ANGLINO.EU

TOP 100 - anglické prídavné mená

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň A2

Postup ako získať heslo pre prémiové zoznamy nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a zdokonaľ si angličtinu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 100 - anglické prídavné mená

↓ Čo sú to anglické prídavné mená a ako ti pomôžu pri výuke angličtiny? ↓

Zoznam TOP 100 - anglické prídavné mená - je zoznam obsahujúci najpoužívanejšie a zároveň najjednoduchšie prídavné anglické mená. Je vhodný pre začiatočníkov na úrovni A2 a rovnako tiež na používanie v bežných denno-denných rozhovoroch.
Tento zoznam s názvom TOP 100 - najpoužívanejšie anglické prídavné mená je tvoj ďalší reálny cieľ v kategórii anglické prídavné mená. Je súčasťou obsahu angličtina pre začiatočníkov. Nájdeš v ňom bežne používané anglické prídavné mená, pre tvoje rýchle a efektívne použitie v komunikácii. Vyskúšaj si všetky funkcie aplikácie ANGLINO.EU, ktoré ti pomôžu sa podrobne naučiť tento zoznam obsahujúci anglické prídavné mená, vrátane unikátneho a neobmedzeného časového skúšania sa. Zisti, či každé slovíčko ovládaš do 15, 10 alebo ideálne do 5 sekúnd.
Preštuduj si tento zoznam a nauč sa všetkých 100 najpoužívanejších anglických prídavných mien, ktoré ti pomôžu tvoriť bežné anglické vety.
TOP 100
acid
ejsid
kyslý
TOP 50
angry
engry
nahnevaný
TOP 100
average
evridž
priemerný
TOP 100
awful
ófl
strašný, hrozný
TOP 50
bad
bed
zlý
TOP 100 - najpoužívanejšie anglické prídavné mená
Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa slovíčka v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko
Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko, nezabudni napísať písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 100
acid
ejsid
kyslý
acid
kyslý
TOP 50
angry
engry
nahnevaný
angry
nahnevaný
TOP 100
average
evridž
priemerný
average
priemerný
TOP 100
awful
ófl
strašný, hrozný
awful
strašný, hrozný
TOP 50
bad
bed
zlý
bad
zlý
TOP 50
beautiful
bjutifl
krásny, nádherný
beautiful
krásny, nádherný
TOP 50
better
bedr
lepší
better
lepší
TOP 50
big
big
veľký
big
veľký
TOP 50
black
blek
čierny
black
čierny
TOP 50
blue
blú
modrý
blue
modrý
TOP 50
brown
braun
hnedý
brown
hnedý
TOP 100
busy
bizy
zaneprázdnený
busy
zaneprázdnený
TOP 100
certain
sertn
istý, určitý
certain
istý, určitý
TOP 50
clean
klín
čistý
clean
čistý
TOP 100
close
klouz
blízky
close
blízky
TOP 50
closed
klouzd
zatvorený
closed
zatvorený
TOP 100
cloudy
klaudy
oblačný, zamračený
cloudy
oblačný, zamračený
TOP 50
cold
kold
chladný, studený
cold
chladný, studený
TOP 50
difficult
difiklt
náročný (obtiažnosťou)
difficult
náročný (obtiažnosťou)
TOP 100
dirty
dŕty
špinavý
dirty
špinavý
TOP 100
dry
dráj
suchý
dry
suchý
TOP 50
easy
ízy
ľahký (obtiažnosťou)
easy
ľahký (obtiažnosťou)
TOP 100
empty
empty
prázdny
empty
prázdny
TOP 50
English
ingliš
anglický
English
anglický
TOP 50
expensive
ikspensif
drahý (cenou)
expensive
drahý (cenou)
TOP 100
fair
fér
férový, spravodlivý
fair
férový, spravodlivý
TOP 50
famous
fejmous
známy, slávny
famous
známy, slávny
TOP 50
far
fár
vzdialený, ďaleký
far
vzdialený, ďaleký
TOP 50
fast
fást
rýchly
fast
rýchly
TOP 50
favourite
fejvrit
obľúbený
