ANGLINO.EU

TOP 1000 - anglické slovesá

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň C1

Postup ako získať heslo pre prémiové zoznamy nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a zdokonaľ si angličtinu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 1000 - anglické slovesá

↓ Čo sú to anglické slovesá a ako ti pomôžu pri výuke angličtiny? ↓

Zoznam TOP 1000 - anglické slovesá - Zoznam TOP 1000 anglických slovies je profesionálny zoznam, ktorý ti pomôže dosiahnúť proficientnú, plynulú znalosť anglického jazyka. Je vhodný pre úroveň C1 - pokročilý.
Anglické slovesá sú neoddeliteľnou súčasťou každej anglickej vety. Spolu s podmetmi sú najdôležitejšou súčasťou anglického jazyka. Obecne platí, že čím viac anglických slovies ovládaš, tým lepší jazykový prejav v angličtine máš. Anglické slovesá sú najdôležitejšou časťou každej vety, keďže majú aj vysoký kreatívny potenciál. Tvoria až do 60 % celej sémantickej (významovej) hodnoty viet. TOP 1000 - anglické slovesá je súčasťou obsahu angličtina pre pokročilých až expertov. Vyskúšaj si všetky funkcie aplikácie ANGLINO.EU, ktoré ti pomôžu sa podrobne naučiť tento zoznam obsahujúci anglické slovesá, vrátane unikátneho a neobmedzeného časového skúšania sa. Zisti, či každé slovíčko ovládaš do 15, 10 alebo ideálne do 5 sekúnd.
Nauč sa všetkých 1000 najpoužívanejších anglických slovies a vylepši si tvoju výuku slovnú zásobu anglického jazyka.
TOP 700
abandon
ebendn
opustiť, zanechať, odísť
TOP 1000
abbreviate
ebriviejt
skrátiť
TOP 700
abuse
ebjúz
zneužiť
TOP 100
accept
eksept
akceptovať
TOP 500
accelerate
ekselerejt
zrýchliť, urýchliť
TOP 1000 - najpoužívanejšie anglické slovesá
Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa slovíčka v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko
Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko, nezabudni napísať písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 700
abandon
ebendn
opustiť, zanechať, odísť
abandon
odísť, opustiť, zanechať
TOP 1000
abbreviate
ebriviejt
skrátiť (urobiť skratku)
abbreviate
skrátiť, urobiť skratku
TOP 700
abuse
ebjúz
zneužiť, zle zaobchádzať
abuse
zneužiť, zle zaobchádzať
TOP 100
accept
eksept
akceptovať, prijať
accept
akceptovať, prijať
TOP 500
accelerate
ekselerejt
zrýchliť, urýchliť
accelerate
zrýchliť, urýchliť
TOP 1000
access
ekses
pristupovať, približovať sa
access
pristupovať, približovať sa
TOP 500
accompany
ekampeny
sprevádzať
accompany
sprevádzať
TOP 1000
acknowledge
eknolidž
uznať, pripustiť, oceniť
acknowledge
uznať, oceniť, pripustiť
TOP 1000
acquire
ekvájr
získať, nadobudnúť
acquire
získať, nadobudnúť
TOP 300
adapt
edept
prispôsobiť
adapt
prispôsobiť (sa)
TOP 100
add
ed
pridať, pripočítať
add
pridať, pripočítať
TOP 500
address
edres
osloviť
address
osloviť
TOP 300
adjust
eddžust
nastaviť
adjust, set
nastaviť
TOP 300
admire
edmáir
obdivovať
admire
obdivovať
TOP 300
admit
edmit
pripustiť, uznať
admit
pripustiť, uznať
TOP 700
adore
edór
zbožňovať, obdivovať
adore
zbožňovať, obdivovať
TOP 1000
advance
edvens
postupovať, pokračovať
advance
postupovať, pokračovať
TOP 700
advertise
edvertájz
inzerovať, robiť inzerciu
advertise
inzerovať, robiť inzerciu
TOP 700
affect
efekt
ovplyvniť, mať efekt
affect
ovplyvniť, mať efekt
TOP 500
afford
eford
dovoliť si (finančne)
afford
dovoliť si (finančne)
TOP 100
agree
egrí
súhlasiť
agree
súhlasiť
TOP 100
agree on
egrí on
dohodnúť sa
agree on
dohodnúť sa
TOP 300
achieve
ečíf
dosiahnúť (úspech)
achieve
dosiahnúť (úspech)
TOP 700
aid
ejd
pomáhať, napomáhať
aid
pomáhať, napomáhať
TOP 700
air
ér
vyvetrať
air
vyvetrať
TOP 700
alert
elert
varovať, vystríhať
alert
varovať, vystríhať
TOP 300
allow
elau
povoliť, umožniť
allow
povoliť, umožniť
TOP 700
alter
oltr
obmeniť, pozmeniť
alter
obmeniť, pozmeniť
TOP 1000
amaze
eméjz
prekvapiť, udiviť, ohromiť
amaze
udiviť, ohromiť, prekvapiť
TOP 700
amuse
emjúz
pobaviť, zabaviť
amuse
pobaviť, zabaviť
TOP 1000
analyse
enelájz
analyzovať, urobiť analýzu
analyse
analyzovať, urobiť analýzu
TOP 300
announce
enauns
oznámiť
announce
oznámiť
TOP 500
annoy
enój
hnevať, otravovať
annoy
hnevať, otravovať
TOP 300
answer
ensr
odpovedať
answer
odpovedať
TOP 1000
anticipate
entisipejt
predpokladať, predvídať
anticipate
očakávať, predvídať, predpokladať
TOP 300
apologize
epolodžájz
ospravedlniť sa
apologize
ospravedlniť sa
TOP 1000
appeal
epíl
odvolať sa (proti niečomu)
appeal
odvolať sa
TOP 300
appear
epír
objaviť sa
appear
objaviť sa
TOP 500
apply for
epláj for
prihlásiť sa, uchádzať sa
apply for
prihlásiť sa, uchádzať sa
TOP 300
appreciate
eprišiejt
oceniť, oceňovať
appreciate
oceniť, oceňovať
TOP 1000
apprehend
eprihend
vnímať, tušiť, zatknúť
apprehend
tušiť, vnímať, zatknúť
TOP 500
approach
eprouč
blížiť sa, približovať sa
approach
blížiť sa, približovať sa
TOP 500
approve
eprúf
schváliť, potvrdiť
approve
schváliť, potvrdiť
TOP 700
arrange
erindž
zariadiť, naplánovať
arrange
zariadiť, naplánovať
TOP 1000
arrest
erest
zatknúť, zadržať (polícia)
arrest
zatknúť, zadržať
TOP 300
arrive
erájf
prísť, doraziť (na miesto)
arrive
prísť, doraziť
TOP 1000
ascend
escend
stúpať, ísť dohora
ascend
stúpať, vystupovať, ísť dohora
TOP 100
ask
ásk
spýtať sa
ask
spýtať sa
TOP 300
ask for
ásk for
požiadať o (niečo)
ask for
požiadať o
TOP 500
assemble
esembl
zmontovať, zložiť (dokopy)
assemble
zmontovať, zložiť (dokopy)
TOP 1000
