ANGLINO.EU

TOP 100 - anglické slovesá

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň A2

Postup ako získať heslo pre prémiové zoznamy nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a zdokonaľ si angličtinu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 100 - anglické slovesá

↓ Čo sú to anglické slovesá a ako ti pomôžu pri výuke angličtiny? ↓

Zoznam TOP 100 - anglické slovesá - Zoznam TOP 100 anglických slovies je jedným z prvých kľúčových zoznamov pre teba na naštartovanie tvojho anglického jazyka. Je vhodný pre úroveň A2 - začiatočník.
Anglické slovesá sú neoddeliteľnou súčasťou každej anglickej vety. Spolu s podmetmi sú najdôležitejšou súčasťou anglického jazyka. Obecne platí, že čím viac anglických slovies ovládaš, tým lepší jazykový prejav v angličtine máš. Anglické slovesá sú najdôležitejšou časťou každej vety, keďže majú aj vysoký kreatívny potenciál. Tvoria až do 60 % celej sémantickej (významovej) hodnoty viet. TOP 100 - anglické slovesá je súčasťou obsahu angličtina pre začiatočníkov. Vyskúšaj si všetky funkcie aplikácie ANGLINO.EU, ktoré ti pomôžu sa podrobne naučiť tento zoznam obsahujúci anglické slovesá, vrátane unikátneho a neobmedzeného časového skúšania sa. Zisti, či každé slovíčko ovládaš do 15, 10 alebo ideálne do 5 sekúnd.
Nauč sa všetkých 100 najpoužívanejších anglických slovies a rozbehni tvoju výuku anglického jazyka.
TOP 100
accept
eksept
akceptovať
TOP 100
add
ed
pridať, pripočítať
TOP 100
agree
egrí
súhlasiť
TOP 100
agree on
egrí on
dohodnúť sa
TOP 100
ask
esk
spýtať sa
TOP 100 - najpoužívanejšie anglické slovesá
Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa slovíčka v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko
Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko, nezabudni napísať písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 100
accept
eksept
akceptovať, prijať
accept
akceptovať, prijať
TOP 100
add
ed
pridať, pripočítať
add
pridať, pripočítať
TOP 100
agree
egrí
súhlasiť
agree
súhlasiť
TOP 100
agree on
egrí on
dohodnúť sa
agree on
dohodnúť sa
TOP 100
ask
ásk
spýtať sa
ask
spýtať sa
TOP 100
be
byť
be
byť
TOP 100
begin
bigin
začať
begin
začať
TOP 100
believe
bilíf
veriť
believe
veriť
TOP 100
borrow
borou
požičať si
borrow
požičať si
TOP 100
bring
bring
priniesť, doniesť
bring
priniesť, doniesť
TOP 100
build
bild
stavať, postaviť
build
stavať, postaviť
TOP 100
buy
báj
kúpiť
buy
kúpiť
TOP 100
call
kol
volať, zavolať
call
volať, zavolať
TOP 100
cancel
kensl
zrušiť
cancel
zrušiť
TOP 100
close
klouz
zavrieť
close
zavrieť
TOP 100
come
kam
prísť
come
prísť
TOP 100
confirm
konfŕm
potvrdiť
confirm
potvrdiť
TOP 100
continue
kontiňju
pokračovať
continue
pokračovať
TOP 100
cook
kúk
variť
cook
variť
TOP 100
cost
kost
stáť (cena)
cost
stáť (cena)
TOP 100
create
kriejt
vytvoriť
create
vytvoriť
TOP 100
damage
demidž
poškodiť
damage
poškodiť
TOP 100
deal with
díl vit
zaoberať sa, venovať sa
deal with
zaoberať sa, venovať sa
TOP 100
decide
disájd
rozhodnúť sa
decide
rozhodnúť, rozhodnúť sa
TOP 100
decrease
dikrís
znížiť
decrease
znížiť
TOP 100
depend on
dipend on
záležať na, závisieť od
depend on
záležať na, závisieť od
TOP 100
describe
diskrájb
opísať, popísať
describe
opísať, popísať
TOP 100
do
du
urobiť
do, make
urobiť
TOP 100
drink
drink
piť, vypiť
drink
piť, vypiť
TOP 100
eat
ít
jesť, zjesť
eat
jesť, zjesť
TOP 100
expect
ikspekt
očakávať
expect
očakávať
TOP 100
explain
iksplejn
vysvetliť
explain
vysvetliť
TOP 100
find
fájnd
nájsť
find
nájsť
TOP 100
