0948 117 111
anglino@anglino.eu
C2 - expert
Marcus
C2 - expert
ovládam úplne všetky anglické časy a módy
ovládam anglické slovné druhy a ich gramatiku
viem cca 10000 + slovíčiek
tvorím plnohodnotné vety a súvetia
rozumiem plynulo hovorenej angličtine
som jazykový expert, nadšenec, half-native, native, polyglot
angličtina pre študentov jazykových programov VŠ
angličtina pre lektorov
angličtina pre prekladateľov a tlmočníkov
pripravujem sa na C2 štátnicu z angličtiny
milujem anglický jazyk
zamýšlam sa, či je v AJ ešte niečo, čo neviem
som zvedavý na pokročilé systémy od FLUENCY s.r.o.
okey, perte do mňa C2 a whatsoever else
rád objavujem (nielen) jazykové galaxie
Pasívne vety
Pasívne prítomné časy
Pasívne minulé časy
Pasívne budúce časy
Pasívne predprítomné časy
Pasívne predminulé časy
Pasívne predbudúce časy
Pokročilé módy v angličtine
Perfekt mód Could have
Perfekt mód Would have
Perfekt mód Should have
Perfekt mód May have
Perfekt mód Might have
Perfekt mód Must have
Perfekt mód Gotta have (slang)
Programovanie anglických viet
Programovanie anglických súvetí
Gramatika pre expertov
Extra-linguistické premenné
Konotácia
Kolokácia
Idiómy
Morfémy
Slovné hračky
Slovné klastre
Anticipovateľnosť syntaxu
Americké vs Britské pojmy
Metrické vs Imperiálne jednotky
Top 1500 slovies
Top 2000 slovies
Top 2500 slovies
Top 3000 slovies
Top 4000 slovies
Top 300 frazálnych slovies
Top 1000 prídavných mien
Top 2000 prídavných mien
Top 100 slangových fráz
Top 200 nepravidelných slovies
Top 200 natívnych parádičiek
Top 300 natívnych parádičiek
Zoznamy podľa povolaní
Zoznamy podľa oblastí
Podobné slová iného významu

Zoznámte sa s naším superhrdinom pre úroveň C2 - Marcus - ahoj! :)

C2 - expert


Marcus

Marcus je fiktívno-astrálna entita fiction-astral entity, ktorá ma za úlohu na našom portáli prinášať prevažne predominantly informácie z najvyšších utmost poschodí anglického jazyka. Popri tom sa samozrejme bude mihať blink pomedzi príbehy, aj keď skôr zriedkavo rather scarcely.

Povahu má len ťažko opísateľnú indescribable nakoľko in expense of je viac éterickou bytosťou ethernal being ako ľudským jedincom human being. Ak by sme ho ale mali rámcovo zhodnotiť frame-based assess, môžeme skonštatovať state, že je rozjímavý comtemplative, skôr asketický rather ascetical, pragmatický pragmatic, vášnivý passionate i keď albeit taktiež nepredvídateľný unpredictable tajuplný eerie a nevieme síce naisto be not completely positive about ale ostatní hrdinovia majú z neho pocit že niekedy aj zlomyselný malevolent a strašidelný haunting. Rozhodne však používa všetky svoje schopnosti, aby prinášal čo najviac poznania cognition. Uvidíme, ako sa budú vyvíjať evolve jeho dobrodružstvá adventures popri along with ostatných hrdinoch.

Ostatní hrdinovia sa s Marcusom príliš neoboznámili get acquainted to, takže ťažko predpokladať anticipate, aké má vzťahy s nimi.

Nachádza sa v časovej slučke time void takže rozmer minulosti či budúcnosti je pre neho irelevantný irrelevant, z čoho môže vyplývať imply, že možno ani nemá pocity sentiment, túžby longing alebo priania desire.

V časti reading na anglino.eu sa postupne z príbehov dozviete viac o ňom, pravdepodobne sprostredkovane cez ostatné hrdinské postavy heroic characters.

Najmä expertov sprevádza accompany pri náročných a komplexných gramatických témach a to aj v úrovni C1 ale väčšinou mostly pri úrovni C2.

Jeho špeciálna schopnosť unique perk je expert modus vivendi vrámci ktorej within of which bude produkovať riešenia v komplexných lingvistických problematikách. Občas sa môže objavovať appear aj v obsahu content pre nižšie jazykové úrovne.

superhrdina level 200
fiktívno-astrálna entita
slovná zásoba: neznáma
špeciálna schopnosť: expert modus vivendi
úloha: tipy nielen pre C2
konverzácie: pre študentov (nielen) jazykových VŠ, expertov a jazykových nadšencov
vek: neznámy
predošlá úroveň C1 - pokročilý na začiatok anglino.eu úvodné menu Náš Facebook LIKE Podpor anglino.eu a získaj prémiový obsah