0948 117 111
anglino@anglino.eu
anglino.eu anglino.eu - úvodné menu Ako používať web? Novinky Jazykové úrovne Jazykové certifikáty Maturita z angličtiny všetky témy Štátnica z angličtiny hotové tézy Prečo sa učiť anglicky? Zaujímavosti o angličtine Učebnica angličtiny NAIX Pracovný zošit angličtiny NAIX Profesionálne kurzy Profesionálne preklady Podporte nás Užitočné anglické weby Filozofia FLUENCY vs ACCURACY Paretov princíp vo výuke jazyka Cookies & vyhlásenie

Paretov princíp vo výuke jazyka

Čo je v tejto časti? Vysvetlíme si definíciu paretového princípu, jeho aplikáciu v praxi a samozrejme jeho súvislosť a efektívne využitie v jazykovej výuke.
A1 - total beginner guide
Zaujímavosť: Paretov princíp sa môže využiť v rôznych oblastiach, takže nasledujúce poznatky ti môžu pomôcť aj mimo jazykovej výuky :)

Paretov princíp - definícia

Oficiálne je paretov princíp definovaný tvrdením, že 80 % dôsledkov (výsledkov) je spôsobených 20 % príčin (energie). Neoficiálne to môžeme interpretovať napr. tvrdením, že 80 % úspechu (v akejkoľvek oblasti) môže prísť "len" po minimálnej námahe 20 % a teraz pozor: pomeru času prípadne vynaloženej energie.
Tieto percentá sa dajú obmieňať spôsobmi, ktoré vždy prezentujú pomer väčšiny k menšine, ďalej dokopy ich súčet je vždy 100 % a napokon ani jeden z týchto pomerov nedosiahne hodnotu 100 či 0. Pri splnení týchto podmienok môžeme uviesť pozitívne pomery príkladov ako sú 85 % úspešnosti výsledku pri 15 % vklade nášho času či energie, nasledujú pomery ako 90 % úspešnosti pri 10 % čase a energii, 95 % na 5 % a ak by sme išli do radikálneho príkladu, je to 99 % výsledok pri 1 % času a energie.
Rovnako však existujú negatívne pomery príkladov kde je to naopak: 20 % úspešnosti pri 80 % čase a energii, 15 % na 85 % a tak ďalej až do 1 % výsledku pri 99 % časovom a energetickom vklade.
Pre stručné vysvetlenie a jasné pochopenie Paretovho princípu budeme ďalej v článku používať pozitívny príklad 90 % ku 10 % pomeru.
anglino.eu hint
Čo teda znamená paretov princíp v praxi?
Poviem ti príklad: predstav si zoznam 100 slovíčiek. 90 z nich si už možno predtým poznal(a), alebo ich vieš odvodiť, prípadne si ich vieš ľahko zapamätať takže týchto 90 slovíčiek sa naučíš napr. za 10 minút. Zvyšných 10 slovíčiek je ale pomerne neznámych, zložitých na zapamätanie, takže ich naučenie ti bude trvať 90 minút. Ak si tento jav dokážeš uvedomiť, môžeš dosahovať dobré výsledky pri značnej úspore času. Alebo inak, ak sa zmieriš s faktom, že 100 % výsledku je časovo a energeticky radikálne náročných, dokážeš ušetriť čas a energiu a tým sa stať efektívnym/nou pri danej činnosti, napr. aj učení sa slovíčiek.

