0948 117 111
anglino@anglino.eu
anglino.eu anglino.eu - úvodné menu Ako používať web? Novinky Jazykové úrovne Jazykové certifikáty Maturita z angličtiny všetky témy Štátnica z angličtiny hotové tézy Prečo sa učiť anglicky? Zaujímavosti o angličtine Učebnica angličtiny NAIX Pracovný zošit angličtiny NAIX Profesionálne kurzy Profesionálne preklady Podporte nás Užitočné anglické weby Filozofia FLUENCY vs ACCURACY Paretov princíp vo výuke jazyka Cookies & vyhlásenie

Cookies & vyhlásenie

Čo je v tejto časti? Poučenie o súboroch cookies a tiež vyhlásenie k obsahu webu spolu s pravidlami jeho používania.
anglino.eu - hint
PREVÁDZKOVATEĽ A VLASTNÍK
FLUENCY s.r.o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava
fluency@fluency.sk
OFFICE
anglino.eu
Bajkalská 45G
821 05 Bratislava
anglino@anglino.eu

Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám, môže náš portál používať súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy. Cookies môžete prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok - výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať.

Výhlasenie o obsahu webu

Všetky súčasti webu na webovej adrese www.anglino.eu a zároveň celý obsah predmetnej domény je autorské dielo spoločnosti FLUENCY s.r.o. Akékoľvek šírenie, rozmnožovanie a využívanie v prospech tretích strán, a to za komerčnými účelmi je možné iba s povolením autora alebo príslušného štatutára / štatutárov spoločnosti FLUENCY s.r.o. Na tento zákaz sa nevzťahuje výnimka využívania obsahu za účelom ďalšieho štúdia jednotlivca.

Pravidlá používania webu

Používaním webu anglino.eu užívateľ berie na vedomie, že akékoľvek zdielanie informácií z webu anglino.eu je povolené výhradne za účelom vlastného použitia na štúdijné účely prípadne zdielania ďalším jednotlivcom za rovnakým účelom.

Používaním webu anglino.eu užívateľ berie na vedomie, že v obsahu tohto autorského diela sa môžu na raritnej báze vyskytnúť minoritné odchylky od správnosti a časovej relevancie údajov v dôsledku rozsiahlosti dát a informácií tvoriacich celkový obsah a štruktúru webu.

na začiatok článku Užitočné anglické weby Anglická gramatika nasledujúci článok