ANGLINO.EU

TOP 100 - anglické frazálne slovesá

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň b2

Postup ako získať heslo pre prémiové zoznamy nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a zdokonaľ si angličtinu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

TOP 100 - anglické frazálne slovesá

↓ Čo sú to anglické frazálne slovesá a ako ti pomôžu pri výuke angličtiny? ↓

Zoznam TOP 100 - anglické frazálne slovesá - Chceš, aby sa tvoja angličtina "páčila" a znela "cool"? Používaj frazálne slovesá! Tajomstvo "pekného" jazykového prejavu u rodených hovoriacich je ukryté práve v dobrej znalosti frazálnych slovies.
Anglické frazálne slovesá sú stredne pokročilou až pokročilou kapitolou vo výuke anglického jazyka pre úroveň B2. Skladajú sa zo slovesnej a predložkovej časti (sloveso plus predložka), pričom niekedy vetný predmet naviazaný na frazálne sloveso môže vstúpiť medzi slovesnú a predložkovú časť. Pri výuke frazálnych slovies si treba dať pozor najmä na výrazne zmenené preklady týchto slovies do slovenského jazyka oproti bežným slovesám. Aj keď sa ľubovolné frazálne sloveso môže podobať na bežné sloveso, preklad je väčšinou diametrálne iný. V dôsledku tohto vzniká veľa chýb pri používaní anglických frazálnych slovies. Vyskúšaj si všetky funkcie aplikácie ANGLINO.EU, ktoré ti pomôžu sa podrobne naučiť tento zoznam obsahujúci anglické frazálne slovesá, vrátane unikátneho a neobmedzeného časového skúšania sa. Zisti, či každé slovíčko ovládaš do 15, 10 alebo ideálne do 5 sekúnd.
Nauč sa všetkých 100 najpoužívanejších anglických frazálnych slovies a posuň sa na nadštandardný level jazykovej komunikácie.
TOP 100
apply for
epláj for
prihlásiť sa
TOP 100
ask for
ásk for
požiadať o
TOP 100
back up
bek ap
zálohovať, zabezpečiť
TOP 100
be about
bí ebaut
chystať sa
TOP 100
break down
brejk daun
pokaziť (sa)
TOP 100 - najpoužívanejšie anglické frazálne slovesá
Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa slovíčka v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko
Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko, nezabudni napísať písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 100
apply for
epláj for
prihlásiť sa, podať si žiadosť o
apply for
prihlásiť sa
TOP 100
ask for
ásk for
požiadať o
ask for
požiadať o
TOP 100
back up
bek ap
zálohovať, zabezpečiť
back up
zálohovať, zabezpečiť
TOP 100
be about
bí ebout
chystať sa (niečo urobiť)
be about
chystať sa (niečo urobiť)
TOP 100
break down
brejk daun
pokaziť (sa)
break down
pokaziť (sa)
TOP 100
bring in
bring in
prinášať (úžitok, profit)
bring in
prinášať
TOP 100
bring up
bring ap
vychovať (dieťa)
bring up
vychovať (dieťa)
TOP 100
calm down
kolm daun
ukľudniť sa
calm down
ukľudniť sa
TOP 100
carry on
kery on
pokračovať
carry on
pokračovať
TOP 100
carry out
kery aut
vykonať, urobiť
carry out
vykonať, urobiť
TOP 100
catch up with
keč ap uit
dohnať, dobehnúť (niekoho)
catch up with
dohnať, dobehnúť
TOP 100
clean up
klín ap
vyčistiť, poupratovať
clean up
vyčistiť
TOP 100
come across
kam ekros
naraziť na (niekoho)
come across
naraziť na
