0948 117 111
anglino@anglino.eu
C1 - advanced
Lussy
C1 - pokročilý
ovládam všetky základné anglické časy a módy
ovládam niektoré pokročilé anglické časy
viem cca 4000 + slovíčiek
NAIX mám naštudovaný
viem tvoriť dlhšie vety, aj základné súvetia
rozumiem širokej skupine aj dlhších viet
bežné levely angličtiny mi nestačia, chcem ísť na C1
angličtina pre vysoké školy
business angličtina pre manažment
pripravujem sa na C1 štátnicu z angličtiny
milujem idiómy, frazály, metafory, etc
som zvedavý na pokročilé systémy od FLUENCY s.r.o.
Súvetia a ich delenie
Slangové gramatické slová
Pokročilé časy v angličtine
Predprítomný jednoduchý čas
Predprítomný priebehový čas
Mód Might
Mód Shall
Mód Be able to
Mód Got to / Gotta (slang)
Mód Ought to
Mód Mustn't
Mód Needn't
Mód Shan't
Predminulý jednoduchý čas
Predminulý priebehový čas
Predbudúci jednoduchý čas
Predbudúci priebehový čas
Blízka budúcnosť
Podstatné mená použité ako prídavné
Spojka IN ORDER TO a jej efekt
Spojka ONCE a jej efekt
Pokročilá gramatika
Pasívne vety
Pasívne prítomné časy
Pasívne minulé časy
Pasívne budúce časy
Pasívne predprítomné časy
Pasívne predminulé časy
Pasívne predbudúce časy
Programovanie anglických viet
Programovanie anglických súvetí
Podmet a jeho delenie
Prísudok a jeho delenie
Predmet a jeho delenie
Príslovkové určenia
Tranzitivita slovies
Americké vs Britské pojmy
Metrické vs Imperiálne jednotky
Top 700 slovies
Top 1000 slovies
Top 200 frazálnych slovies
Top 500 prídavných mien
Top 700 prídavných mien
Top 100 slangových fráz
Top 200 nepravidelných slovies
Top 100 natívnych parádičiek
Zoznamy podľa povolaní
Zoznamy podľa oblastí
Podobné slová iného významu

Zoznámte sa s našou superhrdinkou pre úroveň C1 - Lussy - ahoj! :)

C1 - advanced


Lussy

Lussy je mladou manažérkou úspešnej successful firmy, ktorá sa zaoberá obchodom trade ale aj vývojom produktov products development. Popri profesionálnej kariére career, by si rada našla priateľa na spoločný život mutual harmony.

Povahu má veľmi jedinečnú unique keďže since je ostrovtipná witty-one, zásadová high-principled, vytrvalá persevering, presvedčivá persuasive, rozhodná decisive v kontraste s čím as opposed to je taktiež romantická romantic vnímavá perceptive a citlivá sensible. O jej schopnostiach v biznise niet pochýb no doubts, avšak počkáme si, ako sa bude vyvíjať evolve jej vzťahový život private affairs.

Lussy má asertívne pracovné vzťahy assertive work relations ale mierne záhadné súkromné túžby unclarified private aspirations. Rada trávi čas s jej mladšou sestrou Cristine (superhrdinka pre level B1) a tiež jej kamoškou Tiffany (superhrdinka pre level B1) s ktorou sa ale vedia občas aj zábavne ironicky doťahovať have an irony time a stane sa, že sa aj poškriepia quarrel.

V budúcnosti má plány postúpiť get promoted do vrcholového vedenia firmy senior management prípadne eventually má záujem založiť si vlastný podnik establish an enterprise. Budeme sledovať ako sa jej darí do about v tomto úsilí a akú cestu si vyberie go for.

V časti reading na anglino.eu sa postupne z príbehov dozviete viac o jej pracovných a súkromných úspechoch a pádoch rise and fall ale už teraz môžeme prezradiť come out with že jej príbeh bude plný zvratov turnabout.

Stredne pokročilým, pokročilým ale aj expertom napomáha aid orientovať sa navigate pri náročných a komplexných gramatických témach v úrovni B2, C1 ale aj C2.

Jej špeciálna schopnosť unique perk je znalosť idiómov a metafôr vrámci ktorých within of which bude dávať tipy, ako kedy a ktoré používať. Bude sa objavovať appear aj v obsahu content pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

superhrdinka level 77
manažérka firmy
slovná zásoba: 7800 slov
špeciálna schopnosť: idiómy a metafory
úloha: tipy nielen pre študentov od C1 po C2
konverzácie: pre študentov SŠ VŠ, pracovná a business angličtina
vek: 26 rokov
predošlá úroveň B2 - stredne pokročilý na začiatok anglino.eu úvodné menu Náš Facebook LIKE ďalšia úroveň C2 - expert