ANGLINO.EU

TOP 100 - nemecké slovesá

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň A2

Postup ako získať heslo pre prémiové zoznamy nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a zdokonaľ si angličtinu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 100 - nemecké slovesá

↓ Čo sú to nemecké slovesá a ako ti pomôžu pri výuke nemčiny? ↓

Zoznam TOP 100 - nemecké slovesá - Zoznam TOP 100 nemeckých slovies je jedným z prvých kľúčových zoznamov pre teba na naštartovanie tvojho nemeckého jazyka. Je vhodný pre úroveň A2 - začiatočník.
Nemecké slovesá sú neoddeliteľnou súčasťou každej anglickej vety. Spolu s podmetmi sú najdôležitejšou súčasťou nemeckého jazyka. Obecne platí, že čím viac nemeckých slovies ovládaš, tým lepší jazykový prejav v nemčine máš. Nemecké slovesá sú najdôležitejšou časťou každej vety, keďže majú aj vysoký kreatívny potenciál. Tvoria až do 60 % celej sémantickej (významovej) hodnoty viet. TOP 100 - nemecké slovesá je súčasťou obsahu nemčina pre začiatočníkov. Vyskúšaj si všetky funkcie aplikácie ANGLINO.EU, ktoré ti pomôžu sa podrobne naučiť tento zoznam obsahujúci nemecké slovesá, vrátane unikátneho a neobmedzeného časového skúšania sa. Zisti, či každé slovíčko ovládaš do 15, 10 alebo ideálne do 5 sekúnd.
Nauč sa všetkých 100 najpoužívanejších nemeckých slovies a rozbehni tvoju výuku nemeckého jazyka.
TOP 100
abstimmen
abštimn
dohodnúť sa
TOP 100
akzeptieren
akzeptírn
akceptovať
TOP 100
anbieten
anbítn
ponúknuť, ponúkať
TOP 100
anfangen
anfangn
začať, spustiť
TOP 100
ankommen auf
ankomn auf
záležať na
TOP 100 - najpoužívanejšie nemecké slovesá
Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa slovíčka v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do nemčiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do nemčiny.
Skúšanie slovíčiek z nemčiny
Vyskúšaj sa v smere z nemčiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko
Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko, nezabudni napísať písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 100
abstimmen, abreden
abštimn, abrédn
dohodnúť (sa) (niečo / na niečom)
abstimmen, abreden
dohodnúť (sa)
TOP 100
akzeptieren
akzeptírn
akceptovať
akzeptieren
akceptovať
TOP 100
anbieten
anbítn
ponúknuť, ponúkať
anbieten
ponúknuť, ponúkať
TOP 100
anfangen
anfangn
začať, spustiť
anfangen
začať, spustiť
TOP 100
ankommen auf
ankomn auf
záležať na, závisieť od (niečoho)
ankommen auf abhängen von
záležať od
TOP 100
anrufen, telefonieren
anrufn, telefonírn
zavolať, volať (tel.)
anrufen, telefonieren
zavolať, volať (tel.)
TOP 100
antworten
antvortn
odpovedať
antworten
odpovedať
TOP 100
arbeiten
arbajtn
pracovať
arbeiten
pracovať
TOP 100
auflassen, absagen
auflasn, abzágn
zrušiť
auflassen, absagen
zrušiť
TOP 100
aufmachen, öffnen
aufmachn, ofnen
otvoriť
aufmachen, öffnen
otvoriť
TOP 100
ausleihen
auzlajhn
požičať, požičať si
ausleihen
požičať (si)
TOP 100
ausgeben
auzgebn
minúť (suroviny), stráviť (čas)