assess
eses
hodnotiť, odhadnúť
assess
hodnotiť, odhadnúť
TOP 300
assume
esjúm
predpokladať
assume
predpokladať
TOP 300
assure
ešŕ
uistiť
assure
uistiť
TOP 700
astonish
estoniš
prekvapiť, udiviť, ohromiť
astonish
udiviť, ohromiť, prekvapiť
TOP 300
attach
eteč
priložiť, pripojiť (prílohu)
attach
priložiť, pripojiť
TOP 1000
attain
etein
dosiahnúť, docieliť
attain
dosiahnúť, docieliť
TOP 700
attempt
etempt
pokúsiť sa, urobiť pokus
attempt
pokúsiť sa, urobiť pokus
TOP 700
attend
etend
navštevovať (pravidelne)
attend
navštevovať
TOP 500
attract
etrekt
priťahovať, prilákať
attract
priťahovať, prilákať
TOP 1000
augment
ógment
zväčšiť, umocniť
augment
zväčšiť, umocniť
TOP 300
avoid
evojd
vyhnúť sa
avoid
vyhnúť sa
TOP 700
awake
evejk
zobudiť sa
awake
zobudiť sa
TOP 1000
balance
belens
vyvážiť, vyrovnať
balance
vyvážiť, vyrovnať
TOP 700
ban
ben
zakázať
ban
zakázať
TOP 700
bandage
bendidž
obviazať
bandage
obviazať
TOP 1000
bargain
bŕgejn
zjednávať (cenu)
bargain
zjednávať (cenu)
TOP 100
be
byť
be
byť
TOP 300
be afraid
bí efrejd
báť sa, obávať sa
be afraid
báť sa, obávať sa
TOP 500
be angry
bí engry
byť nahnevaný
be angry
byť nahnevaný
TOP 700
be ashamed
bí ešhejmd
hanbiť sa
be ashamed
hanbiť sa
TOP 500
be aware of
bí evér of
byť si vedomý (niečoho)
be aware of
byť si vedomý
TOP 300
be born
bí born
narodiť sa
be born
narodiť sa
TOP 500
be late
bí lejt
meškať
be late
meškať
TOP 700
be located
bí lokejtid
nachádzať sa
be located
nachádzať sa
TOP 1000
be positive about
bí positif ebaut
byť si istý (niečím, nejakým tvrdením)
be positive
byť si istý, byť presvedčený
TOP 700
be situated
bí siťjuejtid
nachádzať sa
be situated
nachádzať sa
TOP 1000
be supposed to
bí supouzd tu
mať za úlohu, očakáva sa od (niekoho)
be supposed to
očakáva sa od, mať za úlohu
TOP 700
bear
bér
znášať, uniesť (napr. tlak)
bear
znášať, uniesť
TOP 300
beat
bít
poraziť, biť (fyzicky)
beat
biť, poraziť
TOP 300
become
bikam
stať sa (akosť, práca)
become
stať sa
TOP 1000
beg
beg
prosiť, žobroniť
beg
prosiť, žobroniť
TOP 100
begin
bigin
začať
begin
začať
TOP 500
behave
bihejf
správať sa
behave
správať sa
TOP 100
believe
bilíf
veriť
believe
veriť
TOP 300
belong
bilong
patriť
belong
patriť
TOP 1000
bend
bend
ohnúť, ohýbať
bend
ohnúť, ohýbať
TOP 700
betray
bičrej
zradiť
betray
zradiť
TOP 500
bid
bid
spraviť ponuku, ponúknuť
bid
spraviť ponuku, ponúknuť
TOP 500
blame
blejm
obviniť, obviňovať
blame
obviniť, obviňovať
TOP 1000
blaze
blejz
žiariť, planúť
blaze
žiariť, planúť
TOP 1000
bloom
blúm
kvitnúť, prekvitať
bloom
kvitnúť, prekvitať
TOP 500
blow
blou
fúkať
blow
fúkať
TOP 700
blur
blr
rozmazať sa, zastrieť sa
blur
rozmazať sa, zastrieť sa
TOP 1000
blush
blaš
červenať sa, pýriť sa
blush
pýriť sa, červenať sa
TOP 300
board
bórd
nastúpiť (na palubu)
board
nastúpiť
TOP 1000
boil
bojl
vrieť, zovrieť (voda)
boil
vrieť, zovrieť
TOP 300
book
búk
rezervovať (si)
book
rezervovať, zarezervovať
TOP 700
boost
búst
zrýchliť, urýchliť
boost
zrýchliť, urýchliť
TOP 100
borrow
borou
požičať si
borrow
požičať si
TOP 500
bother
bádr
obťažovať, obťažovať sa
bother
obťažovať, obťažovať sa
TOP 1000
bounce
bauns
odraziť sa, skákať
bounce
skákať, odraziť sa
TOP 500
brake
brejk
brzdiť, zabrzdiť
brake
brzdiť, zabrzdiť
TOP 1000
branch
brenč
vetviť sa, rozvetvovať sa
branch
vetviť sa, rozvetvovať sa
TOP 300
break
brejk
zlomiť, prerušiť (niečo)
break
zlomiť, prerušiť
TOP 300
break down
brejk daun
pokaziť sa
break down
pokaziť sa
TOP 1000
breed
bríd
chovať (zvieratá)
breed
chovať
TOP 1000
bribe
brajb
podplatiť (úplatok)
bribe
podplatiť
TOP 100
bring
bring
priniesť, doniesť
bring
priniesť, doniesť
TOP 500
bring in
bring in
vynášať (fin., profit)
bring in
vynášať (fin., profit)
TOP 500
bring up
bring ap
vychovať (dieťa)
bring up
vychovať (dieťa)
TOP 1000
broadcast
broudkast
vysielať (TV, rádio)
broadcast
vysielať
TOP 1000
broaden
broudn
rozšíriť, zväčšiť
broaden
zväčšiť, rozšíriť
TOP 1000
browse
brauz
prezerať si, prehliadať si
browse
prezerať si, prehliadať si
TOP 100
build
bild
stavať, postaviť
build
stavať, postaviť
TOP 300
burn
bŕn
popáliť, spáliť
burn
popáliť, spáliť
TOP 100
buy
báj
kúpiť
buy
kúpiť
TOP 1000
bypass
bajpes
prechádzať, míňať sa s
bypass
míňať sa, obchádzať, prechádzať
TOP 300
calculate
kalkjulejt
vypočítať, vyrátať
calculate
vypočítať, vyrátať
TOP 100
call
kol
volať, zavolať
call
volať, zavolať
TOP 700
calm down
kolm daun
ukludniť sa
calm down
ukludniť sa
TOP 1000
can
ken
dokázať (niečo urobiť)
can
dokázať, môcť, vedieť
TOP 100
cancel
kensl
zrušiť
cancel
zrušiť
TOP 700
captivate
keptivejt
podmaniť si, upútať
captivate
upútať, podmaniť (si)
TOP 1000
care
kér
zaujímať sa (o problém)
care
zaujímať sa
TOP 500
carry
kery
niesť, voziť, prevážať
carry
niesť, voziť, prevážať
TOP 500
carry on
kery on
pokračovať, vyvádzať
carry on
pokračovať, vyvádzať
TOP 500
carry out
kery aut
vykonať, urobiť
carry out
vykonať, urobiť
TOP 1000
carve
kárf
vytesať, tesať, vyryť
carve
vyryť, tesať, vytesať
TOP 500
catch
keč
chytiť, zachytiť
catch
chytiť, zachytiť
TOP 500
catch up with
keč ap vit
dobehnúť (niekoho)
catch up with
dobehnúť, dohnať
TOP 300
cause
kóz
spôsobiť, zapríčiniť
cause
spôsobiť, zapríčiniť
TOP 1000
cease
síz
prestať, zastaviť, skončiť
cease
prestať, skončiť, zastaviť
TOP 1000
celebrate
selebrejt
osláviť, oslavovať
celebrate
osláviť, oslavovať
TOP 1000
certify
sŕtifáj
potvrdiť, overiť
certify
overiť, potvrdiť