TOP 100
come back
kam bek
vrátiť sa
come back
vrátiť sa
TOP 100
come up
kam ap
prihodiť sa, stať sa (udalosť)
come up
prihodiť sa
TOP 100
come up with
kam ap uit
prísť s (nejakým nápadom)
come up with
prísť s
TOP 100
count on
kaunt on
spoliehať sa, spoľahnúť sa (na)
count on
spoliehať sa, spoľahnúť sa (na)
TOP 100
cut down
kat daun
zosekať, limitovať
cut down
zosekať, limitovať
TOP 100
deal with
díl uit
zaoberať sa, venovať sa
deal with
zaoberať sa, venovať sa
TOP 100
depend on
dipend on
záležať na, závisieť od
depend on
záležať na, závisieť od
TOP 100
drop in
drop in
navštíviť, zastaviť sa (niekde)
drop in
navštíviť, zastaviť sa
TOP 100
embark on
embárk on
vydať sa, začať (cestu)
embark on
vydať sa (na cestu)
TOP 100
end up
end ap
ocitnúť sa, skončiť (niekde)
end up
ocitnúť sa, skončiť
TOP 100
fall apart
fol epart
rozpadnúť sa, rozpadať sa
fall apart
rozpadnúť sa
TOP 100
fall asleep
fol eslíp
zaspať
fall asleep
zaspať
TOP 100
fall behind
fol bihájnd
oneskoriť sa, zaostávať
fall behind
oneskoriť sa
TOP 100
fall for
fol for
zamilovať sa, zaľúbiť sa
fall for
zamilovať sa, zaľúbiť sa
TOP 100
figure out
figŕ aut
vymyslieť, premyslieť
figure out
vymyslieť, premyslieť
TOP 100
fill in
fil in
vyplniť (formulár, atď.)
fill in
vyplniť (formulár)
TOP 100
fill up
fil ap
vyplniť, naplniť (obsah)
fill up
naplniť (obsah)
TOP 100
find out
fajnd aut
zistiť (niečo)
find out
zistiť (niečo)
TOP 100
get along with
get elong uit
vychádzať s (niekým)
get along with
vychádzať s (niekým)
TOP 100
get away
get evej
utiecť, uniknúť
get away
utiecť, uniknúť
TOP 100
get back
get bek
vrátiť sa (k niečomu)
get back
vrátiť sa (k niečomu)
TOP 100
get in
get in
nastúpiť (do niečoho)
get in
nastúpiť
TOP 100
get out
get aut
vystúpiť (z niečoho)
get out
vystúpiť
TOP 100
get over
get ouvr
prekonať, preniesť sa
get over
prekonať, preniesť sa
TOP 100
get rid of
get rid of
zbaviť sa (niečoho)
get rid of
zbaviť sa (niečoho)
TOP 100
get together
get togedr
zísť sa, stýkať sa (s niekým)
get together
zísť sa
TOP 100
get up
get ap
vstať, zobudiť sa
get up
vstať, zobudiť sa
TOP 100
give away
gif evej
rozdelovať, rozdať
give away
rozdelovať, rozdať
TOP 100
give in
gif in
vzdať sa, ustúpiť
give in
vzdať sa, ustúpiť
TOP 100
give up
gif ap
vzdať sa, prestať s, ukončiť
give up
vzdať sa, ukončiť
TOP 100
go ahead
gou ehed
pokračovať, postupovať
go ahead
pokračovať, postupovať
TOP 100
go on
gou on
pokračovať, pustiť sa do
go on
pokračovať, pustiť sa do
TOP 100
hang on
heng on
vydržať, počkať
hang on
vydržať, počkať
TOP 100
hang out with
heng aut uit
vyjsť si von (s niekým)
hang out with
vyjsť si von
TOP 100
help out
help aut
pomôcť, asistovať, vypomôcť
help out
pomôcť, asistovať
TOP 100
hurry up
hary ap
ponáhľať sa
hurry up
ponáhľať sa
TOP 100
check in
ček in
ubytovať sa (hotel, atď.)
check in
ubytovať sa
TOP 100
check out
ček aut
odísť (z hotela, atď.), skontrolovať
check out
odísť z hotela
TOP 100
keep up
kíp ap
vytrvať, pokračovať, držať krok
keep up
vytrvať, pokračovať
TOP 100
lay down
lej daun
položiť
lay down
položiť
TOP 100
leave behind
líf bihájnd
zanechať, ponechať (po sebe)