Paretov princíp - aplikácia v praxi

Existuje veľa príkladov, pozitívnych či negatívnych, v ktorých hrá úlohu tzv. Paretov princíp. Tento princíp nám môže uľahčiť ale aj sťažiť akékoľvek činnosti, tvorbu, výrobu, či napredovanie v štúdiu. Môžeme uviesť príklady z rôznych oblastí, a to napr. že 90 % ľudí vlastní len 10 % svetového bohatstva, alebo naopak 10 % ľudí vlastní 90 % svetového bohatstva. Ak si jednotlivec zvolí jeho schopnostiam príliš komplexnú či náročnú cestu alebo riešenie, strávi nad jeho riešením 90 % svojho času, minie 90 % energie ale paradoxne dosiahne "len" 10 % výsledok.
Zároveň v praxi platia dve radikálne anomálie.
1. Ak trváte na 100 % výsledku, ste odsúdení na neúspech. Paretov princíp Vás nepustí, keďže čím viac sa blížite s 100 percentám tým viac Vás limituje neúprosná časová a energetická krivka. Uvedieme príklady z praxe vrámci radikálnych (merateľných) 100 percent výsledku: navštíviť každú krajinu sveta, vedieť všetky svetové jazyky, vlastniť všetko bohatstvo sveta, navštíviť každé miesto vo vesmíre, poznať všetky fyzikálne javy, merať absolútne vzdialenosť, merať absolútny čas... Áno. Zámerne sme v príkladoch vystupňovali "nenaplniteľnosť" týchto cieľov. Každé percento nad istou hodnotou, radikálne predlžuje čas a energiu, ktoré sú potrebné na jeho pridanie a navýšenie úspešnosti.
2. Ak aj len s niečím začnete, Váš úspech nie je nevyhnutne vopred vylúčený. Napriek tomu, že ste investovali napr. "len" 10 % času či energie, môžete dosiahnúť 90 % úspech. Paretov princíp Vás podporí, za predpokladu, že ste splnili niekoľko jeho podmienok: nemali ste 100 % očakávanie výsledku, vybrali ste si časovo a energeticky nenáročných 90 % obsahu a preto ste ho zvládli naplniť za rekordne krátky čas. Uvedieme si opäť príklady z praxe: určite poznáte fenomén ľudí, ktorí na prvý pohlad "chvílu" niečo robia a zakrátko sú v tom úspešní (oni sú ten prvý príklad). Ďalej môžeme uviesť úspešné investície, ktoré prinesú 90 % finančný efekt pri 10 % pracovného času, či prípravu na skúšku na VŠ, kde ak viete presne čo sa učiť, za 10 % času ste pripravení na skúšku na 90 %, kým Vaši spolužiaci, ktorí túto vedomosť nemajú, sa môžu učiť aj 90 % ich času a stále výsledok na skúške môže byť "len" 10 %.

Paretov princíp - jazyková výuka

Pravdepodobne sa pýtate, ako to ale celé súvisí s jazykovou výukou. Odpoveď je jednoznačná: ak si pri výuke jazyka zvolíte efektívnu cestu a teda, ak sa sústredíte na efektívny obsah, môžete sa naučiť napr. pomer 90 % jazyka za 10 % času. Príklad: ak začínate a zameriate sa na kapitoly, ktorých je síce len 10 % z celkového množstva, ale používajú sa v 90 % komunikácie, môžete zaznamenať rýchly úspech v komunikácii.
Ešte dôležitejšie ako využitie v gramatike je uplatnenie Paretovho princípu pri výuke slovnej zásoby. Ak sa dokážete zameriať na 10 % najpoužívanejšej slovnej zásoby, ktorá sa objavuje v 90 % rozhovorov, zvládnete svoje jazykové napredovanie za 10 % času, napríklad za jeden rok. Ak by ste ale chceli vedieť ďalších 90 % náročnejších a menej používaných slovíčiek, trvalo by Vám to napríklad ďalších 9 rokov a finálny výsledok by sa ukázal len občas, pri zvyšných 10 % rozhovorov.
Záverom chceme konštatovať všade-prítomný paradox pri výuke jazyka: je možné dosiahnúť rýchly nástup na určitú úroveň, avšak približovanie sa k "dokonalému" jazykovému prejavu si žiada spomínaných 90 % času. Za predpokladu uvedomovania si tejto skutočnosti sa zvyšuje Vaša šanca na zaznamenanie rýchleho jazykového zdokonalenia sa.
anglino.eu hint
ANGLINO je nastavené na paretov princíp
Mám pre teba výbornú správu. ANGLINO pri svojej výuke využíva Paretov princíp a to najmä vo filtrácii najpoužívanejšej slovnej zásoby, ale aj pri pomenovaní obtiažnosti gramatiky. Vždy si vieš uvážiť a ľahko sa orientovať v pomere času, energie a prípadného výsledku či úspechu, ktorý ti daný obsah prinesie.
Dúfame, že Vám tento článok priniesol viac svetla do toho ako funguje Paretov princíp a ako Vám môže uľahčiť jazykovú výuku. Nižšie nájdete navigáciu s odporúčaniami ďalšieho obsahu.
na začiatok článku anglino.eu úvodné menu Cookies & vyhlásenie nasledujúci článok Anglická gramatika nasledujúce hlavné menu