TOP 500
claim
klejm
reklamovať, žiadať, tvrdiť
claim
reklamovať, žiadať, tvrdiť
TOP 1000
clarify
klerifáj
objasniť, vyjasniť si
clarify
objasniť, vyjasniť si
TOP 300
clean
klín
vyčistiť, poupratovať
clean
vyčistiť, poupratovať
TOP 500
clear
klír
vymazať, vyčistiť
clear
vymazať, vyčistiť
TOP 700
clench
klenč
zovrieť, zvierať, stisnúť
clench
zovrieť, zvierať, stisnúť
TOP 300
climb
klájmb
liezť, šplhať sa
climb
liezť, šplhať sa
TOP 100
close
klouz
zavrieť
close
zavrieť
TOP 300
collect
kolekt
zbierať
collect
zbierať
TOP 100
come
kam
prísť
come
prísť
TOP 500
come across
kam ekros
stretnúť, naraziť na
come across
naraziť na
TOP 1000
come out
kam aut
vyjsť, zverejniť
come out
vyjsť, zverejniť
TOP 500
come up
kam ap
prihodiť sa (udalosť)
come up
prihodiť sa
TOP 500
come up with
kam ap vit
prísť s nápadom
come up with
prísť s nápadom
TOP 1000
commence
komens
začať, spustiť, odštartovať
commence
začať, spustiť, odštartovať
TOP 700
commit
komit
spáchať, zaviazať sa
commit
spáchať, zaviazať sa
TOP 500
commute
komjút
dochádzať (za prácou)
commute
dochádzať
TOP 300
compare
kompér
porovnať, porovnávať
compare
porovnať, porovnávať
TOP 500
compete
kompít
súťažiť
compete
súťažiť
TOP 300
complain
komplejn
sťažovať sa
complain
sťažovať sa
TOP 700
complicate
komplikejt
skomplikovať, sťažiť
complicate
sťažiť, skomplikovať
TOP 300
comprehend
komprihend
rozumieť, chápať
comprehend understand
rozumieť, chápať
TOP 300
comprise
komprájz
zahŕňať (niečo)
comprise
zahŕňať (niečo)
TOP 1000
conceal
konsíl
zakryť, skryť, tajiť (niečo)
conceal
tajiť, skryť, zakryť
TOP 300
concern
konsŕn
týkať sa
concern
týkať sa
TOP 1000
confess
konfes
priznať sa, uznať, pripustiť
confess
uznať, priznať sa, pripustiť
TOP 1000
configure
konfigjúr
nastaviť (zariadenie, SW)
configure
nastaviť konfigurovať
TOP 100
confirm
konfŕm
potvrdiť
confirm
potvrdiť
TOP 500
confuse
konfjúz
zmiasť, pomýliť
confuse
zmiasť, pomýliť
TOP 300
connect
konekt
pripojiť
connect
pripojiť
TOP 1000
consent
konsent
súhlasiť, dať súhlas
consent
súhlasiť, dať súhlas
TOP 300
consider
konsidr
považovať, zvažovať
consider
považovať, zvažovať
TOP 300
consist of
konsist of
skladať sa (z niečoho)
consist of
skladať sa
TOP 700
consult
konzalt
konzultovať
consult
konzultovať
TOP 1000
consume
konzjum
spotrebovať, konzumovať
consume
konzumovať, spotrebovať
TOP 300
contain
kontejn
obsahovať
contain
obsahovať
TOP 700
contest
kontest
súťažiť, zápasiť
contest
súťažiť, zápasiť
TOP 100
continue
kontiňju
pokračovať
continue
pokračovať
TOP 700
contribute
kontribjút
prispieť, prispievať
contribute
prispieť, prispievať
TOP 1000
convey
konvej
prepraviť, preniesť, niesť
convey
niesť, preniesť, prepraviť
TOP 700
convince
konvins
presvediť, usvedčiť
convince
presvediť, usvedčiť
TOP 100
cook
kúk
variť
cook
variť
TOP 500
cooperate
kooperejt
spolupracovať
cooperate
spolupracovať
TOP 1000
copy
kopy
kopírovať, rozmnožiť
copy
rozmnožiť, kopírovať
TOP 700
correct
korekt
opraviť
correct
opraviť
TOP 100
cost
kost
stáť (cena)
cost
stáť (cena)
TOP 500
count
kaunt
rátať, počítať
count
rátať, počítať
TOP 500
count on
kaunt
rátať s (niekým)
count on
rátať s, spoľahnúť sa
TOP 300
cover
kavr
prikryť, zakryť
cover
prikryť, zakryť
TOP 1000
crack
krek
praskať, prasknúť, pukať
crack
pukať, praskať, prasknúť
TOP 700
crash
kreš
nabúrať, zraziť sa
crash
nabúrať, zraziť sa
TOP 1000
crave
krejf
túžiť, bažiť, dychtiť
crave
túžiť, bažiť, dychtiť
TOP 100
create
kriejt
vytvoriť
create
vytvoriť
TOP 1000
criticize
kritisájz
kritizovať
criticize
kritizovať, škatulkovať
TOP 700
crush
kraš
rozdrviť, drviť
crush
drviť, rozdrviť
TOP 300
cry
kráj
kričať, plakať
cry
kričať, plakať
TOP 700
customize
kaztomájz
prispôsobiť si
personalizovať si
customize
prispôsobiť, personalizovať
TOP 300
cut
kat
sekať, rezať, strihať, rúbať
cut
odseknúť, odrezať
TOP 100
damage
demidž
poškodiť
damage
poškodiť
TOP 500
dance
dens
tancovať
dance
tancovať
TOP 500
dare
dér
odvážiť sa, trúfnuť si
dare
odvážiť sa, trúfnuť si
TOP 700
darken
dárkn
stmievať sa, potemnieť
darken
stmievať sa, potemnieť
TOP 1000
daydream
dejdrím
fantazírovať, snívať
daydream
snívať, fantazírovať
TOP 1000
dazzle
dezl
oslniť, oslepiť, zaslepiť
dazzle
oslniť, oslepiť, zaslepiť
TOP 100
deal with
díl vit
zaoberať sa, venovať sa
deal with
zaoberať sa, venovať sa
TOP 500
deceive
disíf
oklamať, podviesť
deceive
oklamať, podviesť
TOP 100
decide
disájd
rozhodnúť sa
decide
rozhodnúť, rozhodnúť sa
TOP 1000
declare
diklér
vyhlásiť, deklarovať
declare
vyhlásiť, dať najavo, deklarovať
TOP 100
decrease
dikrís
znížiť
decrease
znížiť
TOP 500
deduct
didakt
zľavniť, odrátať, odpočítať
deduct
zľavniť, odrátať
TOP 700
defeat
difít
poraziť, premôcť
defeat
poraziť
TOP 1000
defy
difáj
pohŕdať, odporovať
defy
pohŕdať, odporovať
TOP 300
deliver
dilivr
doručiť, dodať
deliver
doručiť, dodať
TOP 300
demand
diménd
požadovať, vyžadovať
demand
požadovať, vyžadovať
TOP 1000
denounce
dinauns
kritizovať, odsúdiť
denounce
odsúdiť, kritizovať
TOP 1000
deny
dináj
poprieť, odmietnúť
deny
poprieť, odmietnúť
TOP 100
depend on
dipend on
záležať na, závisieť od
depend on
záležať na, závisieť od
TOP 700
depict
dipikt
zobraziť, vyobrazovať
depict
zobraziť, vyobrazovať
TOP 1000
deplete
diplít
minúť, spotrebovať
deplete
minúť, spotrebovať
TOP 700
deploy
diplój
rozmiestniť, nastražiť
deploy
nastražiť, rozmiestniť
TOP 300
deposit
dipouzit
vložiť, uložiť (fin.)
