0948 117 111
anglino@anglino.eu
anglino.eu anglino.eu - úvodné menu Ako používať web? Novinky Jazykové úrovne Jazykové certifikáty Maturita z angličtiny všetky témy Štátnica z angličtiny hotové tézy Prečo sa učiť anglicky? Zaujímavosti o angličtine Učebnica angličtiny NAIX Pracovný zošit angličtiny NAIX Profesionálne kurzy Profesionálne preklady Podporte nás Užitočné anglické weby Filozofia FLUENCY vs ACCURACY Paretov princíp vo výuke jazyka Cookies & vyhlásenie

Filozofia FLUENCY verzus filozofia ACCURACY

Čo je v tejto časti? Vysvetlíme si definície a rozdiely medzi dvoma etablovanými avšak radikálne odlišnými prístupmi k výuke jazykov a samotnému ponímaniu jazykových znalostí, ktorými sú filozofia výuky FLUENCY a filozofia výuky ACCURACY. Predstavíme bližšie tiež internú filozofiu a prístup k jazykovej výuke vo firme FLUENCY s.r.o.
A1 - total beginner guide
Vedel-a si? Slovíčko FLUENCY z anglického jazyka má preklad " plynulosť ". Názov firmy FLUENCY s.r.o. vychádza nielen z filozofie vo výuke jazykov FLUENCY ale aj z ultimátneho cieľa tejto jazykovej agentúry a tým je práve dosiahnúť u každého zákazníka plynulý jazykový prejav na príslušnom jazykovom leveli, podľa individuálnych schopností a možností daného speakra.

Výukové filozofie FLUENCY vs ACCURACY - definície

anglino.eu hint
FLUENCY filozofia vo výuke jazyka
FLUENCY ( z anglického jazyka " plynulosť " ) sa opiera o piliere plynulosti, adaptabilnosti a schopnosti kreativity. Vychádza z podstaty samotných jazykov, ktoré sú založené na výrazne kreatívno-umeleckej fáze s pestrou variabilitou riešení pričom v nich absentuje podmienka exaktného scenára, kde jeden omyl môže terminovať / anulovať celý výsledok. FLUENCY filozofia sa snaží motivovať u jazykového speakra síce nedokonalé ale efektívne riešenia. Pri výuke toleruje menšie či stredne veľké omyly s cieľom budovať jazykový prejav svižne, rýchlo, efektívne - čo je však dôležité - stále na zrozumiteľnej úrovni. Často sa spája najmä s ústnym prejavom.
anglino.eu hint
ACCURACY filozofia vo výuke jazyka
ACCURACY ( z anglického jazyka " presnosť " ) sa opiera o piliere gramatických pravidiel, precíznosti a pamäťových schopností. Vychádza skôr z prírodovednej resp. matematickej podstaty, ktoré sú založené na výrazne exaktnej a logickej fáze s potrebou hľadania presných riešení pričom v nich absentuje príp. je potlačená kreatívna fáza. ACCURACY filozofia sa snaží motivovať u jazykového speakra dokonalé, alebo aspoň takmer dokonalé riešenia s fokusom na exaktnosť a korektnosť vzhladom na jazykové pravidlá. Pri výuke sa chyby tolerujú veľmi okrajovo, prevláda tendencia, že chyba musí byť instantne vytlačená / vymazaná z jazykového prejavu. Často sa spája najmä s písomným, niekedy aj s ústnym prejavom.

Výukové filozofie FLUENCY vs ACCURACY - porovnanie

anglino.eu - FLUENCY
FLUENCY
rýchlejšia výuka
vysoká schopnosť prispôsobovania rozhovoru
vhodné pre začiatočníkov
vhodné pre expertov
niekedy sa môže objaviť chyba
ACCURACY
pomalšia výuka
častý blok v dôsledku pamäťového výpadku
nevhodné pre začiatočníkov
vhodné pre expertov
takmer bez chýb
anglino.eu - ACCURACY

Výuková filozofia firmy FLUENCY s.r.o.

C2 - Commercial Translations Offer
Áno, náš obchodný názov nie je náhodný. Opierame sa výrazne o svetový výukový princíp FLUENCY.
Nás vo FLUENCY fascinuje schopnosť jazykov ponúkať užívateľom nespočetné množstvo riešení a tento jav veľmi frekventovane využívame počas naších kurzov.
FLUENCY otvára jazykové dvere začiatočníkom a zároveň podporuje a stimuluje aj pokročilých či dokonca expertov.
ACCURACY a jej význam vidíme naopak v expertnom využití najmä v segmente prekladateľských služieb, kde naozaj ide o presnosť a kredit každého slova. Princíp exaktnosti rovnako vieme využívať vo vyšších poschodiach jazykovej výuky.
na začiatok článku anglino.eu úvodné menu Paretov princíp vo výuke jazyka nasledujúci článok Anglická gramatika nasledujúce hlavné menu