0948 117 111
anglino@anglino.eu
B2 - upper intermediate
Andy
B2 - stredne pokročilý
ovládam základné anglické časy
ovládam väčšinu základných anglických módov
viem cca 1500 + slovíčiek
rozbieham sa na ďalší level v NAIX
angličtina pre stredné školy
viem tvoriť stredne dlhé vety, niekedy sú s chybami
rozumiem relatívne širšej skupine stredných viet
začína to byť zaujímavé, poďme na B2
Základné časy v angličtine
Anglické slovné druhy
Top 25 spojok
Top 30 zábavných citoslovcí
Najčastejšie gramatické chyby
Základné módy v angličtine
Mód Can
Mód Could
Mód Would
Mód Should
Mód May
Mód Must
Mód Have to
Súvetia a ich delenie
Anglické gramatické skratky
Množstevné gramatické slová
Pokročilé časy v angličtine
Predprítomný jednoduchý čas
Predprítomný priebehový čas
Blízka budúcnosť
Mód Might
Mód Shall
Mód Be able to
Aktív a pasív prídavných mien
Atribút ONE u prídavných mien
Frazálne slovesá
Use to a Get used to
Stupňovanie prísloviek
Predložky in on at a to
Spojky a ich delenie
Pokročilá gramatika
Anglické predpony a prípony
Anglické podmienkové vety
Nepriama reč
Participles alebo príčastia
Otázka však?
WH objektové otázky
Záporné slová vo vetách
Another vs Other
Logicky odvoditeľné zámená
Top 500 slovies
Top 100 frazálnych slovies
Top 300 prídavných mien
Top 50 predložiek
Top 25 prísloviek
Top 100 nepravidelných slovies
Top pre Strednú školu
Zoznamy podľa povolaní
Zoznamy podľa oblastí

Zoznámte sa s naším superhrdinom pre úroveň B2 - Andy - ahoj! :)

B2 - upper intermediate


Andy

Andy je študent vysokej školy university, ktorý sa bude objavovať najmä v gramatike a konverzáciách týkajúcich sa študentského života na SŠ a VŠ. Popri profesionálnej kariére career, jeho túžby a myšlienky smerujú ku Cris (superhrdinka pre level B1), ku ktorej cíti silnú náklonnosť affection.

Charakterovo je vyrovnaný balanced, čestný honest, usilovný diligent ale aj zasnený daydreaming či málovravný reserved. Skúste si tipnúť ako dopadne end up tento vzťahový príbeh. Získa Andy priazeň od Cris alebo naopak jeho získa iná someone other?

Andy má štandardné alebo aj dobré vzťahy s ostatnými others asi okrem Tiffany (superhrdinka pre level B1) ktorá doňho občas rada rýpe annoy v dobrom i zlom.

V budúcnosti by sa chcel stať stavebným inžinierom construction engineer alebo programátorom programmer prípadne má záujem aj o prácu v iných technických odvetviach technical segments.

V časti reading na anglino.eu sa postupne z príbehov dozviete viac o jeho študenských príbehoch campus stories a aj vývoji development jeho vzťahov s okolím.

Stredne pokročilým až pokročilým upper-intermediate / advanced pomáha orientovať sa navigate pri náročných gramatických témach v úrovni B2 ale aj C1.

Rovnako je majster na frazálne slovesá, pri ktorých bude dávať veľa tipov hints a trikov. Bude sa tiež objavovať appear aj v obsahu content pre začiatočníkov ale aj expertov expert.

superhrdina level 55
študent VŠ
slovná zásoba: 1750 slov
špeciálna schopnosť: frazálne slovesá
úloha: tipy nielen pre študentov od B2 po C1
konverzácie: pre študentov SŠ a VŠ, pre stredne pokročilých
vek: 22 rokov
predošlá úroveň B1 - mierne pokročilý na začiatok anglino.eu úvodné menu Náš Facebook LIKE ďalšia úroveň C1 - pokročilý