deposit
vložiť, uložiť
TOP 1000
descend
discend
klesať, ísť dole
descend
klesať, ísť dole
TOP 100
describe
diskrájb
opísať, popísať
describe
opísať, popísať
TOP 300
deserve
dizérf
zaslúžiť si
deserve
zaslúžiť si
TOP 300
design
dizajn
navrhnúť, nadizajnovať
design
navrhnúť
TOP 300
destroy
distrój
zničiť
destroy
zničiť
TOP 1000
detach
díteč
odpojiť, rozpojiť, odopnúť
detach
odpojiť, odopnúť, rozpojiť
TOP 700
detect
ditekt
zaregistrovať, spozorovať
detect
spozorovať, zaregistrovať
TOP 300
determine
ditermin
určiť, stanoviť (údaj)
determine
určiť, stanoviť
TOP 700
develop
divilop
rozvíjať, vyvíjať (niečo)
develop
rozvíjať, vyvíjať
TOP 500
die
dáj
zomrieť, umrieť
die
zomrieť, umrieť
TOP 300
differ
difŕ
líšiť sa, odlišovať sa
differ
líšiť sa, odlišovať sa
TOP 1000
differentiate
diferenšiejt
rozlíšiť, rozlišovať
differentiate
rozlíšiť, rozlišovať, odlišovať
TOP 700
dim
dim
zhasnúť, stmaviť (svetlá)
dim
zhasnúť, stmaviť
TOP 1000
dip
dip
namočiť (sa)
dip
namočiť, namočiť sa
TOP 1000
direct
direkt
usmerniť, nariadiť
direct
usmerniť, nariadiť
TOP 500
disagree
dizegrí
nesúhlasiť
disagree
nesúhlasiť
TOP 300
disappear
dizepír
zmiznúť, stratiť sa
disappear
zmiznúť, stratiť sa
TOP 500
disappoint
dizepojnt
sklamať (sa)
disappoint
sklamať (sa)
TOP 500
discover
diskavr
objaviť, odhaliť
discover
objaviť, odhaliť
TOP 700
discourage
diskaridž
odradiť (od niečoho)
discourage
odradiť
TOP 500
discuss
diskas
diskutovať, prebrať (tému)
discuss
diskutovať, prebrať (tému)
TOP 500
disdain
dizdejn
pohŕdať
disdain
pohŕdať
TOP 1000
disguise
dizgájz
zamaskovať, prezliecť sa
disguise
zamaskovať, prezliecť sa
TOP 1000
dispatch
dizpeč
odoslať, poslať
dispatch
poslať, odoslať
TOP 700
display
displey
zobrazovať, znázorňovať
display
zobrazovať, znázorňovať
TOP 700
dissuade
disjuejd
odhovoriť, odradiť
dissuade
odhovoriť, odradiť
TOP 700
distinguish
distinguiš
rozoznávať, rozlišovať
distinguish
rozoznávať, rozlišovať
TOP 700
distract
distrekt
rozptyľovať, rušiť
distract
rušiť, rozptyľovať
TOP 700
disturb
distŕb
rušiť, vyrušiť
disturb
rušiť, vyrušiť
TOP 700
dive
dájf
potápať sa, ponoriť sa
dive
potápať sa, ponoriť sa
TOP 300
divide
divájd
rozdeliť
divide
rozdeliť
TOP 100
do
du
urobiť
do, make
urobiť
TOP 500
donate
donejt
darovať
donate
darovať
TOP 700
double
dabl
zdvojiť, zdvojnásobiť
double
zdvojiť, zdvojnásobiť
TOP 300
doubt
daupt
pochybovať
doubt
pochybovať
TOP 500
download
daunloud
stiahnúť, sťahovať (dáta)
download
stiahnúť, sťahovať
TOP 500
drag
džreg
tiahnúť, ťahať, vliecť
drag
tiahnúť, ťahať, vliecť
TOP 300
draw
dró
kresliť
draw
kresliť
TOP 500
dream
džrím
snívať
dream
snívať
TOP 300
dress
dres
obliecť sa
dress
obliecť sa
TOP 100
drink
drink
piť, vypiť
drink
piť, vypiť
TOP 300
drive
drájf
šoférovať, jazdiť
drive
šoférovať, jazdiť
TOP 1000
drop
drop
pustiť, padnúť, kvapkať
drop
pustiť, padnúť
TOP 1000
drop in
drop in
zastaviť sa (návšteva)
drop in
zastaviť sa, navštíviť
TOP 500
dry
dráj
sušiť, uschnúť
dry
sušiť, uschnúť
TOP 1000
dump
damp
vysypať, sypať, vyklopiť
dump
sypať, vysypať, vyložiť
TOP 1000
dust
dast
utrieť prach, prášiť sa
dust
prášiť sa, utrieť prach
TOP 1000
dye
dáj
farbiť, sfarbiť, vyfarbiť
dye
farbiť, sfarbiť, vyfarbiť
TOP 300
earn
érn
zarobiť, zarábať
earn
zarobiť, zarábať
TOP 700
ease
íz
ukludniť, uvolniť, uľaviť
ease
ukludniť, uvolniť, uľaviť
TOP 100
eat
ít
jesť, zjesť
eat
jesť, zjesť
TOP 700
educate
eďjukejt
vzdelávať, učiť (niekoho)
educate
vzdelávať, učiť (niekoho)
TOP 1000
elongate
ilongejt
predĺžiť, predlžovať
elongate
predĺžiť, predlžovať
TOP 1000
emerge
imérdž
objaviť sa, objavovať sa
emerge
objaviť sa, objavovať sa
TOP 300
emphasize
emfsájz
zdôrazniť
emphasize
zdôrazniť
TOP 1000
employ
implój
zamestnať, využívať
employ
zamestnať, využívať
TOP 1000
empower
empavr
oprávniť, splnomocniť
empower
oprávniť, splnomocniť
TOP 500
empty
empty
vyprázdniť
empty
vyprázdniť
TOP 700
enable
inejbl
umožniť, povoliť
enable
umožniť, povoliť
TOP 700
enclose
enklouz
priložiť
enclose
priložiť
TOP 700
encounter
inkántr
stretnúť, naraziť na
encounter
stretnúť, naraziť na
TOP 300
encourage
inkaridž
povzbudiť
encourage
povzbudiť
TOP 500
end up
end ap
skončiť, ocitnúť sa
end up
skončiť, ocitnúť sa
TOP 1000
enhance
inhens
zlepšiť, zvýšiť, zväčšiť
enhance
zlepšiť, zvýšiť, zväčšiť
TOP 300
enjoy
indžoj
vychutnať si, užiť si
enjoy
užiť si, vychutnať si
TOP 700
enrich
enrič
obohatiť, spestriť
enrich
obohatiť
TOP 1000
enroll
enrol
zapísať sa, prihlásiť sa
enroll
zapísať sa, prihlásiť sa
TOP 500
ensure
enšŕ
uistiť sa
