričať
TOP 100
show
šou
ukázať
show
ukázať
TOP 500
sign
sájn
podpísať
sign
podpísať
TOP 500
simplify
simplifáj
zjednodušiť
simplify
zjednodušiť
TOP 300
sing
sin
spievať
sing
spievať
TOP 300
sit
sit
posadiť sa, sadnúť si
sit
sadnúť si, posadiť sa
TOP 300
skip
skip
preskočiť (na inú časť)
skip
preskočiť
TOP 100
sleep
slíp
spať
sleep
spať
TOP 500
smile
smájl
usmiať sa, usmievať sa
smile
usmiať sa, usmievať sa
TOP 300
smoke
smouk
fajčiť, dymiť
smoke
fajčiť, dymiť
TOP 100
solve (resolve)
solf
riešiť (vyriešiť)
(re)solve
(vy)riešiť
TOP 100
speak
spík
rozprávať (jazykom)
speak
hovoriť, rozprávať
TOP 500
spell
spel
vyhláskovať
spell
vyhláskovať
TOP 100
spend
spend
minúť (fin.), stráviť (čas)
spend
minúť, stráviť
TOP 500
spill
spil
rozliať
spill
rozliať
TOP 500
spread
spred
rozšíriť, šíriť sa
spread
rozšíriť, šíriť sa
TOP 500
sprinkle
sprinkl
sypať, rozsypať
sprinkle
sypať, rozsypať
TOP 300
stand
stend
postaviť sa
stand (up)
postaviť sa
TOP 100
start
start
začať, odštartovať
start
začať, odštartovať
TOP 300
stay
stej
zostať, ubytovať sa
stay
zostať, ubytovať sa
TOP 100
stop
stap
zastaviť, stopnúť
stop
zastaviť, stopnúť
TOP 500
study
stady
študovať
study
študovať
TOP 300
submit
sabmit
odovzdať, odoslať
submit
odovzdať, odoslať
TOP 500
succeed
saksíd
uspieť
succeed
uspieť
TOP 300
suffer
safr
trpieť
suffer
trpieť
TOP 100
suggest
sadžest
navrhnúť
suggest
navrhnúť
TOP 300
supply
saply, supláj
dodávať, zásobovať
supply
dodať, dodávať
TOP 300
support
saport
podporiť, podporovať
support
podporiť, podporovať
TOP 100
suppose
supouz
domnievať sa
suppose
predpokladať, domnievať sa
TOP 500
swear
svér
prisahať, nadávať
swear
nadávať, prisahať
TOP 100
swim
svim
plávať
swim
plávať
TOP 100
take
tejk
vziať, zobrať
take
vziať, zobrať
TOP 500
take away
tejk evej
odniesť, odviesť
take away
odniesť, odviesť
TOP 300
take care
tejk kér
postarať sa, starať sa
take care
starať sa, postarať sa
TOP 500
take for granted
tejk fór grentid
brať ako samozrejmosť
take for granted
brať ako samozrejmosť
TOP 500
take in mind
tejk in májnd
zobrať na vedomie
take in mind
zobrať na vedomie
TOP 500
take off
tejk of
vzlietnúť, vyzliecť
take off
vyzliecť, vzlietnúť
TOP 500
take out
tejk aut
vybrať (vonku)
take out
vybrať (vonku)
TOP 500
take place
tejk plejs
konať sa
take place
konať sa
TOP 100
talk
tók
rozprávať, hovoriť o/s
talk, speak
hovoriť, rozprávať
TOP 500
taste
tejst
ochutnať, chutiť (jedlo)
taste
chutiť, ochutnať
TOP 100
teach
tíč
učiť (niekoho)
teach
učiť (niekoho)
TOP 100
tell
tel
povedať, hovoriť
tell, say
povedať, hovoriť
TOP 300
tend
tend
zvyknúť, mať tendenciu
tend, use to
zvyknúť, mať tendenciu
TOP 300
test
test
otestovať
test
otestovať
TOP 100
think
fink
myslieť si, premýšlať
think
myslieť si, premýšlať
TOP 500
thrive
trájf
mať úspech, prekvitať
thrive
prekvitať, mať úspech
TOP 500
throw
trou
hodiť, hádzať
throw
hodiť, hádzať
TOP 300
touch
tač
dotknúť sa
touch
dotknúť sa
TOP 100
travel
trevl
cestovať
travel
cestovať
TOP 500
treat
črít
liečiť, zaobchádzať s
treat
liečiť, zaobchádzať
TOP 100
try
čráj
skúsiť, vyskúšať, pokúsiť sa, snažiť sa
try
skúsiť, snažiť sa
TOP 500
turn
tŕn
odbočiť, otočiť
turn
otočiť, odbočiť
TOP 500
turn off
tŕn of
vypnúť
turn off
vypnúť
TOP 500
turn on
tŕn on
zapnúť
turn on
zapnúť
TOP 500
turn up
tŕn ap
objaviť sa, zjaviť sa
turn up
zjaviť sa, objaviť sa
TOP 100
understand
andrstend
rozumieť, chápať
understand
rozumieť, chápať
TOP 500
unload
anloud
vyložiť (náklad)
unload
vyložiť (náklad)
TOP 500
unpack
anpek
rozbaliť
unpack
rozbaliť
TOP 500
upload
aploud
odoslať, nahrať (dáta)
upload
odoslať, nahrať (dáta)
TOP 300
use
júz
použiť
use
použiť
TOP 300
use to
júz tu
zvyknúť (mať zvyk)
use to, tend
zvyknúť, mať zvyk
TOP 500
vary
very
rôzniť sa, líšiť sa
vary
líšiť sa, rôzniť sa
TOP 500
verify
verifáj
overiť, skontrolovať
verify
overiť, skontrolovať
TOP 300
visit
vizit
navštíviť
visit
navštíviť
TOP 100
wait
vejt
čakať, počkať
wait
čakať
TOP 300
wake up
vejk ap
zobudiť sa
wake up
zobudiť sa
TOP 300
walk
volk
kráčať
walk
kráčať
TOP 100
want
vont
chcieť
want
chcieť
TOP 300
warn
vorn
varovať
warn
varovať
TOP 300
wash
voš
umyť, umyť sa
wash
umyť, umyť sa
TOP 300
watch
voč
sledovať, pozerať
watch
pozerať, sledovať
TOP 300
watch out
voč aut
dávať pozor
watch out
dávať pozor
TOP 300
wear
vér
nosiť (oblečenie)
wear
nosiť (oblečenie)
TOP 500
welcome
uelkam
privítať, vítať
welcome
vítať, privítať
TOP 300
win
vin
vyhrať
win
vyhrať
TOP 300
wish
viš
priať si, želať si
wish
priať si, želať si
TOP 300
withdraw
vitdró
vytiahnúť (peniaze)
withdraw
vytiahnúť (peniaze)
TOP 300
wonder
vondr
zaujímať, byť zvedavý (na)
wonder
zaujímať, byť zvedavý
TOP 300
work
vork
pracovať
work
pracovať
TOP 500
work out
vork aut
vypracovať
work out
vypracovať
TOP 300
worry
vory
obávať sa, báť sa
worry
báť sa, obávať sa
TOP 100
write
vrajt
písať
write
písať
TOP 500
yawn
jón
zívať, zívnuť
yawn
zívať, zívnuť
TOP 500
yell
jel
vrieskať, kričať
yell
vrieskať, kričať