favourite
obľúbený
TOP 100
fine
fájn
výborný, skvelý, jemný, v pohode
fair
výborný, skvelý
TOP 50
first
fŕst
prvý
first
prvý
TOP 100
flat
flet
plochý, rovinatý
flat
plochý, rovinatý
TOP 50
full
ful
plný
full
plný
TOP 50
good
gúd
dobrý
good
dobrý
TOP 100
gray
grej
šedý, sivý
gray
šedý, sivý
TOP 50
great
grejt
skvelý, úžasný
great
skvelý, úžasný
TOP 50
green
grín
zelený
green
zelený
TOP 50
happy
hepy
šťastný
happy
šťastný
TOP 100
hard
hárd
ťažký (obťiažnosť)
hard
ťažký
TOP 100
heavy
heavy
ťažký (hmotnosť)
heavy
ťažký (hmotnosť)
TOP 50
high
háj
vysoký
high
vysoký
TOP 50
hot
hot / hat
horúci, príťažlivý
hot
horúci, príťažlivý
TOP 100
hungry
hangry
hladný
hungry
hladný
TOP 50
cheap
číp
lacný
cheap
lacný
TOP 100
important
impórtnt
dôležitý
important
dôležitý
TOP 100
interesting
intristin
zaujímavý
interesting
zaujímavý
TOP 100
large
lárdž
veľký, rozsiahly, rozlahlý
large
veľký, rozsiahly, rozlahlý
TOP 100
last
lást
posledný
last
posledný
TOP 50
left
left
ľavý
left
ľavý
TOP 100
light
lajt
ľahký, jemný (hmotnosť, zloženie)
light
ľahký, jemný
TOP 50
little
litl
malý, drobný
little
malý, drobný
TOP 50
long
long
dlhý
long
dlhý
TOP 50
low
lou
nízky
low
nízky
TOP 100
lucky
laky
šťastný (majúci šťastie)
lucky
šťastný
TOP 100
mad
med
nahnevaný, rozčúlený
mad
nahnevaný, rozčúlený
TOP 100
necessary
nesesery
potrebný, nevyhnutný
necessary
potrebný, nevyhnutný
TOP 50
new
ňjú
nový
new
nový
TOP 100
next
next
ďalší
next
ďalší
TOP 50
nice
najs
pekný
nice
pekný
TOP 100
noisy
noizy
hlučný
noisy
hlučný
TOP 100
old
ould
starý
old
starý
TOP 50
open
oupn
otvorený
open
otvorený
TOP 50
orange
orindž
oranžový
orange
oranžový
TOP 100
perfect
prfekt
perfektný, dokonalý
perfect
perfektný, dokonalý
TOP 100
pink
pink
ružový
pink
ružový
TOP 100
pretty
prity
krásny, nádherný
pretty
krásny, nádherný
TOP 100
purple
párpl
fialový
purple
fialový
TOP 100
rainy
rejny
daždivý
rainy
daždivý
TOP 100
rare
rér
raritný, vzácny, zriedkavý
rare
raritný, vzácny
TOP 50
ready
redy
pripravený
ready
pripravený
TOP 50
red
red
červený
red
červený
TOP 100
right
rajt
správny, pravý
right
správny, pravý
TOP 100
sad
séd
smutný
sad
smutný
TOP 50
same
sejm
rovnaký
same
rovnaký
TOP 100
second
seknd
druhý
second
druhý
TOP 50
short
šórt
krátky
short
krátky
TOP 100
similar
similr
podobný
similar
podobný
TOP 100
simple
simpl
jednoduchý
simple
jednoduchý
TOP 50
slow
slou
pomalý
slow
pomalý
TOP 50
small
smól
malý
small
malý
TOP 50
strong
strong
silný
strong
silný
TOP 100
sunny
sany
slnečný
sunny
slnečný
TOP 100
sure
šŕ
istý
sure
istý
TOP 50
sweet
suít
sladký, skvelý
sweet
sladký, skvelý
TOP 100
terrible
teribl
hrozný, otrasný
terrible
hrozný, otrasný
TOP 50
the best
d best
najlepší
the best
najlepší
TOP 100
tired
tájrd
unavený
tired
unavený
TOP 100
thick
tfik
hrubý
thick
hrubý
TOP 100
thin
tfin
tenký
thin
tenký
TOP 100
third
tŕd
tretí
third
tretí
TOP 100
thirsty
tŕsty
smädný
thirsty
smädný
TOP 50
true
čru
pravdivý
true
pravdivý
TOP 100
useful
júzfl
užitočný
useful
užitočný
TOP 100
useless
júzles
zbytočný
useless
zbytočný
TOP 50
weak
uík
slabý
weak
slabý
TOP 100
wet
uet
mokrý, vlhký
wet
mokrý, vlhký
TOP 50
white
uajt
biely
white
biely
TOP 50
yellow
jelou
žltý
yellow
žltý
TOP 50
young
jang
mladý
young
mladý