ensure
uistiť sa
TOP 1000
entail
intejl
spôsobiť, mať za následok
entail
spôsobiť, mať za následok
TOP 300
enter
entr
vstúpiť
enter
vstúpiť
TOP 500
entertain
entrtejn
zabávať, zabaviť, pobaviť
entertain
zabávať, zabaviť
TOP 700
entitle
intájtl
oprávňovať, oprávniť
entitle
oprávniť, oprávňovať
TOP 1000
entrust
intrust
zveriť, poveriť, poručiť
entrust
zveriť, poveriť, poručiť
TOP 700
equal
íkvol
rovnať sa, zhodovať sa
equal
rovnať sa, zhodovať sa
TOP 1000
equalize
íkvolajz
vyrovnať, vyvážiť
equalize
vyrovnať, vyvážiť
TOP 1000
equate
íkuejt
prirovnať, porovnať
equate
porovnať, prirovnať
TOP 1000
escape
iskejp
utiecť, unikať
escape
utiecť, unikať
TOP 500
establish
istebliš
založiť, vytvoriť
establish
založiť, vytvoriť
TOP 1000
estimate
estimejt
odhadnúť, odhadovať
estimate
odhadnúť, odhadovať
TOP 1000
evade
ívejd
vyhýbať sa, uniknúť
evade
vyhýbať sa, uniknúť
TOP 700
evaluate
iveljuejt
ohodnotiť
evaluate
ohodnotiť
TOP 1000
evaporate
iveporejt
vypariť sa, vyparovať sa
evaporate
vypariť sa, vyparovať sa
TOP 500
examine
ikzemin
vyšetriť, obhliadnúť
examine
vyšetriť, obhliadnúť
TOP 1000
exercise
iksersájz
precvičiť, cvičiť
exercise
cvičiť, precvičiť
TOP 300
excuse
ikskjúz
prepáčiť
excuse
prepáčiť
TOP 300
exchange
iksčejndž
zameniť (peniaze)
exchange
vymeniť, zameniť
TOP 1000
exhale
iskhél
vydýchnuť, vydychovať
exhale
vydýchnuť, vydychovať
TOP 300
exit
exit
odísť, opustiť, ukončiť
exit
skončiť, ukončiť
TOP 100
expect
ikspekt
očakávať
expect
očakávať
TOP 300
experience
ikspíriens
zažiť
experience
zažiť
TOP 100
explain
iksplejn
vysvetliť
explain
vysvetliť
TOP 1000
explode
iksploud
explodovať, vybuchnúť
explode
vybuchnúť, explodovať
TOP 500
explore
iksplór
objaviť, objavovať
explore
objaviť, objavovať
TOP 700
expose
ikspouz
vystaviť, ukázať, odhaliť
expose
vystaviť, ukázať, odhaliť
TOP 700
express
ikspres
vyjadriť (sa), ukázať
express
ukázať, vyjadriť (sa)
TOP 300
extend
ikstend
rozšíriť
extend
rozšíriť
TOP 500
extinguish
ikstinguiš
uhasiť (oheň, atď.)
extinguish
uhasiť
TOP 1000
extract
ikstrekt
vytiahnúť, vyňať
extract
vyňať, vytiahnúť
TOP 500
face
fejs
čeliť (niečomu)
face
čeliť
TOP 500
facilitate
fesilitejt
uľahčiť, napomáhať
facilitate
uľahčiť, napomáhať
TOP 700
fade
fejd
vyblednúť, zblednúť
fade
vyblednúť, zblednúť
TOP 500
fail
fejl
nezvládnuť, zlyhať
fail
zlyhať, nezvládnuť
TOP 1000
faint
fejnt
omdlieť, odpadnúť
faint
omdlieť, odpadnúť
TOP 300
fall
fol
spadnúť, padnúť
fall
spadnúť, padnúť
TOP 500
fall apart
fól apart
rozpadať sa, rozpadnúť sa
fall apart
rozpadať sa, rozpadnúť sa
TOP 500
fall asleep
fól eslíp
zaspať
fall asleep
zaspať
TOP 500
fall behind
fól bihájnd
oneskoriť sa, zaostávať
fall behind
zaostávať, oneskoriť sa
TOP 1000
fake
fejk
predstierať, fejkovať
fake
predstierať, fejkovať
TOP 1000
fan
fen
fúkať, ovievať, duť
fan
duť, fúkať, ovievať
TOP 700
fancy
fensy
obľubovať, mať rád
fancy
obľubovať, mať rád
TOP 700
fascinate
fescinejt
fascinovať
fascinate
fascinovať
TOP 300
fasten
fásn
pripevniť
fasten
pripevniť
TOP 1000
fathom
fedm
pochopiť, porozumieť
fathom
pochopiť, porozumieť, poňať
TOP 1000
favor
fejvr
priať (v prospech)
favor
priať v prospech, uprednostniť
TOP 1000
fear
fír
báť sa, desiť sa
fear
báť sa, desiť sa
TOP 700
feature
fíčr
obsahovať, zahŕňať
feature
obsahovať, zahŕňať
TOP 300
feed
fíd
kŕmiť
feed
kŕmiť
TOP 300
feel
fíl
cítiť, cítiť sa (pocit)
feel
cítiť (pocit)
TOP 700
fetch
feč
priniesť, priviesť
fetch
priniesť, priviesť
TOP 500
fight
fajt
bojovať, biť sa, zápasiť
fight
bojovať, biť sa, zápasiť
TOP 300
figure out
figr aut
vymyslieť, premyslieť
figure out
vymyslieť, premyslieť
TOP 500
fill
fil
vyplniť, naplniť (obsah)
fill
vyplniť, naplniť
TOP 1000
filter
filtr
filtrovať, precediť
filter
filtrovať, precediť
TOP 700
fill in
fil in
vyplniť (formulár)
fill in
vyplniť (formulár)
TOP 700
fill up
fil ap
naplniť (obsah)
fill up
naplniť (obsah)
TOP 1000
flavor
flejvr
ochutiť, dochutiť, okoreniť
flavor
ochutiť, dochutiť, okoreniť
TOP 1000
flame
flejm
ohovárať, sálať
flame
ohovárať, sálať
TOP 1000
flatten
fletn
zrovnať (so zemou)
flatten
zrovnať
TOP 700
flee
flí
utiecť, rozpŕchnuť sa
flee
utiecť, rozpŕchnuť sa
TOP 1000
flicker
flikr
blikať, mihať sa
flicker
blikať, mihať sa
TOP 1000
flip
flip
prevrátiť, pretočiť
flip
pretočiť, prevrátiť
TOP 500
flow
flou
tiecť, prúdiť
flow
tiecť, prúdiť
TOP 100
find
fájnd
nájsť
find
nájsť
TOP 300
find out
fájnd aut
zistiť (niečo)
find out
zistiť (niečo)
TOP 100
finish
finiš
dokončiť
finish
dokončiť
TOP 500
fire
fajr
vystreliť, vypáliť
