0948 117 111
anglino@anglino.eu
anglino.eu anglino.eu - úvodné menu Ako používať web? Novinky Jazykové úrovne Jazykové certifikáty Maturita z angličtiny všetky témy Štátnica z angličtiny hotové tézy Prečo sa učiť anglicky? Zaujímavosti o angličtine Učebnica angličtiny NAIX Pracovný zošit angličtiny NAIX Profesionálne kurzy Profesionálne preklady Podporte nás Užitočné anglické weby Filozofia FLUENCY vs ACCURACY Paretov princíp vo výuke jazyka Cookies & vyhlásenie

Zaujímavosti o angličtine

Čo je v tejto časti? Štatistiky a rôzne zaujímavé dáta o anglickom jazyku.
Vedomosť o parametroch anglického jazyka Vám môže pomocť pri efektívnejšom plánovaní samotnej výuky.
A1 - total beginner guide
Všimni si dobre, ako vyzerá anglický jazyk v číslach - môže ti to pomôcť pri lepšej orientácii, koľko akých slovíčiek je potrebné vedieť pre znalosť jazyka.

Štatistika anglického jazyka

Na úvod si uveďme zaujímavé štatistické údaje o anglickom jazyku.

parameter údaj
morfémy a tzv. entries cca 750,000
absolútne slová cca 300,000
používané slová cca 174,000
slovná zásoba native 25,000 - 30,000
slovná zásoba C2 non-native 10,000 - 15,000
efektívna slovná zásoba 2,800
dialekty 160
online podiel 54 %
štátny jazyk 59
používajúce krajiny 118
podstatné mená 50 %
prídavné mená 25 %
slovesá 14 %
ostatné 11 %
písmená abecedy 26
hlásky 44
natívni speakri 400,000,000
nenatívni speakri 750,000,000
bežní používatelia 800,000,000
používateľov spolu cca 1,950,000,000

Zaujímavosti

Okrem dôvodov, ktoré sú spomenuté v časti Prečo sa učiť anglicky? si v tejto časti uvedieme aj ďalšie zaujímavé skutočnosti o anglickom jazyku.
A1 - total beginner guide
V tejto časti článku nájdeš zopár zábavno-poučných "chuťoviek" o angličtine :)

Najrozšírenejší štátny jazyk. Je na každom kontinente

Anglický jazyk má vrámci štátnych jazykov zastúpenie v minimálne jednej krajine na každom svetovom kontinente.

Najdlhšie anglické slovo :)

Aj keď je to skôr nemecký jazyk, ktorý je známy extenzívne dlhými termínami, aj angličtina sa vie zablysnúť v tomto smere. Pravdepodobne najdlhšie slovo, ktoré bolo použité v komunikácii je:

" Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis "

Ak by Vás zaujímal jeho preklad: ide o chorobu postihujúcu pľúca v dôsledku vdychovania drobných častíc alebo piesočného prachu. Jednoslovný preklad slovenského pôvodu je avšak pravdepodobne v nedohľadne :)

Najrýchlejšie rastúci jazyk

Vedeli ste, že angličtina sa rozšíri o úplne nové slovo v priemere každé 2 hodiny? Samozrejme, naopak niektoré slová sa priebežne prestávajú používať prípadne úplne zaniknú. Nových slovíčiek ale aj tak pribúda neporovnateľne viac, preto angličtina exceluje aj v potenciály jej vlastného rastu čo sa týka celkového množstva tzv. entries, t.j. všetkých jednotiek v Oxfordskom slovníku.

Najvzdušnejší jazyk

Anglický jazyk je jazykom pilotov a lietania. Medzinárodný dohovor o leteckej premávke obsahuje povinnosť každého pilota oznamovať svoje letové údaje počas letu výhradne v anglickom jazyku a to bez ohladu na jeho pôvod.

Najpohlcujúcejší jazyk

Okrem schopnosti pohltiť záujmom o jeho štúdium je tento jazyk historicky známy pre jeho schopnosť adaptácie na nové prostredie predovšetkým prostredníctvom schopnosti absorbcie termínov z jazykov príbuzných povahou a zároveň geopoliticky ovplyvňujúcich anglické univerzum. Aj vďaka tejto danosti je anglický jazyk dnes najpoužívanejším jazykom vôbec.

Najpoužívanejšie písmeno

Skúste si tipnúť, ktoré písmeno je absolútne najviac frekventované zo všetkých 26 v anglickej abecede? Ak ste si tipli E ako English, tak máte pravdu. To aj celkom pasuje do konceptu :)

Najstaršie slová, ktoré sa používajú dodnes

Sú to nasledovné slová:

I
love
black
mother
fire
hand
hear


Všetky tieto slová vznikli ešte pred rokom 900 n.l. pričom dodnes ich veľmi často používame.na začiatok článku Prečo sa učiť anglicky? NAIX moderná učebnica angličtiny