0948 117 111
anglino@anglino.eu
A2-beginner
Jupiter
A2 - začiatočník
ovládam základy gramatiky
viem cca 400 + slovíčiek
chcem sa učiť metódou NAIX
angličtina pre ZŠ - 1. a 2. stupeň
zvládam tvoriť prvé vety, i keď pomaly a s chybami
rozumiem menšej skupine pomaly hovorených a krátkych viet
poďme môj AJ naštartovať na zjednodušený plynulejší level
Anglická gramatika - úvod
Ako sa učiť gramatiku?
Základné časy v angličtine
Prítomný jednoduchý čas
Prítomný priebehový čas
Minulý jednoduchý čas
Minulý priebehový čas
Budúci jednoduchý čas
Budúci priebehový čas
Budúci plánovací čas
Anglické slovné druhy
Určitý a neurčitý člen
Podstatné mená a ich delenie
Rod a množné číslo podstatných mien
Privlastňovacie podstatné mená
Skloňovanie podstatných mien
Zámená a ich delenie
Číslovky a ich delenie
Slovesá a ich delenie
Príslovky a ich delenie
Častice
Citoslovcia
Top 100 slovies
Top 50 prídavných mien
Top 100 prídavných mien
Top 30 spojok
Top 30 zábavných citoslovcí
Najčastejšie gramatické chyby
Základné módy v angličtine
Mód Can

Zoznámte sa s naším superhrdinom pre úroveň A2 - Jupiter - ahoj! :)

A2 - beginner


Jupiter

Jupiter je taký náš malý vedátor scientist hoci je zatial žiakom ZŠ. Nemá problém vyniknúť vo fyzike či chémii, avšak jazyky sú preňho tak trochu zakliate.

Je vytrvalý tireless, logicky uvažujúci rational, pokojný calm a hĺbavý thoughtful, takže má veľký potenciál zlepšiť sa v AJ.

Jupiter je mladší younger brat Tiffany (superhrdinka pre level B1) s ktorou má dobrý vzťah relation aj keď sú úplne iné povahy nature. Chcel by sa stať inžinierom engineer alebo chemikom chemist.

V časti reading na anglino.eu sa postupne z príbehov dozviete viac aj o Jupiterových zážitkoch experience zo školy, či vzťahoch s rodinou family a jeho kamarátmi.

Začiatočníkom beginner pomáha orientovať sa pri základných gramatických témach, ale taktiež sa môže objaviť appear aj v obsahu pre pokročilejších advanced.

superhrdina level 15
žiak ZŠ
slovná zásoba: 520 slov
špeciálna schopnosť: majster protikladov
úloha: tipy nielen pre študentov od A2 po B1
konverzácie: pre žiakov ZŠ, pre začiatočníkov
vek: 13 rokov
predošlá úroveň A1 - úplný začiatočník na začiatok anglino.eu úvodné menu Náš Facebook LIKE ďalšia úroveň B1 - mierne pokročilý