fire
vystreliť, vypáliť
TOP 500
fix
fix
opraviť, doladiť
fix
opraviť, doladiť
TOP 700
flash
fleš
blikať, zablysnúť sa
flash
blikať, zablysnúť sa
TOP 300
fly
fláj
letieť, lietať
fly
letieť, lietať
TOP 100
focus
fouks
zamerať sa, sústrediť sa
focus
zamerať sa, sústrediť sa
TOP 700
fold
fould
zohnúť, poskladať
fold
zohnúť, poskladať, pozohýbať
TOP 100
follow
falou
nasledovať
follow
nasledovať
TOP 700
fool
fúl
obalamutiť, oklamať
fool
obalamutiť, oklamať
TOP 300
force
fórs
nútiť, prinútiť
force
nútiť, prinútiť
TOP 300
forget
frget
zabudnúť
forget
zabudnúť
TOP 300
forgive
frgif
odpustiť
forgive
odpustiť
TOP 1000
form
fórm
formovať, vytvárať
form
formovať, vytvárať
TOP 700
forward
forvard
preposlať (email)
forward
preposlať, urýchliť
TOP 700
freak out
frík aut
šalieť, rozčúliť sa
freak out
šalieť, rozčúliť sa
TOP 700
free
frí
oslobodiť, vyslobodiť
free
oslobodiť, vyslobodiť
TOP 700
freeze
fríz
mrznúť, zamrznúť
freeze
mrznúť, zamrznúť
TOP 700
frighten
frajtn
vystrašiť, vyľakať, vydesiť
frighten
vystrašiť, vyľakať, vydesiť
TOP 500
fund
fand
financovať, sponzorovať
fund
financovať, sponzorovať
TOP 100
gain
gejn
získať
gain
získať
TOP 500
gather
gedr
zhromaždiť (sa)
gather
zhromaždiť, zhromaždiť sa
TOP 1000
gaze
gejz
zízať, hľadieť, pozerať
gaze
zízať, hľadieť, pozerať
TOP 1000
generate
dženerejt
generovať, vytvoriť
generate
generovať, vytvoriť
TOP 100
get
get
dostať
get
dostať
TOP 500
get along with
get elong uit
vychádzať (vzťahovo)
get along with
vychádzať (vzťahovo)
TOP 500
get back
get bek
vrátiť sa (naspäť)
get back
vrátiť sa
TOP 500
get bored
get bórd
nudiť sa
get bored
nudiť sa
TOP 500
get divorced
get divórsd
rozviesť sa
get divorced
rozviesť sa
TOP 500
get dressed
get dresd
obliecť sa
get dressed
obliecť sa
TOP 300
get ill
get il
ochorieť
get ill
ochorieť
TOP 500
get in
get in
nastúpiť (do niečoho)
get in
nastúpiť (do niečoho)
TOP 1000
get in touch
get in tač
byť v kontakte, stýkať sa
get in touch
stýkať sa, stretávať sa
TOP 500
get married
get meríd
oženiť sa, vydať sa
get married
oženiť sa, vydať sa
TOP 500
get no idea
get nou ajdía
nemať poňatia, nevedieť
get no idea
nevedieť, nemať poňatia
TOP 300
get out
get aut
vystúpiť, dostať sa von
get out
vystúpiť
TOP 500
get over
get ouvr
prekonať, preniesť sa
get over
prekonať, preniesť sa
TOP 500
get rid of
get rid of
zbaviť sa (niečoho)
get rid of
zbaviť sa (niečoho)
TOP 500
get stucked
get stakd
zaseknúť sa, uviaznúť
get stucked
uviaznúť, zaseknúť sa
TOP 500
get tired
get tájrd
unaviť sa
get tired
unaviť sa
TOP 500
get wet
get uet
zmoknúť, premoknúť
get wet
zmoknúť, premoknúť
TOP 1000
giggle
gigl
chichotať sa, chechtať sa
giggle
chechtať sa, chichotať sa
TOP 100
give
gif
dať
give
dať
TOP 500
give up
gif ap
prestať, skončiť, vzdať
give up
prestať, skončiť, vzdať
TOP 1000
give out
gif aut
vypovedať (funkčnosť)
give out
vypovedať, pokaziť sa
TOP 1000
gleam
glím
lesknúť sa, ligotať sa
gleam
lesknúť sa, ligotať sa
TOP 100
go
gou
ísť
go
ísť
TOP 700
go fishing
gou fišing
ísť na ryby, rybárčiť
go fishing
rybárčiť, ísť na ryby
TOP 1000
go for
gou fór
vybrať si, zvoliť si
go for
vybrať si, zvoliť si
TOP 500
go on
gou on
pokračovať
go on
pokračovať
TOP 700
go shopping
gou šoping
ísť nakupovať
go shopping
ísť nakupovať, ísť na nákupy
TOP 700
glance
glens
pozrieť sa (krátko)
glance
pozrieť sa (krátko)
TOP 700
glide
glájd
kĺzať sa, plachtiť
glide
kĺzať sa, plachtiť
TOP 700
glimpse
glimps
zahliadnúť (letmo uvidieť)
glimpse
zahliadnúť (letmo uvidieť)
TOP 1000
glow
glou
žiariť, sálať, svietiť
glow
žiariť, sálať, svietiť
TOP 1000
grab
greb
zobrať, schmatnúť
grab
zobrať, schmatnúť
TOP 700
grant
grent
udeliť, prideliť, umožniť
grant
udeliť, prideliť, umožniť
TOP 1000
grasp
gresp
pochopiť, porozumieť
grasp
pochopiť, porozumieť
TOP 500
grow
grou
rásť, pestovať
grow
rásť, pestovať
TOP 1000
growl
graul
vrčať
growl
vrčať, zavrčať
TOP 500
guarantee
garantí
garantovať
guarantee
garantovať
TOP 300
guess
ges
tipnúť, hádať
guess
tipnúť, hádať
TOP 300
handle
hendl
narábať, manipulovať
handle
narábať
TOP 500
hang
heng
zavesiť
hang
zavesiť
TOP 500
hang out with
heng aut uit
vyjsť si (von s niekým)
hang out with
vyjsť si
TOP 300
happen
hepn
stať sa, udiať sa
happen
stať sa, udiať sa
TOP 1000
harden
hárdn
ztuhnúť, stvrdnúť
harden
ztuhnúť, stvrdnúť
TOP 700
harvest
haruest
žať, ťažiť
harvest
žať, ťažiť
TOP 100
have
hef
mať
have
mať
TOP 300
have a break
hef e brejk
pauzovať, dať si pauzu
have a break
pauzovať, dať si pauzu
TOP 300
have a breakfast
hef e brekfest