finish
finiš
dokončiť
finish
dokončiť
TOP 100
focus
fouks
zamerať sa, sústrediť sa
focus
zamerať sa, sústrediť sa
TOP 100
follow
falou
nasledovať
follow
nasledovať
TOP 100
gain
gejn
získať
gain
získať
TOP 100
get
get
dostať
get
dostať
TOP 100
give
gif
dať
give
dať
TOP 100
go
gou
ísť
go
ísť
TOP 100
have
hef
mať
have
mať
TOP 100
help
help
pomôcť
help
pomôcť
TOP 100
hope
houp
dúfať
hope
dúfať
TOP 100
check
ček
skontrolovať, overiť
check
overiť, skontrolovať
TOP 100
choose
čúz
vybrať si, zvoliť si
choose
vybrať si, zvoliť si
TOP 100
increase
inkrís
zvýšiť
increase
zvýšiť
TOP 100
invite
invájt
pozvať
invite
pozvať
TOP 100
know
nou
vedieť, poznať
know
vedieť, poznať
TOP 100
learn
lŕn
učiť sa
learn
učiť sa
TOP 100
let
let
nechať, dovoliť
let
nechať, dovoliť
TOP 100
like
lajk
mať rád, páčiť sa
like
mať rád, páčiť sa
TOP 100
look like
lúk lajk
vyzerať ako
look like
vyzerať ako
TOP 100
love
lau
milovať
love
milovať
TOP 100
make
mejk
spraviť
make, do
spraviť
TOP 100
manage
menidž
zariadiť, vybaviť
manage
zariadiť, vybaviť
TOP 100
meet
mít
stretnúť sa, zoznámiť sa
meet
stretnúť sa, zoznámiť sa
TOP 100
move
múf
posunúť
move
posunúť
TOP 100
need
níd
potrebovať
need
potrebovať
TOP 100
offer
ofr
ponúknuť, ponúkať
offer
ponúknuť, ponúkať
TOP 100
open
oupn
otvoriť
open
otvoriť
TOP 100
order
ordr
objednať (si)
order
objednať, objednať si
TOP 100
pay
pej
zaplatiť, platiť
pay
zaplatiť, platiť
TOP 100
plan
plen
plánovať
plan
plánovať
TOP 100
play
plej
hrať, hrať sa
play
hrať, hrať sa
TOP 100
postpone
postpoun
odložiť (časovo)
postpone
odložiť (časovo)
TOP 100
prepare
pripér
pripraviť
prepare
pripraviť
TOP 100
promise
promis
sľúbiť
promise
sľúbiť
TOP 100
read
ríd
čítať, prečítať
read
čítať, prečítať
TOP 100
realise
rialájz
uvedomiť si, zistiť
realise
zistiť, uvedomiť si
TOP 100
recommend
rikomend
odporučiť, odporúčať
recommend
odporučiť, odporúčať
TOP 100
refuse
rifjúz
odmietnúť
refuse
odmietnúť
TOP 100
remember
rimembr
zapamätať si
remember
zapamätať si
TOP 100
remind
rimájnd
spomenúť si
remind
spomenúť si
TOP 100
say
sej
povedať, hovoriť
say, tell
povedať, hovoriť
TOP 100
search
srč
hľadať
search
hľadať
TOP 100
see
vidieť
see
vidieť
TOP 100
seem
sím
zdať sa, javiť sa
seem
zdať sa, javiť sa
TOP 100
sell
sel
predať, predávať
sell
predať, predávať
TOP 100
send
send
poslať
send
poslať
TOP 100
show
šou
ukázať
show
ukázať
TOP 100
sleep
slíp
spať
sleep
spať
TOP 100
solve (resolve)
solf
riešiť (vyriešiť)
(re)solve
(vy)riešiť
TOP 100
speak
spík
rozprávať (jazykom)
speak
hovoriť, rozprávať
TOP 100
spend
spend
minúť (fin.), stráviť (čas)
spend
minúť, stráviť
TOP 100
start
start
začať, odštartovať
start
začať, odštartovať
TOP 100
stop
stap
zastaviť, stopnúť
stop
zastaviť, stopnúť
TOP 100
suggest
sadžest
navrhnúť
suggest
navrhnúť
TOP 100
suppose
supouz
domnievať sa
suppose
predpokladať, domnievať sa
TOP 100
swim
svim
plávať
swim
plávať
TOP 100
take
tejk
vziať, zobrať
take
vziať, zobrať
TOP 100
talk
tók
rozprávať, hovoriť o/s
talk, speak
hovoriť, rozprávať
TOP 100
teach
tíč
učiť (niekoho)
teach
učiť (niekoho)
TOP 100
tell
tel
povedať, hovoriť
tell, say
povedať, hovoriť
TOP 100
think
fink
myslieť si, premýšlať
think
myslieť si, premýšlať
TOP 100
travel
trevl
cestovať
travel
cestovať
TOP 100
try
čráj
skúsiť, vyskúšať, pokúsiť sa, snažiť sa
try
skúsiť, snažiť sa
TOP 100
understand
andrstend
rozumieť, chápať
understand
rozumieť, chápať
TOP 100
wait
vejt
čakať, počkať
wait
čakať
TOP 100
want
vont
chcieť
want
chcieť
TOP 100
write
vrajt
písať
write
písať