leave behind
zanechať po sebe
TOP 100
let down
let daun
sklamať
let down
sklamať
TOP 100
let in
let in
vpustiť (dnu)
let in
vpustiť (dnu)
TOP 100
log in
log in
prihlásiť sa
log in
prihlásiť sa
TOP 100
log out
log aut
odhlásiť sa
log out
odhlásiť sa
TOP 100
look after
lúk aftr
starať sa (o niekoho)
look after
starať sa
TOP 100
look for
lúk for
hľadať
look for
hľadať
TOP 100
look forward
lúk fórvrd
tešiť sa
look forward
tešiť sa
TOP 100
look out
lúk aut
dávať pozor
look out
dávať pozor
TOP 100
make up
mejk ap
tvoriť, vymyslieť, vymýšlať si
make up
tvoriť, vymyslieť, vymýšlať si
TOP 100
mix up
mix ap
zmixovať
mix up
zmixovať
TOP 100
move in
múf in
nasťahovať sa
move in
nasťahovať sa
TOP 100
narrow down
nerou daun
zúžiť (okruh možností)
narrow down
zúžiť (možnosti)
TOP 100
pay back
pej bek
vyplatiť (dlh), pomstiť sa
pay back
vyplatiť (dlh)
TOP 100
pick up
pik ap
vyzdvihnúť (niekoho, niečo)
pick up
vyzdvihnúť
TOP 100
plug in
plag in
zapojiť (konektor, zariadenie)
plug in
zapojiť (konektor)
TOP 100
point at
pojnt et
ukázať, poukázať na
point at
ukázať, poukázať
TOP 100
point out
pojnt aut
vybrať (jednu vec z množiny)
point out
vybrať z množiny
TOP 100
prop up
prop ap
podoprieť
prop up
podoprieť
TOP 100
put aside
put esájd
odložiť, ušetriť (na neskôr)
put aside
odložiť
TOP 100
put down
put daun
zapísať si, poznačiť si
put down
zapísať si, poznačiť si
TOP 100
put forward
put forvrd
ponúknuť
put forward
ponúknuť
TOP 100
put up with
put ap uit
zmieriť sa (s niečím)
put up with
zmieriť sa
TOP 100
put together
put tugeder
zložiť, zostaviť (niečo dokopy)
put together
zložiť, zostaviť
TOP 100
rule out
rul aut
vylúčiť (možnosť)
rule out
vylúčiť (možnosť)
TOP 100
run out of
ran aut of
spotrebovať, minúť
run out of
spotrebovať, minúť
TOP 100
set up
set ap
nastaviť
set up
nastaviť
TOP 100
slow down
slou daun
spomaliť
slow down
spomaliť
TOP 100
show off
šou of
predvádzať (sa), predviesť
show off
predvádzať
TOP 100
shut down
šat daun
vypnúť
shut down
vypnúť
TOP 100
stand back
stend bek
odstúpiť, ustúpiť (dozadu)
stand back
odstúpiť dozadu
TOP 100
stick to
stik tu
prilepiť, pridŕžať sa (témy)
stick to
pridŕžať sa (témy)
TOP 100
sum up
sam ap
zosumarizovať, dať dokopy
sum up
zosumarizovať
TOP 100
take away
tejk evej
odniesť, odviesť
take away
odniesť, odviesť
TOP 100
take off
tejk of
vzlietnúť
take off
vzlietnúť, vyzliecť si
TOP 100
take out
tejk aut
odstrániť
take out
odstrániť
TOP 100
take place
tejk plejs
konať sa
take place
konať sa
TOP 100
tell from
tel from
rozlíšiť
tell from
rozlíšiť
TOP 100
try out
čráj aut
preskúšať, vyskúšať
try out
preskúšať, vyskúšať
TOP 100
turn on
tŕn on
zapnúť
turn on
zapnúť
TOP 100
turn off
tŕn of
vypnúť
turn off
vypnúť
TOP 100
turn up
trn ap
objaviť sa, zjaviť sa
turn up
objaviť sa
TOP 100
turn out
tŕn aut
ukázať sa, vyjsť najavo
turn out
ukázať sa, vyjsť najavo
TOP 100
wake up
vejk ap
zobudiť sa
wake up
zobudiť sa
TOP 100
wipe out
vajp aut
vymazať, odstrániť
wipe out
vymazať, odstrániť
TOP 100
work out
vŕk aut
vypracovať, cvičiť (tréning)
work out
vypracovať, cvičiť
TOP 100
wrap up
vrep ap
zabaliť
wrap up
zabaliť