ausgeben
minúť, stráviť
TOP 100
aussehen so
auz-zehn zo
vyzerať tak, vyzerať (nejako)
aussehen so
vyzerať
TOP 100
aussuchen, wählen
auz-zuchn, vaéľen
vybrať si, zvoliť si
aussuchen, wahlen
vybrať si, zvoliť si
TOP 100
ändern
aéndrn
zmeniť
ändern
zmeniť
TOP 100
bahandeln
bahandln
narábať, manipulovať (s niečím)
bahandeln
narábať, manipulovať
TOP 100
bauen
bauen
stavať, postaviť, vybudovať
bauen
stavať, postaviť, vybudovať
TOP 100
beginnen
beginen
začať
beginnen
začať
TOP 100
beigeben
bajgebn
pridať
beigeben
pridať
TOP 100
bekommen
bekomn
dostať
bekommen
dostať
TOP 100
beschädigen
bešédign
poškodiť
beschädigen
poškodiť
TOP 100
beschreiben
bešrajbn
opísať
beschreiben
opísať
TOP 100
bestätigen
beštétign
potvrdiť
bestätigen
potvrdiť
TOP 100
bestellen
beštelen
objednať si
bestellen
objednať si
TOP 100
bilden, formen
bildn, formn
vytvoriť, formovať
bilden
vytvoriť, formovať
TOP 100
bieten
bítn
poskytnúť, poskytovať
bieten
poskytnúť, poskytovať
TOP 100
bleiben
blajbn
zostať, ostať
bleiben
zostať, ostať
TOP 100
brauchen
brauchn
potrebovať
brauchen
potrebovať
TOP 100
bringen
bringn
priniesť, doniesť
bringen
priniesť, doniesť
TOP 100
denken
denkn
myslieť si
denken
myslieť si
TOP 100
einladen
ajnladn
pozvať
einladen
pozvať
TOP 100
empfehlen
empféľn
odporúčať, odporučiť
empfehlen
odporúčať, odporučiť
TOP 100
entscheiden sich
entšajdn zich
rozhodnúť sa
entscheiden sich
rozhodnúť sa
TOP 100
erhalten
erhaltn
získať, obdržať
erhalten
získať, obdržať
TOP 100
erhöhen
erhöhen
zvýšiť, zväčšiť
erhöhen
zvýšiť, zväčšiť
TOP 100
erklären
erklérn
vysvetliť, vysvetľovať
erklären
vysvetliť, vysvetľovať
TOP 100
errechnen
erechnen
vypočítať, vyrátať
errechnen
vypočítať, vyrátať
TOP 100
errinern sich
erinern zich
spomenúť si, pripomenúť
errinern sich
spomenúť si, pripomenúť
TOP 100
erwarten
erwartn
očakávať
erwarten
očakávať
TOP 100
essen
esn
zjesť, jesť
essen
zjesť, jesť
TOP 100
fahren, reisen
fárn, rajzn
cestovať
fahren, reisen
cestovať
TOP 100
fertigmachen
fertigmachn
dokončiť, finišovať
fertigmachen
dokončiť, finišovať
TOP 100
feststellen
festštelen
zistiť, prísť na niečo
feststellen
zistiť, prísť na niečo
TOP 100
finden
findn
nájsť
finden
nájsť
TOP 100
folgen, nachkommen
folgn, nachkomn
nasledovať
folgen, nachkommen
nasledovať
TOP 100
fragen
fragn
opýtať sa, spýtať sa
fragen
opýtať sa, spýtať sa
TOP 100
geben
gebn
dať
geben
dať
TOP 100
gehen
géhn
ísť, chodiť
gehen
ísť, chodiť
TOP 100
haben
habn
mať
haben
mať
TOP 100
halten
haltn
zastaviť, ukončiť
halten
zastaviť, ukončiť
TOP 100
hilfen
hilfn
pomôcť
hilfen
pomôcť
TOP 100
hoffen
hofn
dúfať
hoffen
dúfať
TOP 100
kaufen
kaufn
kúpiť, kupovať, nakúpiť
kaufen
kúpiť, kupovať, nakúpiť
TOP 100
kommen
komn
prísť, doraziť
kommen
prísť, doraziť
TOP 100
kosten
kostn
stáť (cena)
kosten
stáť (cena)
TOP 100
lassen
lasn
nechať, dovoliť
lassen
nechať dovoliť
TOP 100
lehren
léren
učiť (niekoho), vyučovať, zaškoliť
lehren
učiť (niekoho), vyučovať
TOP 100
lernen
lernen
učiť sa
lernen
učiť sa
TOP 100
lesen
lézn