raňajkovať
have a breakfast
raňajkovať
TOP 300
have a dinner
hef e dinr
večerať
have a dinner
večerať
TOP 300
have a drink
hef e drink
vypiť si (drink)
have a drink
vypiť si
TOP 500
have a fun
hef e fan
zabaviť sa, zabávať sa
have a fun
zabaviť sa, zabávať sa
TOP 1000
have a go
hef e gou
vyskúšať si, pokúsiť sa
have a go, try out
vyskúšať si, pokúsiť sa
TOP 500
have a good time
hef e gúd tajm
cítiť sa príjemne
have a good time
cítiť sa príjemne
TOP 500
have a look
hef e lúk
kuknúť sa, pozrieť sa
have a look
kuknúť sa, pozrieť sa
TOP 300
have a lunch
hef e lanč
obedovať
have a lunch
obedovať
TOP 300
have a nap
hef e nep
pospať si, zdriemnúť si
have a nap
pospať si, zdriemnúť si
TOP 500
have a rest
hef e rest
oddýchnuť si, mať oddych
have a rest
mať oddych, oddýchnuť si
TOP 300
have a shower
hef e šavr
osprchovať sa
have a shower
sprchovať sa, osprchovať sa
TOP 500
have a sleep
hef e slíp
pospať si
have a sleep
pospať si
TOP 300
have a snack
hef e snek
zajesť si
have a snack
zajesť si
TOP 300
hate
hejt
nemať rád, nenávidieť
hate
nemať rád, nenávidieť
TOP 300
hear
hír
počuť (akusticky)
hear
počuť
TOP 700
heat
hít
zohriať (sa)
heat
zohriať, zohriať sa
TOP 100
help
help
pomôcť
help
pomôcť
TOP 300
hesitate
hesitejt
váhať
hesitate
váhať
TOP 300
hide
hájd
ukryť, schovať
hide
ukryť, schovať
TOP 1000
highlight
hajlajt
zvýrazniť, podčiarknúť
highlight
zvýrazniť, podčiarknúť
TOP 300
hire
háir
najať si
hire
najať si
TOP 700
hiss
his
syčať
hiss
syčať
TOP 500
hit
hit
trafiť, udrieť
hit
trafiť, udrieť
TOP 300
hold
hold
držať
hold
držať
TOP 500
hold up
hold ap
vydržať, čakať
hold up
vydržať, čakať
TOP 1000
honk
honk
trúbiť
honk
trúbiť, zatrúbiť
TOP 700
honor
ánr
uctiť si, poctiť
honor
poctiť, uctiť si
TOP 100
hope
houp
dúfať
hope
dúfať
TOP 700
host
host
hostiť, usporiadať
host
hostiť, usporiadať
TOP 500
hug
hag
objať
hug
objať
TOP 700
hunt
hant
loviť, uloviť
hunt
loviť, uloviť
TOP 1000
hurl
hŕl
vrhať, chrliť
hurl
vrhať, chrliť
TOP 500
hurry
hary
ponáhľať sa
hurry
ponáhľať sa, poponáhľať sa
TOP 300
hurt
hŕt
zraniť, ublížiť
hurt
zraniť, ublížiť
TOP 1000
hustle
hasl
švihnúť si, strkať sa
hustle
švihnúť si, strkať sa
TOP 1000
challenge
čelindž
vyzvať, zmerať si sily
challenge
vyzvať, zmerať si sily
TOP 300
change
čejndž
zmeniť, vymeniť
change
zmeniť, vymeniť
TOP 1000
change to
čejndž tu
prezliecť sa, preobliecť sa
change to
prezliecť sa, preobliecť sa
TOP 500
charge
čárdž
nabiť, spoplatniť
charge
nabiť, spoplatniť
TOP 1000
chase
čejz
prenasledovať, naháňať
chase
naháňať, prenasledovať
TOP 100
check
ček
skontrolovať, overiť
check
overiť, skontrolovať
TOP 700
cheer
čír
rozveseliť, potešiť
cheer
potešiť, rozveseliť
TOP 1000
chill
čil
schladiť, ukludniť sa
chill
schladiť, ukludniť sa
TOP 700
choke
čouk
dusiť sa
choke
dusiť sa
TOP 100
choose
čúz
vybrať si, zvoliť si
choose
vybrať si, zvoliť si
TOP 1000
chuckle
čakl
chichotať sa
chuckle
chichotať sa, smiať sa
TOP 1000
identify
ajdentifáj
identifikovať, rozpoznať
identify
identifikovať, rozpoznať
TOP 1000
ignite
ignájt
vznietiť sa, zapáliť
ignite
zapáliť, vznietiť sa
TOP 300
imagine
imedžin
predstaviť si
imagine
predstaviť si
TOP 1000
immerse
imŕs
ponoriť sa, zahĺbiť sa
immerse
ponoriť sa, zahĺbiť sa
TOP 1000
imply
impláj
naznačovať, znamenať
imply
naznačovať, znamenať
TOP 300
impress
impres
zaujať, spraviť dojem
impress
zaujať, spraviť dojem
TOP 300
improve
imprúf
zlepšiť, vylepšiť
improve
zlepšiť, vylepšiť
TOP 300
include
inklúd
zahŕňať, zahrnúť
include
zahŕňať, zahrnúť
TOP 100
increase
inkrís
zvýšiť
increase
zvýšiť
TOP 700
indicate
indikejt
udávať, naznačovať
indicate
udávať, naznačovať
TOP 1000
indulge
indaldž
rozmaznať sa, dopriať si
indulge
dopriať si, rozmaznať sa
TOP 1000
infer
infŕ
odvodiť, usudzovať
infer
odvodiť, usudzovať
TOP 700
inflict
inflikt
spôsobiť (niečo negatívne)
inflict
spôsobiť
TOP 300
influence
influens
ovplyvniť
influence
ovplyvniť
TOP 300
inform
infórm
informovať
inform
informovať
TOP 1000
inhale
inhél
vdychovať, vtiahnúť
inhale
vdychovať, vtiahnúť
TOP 500
inherit
inherit
zdediť
inherit
zdediť
TOP 1000
initiate
inišiejt
začať, zahájiť
initiate
začať, zahájiť
TOP 700
inquire
inkváir
dotazovať/vypytovať sa
inquire
dotazovať sa, vypytovať sa
TOP 700
input
input
vkladať, zadať (dáta)
input
vkladať, zadať (dáta)
TOP 1000
insert
inzrt
vsunúť, zasunúť, zaradiť
insert
vsunúť, zasunúť, zaradiť
TOP 300
insist
inzist
trvať na, naliehať
insist
trvať na, naliehať
TOP 500
install
instol
inštalovať, nainštalovať
install
