0948 117 111
anglino@anglino.eu
A1 - total beginner
Martin
Nicol
Susie
A1 - úplný začiatočník
viem "yes a no"
som "večný"" začiatočník
chcem sa učiť s deťmi
angličtina pre najmenších
zopár slovíčiek viem, ale chcem dať tomu systém
spravil som pokusy, ale potom som stratil cestu
Vitajte na anglino.eu
Ako používať anglino.eu?
Jazykové úrovne
Anglická gramatika - úvod
Ako sa učiť gramatiku?
Typy anglických viet
Aktívne vs pasívne vety
Syntax a vetné členy
Základné časy v angličtine
Anglické gramatické skratky
Anglické slovíčka - úvod
Ako sa učiť slovíčka?
Základné delenie slovnej zásoby
Pamäťové techniky
Anglická abeceda
Pravidlá výslovnosti
Zápis dátumov, čísel a iných
Zoznamy Top slovnej zásoby
Top pomocné slovesá
Top 30 zámien
Top 31 poradových čísloviek
Top 20 anglických pozdravov
Top 100 slov pre najmenších
Top 100 pre deti
Najčastejšie gramatické chyby
Základné časy v angličtine

Zoznámte sa s našimi superhrdinami pre úroveň A1 - Susie, Martin a Nicol Vás budú sprevádzať - ahoj! :)

A1-beginner


Susie

Susie je spolu s jej bratom Martinom našou najmladšou kamoškou buddy z portálu anglino.eu Napriek mladému veku má brilantný talent aptitude na cudzie jazyky. Má výbornú pamäť memory, nadšenie spirit a veľké nadanie be gifted.

Spolu s jej bráchom Martinom sú miláčikmi sweetheart a maskotmi mascot anglino.eu Susie ešte nevie, kým by chcela byť v budúcnosti, je celkom bezstarostné high-hearted dieťa kid. Začiatočníkom beginner pomáha orientovať sa pri prvých témach, ale môže sa objaviť aj v obsahu pre pokročilejších advanced.

superhrdinka level 7
maskot portálu
slovná zásoba: 240 slov
špeciálna schopnosť: "cool" slovíčka
úloha: tipy nielen pre študentov od A0 po A1
konverzácie: pre deti, pre začiatočníkov
vek: 5 rokov
A1-beginner


Martin

Martin je okrem jeho sestry Susie naším najmladším kamošom buddy z portálu anglino.eu Síce vie najmenej slovíčiek zo všetkých hrdinov, ale má veľmi šikovné tipy. Je veľmi bystrý clever, snaživý ambitious ale aj nezbedný mischievous a akčný energetic.

Spolu so Susie sú miláčikmi sweetheart a maskotmi mascot anglino.eu Jedného dňa by chcel rozhodne byť lektorom cudzích jazykov alebo pilotom stíhačky jet. Začiatočníkom beginner pomáha orientovať sa pri prvých témach, ale môže sa objaviť aj v obsahu pre pokročilejších advanced.

superhrdina level 3
maskot portálu
slovná zásoba: 150 slov
špeciálna schopnosť: ľahučké tipy
úloha: tipy nielen pre študentov od A0 po A1
konverzácie: pre deti, pre začiatočníkov
vek: 8 rokov
A1-beginner


Nicol

Nicol je skvelá mamina, hrdá be proud of na jej dvoch nezbedníkov. Vie základnú slovnú zásobu a niečo málo zo základov gramatiky. Je starostlivá caring, šarmantná charming ale aj milujúca loving a trpezlivá patientmama.

V časti reading na anglino.eu si môžete prečítať read príbehy o rôznych zážitkoch tejto sympatickej rodinky. :)

Spolu so Susie a Martinom pomáha Nicol začiatočníkom beginner orientovať sa pri prvých témach topic, ale môže sa objaviť aj v obsahu pre pokročilejších advanced.

superhrdinka level 11
slovná zásoba: 390 slov
špeciálna schopnosť: gramatické príklady
úloha: tipy nielen pre študentov od A1 po A2
konverzácie: pre deti, pre začiatočníkov
vek: 27 rokov
na začiatok anglino.eu úvodné menu Zaujímavosti o angličtine Náš Facebook LIKE ďalšia úroveň A2 - začiatočník