čítať, prečítať
lesen
čítať, prečítať
TOP 100
lieben
líbn
milovať, ľúbiť
lieben
milovať ľúbiť
TOP 100
lӧsen
lӧzn
riešiť, vyriešiť
lӧsen
riešiť, vyriešiť
TOP 100
machen
machn
spraviť, urobiť
machen
spraviť, urobiť
TOP 100
meinen, glauben
majnen, glaubn
mieniť, domnievať sa, myslieť si
meinen, glauben
mieniť myslieť si domnievať sa
TOP 100
merken sich
merkn zich
zapamätať si, pamätať si
merken sich
zapamätať si, pamätať si
TOP 100
mӧgen
mӧgn
mať rád, páčiť sa
mӧgen
mať rád, páčiť sa
TOP 100
nehmen
némen
vziať, zobrať, brať
nehmen
vziať
TOP 100
planen
planen
plánovať, zamýšlať
planen
plánovať, zamýšlať
TOP 100
probieren, versuchen
probírn, verzúchn
skúsiť, pokúsiť sa
probieren, versuchen
skúsiť, pokúsiť sa
TOP 100
reduzieren
reducírn
znížiť, zmenšiť
reduzieren
znížiť, zmenšiť
TOP 100
sagen
zágn
povedať, hovoriť (niekomu / niečo)
sagen
povedať, hovoriť
TOP 100
sehen
zéhn
vidieť, uvidieť
sehen
vidieť, uvidieť
TOP 100
sein
zajn
byť
sein
byť
TOP 100
senden
zendn
poslať
senden
poslať
TOP 100
schieben
šíbn
posunúť (fyzicky alebo časovo)
schieben
posunúť
TOP 100
schreiben
šrajbn
písať, napísať
schreiben
písať, napísať
TOP 100
spielen
špíln
hrať, hrať sa, zahrať sa
spielen
hrať, hrať sa
TOP 100
sprechen
šprechn
hovoriť (nejakým jazykom)
sprechen
hovoriť (nejakým jazykom)
TOP 100
sprechen, besprechen
šprechn, bešprechn
(po)rozprávať (sa) (o čom / s kým)
sprechen, besprechen
porozprávať sa
TOP 100
stimmen
štimn
súhlasiť
stimmen
súhlasiť
TOP 100
suchen
zuchn
hľadať
suchen
hľadať
TOP 100
treffen
trefn
stretnúť sa
treffen
stretnúť sa
TOP 100
trinken
trinkn
vypiť, piť
trinken
vypiť, piť
TOP 100
überreden
überredn
presvedčiť
überreden
presvedčiť
TOP 100
veranstalten, erledigen
veranštaltn, erledign
vybaviť, zariadiť, zmenežovať
veranstalten, erledigen
vybaviť zariadiť zmenežovať
TOP 100
verkaufen
ferkaufn
predať, predávať
verkaufen
predať, predávať
TOP 100
verschieben
feršíbn
odložiť (časovo)
verschieben
odložiť (časovo)
TOP 100
verstehen
ferštéhn
rozumieť
verstehen
rozumieť
TOP 100
vertrauen
fertrauen
veriť, dôverovať
vertrauen
veriť, dôverovať
TOP 100
verweigern, ablehnen
fervajgern, ablenen
odmietnúť
verweigern ablehnen
odmietnúť
TOP 100
vorbereiten
forberajtn
pripraviť
vorbereiten
pripraviť
TOP 100
warten
vártn
čakať, počkať
warten
čakať, počkať
TOP 100
weitermachen
vajtermachn
pokračovať
weitermachen
pokračovať
TOP 100
widmen sich
vidmn zich
zaoberať sa, venovať sa (niečomu)
widmen sich
zaoberať sa, venovať sa
TOP 100
wissen, kennen
visn, kenen
vedieť, poznať
wissen, kennen
vedieť, poznať
TOP 100
wollen, mӧgen
voln, mӧgn
chcieť
wollen, mӧgen
chcieť
TOP 100
wünschen
vünčn
priať (si), želať (si)
wünschen
priať, želať si
TOP 100
zeigen
cajgn
ukázať
zeigen
ukázať
TOP 100
zumachen, schliessen
cumachn, šlísn
zavrieť, zatvoriť
zumachen, schliessen
zavrieť, zatvoriť
TOP 100
zusagen, versprechen
cuzágn, feršprechn
sľúbiť, prisľúbiť
zusagen, versprechen
sľúbiť, prisľúbiť
TOP 100
zweifeln
cvajfeľn
pochybovať
zweifeln
pochybovať