inštalovať, nainštalovať
TOP 1000
instruct
instrakt
školiť, zaškoliť
instruct
školiť, zaškoliť
TOP 300
intend
intend
zamýšlať, plánovať
intend
zamýšlať, plánovať
TOP 700
intensify
intensifáj
zintenzívniť, zosilniť
intensify
zosilniť, zintenzívniť
TOP 700
interact
interakt
reagovať, ovplyvňovať sa
interact
reagovať, ovplyvňovať sa
TOP 700
interrupt
interapt
prerušiť
interrupt
prerušiť
TOP 300
introduce
introďjús
predstaviť (sa)
introduce
predstaviť, predstaviť sa
TOP 1000
invest
invest
investovať
invest
investovať
TOP 500
investigate
investigejt
vyšetrovať, preveriť
investigate
preveriť, vyšetrovať
TOP 100
invite
invájt
pozvať
invite
pozvať
TOP 300
involve
involf
zahŕnať, začleniť (sa)
involve
zahŕňať začleniť (sa)
TOP 700
irritate
iritejt
hnevať, dráždiť
irritate
hnevať, dráždiť
TOP 500
issue
išjú
vystaviť, vydať
issue
vystaviť, vydať
TOP 1000
jog
džog
behať, zabehať si
jog
behať, zabehať si
TOP 300
join
džoin
pridať sa, pripojiť, spojiť
join
pridať sa, pripojiť
TOP 500
joke
džouk
vtipkovať, srandovať
joke
vtipkovať, srandovať
TOP 1000
judge
džadž
súdiť, rozsúdiť, rozhodnúť
judge
súdiť, rozsúdiť
TOP 300
jump
džamp
skočiť, skákať
jump
skočiť, skákať
TOP 1000
justify
džastifáj
odôvodniť, oprávniť
justify
odôvodniť, oprávniť
TOP 500
keep
kíp
nechať si, držať
keep
nechať si, držať
TOP 500
keep +sloveso +ing
kíp...
pokračovať (v aktivite)
keep +slov. +ing
pokračovať (v aktivite)
TOP 1000
kick
kik
kopnúť, vykopnúť
kick
kopnúť, vykopnúť
TOP 1000
kid
kid
žartovať, uťahovať si
kid
žartovať, uťahovať si
TOP 500
kill
kil
zabiť
kill
zabiť
TOP 500
kiss
kis
pobozkať
kiss
pobozkať
TOP 1000
knock
nak
zaklopať
knock
zaklopať
TOP 100
know
nou
vedieť, poznať
know
vedieť, poznať
TOP 500
land
lend
pristáť, dopadnúť
land
pristáť, dopadnúť
TOP 1000
last
last
trvať, pretrvávať
last
trvať, pretrvávať
TOP 500
laugh
láf
smiať sa
laugh
smiať sa
TOP 300
launch
launč
spustiť, odpáliť
launch
spustiť, odpáliť
TOP 500
lay
lej
položiť, pokladať, klásť
lay
položiť, pokladať
TOP 500
lead
líd
viesť, usmerniť
lead
viesť
TOP 700
leak
lík
presakovať, unikať
leak
unikať, presakovať
TOP 700
lean
lín
oprieť (sa), nakloniť (sa)
lean
oprieť (sa), nakloniť (sa)
TOP 1000
leap
líp
skákať, preskočiť
leap
skákať, preskočiť
TOP 100
learn
lŕn
učiť sa
learn
učiť sa
TOP 300
leave
líf
odísť, opustiť
leave
odísť, opustiť
TOP 700
leave behind
lív bihájnd
nechať po sebe
leave behind
nechať, nechať po sebe
TOP 300
lend
lend
požičať (niekomu niečo)
lend
požičať
TOP 100
let
let
nechať, dovoliť
let
nechať, dovoliť
TOP 1000
let [ ] go
let gou
nechať tak, pustiť
let go
nechať tak, pustiť
TOP 1000
liberate
liberejt
oslobodiť
liberate
oslobodiť
TOP 700
license
lajsns
oprávniť, udeliť povolenie
license
oprávniť, udeliť povolenie
TOP 300
lie
láj
klamať
lie
klamať
TOP 100
like
lajk
mať rád, páčiť sa
like
mať rád, páčiť sa
TOP 1000
list
list
vymenovať, zostaviť
list
vymenovať, zostaviť
TOP 300
listen
lisn
počúvať (činnosť)
listen
počúvať
TOP 300
live
liv
žiť, bývať
live
žiť, bývať
TOP 500
load
loud
načítať, naložiť (náklad)
load
načítať, naložiť
TOP 700
locate
lokejt
lokalizovať, vypátrať
locate
vypátrať, lokalizovať, nájsť polohu
TOP 1000
lock
lok
zamknúť
lock
zamknúť
TOP 1000
log in
log in
prihlásiť sa, nalogovať sa
log in
prihlásiť sa, nalogovať sa
TOP 1000
log out
log aut
odhlásiť sa, odlogovať sa
log out
odhlásiť sa, odlogovať sa
TOP 300
look
lúk
pozrieť sa
look
pozrieť sa
TOP 500
look for
lúk for
hľadať
look for
hľadať
TOP 500
look forward
lúk forvrd
tešiť sa (na niečo)
look forward
tešiť sa
TOP 100
look like
lúk lajk
vyzerať ako
look like
vyzerať ako
TOP 500
look out
lúk aut
dávať pozor, dávať bacha
look out
dávať pozor, dávať bacha
TOP 300
loose
lus
prehrať
loose
prehrať
TOP 1000
lope
loup
bežať, klusať, hopkať
lope
bežať, klusať, hopkať
TOP 300
lose
lúz
stratiť
lose
stratiť
TOP 100
love
lau
milovať
love
milovať
TOP 1000
mail
mejl
poslať správu/poštu
mail
poslať správu, poslať poštu
TOP 300
maintain
meitejn
udržať, zachovať
maintain
udržať, zachovať
TOP 100
make
mejk
spraviť
make, do
spraviť
TOP 700
make an excuse
mejk en ikskjúz
vyhovárať sa
make an excuse
vyhovárať sa
TOP 500
make fun
mejk fan
zabaviť, zabávať
make fun
zabaviť, zabávať
TOP 500
make sense
mejk sens
dávať zmysel
make sense
dávať zmysel
TOP 500
make sure
mejk šŕ
uistiť sa, presvedčiť sa
make sure
uistiť sa, presvedčiť sa
TOP 100
manage
menidž
zariadiť, vybaviť
manage
zariadiť, vybaviť
TOP 300
manage to
menidž tu
podariť sa, zvládnuť
manage to
zvládnuť, podariť sa
TOP 1000
mark