0948 117 111
anglino@anglino.eu
anglino.eu anglino.eu - úvodné menu Ako používať web? Novinky Jazykové úrovne Jazykové certifikáty Maturita z angličtiny všetky témy Štátnica z angličtiny hotové tézy Prečo sa učiť anglicky? Zaujímavosti o angličtine Učebnica angličtiny NAIX Pracovný zošit angličtiny NAIX Profesionálne kurzy Profesionálne preklady Podporte nás Užitočné anglické weby Filozofia FLUENCY vs ACCURACY Paretov princíp vo výuke jazyka Cookies & vyhlásenie

Prečo sa učiť anglicky?

Čo je v tejto časti? Motivácia pre Vás, predovšetkým ak stále váhate, či začnete študovať anglický jazyk.
Vymenujeme a charakterizujeme zoznam atribútov, ktoré nadobúda každý proficientný speaker v anglickom jazyku.
anglino.eu - hint
Pravdepodobne najvýraznejšou výhodou štúdia anglického jazyka je zvýšenie svojej ceny na trhu práce prípadne efektívnejšia komunikácia vrámci tvojej vlastnej pracovnej činnosti napr. v podnikaní či v iných pracovných aktivitách :)
Vieš ale, že štúdium anglického jazyka má aj množstvo ďalších výhod?
V tomto článku nájdeš zopár ďaľších zaujímavých benefitov, o ktorých si možno zatiaľ nevedel-a :)

Aplikovateľnosť

Aplikovateľnosť AJ je pravdepodobne najvyčnievajúcejšia spomedzi svetových jazykov a má taktiež najfrekventovanejšie pertraktovaný potenciál. Anglický jazyk má spomedzi všetkých jazykov najväčšiu oblasť pre komunikačné využitie a to dokonca aj bez ohladu nato, či berieme do úvahy oblasť geopolitickú či virtuálnu. Človek, ktorý ho ovláda, sa prakticky zbavuje všetkých limitov a hraníc v komunikácii.

Omni-prezencia

Anglický jazyk je naozaj na "dosah ruky" a to kamkoľvek sa vyberiete, prípadne akékoľvek záujmy máte. Je to dané jeho všade-prítomnosťou. Tým pádom má aj veľký potenciál stať sa voči Vám "priateľským" spojivkom medzi Vami a Vami preferovanými činnosťami.
Tu je zopár príkladov, ako k tomu dochádza:
  • Ak radi sledujete filmy, môžete ich pozerať v angličtine. Dokonca aj nové filmy, ktoré častokrát nemajú ešte slovenský dabing či titulky.

  • Ak radi cestujete, dáva Vám to priestor spojiť Vaše cesty a výlety s angličtinou, kdekoľvek vo svete.

  • Ak radi objavujete nové veci alebo sa učíte nad rámec svojej profesie, angličtina de facto pokryje všetky z nich. Veľakrát aj vtedy, keď absentuje žiadaný poznatok v jazyku slovenskom.

  • AJ dokonca pomáha aj v prípade, že v práci využívate technológie. Je pravdepodobné, že manuály a inštruktáže k nim budú práve v anglickom jazyku.

  • Plus, je tomu tak aj vo veľa ďalších prípadoch.

Civilizačná zrelosť

Krivka svetového poznania je indikovaná resp. popísaná práve v anglickom jazyku. Stačí spraviť malý pokus: otvorte si slovenskú wikipédiu, nájdite si článok o ľubovolnom fenoméne a následne si v ľavej dolnej časti wiki otvorte záložku jeho anglického súrodenca. V drvivej väčšine prípadov bude obsah anglickej wiki znateľne extenzívnejší ako je tomu v slovenskej verzii. Následne skúste tento postup v opačnom poradí: otvorte si anglickú wikipédiu, nájdite si článok o ľubovolnom fenoméne a následne skúste v ľavej dolnej časti wiki skontrolovať, či tento článok má aj záložku slovenskej verzie. Vo väčšine prípadov sa stane, že slovenská alebo dokonca aj česká verzia jednoducho absentuje. A takto je to v podstate z väčšinou predovšetkým podrobných a odborných informácií, tak z technickej ako aj humanitnej sféry poznania. Pokroky ľudskej civilizácie a jej história je dostupná online alebo v tlačených formátoch predovšetkým v anglickom jazyku.

Logická "programovateľná" podstata

Anglický jazyk má výrazne predpokladateľné behaviorálne vzorce. Inými slovami, má silnú logickú podstatu keďže patrí do skupiny analytických jazykov. Nie je preto náhoda, že je to svetový jazyk číslo jedna. Ľudia majú od nepamäti v génoch hľadať ten najutilizovatelnejší (niekto by povedal: najjednoduchší) spôsob, ako prekonávať prekážky prípadne ako zdokonalovať procesy. Predmetným spôsobom je to aj u prekonávaní procesov medzinárodnej komunikácie. Anglický jazyk nemá dominantné svetové postavenie z nijakého iného dôvodu ako toho, že je jednoducho naj-anticipovateľnejší a preto sa stal oblúbeným objektom výuky a prostriedkom komunikácie.

Globálny fenomén

Takmer tretina svetovej populácie priamo komunikuje alebo minimálne príležitostne používa anglický jazyk. To sú bez mála neuveriteľné 2,000,000,000 ľudí s ktorými môžete komunikovať. Žiadny iný svetový jazyk nie je, a je veľmi pravdepodobné, že ani nebude, rozšírený do tak masovej extenzie. Jediný teoretický konkurent z tohto hladiska je čínsky jazyk, ktorý by za predpokladu naplnenia viacerých preň optimálnych scenárov predikcií mohol narušiť dominanciu jazyka anglického. Tomu ale bránia najmä level obtiažnosti výuky čínskeho jazyka a mono-koncentrovaná prezencia väčšiny používateľov takmer výhradne na kontinente Ázie. Anglickí speakri sú naproti tomu viac-menej rovnomerne lokalizovaní naprieč svetovými oblasťami.
na začiatok článku Štátnica z angličtiny Zaujímavosti o angličtine nasledujúci článok